Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 25 Закону України "НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 25 Закону України "
Дата конвертации14.03.2013
Размер100.08 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту Закону України

Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ””

(щодо захисту прав пенсіонерів на справедливу оцінку одного року страхового стажу )

 

  1.    Обґрунтування необхідності прийняття закону


Прийняття законопроекту обумовлено нагальною необхідністю підтримки пенсіонерів, спричинених фінансово-економічним станом України щодо соціальної захищеності пенсіонерів відповідно до частини 3 статті 46 Конституції України, де сказано: «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом».

Кризові явища в економіці та інфляція в Україні спровокували очікування значного падіння соціально-економічної сфери щодо захисту прав пенсіонерів, а також у зв'язку з падінням розвитку економіки та не ефективності реалізації соціальної політики держави, а також не розуміння понять у Пенсійній реформі.

Таким чином за статистичними даними, пенсії в Україні за 2009 рік отримували 13,7 млн. осіб, що 0,1 млн. осіб менше ніж станом на 1 січня 2008 року. За даними Пенсійного фонду України, пенсіонери отримують пенсії за 15 законодавчими актами, проте 95% пенсіонерів отримують пенсії згідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та “Про пенсійне забезпечення ” при цьому, що 1 млн. пенсіонерів мають пенсії понад 1 000 грн., а інші менше 1 000 грн., а для інших пенсіонерів пенсія більша у 10-20 разів від найменшої за такими Законами: “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус суддів”, “Про судову експертизу”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про Національний банк України”, "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", а також відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” .


Таким чином пенсійне законодавство України явним чином поділене на 2 частини.

Перша частина|частка| стосується призначення та розрахунку пенсій для депутатів, міністрів, суддів, прокурорів і тому подібних.

Друга частина|частка| стосується пересічних| українців. Правила нарахування та перерахунку пенсій тут – абсолютно інші!

При переході на Пенсійну реформу були допущені помилки, які ніхто не виправив. Розрахунок пенсії, що діє на сьогодні розраховується виходячи з першої частини статті 27 цього закону:

 

« Стаття 27. Розмір пенсії за віком
 
1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:
    П = Зп х Кс, де:  П - розмір пенсії, у гривнях;
  Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особини, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
  Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особини, визначений відповідно до статті 25 цього Закону. »


 

Тим самим, як і раніше розмір пенсії за віком обчислюється як частина заробітку. Із формули ми бачимо, що головна частина цієї формули це –Кс (коефіцієнт страхового стажу ), що відіграє велике значення при розрахунку пенсії. Він показує яку частину цього заробітку складе розмір пенсії.

Це відносна величина і якщо її виразити у відсотках – ^ Кс х 100%, – то можна побачити, що пенсія за віком призначається в розмірі відсотків заробітку.

Для порівняння приведу початкову частину старої норми:

Закон України № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення" –

« Стаття 19. Розміри пенсій за віком
     Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку ... »


В діючому законі є строго визначена формула, яка наведена в статті 25 цього закону.

Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу
 
   1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після комі за формулою:

           См х Вс
Кс = -----------------, де:
        100% х 12

Кс - коефіцієнт страхового стажу;
 
См - торба місяців страхового стажу;  
Вс - . . . величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, . . ……….


 Тут я опустив деякі фрази для того, щоб зосередити увагу на головних моментах:

 Величина ^ См виражена в місяцях у відповідності зі статтею 24, у частині 3, у який сказано, що "Страховий стаж обчислюється в місяцях". А оскільки Вс є величиною оцінки одного року стажу, то в знаменнику присутній число місяців у році - 12. При цьому, як неважко помітити, що є присутнім у формулі величина ( См/12) виражає тривалість стажу у роках.

 

Так, наприклад, якщо стаж становить 42 року 3 місяці, те згідно ч.3 ст.24 цю тривалість потрібно представити як 507 місяців (42х12+3), а величина ( См/12) буде дорівнює 42,25 року. Все начебто ясно, більш-менш зрозуміло.

 

Величина ( Вс/100% ) виражає яка частина заробітку ввійде в розмір пенсії за один рік стажу, а сам коефіцієнт стажу виражає яку частину заробітку складе пенсія за весь стаж, що є найважливішою величиною.

Значення оцінки одного року страхового стажу (Вс) з 1 жовтня 2008 року дорівнює 1,35%.

^ Отже слід зазначити, що значення Вс є одним з важелів державного керування розмірами пенсій і, тим самим, керування загальною сумою витрат Пенсійного фонду. Очевидно для показника Вс було встановлено дуже низьке значення – 1,35% (за будь-який рік стажу).

В результаті встановлення низького показника Вс, наприклад, за 35 років стажу розмір пенсії становив 47,25% відсотків заробітку (коефіцієнт стажу Кс=0,4725). Тоді як за старим законом (№ 1788-XII) за тридцять років стажу пенсія чоловіка склала б 65% заробітку, а пенсія жінки - 70%.

^ Нагадаю, що за мінімальний стаж, необхідний для призначення пенсії – 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, – за старим законом покладалася пенсія в розмірі 55% заробітку, а за діючим законом – 25% для чоловіків і 20% для жінок!!!!


Річ у тому, що в законі про пенсії фактично не передбачено збільшення показника Вс. Внаслідок цього пенсії в Україні не дотягують до гідного рівня життя та не виводять заробітну плату з тіні економіки.

Тобто пересічний українець при виході на пенсію лише получить від 30% до 50% пенсії від свого заробітку.

Таким чином, диспропорція розмірів пенсій призначення створена штучно. І створена вона незрозумілістю законодавчої бази в результаті нерозуміння ідей Пенсійної реформи, що виразилося в неприйнятті регулярного підвищення показника Вс.

Отже на сьогоднішній день пенсійне законодавство потребує удосконалення механізмів нарахування пенсії.

Враховуюче вищевикладене наведу приклад:

При первинному|початковому| розрахунку пенсії проводиться|виробляє| осучаснення|осучаснювати| зарплат пенсіонера. При цьому його зарплати щомісячно діляться на середні зарплати по Україні за відповідні місяці, отримувані|одержувати| коефіцієнти складаються, і отримана|одержувати| сума ділиться на кількість місяців, по яких проводився|виробляв| розрахунок.

Таким чином виходить середній коефіцієнт по зарплаті, що відображає|відбиває| відносний трудовий внесок|вклад| пенсіонера в грошовому виразі|вираженні|. Грубо кажучи, якщо коефіцієнт виходить рівним 1,5, то пенсіонер отримував|одержував| в середньому у 1,5 рази|вдвічі| більші зарплату, чим середньостатистичний працівник, і, відповідно, трудовий внесок|вклад| його в «загальну|спільну| скарбничку» був |вдвічі| більшим, і пенсія йому повинна налічуватися|нараховувати||вдвічі| більше, чим тому, у кого|КТО| коефіцієнт дорівнює 1 (забезпечується диференціація розмірів пенсій). Отриманий|одержувати| середній коефіцієнт умножається|множить| на середню зарплату по Україні за рік, передуючий року звернення|звертання| за пенсією, і виходить усучаснена|осучаснювати| середня зарплата пенсіонера, тобто|цебто| скільки б він отримував|одержував|, якби|аби| середня зарплата у весь час його трудової діяльності була такою, як середня по Україні за рік, що передує зверненню|звертанню| за пенсією. Осучаснена|осучаснювати| таким чином зарплата умножається|множить| на | коефіцієнт, який дорівнює страховому стажу пенсіонера, помноженому на 1.35 та поділеному на 100. До цієї величини додається добавка за наднормативний|понаднормативний| стаж (більше 20 років для жінок та 25 років – для чоловіків).

А.) За діючим законом - тобто|цебто|, якщо у пенсіонера (чоловіка) коефіцієнт по зарплаті дорівнює 1,5, а стаж 35 років, і він йде|вирушає| на пенсію в 2010 році, то розрахункова пенсія складе (з урахуванням того, що середня зарплата по Україні за 2009 рік дорівнює 1650,43 грн.|, а мінімальна пенсія – 630,4 грн.|), то:

П=(1,5*1650,43)*35*1.35/100=1169,74 грн.

Добавка за наднормативний стаж

Дп=630,4*(35-25)/100=63,04 грн.

І загальна пенсія складе Пзаг=1169,74+63,04=1232,78 грн.

Все начебто ясно, більш-менш зрозуміло, при цьому, що коефіцієнт Кс дорівнює 0,4725 або 47,25% та відносно справедливо, але є суттєва не справедливість щодо коефіцієнта страхового стажу.


^ Б.) За запропонованими змінами, де Вс буде дорівнювати 2,0%, то:


П=(1,5*1650,43)*35*2/100=1732,95 грн.

Добавка за наднормативний стаж

Дп=630,4*(35-25)/100=63,04 грн.

І загальна пенсія складе Пзаг=1732,95+63,04=1795,99 грн.


Отже, як ми бачимо із 2-х прикладів, що у другому прикладі в результаті коефіцієнт Кс дорівнює 0,7, що говорить про те, що за 35 років стажу розмір пенсії становив би 70 % відсотків заробітку, а також пенсія його відповідала би гідному рівню життя.

Таким чином, ми би привели би у відповідність пенсійне законодавство та вивели більшість заробітних плат з тіні економіки, а також трохи зрівняли би відсоткові показники зі старим законом (№ 1788-XII «Про пенсійне страхування»), де було сказано, що за тридцять років стажу пенсія чоловіка склала б 65% заробітку, а пенсія жінки – 70, що є по сутті справедливим показником та виключає диспропорції у пенсіях.  1.     ^ Цілі і завдання прийняття закону

Метою прийняття даного закону є встановлення принципу соціальної справедливості щодо захисту прав пересічних пенсіонерів.

  Проект Закону України “ Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ”” щодо захисту прав пенсіонерів на справедливу оцінку одного року страхового стажу спрямований на підтримку пенсіонерів в соціально-економічної сфері, зокрема щодо удосконалення механізмів нарахування пенсії в умовах ринкової економіки, а також посилення захисту прав пенсіонерів в умовах інфляції та росту рівня життя.


 

3. ^ Загальна характеристика законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до статті 25 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ” щодо захисту прав пенсіонерів на справедливу оцінку одного року страхового стажу, згідно з яким передбачено, що за період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 2%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 1,2%..

^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та Закони України "^ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ".

При прийнятті цього законопроекту змін до інших Законів не передбачено.

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України, в межах витрат Пенсійного фонду. Оскільки пенсії призначаються за рахунок коштів Пенсійного фонду у солідарній системі.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього Закону слугуватиме удосконалення механізмів надання пенсії згідно сучасним умовам економіці, а також посилення їх адресності та поліпшенню соціально-економічного становища пенсіонерів, а також дозволить привести у відповідність до вимог статті 46 Конституції України.

 

 


Народний депутат України Г.Г. СамофаловПохожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 42 Закону України "
Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ””
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про відпустки"
До частини першої статті 19 Закону України “Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України, 1997, №2, ст. 4; 2005, №2, ст. 36;...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України ’’Про внесення змін до статті 122 Кримінально
Закону України ’’Про внесення змін до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України” (щодо реалізації права на пенсію осіб,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”
Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” розроблений на виконання принципів...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Соціальне забезпечення” визначено завдання (захід 1) щодо розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 5 Закону України „Про судовий збір
Пункт 20 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №14, ст. 87, №21
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до статті 8 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
В частині перерозподілу розміру єдиного внеску за класами професійного ризику виробництва
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 60 Закону України „Про Кабінет Міністрів України Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про внесення зміни до статті 60 Закону України „Про Кабінет Міністрів України”
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні”
Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” щодо створення тристоронніх соціально-економічних рад на рівні...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \" Про внесення змін до статті 25 Закону України \" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов