Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку icon

Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження ПорядкуНазваниеПостанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку
страница1/4
Дата конвертации13.03.2013
Размер467.45 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>
  1   2   3   4


постанова

30.11. 2010 м. Київ № 30Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Керуючись нормами статей 241, 45 та 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» із змінами, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), що додається.

2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2011 року.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому законодавством порядку.


Голова правління Б. Райков


^ ПІДГОТОВЛЕНО ВИКОНАВЧОЮ ДИРЕКЦІЄЮ ФОНДУ:


Директор виконавчої дирекції Фонду Ю. Мельников


Перший заступник директора С. Нестеров


Заступник директора С. Лапчик


Заступник директора С. Богданов


Т.в.о заступника директора А. Пшеничко


Начальник управління обліку

страхувальників та доходів Н. Зеленська


Начальник управління правового забезпечення Г. Небилиця


УЗГОДЖЕНО

з представниками сторін:


від держави В. Маслаков


від застрахованих осіб Г. Ольховець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 30.11.2010 № 30


Порядок

віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


^ 1. Загальні положення


Цей Порядок визначає порядок віднесення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочий орган виконавчої дирекції Фонду) страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності.


2. Страхувальники


Страхувальниками є роботодавці:

2.1. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

2.3. Фізичні особи – підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.4. Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

2.5. Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.


^ 3. Віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва


3.1. У разі отримання від відповідного управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі – органи Пенсійного фонду) відомостей про страхувальника в яких містяться дані щодо основного виду його економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про єдиний внесок), за формою згідно з додатком 1.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2, який ведеться в електронному вигляді.

3.2. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

3.3. У разі коли за специфікою виробництва страхувальник не підпадає під класифікацію видів економічної діяльності за професійним ризиком виробництва, або якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду не отримує від страхувальника відомостей, необхідних для віднесення його до класу професійного ризику виробництва, або отримує їх від страхувальника несвоєчасно і не в повному обсязі, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва за власною оцінкою.

3.4. Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється згідно з «Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва», що додається до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 №1423.

3.5. Новостворений страхувальник у разі незгоди з установленим класом професійного ризику виробництва протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про взяття на облік, як платника єдиного внеску, звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник подає робочому органу виконавчої дирекції Фонду заяву за формою згідно з додатком 3, у якій вказує основний вид економічної діяльності.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви від новоствореного страхувальника приймає рішення про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної діяльності та не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок за формою згідно з додатком 4.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.1. даного Порядку. Якщо за результатами розгляду заяви змінюється розмір єдиного внеску, то страхувальник на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску з дня взяття його на облік.

3.6. У разі отримання від органу Пенсійного фонду відомостей про внесення змін до відомостей про страхувальника, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду у разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску.

У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дату зміни класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.5. цього Порядку.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.1. даного Порядку.

3.7. Зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

3.8. У разі необхідності підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів Пенсійного фонду, органів статистики та державної податкової служби відповідно до чинного законодавства.

3.9. У разі коли страхувальником не проводилась господарська діяльність і за результатами попереднього року неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду із заявою, зазначеною у пункті 3.5. цього Порядку, у якій вказується основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дату зміни класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.5. цього Порядку.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.1. даного Порядку.

У разі коли при державній реєстрації страхувальника вказаний в заяві вид економічної діяльності взагалі відсутній, йому необхідно звернутись до державного реєстратора для внесення відповідних змін.

3.10. Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі – Відомість розподілу) за формою згідно з додатком 5.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі Відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

У разі зміни основного виду економічної діяльності за даними Відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних Відомості розподілу або за результатами перевірки, робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає відповідному органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.5. цього Порядку.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.1. даного Порядку.


^ 4. Перевірка достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності


4.1. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

4.2. Планова або позапланова перевірка проводиться посадовою чи уповноваженою особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду (далі – працівник, який проводить перевірку) в робочий час страхувальника, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, на підставі направлення на проведення перевірки (далі – направлення) за формою згідно з додатком 6 у присутності керівника або його заступника, головного бухгалтера або уповноваженої особи страхувальника.

Перед початком перевірки працівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який здійснює перевірку, вносить запис до відповідного журналу страхувальника (за його наявності).

4.3. Плановою перевіркою вважається перевірка дотримання страхувальником законодавства щодо достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та питання відповідності установленого класу професійного ризику виробництва і розміру єдиного соціального внеску фактичному основному виду економічної діяльності страхувальника та правильності складання Відомості розподілу за формою, зазначеною у пункті 3.10.

4.4. Планова перевірка здійснюється відповідно до квартального плану, який затверджується начальником робочого органу виконавчої дирекції Фонду до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Квартальні плани перевірок розробляються робочим органом виконавчої дирекції Фонду з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 540.

4.5. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника робочим органом виконавчої дирекції Фонду визначаються переліки питань, що необхідно перевірити під час здійснення планових перевірок, які затверджуються наказом.

4.6. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду письмово повідомляють страхувальника про проведення планової перевірки (далі – повідомлення) не пізніш як за десять днів до дня її проведення за формою згідно з додатком 7.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи факсом за рахунок коштів робочого органу виконавчої дирекції Фонду або вручається під розписку особисто керівнику чи уповноваженій особі страхувальника.

У разі неодержання повідомлення страхувальник має право не допускати працівника, який проводить перевірку, до її здійснення.

4.7. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів.

4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах, визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні.

Страхувальник повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії направлення.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

4.9. Для здійснення планової або позапланової перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду видає наказ, який має містити найменування страхувальника, щодо якого здійснюватиметься перевірка, та предмет перевірки.

Крім того, у наказі про здійснення планової перевірки зазначається перелік питань, які необхідно перевірити, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника.

4.10. На підставі виданого наказу оформляється направлення, зазначене у пункті 4.2 цього Порядку, за встановленою формою, що підписується начальником робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його заступником (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою. Направлення реєструються в журналі реєстрації направлень на проведення перевірок за формою згідно з додатком 8.

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

4.11. Перед початком здійснення перевірки працівник, який проводитиме перевірку, зобов’язаний пред’явити керівнику або уповноваженій особі страхувальника направлення та службове посвідчення, що засвідчує посаду працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду, і надати страхувальнику копію направлення.

Страхувальник має право не допускати працівника, який здійснює перевірку, до її здійснення, якщо ним не пред’явлено документів, передбачених цим пунктом.

4.12. Перевірка страхувальника проводиться шляхом аналізу бухгалтерських документів, що засвідчують (підтверджують) об’єм реалізації товарів, робіт, послуг, та звірки їх із записами в регістрах бухгалтерського обліку.

Перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки.

За умови наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці підлягають документи за останні три роки.

4.13. Перед початком перевірки страхувальника працівник, який здійснює перевірку, ознайомлюється з попереднім актом перевірки щодо визначення основного виду економічної діяльності, правильності віднесення до класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – акт перевірки) за уніфікованою формою згідно з додатком 9, за наявності такого, та звертає увагу на усунення зафіксованих у ньому раніше виявлених порушень і зауважень.

4.14. При перевірці страхувальника ознайомленню підлягають установчі документи, штатний розпис та документи щодо фактичного об’єму реалізації товарів, робіт, послуг.

4.15. Вид економічної діяльності, заявлений страхувальником як основний, перевіряється на підставі даних первинних бухгалтерських документів, Відомості розподілу і звіряється з даними форми державного статистичного спостереження №1-підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 30.08.2010 № 365, за відповідний минулий рік або іншими звітами в разі, якщо страхувальник дану статистичну форму не складає.

Якщо під час перевірки страхувальника з’ясувалося, що страхувальником нараховувався та сплачувався єдиний внесок не за основним видом економічної діяльності, йому доводиться новий клас професійного ризику виробництва з урахуванням фактичного основного виду економічної діяльності з початку року, наступного за тим, в якому під час перевірки було виявлено зміну виду економічної діяльності.

4.16. Якщо під час перевірки страхувальника з’ясувалося, що за період до 01.01.2011 року ним сплачувались страхові внески не за основним видом діяльності чи виявлені суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхові внески, або не прийнято до заліку витрати, йому доводиться новий розмір страхового тарифу і проводиться відповідне донарахування страхових внесків з фінансовими санкціями згідно з законодавством, що діяло до 1 січня 2011 року. Суми донарахованих страхових внесків та пені сплачуються страхувальником окремим платіжним дорученням на рахунок робочого органу Фонду в десятиденний термін з дня складання акта перевірки. В платіжному дорученні у рядку призначення платежу зазначається дата та номер акта.

4.17. За результатами перевірки складається акт перевірки, зазначений у пункті 4.13. цього Порядку.

Акт перевірки – документ, що фіксує факт проведення перевірки з питань дотримання страхувальником чинного законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

4.18. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію аркушів.

Титульний аркуш акта перевірки друкується на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

В акті перевірки та додатку до нього не допускаються жодні виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

В акті зазначаються:

дата складання акта та його номер (відповідає номеру в журналі реєстрації актів перевірки);

тип перевірки (планова, позапланова);

предмет перевірки;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які здійснювали перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо яких було здійснено перевірку;

прізвище та ініціали керівника (його заступника або уповноваженої особи), в присутності якого було здійснено перевірку;

дата та номери направлень на перевірку;

період, за який здійснювалась перевірка;

термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки);

довідкові дані, а саме: код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), місцезнаходження або місце проживання, банківські реквізити, реєстраційний номер платника єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (КВЕД), клас професійного ризику виробництва та розмір єдиного внеску, середньооблікова кількість штатних працівників;

виявлені порушення у визначенні основного виду економічної діяльності, що призвело до неправильного віднесення до класу професійного ризику виробництва та встановлення розміру єдиного внеску;

кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника страхувальнику.

До акта перевірки додається додаток «Визначення основного виду економічної діяльності страхувальника для віднесення до класу професійного ризику та встановлення розміру єдиного внеску».

Додаток підписується працівником, який проводив перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника або уповноваженою особою страхувальника, фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ним особою і є невід’ємною частиною акта перевірки.

4.19. Акт складається у двох примірниках та підписується в останній день перевірки працівником, який здійснював перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника, а за їх відсутності - особами, які їх заміщують, фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ним особою.

За наявності зауважень з боку страхувальника його керівник і головний бухгалтер (фізична особа) підписують акт із зауваженнями, що подаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду у письмовій формі. Водночас в акті перевірки посадова особа страхувальника або фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності робить відповідну відмітку.

Зауваження страхувальника щодо здійснення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки.

4.20. Акт перевірки в день його підписання реєструється у спеціальному журналі реєстрації актів перевірок за формою згідно з додатком 10. При цьому в акті перевірки на першому аркуші зазначаються дата реєстрації акта перевірки та його номер, який відповідає порядковому номеру в журналі реєстрації актів перевірок.

Журнал реєстрації актів перевірок має бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду і скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду із зображенням Державного Герба України.

4.21. Після підписання акта перевірки страхувальником та його реєстрації (у той самий день) один його примірник разом з додатком вручається керівнику (фізичній особі - суб’єкту підприємницької діяльності) або уповноваженій особі страхувальника, про що на останньому аркуші акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акт, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

4.22. Другий примірник акта разом з додатком зберігається у справі страхувальника у робочому органі виконавчої дирекції Фонду.

4.23. У разі зміни на підставі акта перевірки класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва за формою, зазначеною у пункті 3.5. цього Порядку.

4.24. У разі відмови страхувальника від підписання акта перевірки працівник, який здійснював перевірку, вносить до нього відповідний запис. При цьому один примірник акта перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається страхувальнику поштою з повідомленням про вручення.

До примірника акта перевірки, що зберігається у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта перевірки адресату.

Якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду або підприємство поштового зв’язку не може вручити страхувальнику один примірник акта перевірки через відсутність посадових осіб за місцезнаходженням страхувальника, їх відмову прийняти акт перевірки, то в день надходження до робочого органу виконавчої дирекції Фонду такої інформації працівник, який здійснював перевірку, оформляє акт довільної форми, у якому зазначає причину, що унеможливила вручення акта перевірки. Такий акт долучається до акта перевірки.

4.25. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду застосовують адміністративні стягнення до посадових осіб страхувальника за допущення порушень законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків, передбачених статтею 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.26. Працівник, який здійснює перевірку страхувальника, зобов’язаний:

у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку страхувальника у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із страхувальниками;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці страхувальника;

використовувати отриману в ході проведення перевірки інформацію, доступ до якої обмежено законом, виключно в порядку, встановленому законом;

ознайомити страхувальника з результатами перевірки в строки, передбачені законом.

4.27. Страхувальник під час здійснення перевірки зобов’язаний:

допускати працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду до проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки;

виконувати вимоги працівника, який здійснює перевірку, щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення перевірки;

одержувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

4.28. У разі, якщо платник єдиного внеску, щодо якого повинна бути здійснена перевірка, відсутній за його місцезнаходженням чи місцем проживання або відмовляє в допуску на проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, працівники робочого органу виконавчої дирекції Фонду складають акт довільної форми, в якому зазначається:

дата складання та номер акта;

найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, номер і дата наказу та направлення, згідно з якими повинна проводитись перевірка;

посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які повинні здійснювати перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, щодо яких повинна була здійснюватись перевірка;

код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер (для фізичних осіб);

місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску;

інформація про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання);

інформація про відмову в допуску на проведення перевірки.

Акт про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання) або про відмову в допуску на проведення перевірки підписується двома працівниками виконавчої дирекції Фонду та реєструється в журналі за формою, зазначеною у пункті 4.20 цього Порядку.


^ 5. Відповідальність платників єдиного внеску і посадових осіб


За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, несвоєчасне інформування Фонду про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду економічної діяльності підприємства страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.


^ 6. Вирішення спорів


Спірні питання, які виникають між страхувальником та робочими органами виконавчої дирекції Фонду з приводу визначення класу професійного ризику виробництва та з інших питань, вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду, рішення якої може бути оскаржено в комісії, створеній при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - в його правлінні.

Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються виконавчою дирекцією Фонду.


^ 7. Прикінцеві положення


У разі внесення змін і доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються норм даного Порядку, відповідні зміни і доповнення вносяться до нього в установленому порядку.


^ Начальник управління обліку

страхувальників та доходів Н. Зеленська


Пояснювальна записка

до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»


  1. ^ Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» (далі – постанова) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення нормативних актів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) у відповідність з вимогами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

  1. ^ Цілі і завдання прийняття постанови

Прийняття Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» обумовило необхідність підготовки зазначеного Порядку.

  1. ^ Загальна характеристика та основні положення проекту постанови

Постановою передбачено порядок віднесення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та встановлення розміру єдиного внеску підприємствам, установам та організаціям, іншим юридичним особам, утвореним відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичним особам–підприємцям, фізичним особам, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.


  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» не потребує залучення додаткових коштів з Державного бюджету України та бюджету Фонду.


  1. ^ Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття постанови

Прийняття постанови дозволить створити механізм реалізації статті 241 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» зі змінами, внесеними Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».


^ Начальник управління

обліку страхувальників та доходів Н.Зеленська


Додаток 1

до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)  1   2   3   4Похожие:

Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 2 березня 2011 р. N 173 Київ
Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам І дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення...
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 2010 р. Київ
Про внесення змін до пункту 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 30. 11. 2010 року м. Київ №56 Про скасування постанови правління Фонду від 26. 02. 2009 року №16 «Про затвердження Порядку подання електронних
Про скасування постанови правління Фонду від 26. 02. 2009 року №16 «Про затвердження Порядку подання електронних звітів до робочих...
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 27 вересня 2000 р. N 1465 Київ
Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 27 вересня 2000 р. N 1465 Київ
Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова від 2010 р. № Київ
Про внесення змін до Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування...
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг Постанова №1233
Узагальнююча податкова консультація щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПро затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я кабінет міністрів україни постанова від 15 липня 1997 р. N 765 Київ Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я
З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про...
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Постанова 30. 11. 2010 м. Київ №30 Про затвердження Порядку iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов