Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення уНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у
Дата конвертации14.03.2013
Размер106.01 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного міжнародного договору)

І. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На сьогодні Українська Держава не забезпечує виконання конституційних принципів, якими гарантується право отримання пенсії, незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, - в Україні чи за її межами.

У зв’язку із цим, 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV.

Своїм Рішенням №25-рп/2009 від 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, які втратили чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Крім того, Конституційний Суд України звернув увагу Верховної Ради України на необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень інших законів, які регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного договору, а також прийняття закону про відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами, й діями, що визнані неконституційними.

Конституція України гарантує загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел (частина друга статті 46 Основного Закону України), що забезпечується й частиною другою статті 22 Конституції України, відповідно до якої конституційні права і свободи гарантуються й не можуть бути скасовані.

Незважаючи на це в Законі України «Про пенсійне забезпечення», встановлено особливий порядок нарахування та виплати пенсій. стосовно громадян, які виїхали на постійне проживання за кордон. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону виплата пенсії припиняється на весь час проживання (перебування) пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Винятки, встановлені для громадян, які проживають за кордоном, якщо пенсія їм призначена внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання. У цих випадках пенсія виплачується й за відсутності міжнародного договору (частина друга статті 92 Закону України «Про пенсійне забезпечення»). При цьому держава визначила відповідний механізм виплати таких пенсій (Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок переведення пенсій громадян, які виїхали на постійне проживання до інших країн» від 6 квітня 1993 року №258).

Переведення таких пенсій до інших країн провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер або в доларах США за курсом Національного банку України. Переведення пенсій до інших країн здійснюється через Державний експортно-імпортний банк України.

Видатки, пов'язані з переведенням пенсій, провадяться за рахунок коштів Пенсійного фонду України, , якщо інше не передбачено міждержавними угодами, на що витрачаються кошти, які накопичені, у тому числі, і в солідарній системі, всіма громадянами України.

Пенсії громадянам, які виїхали за кордон до 1 січня 1992 р., переводяться Пенсійним фондом України в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду колишнього Союзу РСР.

Кошти для цієї мети виділяються Пенсійному фондові України Кабінетом Міністрів України.

Така диференціація на законодавчому рівні на різні категорії пенсіонерів, які проживають за межами України, не відповідає конституційним засадам соціального захисту громадян, а крім, того на пересилку коштів витрачаються кошти, які накопичені, у тому числі й у солідарній системі, всіма громадянами України.

І виходить, що одним взагалі нічого не виплачують з коштів, які вони заробили на свою пенсію, а іншим ще доплачують, витрачаючи на це кошти для конвертації грошей в інші валюти та пересилки пенсій.

До того ж існує правило, що нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно протягом 6 місяців, виплачуються за минулий час не більш, як за 3 роки перед зверненням із заявою щодо одержання пенсії. Хоча, у випадку, коли нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає й виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Хоча було б доцільно, аби кошти, які не були своєчасно отримані не з вини органу, що призначає й виплачує пенсію, виплачувалися за минулий час без обмеження будь-яким строком, але просто без нарахуванням компенсації втрати частини доходів, оскільки ці кошти можуть залишатися на депозитному рахунку цього пенсіонера.

ІІ. Мета законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення дотримання вимог Конституції України та Рішення Конституційного Суду України щодо відновлення конституційних прав пенсіонерів, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного міжнародного договору, на отримання пенсії, що була зароблена ними під час роботи в Україні, яке не виконано й до цього часу.

ІІІ. Загальна характеристика та основні положення акта

Пропонується внести зміни до таких первинних законодавчих актів:

  1. Закон України «Про пенсійне забезпечення», первинний законодавчий акт №1788-XII від 05.11.1991 р., щодо того що питання участі в системі пенсійного забезпечення в Україні іноземців і осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  2. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», первинний законодавчий акт №2262-XII від 09.04.1992 р., виключивши з нього, з метою, яка вказана щодо попереднього закону, статтю 62 «Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон».

  3. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 01.09.2000, № 35, ст. 289), первинний законодавчий акт №1767-III від 01.06.2000 р., визначивши що пенсії за особливі заслуги виплачуються пенсіонеру в порядку, визначеному Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», тобто через відділення зв’язку чи банк. Це дасть можливість уніфікувати порядок виплати пенсій і тим хто живе на території України, і тим, хто виїхав на постійне місце проживання за кордон.

  4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», первинний законодавчий акт №1058-IV від 09.07.2003 р. щодо такого:

  1. виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

а) «2) на весь час постійного проживання пенсіонера на території іншої держави, якщо міжнародним договором України із цією державою, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено, що інша держава надає цьому пенсіонеру, рівні із своїми громадянами права в галузі пенсійного забезпечення, які не є меншими, ніж ті права, які надавалися б цьому пенсіонеру в Україні;»;

б) «4) у разі несвоєчасного отримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд - до дня надходження письмового звернення щодо виплати пенсіонеру пенсії, яку він не отримав своєчасно;». Причому пропонується визначити, що «поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після звернення пенсіонера щодо виплати йому недоотриманої пенсії, в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.», у той час як зараз, «поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону».

^ Вводяться також нова редакція статті 51 «Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду на постійне проживання за кордон

1. Пенсіонери, які постійно проживали на території України на момент прийняття цього Закону, мають право, при переселенні на постійне місце проживання з України на територію іншої держави, на отримання пенсії за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території України, і нарахований згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

2. Зазначена, у частині першій цієї статті, пенсія не виплачується, у випадку, якщо, відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, витрати на виплату цієї пенсії здійснює та держава, на території якої постійно проживає одержувач пенсії.

3. У випадку, якщо інша держава надає пенсіонеру, зазначеному у частині першій цієї статті, права в галузі пенсійного забезпечення, що є рівні із правами, які мають її громадяни, але які є меншими, ніж права надані в Україні, то пенсіонер може офіційно відмовитися від користування правами в галузі пенсійного забезпечення, що можуть надаватися йому цією державою, і продовжувати отримувати пенсію від України, у порядку, що передбачений статтею 51-1 цього Закону.

4. Пенсія, призначена в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються такій особі за її проханням за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні.».

ІV. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України і Закони України: «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» , «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей»; «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців»; «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення»; «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення»; «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення»; «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення; «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення».

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття змін до інших законів України не потребує.

^ V. Фінансово-економічні обґрунтування проекту

Зазначені в проекті Закону механізми не вимагатимуть додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки мова йдеться лише про виплати, які і так повинні бути здійснені пенсіонерам, що мають відповідний стразовий (робочий) стаж. Навіть буде досягнута деяка економія коштів, за рахунок коштів, які раніше витрачалися на конвертацію та пересилку пенсій за кордон, оскільки, Закон України пропонується доповнити новою статтею 51-1 «2) доповнення Закону статтею 51-1 такого змісту:

«Стаття 51-1. Порядок виплати пенсій особам, які постійно проживали на території України на момент прийняття цього Закону і виїхали на постійне проживання за кордон, та пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні

1. Пенсія, призначена в Україні особі, яка виїхала на постійне проживання за кордон, виплачується цій особі шляхом перерахування на відкритий цією особою банківський рахунок у банку України або філії іноземного банку, що діє на території України, у строки, які передбачені для виплат цієї пенсії громадянам України, які отримують її в Україні.

2. Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угод за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Пенсійного фонду України у ВАТ «Державний ощадний банк України».

3. Виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють Головні та обласні управління Пенсійного фонду України в містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим та областях України (далі - регіональні управління) через ті установи банків, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

4. Видатки на конвертацію коштів у валюту країни постійного перебування пенсіонера та(або) переказування коштів за кордон, а так само, і конвертацію у гривню коштів, які переказуються для виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснює особа, якій виплачується ця пенсія.».

^ VI. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняттям цього законопроекту держава, забезпечить виконання конституційних гарантій соціального захисту для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії у старості, і яких вона на законодавчому рівні позбавила цього права у тих випадках, коли ці пенсіонери обрали постійним місцем проживання країну, з якою не укладено відповідного міжнародного договору.

Народні депутати України:

Ю.Кармазін, Ю.Новікова, О.Голуб, К.Ващук, О.СтешенкозПохожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconЗакон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,
Проект внесли народні депутати України: Ю. Кармазін, Ю. Новікова, О. Голуб, К. Ващук, О. Стешенко
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у
Проект Закону України розроблений на виконання плану підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)" Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)”
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconРішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам,
Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Соціальне забезпечення” визначено завдання (захід 1) щодо розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів» розроблено Державною комісією...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconРішення №25-рп/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49,
До проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення конституційних прав на отримання пенсії...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
України на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 21. 06. 2010 №37177/1/1-10 та з метою приведення положень...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов