Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, icon

Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,НазваниеЗакон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,
Дата конвертации14.03.2013
Размер64.36 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект внесли народні депутати України: Ю.Кармазін, Ю.Новікова, О.Голуб, К.Ващук, О.Стешенко


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного міжнародного договору)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 21.01.1992, № 3, ст. 10):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Право на державне пенсійне забезпечення громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах

1. Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

2. Питання участі в системі пенсійного забезпечення в Україні іноземців і осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода, на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.»;

2) статтю 92 виключити.

ІІ. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 21.07.1992, № 29, ст. 399):

  1. статтю 62 виключити.

ІІІ. У Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 01.09.2000, № 35, ст. 289):

  1. статтю 12 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Пенсії за особливі заслуги виплачуються пенсіонеру в порядку, визначеному Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.».

ІV. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 12.12.2003, № 49, ст. 376):

1) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

«1. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно, зберігаються на депозитному рахунку пенсіонера, і виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком без нарахування компенсації втрати частини доходів, у місячний строк після звернення за отриманням пенсії.»

2) у статті 49:

а) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

«2) на весь час постійного проживання пенсіонера на території іншої держави, якщо міжнародним договором України із цією державою, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено, що інша держава надає цьому пенсіонеру, рівні зі своїми громадянами права в галузі пенсійного забезпечення, які не є меншими, ніж ті права, які надавалися б цьому пенсіонеру в Україні;»;

б) пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:

«4) у разі несвоєчасного отримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд - до дня надходження письмового звернення щодо виплати пенсіонеру пенсії, яку він не отримав своєчасно;»;

в) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після письмового звернення пенсіонера щодо виплати йому пенсії, що не була йому своєчасно виплачена, у порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.»;

2) статтю 51 викласти в такій редакції:

«Стаття 51. Виплата пенсії в разі виїзду на постійне проживання за кордон

1. Пенсіонери, які постійно проживали на території України на момент прийняття цього Закону, мають право, при переселенні на постійне місце проживання з України на територію іншої держави, на отримання пенсії за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території України, і нарахований згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

2. Зазначена, у частині першій цієї статті, пенсія не виплачується, у випадку, якщо, відповідно до міжнародного договору, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, витрати на виплату цієї пенсії здійснює та держава, на території якої постійно проживає одержувач пенсії.

3. У випадку, якщо інша держава надає пенсіонеру, зазначеному в частині першій цієї статті, права в галузі пенсійного забезпечення, що є рівні із правами, які мають її громадяни, але які є меншими, ніж права надані в Україні, то пенсіонер може офіційно відмовитися від користування правами в галузі пенсійного забезпечення, що можуть надаватися йому цією державою, і продовжувати отримувати пенсію від України, у порядку, що передбачений статтею 51-1 цього Закону.

4. Пенсія, призначена в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються такій особі за її проханням за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні.».

3) доповнити закон статтею 51-1 такого змісту:

«Стаття 51-1. Порядок виплати пенсій особам, які постійно проживали на території України на момент прийняття цього Закону і виїхали на постійне проживання за кордон, та пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні

1. Пенсія, призначена в Україні особі, яка виїхала на постійне проживання за кордон, виплачується цій особі шляхом перерахування на відкритий цією особою банківський рахунок у банку України або філії іноземного банку, що діє на території України, у строки, які передбачені для виплат цієї пенсії громадянам України, які отримують її в Україні.

2. Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угод за кошти цих держав шляхом їхнього переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Пенсійного фонду України у ВАТ «Державний ощадний банк України».

3. Виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють Головні та обласні управління Пенсійного фонду України в містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим та областях України (далі - регіональні управління) через ті установи банків, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

4. Видатки на конвертацію коштів у валюту країни постійного перебування пенсіонера та(або) переказування коштів за кордон, а так само, і конвертацію в гривню коштів, які переказуються для виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснює особа, якій виплачується ця пенсія.».

V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

2) забезпечити здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Пенсійному Фонду України в тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом:

1) проінформувати, щодо змісту прийнятого закону, осіб, які виїхали на постійне проживання до інших країн і вже отримують пенсії, що перераховуються їм Пенсійним фондом України;

2) провести перерахунок розміру пенсій, які отримують зазначені в пункті 1 цієї частини особи, і привести розміри цих пенсій у відповідність із загальними правилами, що встановлені для осіб, які отримують пенсії в Україні;

3) забезпечити невідкладний прийом, розгляд звернень від громадян України, передбачених у статтях 51 та 51-1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які виїхали на постійне проживання за кордон, і не мали раніше змоги отримувати пенсію, внаслідок норм законодавства, що діяли на час їхнього виїзду за кордон і дискримінували їх щодо встановлення та виплат належних їм пенсій та організацію перерахування та виплати належних їм пенсій.

Голова Верховної Ради України

зПохожие:

Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у
Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconРішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам,
Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconРішення №25-рп/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49,
До проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення конституційних прав на отримання пенсії...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconЗакон україни проект Про внесення змін до деяких законів України
З метою приведення законів України до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
України на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 21. 06. 2010 №37177/1/1-10 та з метою приведення положень...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення конституційних прав на отримання пенсії громадянами України, які перебувають за кордоном)
У законі України “Про пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №3, ст. 10)
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconРішення м. Київ № Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)” та Закону України...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення
Статтю 58 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 9, ст. 58 ) викласти в...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України (щодо убезпечення пенсійних активів)
Розпорядження пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду та активами недержавних пенсійних фондів здійснюється відповідно...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов