Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України icon

Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів УкраїниНазваниеЗакон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України
Дата конвертации16.03.2013
Размер75.9 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПроектЗакон України

Про внесення змін до деяких законів України


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести зміни до таких законів України:


1. У Законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141, №№ 17 - 19, ст. 267; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 9):

1) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

„Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”;

2) пункт 7 розділу XV „Прикінцеві положення” викласти в такій редакції:

„7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту „г” пункту 1 статті 26 Закону України “Про зайнятість населення”, пункту „в” частини другої статті 12 Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” та статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується.”


^ 2. Частину третю статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст.18; 2006 р., № 1, ст.18) доповнити новим реченням такого змісту:

„Достроково призначена пенсія за віком у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.”.


^ 3. Пункт 1 статті 26 Закону України „Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 14, ст.170; 2006 р., № 1, ст.18) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту: „Достроково призначена пенсія за віком у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.”.


^ 4. У статті 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2006 р., № 47, ст. 463; 2008 р., № 5-8, ст. 78):

1) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

„Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.”;

2) в частині двадцять сьомій слова „у повному розмірі” виключити і доповнити новим реченням такого змісту: „Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”;

3) після частини двадцять сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

„Достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.

У зв’язку з цим частини двадцять восьму – тридцять першу вважати відповідно частинами двадцять дев’ятою – тридцять другою”.


^ 5. У статті 37 Закону України „Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2003 р., № 14, ст. 97; 2006 р., № 1, ст. 18, № 9, № 10-11, ст. 96; 2008 р., № 5-8, ст. 78):

1) у першому реченні частини другої слова „встановленого законодавством пенсійного віку” замінити словами та цифрами „пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

2) у частинах другій та п'ятій слова „без обмеження граничного розміру пенсії” виключити;

3) у частині четвертій слова „у повному розмірі” виключити і доповнити новим реченням такого змісту: „Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.;

4) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: „Достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.

У зв’язку з цим частини п’яту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами шостою - п’ятнадцятою”.


^ 6. У частині дванадцятій статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17; 2006 р., № 22, ст. 180; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78):

1) у абзаці першому:

у першому реченні слова „встановленого законом пенсійного віку” замінити словами та цифрами „пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

у другому реченні слова „без обмеження граничного розміру пенсії” виключити;

2) у першому реченні абзацу другого слова „в повному розмірі” виключити і доповнити новим реченням такого змісту: „Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”;

3) абзац п’ятий доповнити новим реченням такого змісту: „Достроково призначена пенсія у разі, коли такі особи продовжують працювати, у період до досягнення ними пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, не виплачується.”.


^ 7. У першому реченні частини чотирнадцятої статті 501 Закону України „Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2005 р., № 2, ст.32; 2006 р., № 1, ст.18; 2008 р. № 5-8, ст. 78) слова „у повному розмірі” виключити і доповнити новим реченням такого змісту: „Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”.


^ 8. У Законі України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст.262; 2006 р., № 37, ст. 318; 2008 р., № 5-8, ст. 78):

1) доповнити статтю 7 реченнями такого змісту: “Установити, що у разі, коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.”;

2) статтю 43 доповнити новою частиною такого змісту:

„Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”.


^ 9. Статтю 85 Закону України „Про пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2001 р., № 44, ст. 228; 2008 р., № 5-8, ст. 78) доповнити новими частинами такого змісту:

„Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.”.


^ 10. У Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 1996 р., № 35, ст.162; 2006 р., № 49, ст.485; 2008 р. № 5-8, ст. 78):

1) статтю 58 доповнити новою частиною другою такого змісту:

„Працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, не виплачується.”;

2) статтю 67 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

„Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.”.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.


Президент України В. Ющенко

Похожие:

Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України
Абзац другий частини першої статті 13 Закону України «Про державну статистику» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. №43, ст....
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconВерховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон
Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з питань запровадження механізму державного замовлення у сфері надання соціальних...
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
В законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань надання відпусток Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср,1971 p., додаток до №50, ст. 375; 1998 p., №43-44, ст. 268)
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до таких закон
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та...
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановля є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни
У законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49–51, ст....
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни проект Про внесення змін до деяких законів України
З метою приведення законів України до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"...
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни про внесення змін до законів України у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести зміни до таких законів України
Акону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Закон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов