Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з icon

Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва зНазваниеПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з
Дата конвертации17.02.2013
Размер83.94 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Порівняльна таблиця

до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»Зміст норми діючої постанови

Зміст норми запропонованого проекту постанови

Обґрунтування

Пункт 3.4. Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (додаток до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423).

Пункт 4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах, визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні.

Страхувальник повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії направлення.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.


Пункт 4.18. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію аркушів.

Титульний аркуш акта перевірки друкується на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

В акті перевірки та додатку до нього не допускаються жодні виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

В акті зазначаються:

дата складання акта та його номер (відповідає номеру в журналі реєстрації актів перевірки);

тип перевірки (планова, позапланова);

предмет перевірки;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які здійснювали перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо якої було здійснено перевірку;

прізвище та ініціали керівника (його заступника або уповноваженої особи), в присутності якого було здійснено перевірку;

дата та номери направлень на перевірку;

період, за який здійснювалась перевірка;

термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки);

довідкові дані, а саме: код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) (за наявності), місцезнаходження або місце проживання, банківські реквізити, реєстраційний номер платника єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (КВЕД), клас професійного ризику виробництва та розмір єдиного внеску, середньооблікова кількість штатних працівників;


виявлені порушення у визначенні основного виду економічної діяльності, що призвело до неправильного віднесення до класу професійного ризику виробництва та встановлення розміру єдиного внеску;

кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника страхувальнику.


Пункт 4.27. У разі якщо платник єдиного внеску, щодо якого повинна бути здійснена перевірка, відсутній за його місцезнаходженням чи місцем проживання або відмовляє в допуску на проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, працівники робочого органу виконавчої дирекції Фонду складають акт довільної форми, в якому зазначаються:

дата складання та номер акта;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, номер і дата наказу та направлення, згідно з якими повинна проводитись перевірка;

посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які повинні здійснювати перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо яких повинна була здійснюватись перевірка;

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) (за наявності);


місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску;

інформація про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання);

інформація про відмову в допуску на проведення перевірки.

Акт про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання) або про відмову в допуску на проведення перевірки підписується двома працівниками виконавчої дирекції Фонду та реєструється в журналі за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

Пункт 3.4. Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності згідно з Порядком визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 237.


Пункт 4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах, визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця відповідно до статей 36, 37, 381, 47, 491 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні.

Страхувальник повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії направлення.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.


Пункт 4.18. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію аркушів.

Титульний аркуш акта перевірки друкується на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

В акті перевірки та додатку до нього не допускаються жодні виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

В акті зазначаються:

дата складання акта та його номер (відповідає номеру в журналі реєстрації актів перевірки);

тип перевірки (планова, позапланова);

предмет перевірки;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які здійснювали перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо якої було здійснено перевірку;

прізвище та ініціали керівника (його заступника або уповноваженої особи), в присутності якого було здійснено перевірку;

дата та номери направлень на перевірку;

період, за який здійснювалась перевірка;

термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки);

довідкові дані, а саме: ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання, банківські реквізити, реєстраційний номер платника єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (КВЕД), клас професійного ризику виробництва та розмір єдиного внеску, середньооблікова кількість штатних працівників;

виявлені порушення у визначенні основного виду економічної діяльності, що призвело до неправильного віднесення до класу професійного ризику виробництва та встановлення розміру єдиного внеску;

кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника страхувальнику.


Пункт 4.27. У разі якщо платник єдиного внеску, щодо якого повинна бути здійснена перевірка, відсутній за його місцезнаходженням чи місцем проживання або відмовляє в допуску на проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, працівники робочого органу виконавчої дирекції Фонду складають акт довільної форми, в якому зазначаються:

дата складання та номер акта;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, номер і дата наказу та направлення, згідно з якими повинна проводитись перевірка;

посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які повинні здійснювати перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо яких повинна була здійснюватись перевірка;

ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску;

інформація про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання);

інформація про відмову в допуску на проведення перевірки.

Акт про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання) або про відмову в допуску на проведення перевірки підписується двома працівниками виконавчої дирекції Фонду та реєструється в журналі за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності».


Приведення у відповідність з нормами статей 36, 37, 381, 47, 491 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та статті 1666 Кодексу України про адміністративну відповідальність


Приведення у відповідність з нормами статей 17, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»


Приведення у відповідність з нормами статей 17, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»

Похожие:

Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconАналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconЗвіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 09. 2012 №32 Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПовідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № від
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПро затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПояснювальна записка до постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПовідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва № від
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconЗаява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Порівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з iconПостанова м. Київ №
Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов