Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\

Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"НазваниеЗакон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Дата конвертации19.02.2013
Размер47.16 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПроектЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законів України


Верховна Рада України постановляє:


1. Внести до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:


1) статті 9:


у частині п’ятій:

абзац перший доповнити словами “крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за громадян України відповідно до договорів про добровільну участь”;


доповнити новими абзацами такого змісту:

“Сплата єдиного внеску згідно договорів про добровільну участь, особами, зазначеними в абзаці четвертому частини першої статті 10 цього Закону та у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 10 цього Закону, може здійснюватися в іноземній валюті на банківський рахунок Пенсійного фонду України.

Кошти єдиного внеску, які надійшли в іноземній валюті, після її продажу зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.

Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється у гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу коштів в іноземній валюті, відповідними органами Пенсійного фонду України за місцем реєстрації громадянина в Україні, на підставі повідомлення Пенсійного фонду України та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.”.


частину десяту доповнити новим пунктом такого змісту:

“3) у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті – день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.”.


2) статтю 10 доповнити частиною восьмою такого змісту:

“8. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватись відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом України з такими установами, організаціями (у тому числі міжнародними).

В договорі про добровільну участь зазначаються:

назва документа;

відомості про особу, за яку здійснюються платежі до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;

вид (види) загальнообов'язкового державного соціального страхування, в якому особа братиме участь;

строк дії договору;

порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;

порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду України;

умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону;

умови розірвання договору;

права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін або передбачені договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

набрання чинності договору.

Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзаці першому частини восьмої цієї статті, встановлюються у розмірі, визначеному для добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно із абзацом третім частини п’ятої статті 10 цього Закону”;


3) частину другу статті 12 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“укладає договори про добровільну участь громадян України, які працюють у розташованих за межами України установах, організаціях (у тому числі міжнародних)”.


2. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:


“5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску, а за попередні періоди – не менше мінімального страхового внеску, встановленого на місяць укладення договору за кожний місяць попереднього періоду.

Страхові внески для осіб, зазначених в частині першій цієї статті, встановлюються у розмірі, визначеному для добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно із абзацом третім частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;


2) частину четверту статті 40 викласти в такій редакції:


“4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі їх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, а також для осіб, зазначених в абзаці першому частини восьмої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:

Ф

З = ---- х 100% , де:

Т

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески згідно з цим Законом) за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);


Ф – сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску у фіксованому розмірі) за відповідний місяць;


Т – розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне (страхового внеску до солідарної системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відповідному місяці.


3. В абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова та цифри “статтею 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення” замінити словами та цифрами “статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.


4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Голова

Верховної Ради України В. ЛИТВИН

Похожие:

Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Закон україни про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Верховна Рада України постановляє
Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» наступні зміни
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Закон україни про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Верховна Рада України постановляє
Частину дев’яту статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Закон україни про внесення змін до статей 9 І 25 Закону України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Внести до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Закон україни про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо уточнення окремих положень
Внести до статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Положення (норми) проекту акта Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Стаття Порядок обчислення і сплати єдиного внеску
Закону України „Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"
України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про збір на обов’язкове державне...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести до закон
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту Законопроект розроблено з метою удосконалення норм Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Законопроект розроблено з метою удосконалення норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє : Внести до Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\До законопроекту Про внесення змін до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” в частині перерозподілу
Про внесення змін до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов