Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 icon

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18НазваниеЗакон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18
Дата конвертации16.03.2013
Размер107.62 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закон України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»Зміст положення (норми)

чинного законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 


Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.


Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.


Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.


Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.


Стаття 18-1.

Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.


Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.


Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.


Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 18-1


Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.


Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.


Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.


Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.


Фонд соціального захисту інвалідів сприяє працевлаштуванню інвалідів у разі їх звернення з метою працевлаштування до Фонду.


З метою визначення реальної потреби в інвалідах, які мають намір працевлаштуватися, Фонд соціального захисту інвалідів веде реєстр таких осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Фонд соціального захисту інвалідів передає Державній службі зайнятості дані щодо осіб, інформація про яких міститься в реєстрі, в порядку обміну інформацією, встановленому спільним наказом Державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів.


Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань, переважно на підприємстві, де настала інвалідність.


Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.


Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.


Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний.


Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.


Державна служба зайнятості надає дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, з наступним відшкодуванням цих коштів Фондом соціального захисту інвалідів, а також проводить професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості заявку про потребу в інвалідах відповідно до нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у порядку та за формою, встановленою правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів, із зазначенням видів діяльності підприємства та кваліфікаційних вимог до інваліда, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

^ Статтю 18-1 виключити.

Положення статті увійшли до статті 18


Стаття 19

Частина перша

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.


^ Частина друга

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.


^ Частина третя

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.

Стаття 19

Частина перша

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, в яких за основним місцем роботи працює більше 10 осіб, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів визначається органами місцевого самоврядування за узгодженням із територіальними органами соціального діалогу на підставі економічно обґрунтованого розрахунку відповідно до потреб у працевлаштуванні інвалідів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці у розмірі не більше чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (за виключенням кількості робочих місць з важкими, небезпечними, шкідливими умовами праці та підвищеною відповідальністю за списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України).


^ Частина друга

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.


^ Частина третя

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно або за направленням державної служби зайнятості здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.


^ Частина сьома

Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів України.


^ Частина десята

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.^ Частина сьома

Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій визначаються Кабінетом Міністрів України.


^ Частина десята

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Положення цієї частини не поширюється на керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, якими у встановленому порядку подавалися заявки про потребу в інвалідах до державної служби зайнятості та за якими протягом місяця з дня подання заявки інваліди в заявленій кількості не направлялися, за умови виконання вимог статті 17 цього Закону.


Стаття 20

Частина перша

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.


^ Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»


абзац п'ятий пункту 1 статті 4


Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

Стаття 20

Доповнено новою частиною другою


У разі, коли до підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи державною службою зайнятості інваліди для працевлаштування в заявленій кількості не направлялися, адміністративно-господарські санкції згідно з цим Законом не нараховуються.


^ Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»


абзац п'ятий пункту 1 статті 4


Для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб-підприємців, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників.
Директор Департаменту О.В.Головко


___ ____________ 2009 р. 

  

  
Похожие:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення (норми) Закону України "Про здійснення державних закупівель" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державних закупівель"
...
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення (норми) Закону України "Про здійснення державних закупівель" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державних закупівель"
...
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні") Зауваження та пропозиції зофр
Зміст положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту положення
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту положення
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПро затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України Зміст норми чинного законодавства Зміст відповідної норми проекту Указу
Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів І правил під час будівництва виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань містобудівної діяльності»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Кодекс законів про працю України Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
...
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Стаття 18 iconЗміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта
Порівняльна таблиця до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов