Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”
Дата конвертации15.03.2013
Размер73.65 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”


  1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Спрощена система оподаткування запроваджена у 1998 році Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. Ця система забезпечила динамічний розвиток сфери малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької діяльності, і є дієвою формою державної підтримки суб’єктів малого підприємництва.

За 11 років існування спрощеної системи оподаткування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 12 разів (з 95 тис. осіб до 1137,1 тис. осіб), а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли майже в 34 рази (з 127 млн. грн. в 1999 році до 4312,55 млн. грн. в 2008 році). При цьому, суб’єкти – "спрощенці" створили понад 1,6 млн. робочих місць.

Прийняття ряду нових законодавчих актів, нормами яких внесено суттєві зміни в порядок оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, призвело до виникнення проблем в процесі застосування спрощеної системи оподаткування.

На сьогодні актуальною є проблема у необхідності збільшення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та перегляду видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися за спрощеною системою оподаткування.

З часу прийняття Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», граничний обсяг виручки від реалізації не змінювався, незважаючи на те, що в економіці постійно відбуваються зростання індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін, тощо.

Середній рівень індексу інфляції за період з 01.01.98 по 01.01.10, становить 115,9 %. У 1998 році мінімальна заробітна плата становила - 45 грн., а на 01.01.10 вона становить 922 грн. Тобто, мінімальна заробітна плата з 1998 року збільшилась у 20 разів.

Врегулювати проблемні питання спрощеної системи оподаткування можливо шляхом прийняття відповідного закону, що дозволить встановити чіткі правила застосування спрощеної системи оподаткування та усунути схеми використання цієї системи з метою мінімізації податкових платежів.

Підготовка та внесення проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” викликана об’єктивною потребою створення належного нормативно-правового забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні, приведення його у відповідність до чинного законодавства України, необхідністю розв’язання визначених проблем спрощеного оподаткування.

Особливу увагу заслуговує той факт, що прийняття запропонованих законопроектом норм стануть гарантованим джерелом надходжень до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонований проект Закону має на меті створення належного нормативно-правового поля для подальшого розвитку підприємницької діяльності із врахуванням змін, що відбулися в законодавстві України та об’єктивних тенденцій розвитку підприємницького середовища, удосконалення спрощеної системи оподаткування та орієнтація її на найбільш вразливу категорію підприємців, яка потребує державної підтримки.

^ Метою законопроекту є законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування; запровадження єдиного механізму спрощеного оподаткування; збільшення граничного обсягу виручки від реалізації продукції; диференціація ставки єдиного податку для фізичних осіб; встановлення відповідальності; упередження можливих зловживань суб’єктами великого та середнього бізнесу щодо використання спрощеної системи оподаткування, як способу зменшення своїх податкових зобов’язань.

^ 3. Правові аспекти проекту Закону

Сфера правого регулювання зазначеного питання базується на положеннях Конституції України, Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, Закону України “Про систему оподаткування”, Закону України “Про податок на додану вартість”, інших законодавчих актів.

Законопроект розроблено, з урахуванням норм статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", відповідно до якої механізм справляння податків і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

У проекті Закону розширено перелік видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування, з метою ліквідації схем мінімізації податкових платежів «надприбутковими» суб’єктами малого підприємництва.

Зокрема, спрощена система оподаткування не поширюється на діяльність, пов’язану з організацією торгівлі та наданням послуг (оренди) із створення належних умов для здійснення торгівлі фізичними або юридичними особами, а це власники ринків та торговельних об’єктів (комплексів, центрів, супермаркетів).

У застосуванні спрощеної системи оподаткування обмежені:

- фізичні особи, які надають в оренду земельні ділянки, житлові та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа, яких сукупно перевищує 150 кв. метрів.

- суб’єктів малого підприємництва, які надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

У проекті Закону введено диференціацію ставки єдиного податку для фізичних осіб та встановлено її розмір виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01 січня відповідного року.

Для фізичних осіб - підприємців встановлюється ставка єдиного податку у межах 4 – 40 відсотків від мінімальної заробітної плати (при отримані виручки до 1000 розмірів мін. заробітної плати). Якщо обсяг виручки становить понад 1000 до 1500 розмірів мін. заробітної плати, то ставка єдиного податку встановлюється від 40 % до 74 % мін. заробітної плати.

Для юридичних осіб –платників єдиного податку збережено діючі ставки єдиного податку (6 % (зі сплатою ПДВ) та 10% від обсягу виручки).

Відповідно до проекту Закону збільшується граничний обсяг виручки від реалізації та становить для фізичних осіб до 1500 мін. заробітної плати (1,3 млн. грн.) та для юридичних осіб 15000 мін. заробітної плати (13 млн. грн.)

Прив’язка до мінімальної заробітної плати дозволить в майбутньому не вносити додаткових змін до законодавства з метою коригування розміру обсягу у зв’язку із зростанням рівня інфляції або інших економічних показників.

У разі здійснення діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, доходи отримані фізичною особою - платником єдиного податку від здійснення такої діяльності оподатковуються за загальною системою оподаткування. При цьому, така особа зобов’язана внести відповідні зміни до свідоцтва платника єдиного податку або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного кварталу.

Також, передбачена відповідальність і за порушення положень законопроекту в частині порядку здійснення розрахунків та діяльності, на яку не поширюється спрощена система оподаткування). При цьому, дохід, отриманий платником єдиного податку в результаті здійснення такої діяльності, оподатковується за загальною системою оподаткування без анулювання свідоцтва.

Новацією проекту Закону є отримання Свідоцтва без обмеження терміну його дії за умови дотримання порядку застосування спрощеної системи оподаткування.

Проектом Закону вирішується питання сплати страхових внесків платниками єдиного податку, що дозволить забезпечити соціальний захист підприємців та відповідно збільшить надходження до пенсійного фонду та інших відповідних фондів.


^ 4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект направлено на погодження Мінфіну, ДПА, Мінекономіки, Мінпраці, Мін’юсту, Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України.

^ 6. Регіональний аспект

У проекті Закону запроваджено відповідальність за перевищення граничних обсягів виручки та пропонується суму перевищення у юридичних осіб до оподатковувати за ставкою 20% (у разі перевищення 15000 розмірів мін. заробітної плати), у фізичних осіб за ставкою – 15% (у разі перевищення -1500 розмірів мін. заробітної плати).

Кошти, сплачені у зв’язку із перевищенням граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до законопроекту повністю спрямовуються до місцевого бюджету для фінансування власних повноважень відповідної територіальної громади.

^ 8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення Проект законопроекту розміщено на сайті Держкомпідприємництва (www.dkrp.gov.ua).

На громадській колегії Держкомпідприємництва проведено обговорення положень законопроекту, за результатами якого більшість пропозицій було враховано.

^ 9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не потребує погодження із соціальними партнерами.

10. Прогноз результатів

За рахунок підвищення розмірів обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та запровадження відповідальності в частині перевищення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) можна очікувати збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Реалізація проекту Закону надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини при застосуванні спрощеної системи оподаткування та дозволить усунути схеми зловживання спрощеною системою.


В.о. Голови

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва В.П. Загородній


29.01.2010Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconУказ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва"
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (Офіційний вісник...
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconПояснювальна записка до проекту Закону України №4549-2 "Про вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"
Про вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗапропонована редакція
Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconУказ президента україни про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
Установлено, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" цей Указ застосовується з урахуванням...
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconУказ президента україни про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
Установлено, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" цей Указ застосовується з урахуванням...
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗакон України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗакон УкраЇни Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗакон УкраЇни Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗакон УкраЇни Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” iconЗакон України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов