Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України icon

Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів УкраїниНазваниеЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
Дата конвертации16.03.2013
Размер48.5 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 21, ст. 252):

1) Статтю 18 викласти у такій редакції:


«Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій, державної служби зайнятості.


Фонд соціального захисту інвалідів сприяє працевлаштуванню інвалідів у разі їх звернення з метою працевлаштування до Фонду.


З метою визначення реальної потреби в інвалідах, які мають намір працевлаштуватися, Фонд соціального захисту інвалідів веде реєстр таких осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Фонд соціального захисту інвалідів передає Державній службі зайнятості дані щодо осіб, інформація про яких міститься в реєстрі, в порядку обміну інформацією, встановленому спільним наказом Державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів.


Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань, переважно на підприємстві, де настала інвалідність.


Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.


Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.


Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.


Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.


Державна служба зайнятості надає дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, з наступним відшкодуванням цих коштів Фондом соціального захисту інвалідів, а також проводитть професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості заявку про потребу в інвалідах відповідно до нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у порядку та за формою, встановленою правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів, із зазначенням видів діяльності підприємства та кваліфікаційних вимог до інваліда, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2) Статтю 18-1 виключити.

3) У статті 19:

частину першу викласти в редакції:

«Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, в яких за основним місцем роботи працює більше 10 осіб, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів визначається органами місцевого самоврядування за узгодженням із територіальними органами соціального діалогу на підставі економічно обґрунтованого розрахунку відповідно до потреб у працевлаштуванні інвалідів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці у розмірі не більше чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (за виключенням кількості робочих місць з важкими, небезпечними, шкідливими умовами праці та підвищеною відповідальністю за списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України).»

у частині другій слова «і забезпечують працевлаштування інвалідів.» виключити;

частину третю після слів «фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно» доповнити словами «або за направленням державної служби зайнятості»;

у частині сьомій слова «а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів,» виключити;

частину десяту доповнити реченням такого змісту:

«Положення цієї частини не поширюється на керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, якими у встановленому порядку подавалися заявки про потребу в інвалідах до державної служби зайнятості та за якими протягом місяця з дня подання заявки інваліди в заявленій кількості не направлялися, за умови виконання вимог статті 17 цього Закону.»

4) Статтю 20 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«У разі, коли до підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи державною службою зайнятості інваліди для працевлаштування в заявленій кількості не направлялися, адміністративно-господарські санкції згідно з цим Законом не нараховуються.»


У зв'язку з цим частини другу – десяту статті 20 вважати частинами третьою – одинадцятою статті 20.


2. У абзаці п’ятому пункту 1 статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237) після слів «Для підприємств, установ і організацій» доповнити словами «фізичних осіб-підприємців», а слова «такого підприємства» виключити.


^ II. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:


підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.


Президент України  В. ЮЩЕНКО 
Похожие:

Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань надання відпусток Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср,1971 p., додаток до №50, ст. 375; 1998 p., №43-44, ст. 268)
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у господарському кодексі України
У господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18, ст. 144; №19 – 20, ст. 144; №21 – 22, ст. 144;...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
В законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconВерховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон
Закону України «Про статус народного депутата України» вношу на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оплату праці" Верховна Рада Українипостановля є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №3738, ст. 189)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов