Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України)НазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України)
Дата конвертации24.11.2012
Размер244.25 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

 1. Підпункти 9.1.15, 9.1.17 та 9.1.18 пункту 9.1 статті 9 виключити.

 2. В абзаці першому підпункту 139.1.6 пункту 139.1 статті 139 після слів “податку на додану вартість” доповнити словами та цифрами у дужках “(крім податку на додану вартість, обчисленого відповідно до статті 1942 за додатковою (окремою) ставкою)”.

 3. Пункти 154.2 - 154.3, 154.5, 154.7 - 154.9 статті 154 виключити.

 4. Статтю 158 виключити.

 5. У статті 167:

1) пункту 167.1 викласти у наступній редакції:

“167.1. Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує 1500 грн.

Ставка податку для бази оподаткування щодо доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, визначається з наступних умов.

Якщо база оподаткування в календарному році не перевищує 18 тис.грн. застосовується ставка 0 відcотків.

Якщо база оподаткування в календарному році перевищує 18 тис.грн., але не перевищує 3 млн.грн. до суми такого перевищення застосовується ставка 10 відсотків.

Якщо база оподаткування в календарному році перевищує 3 млн.грн. але не перевищує 8 млн.грн. до суми такого перевищення застосовується ставка 15 відсотків з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці четвертому цього пункту.

Якщо база оподаткування в календарному році перевищує 8 млн.грн. до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеними в абзацах четвертому та п’ятому цього пункту.

Встановлені у абзацах першому – шостому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті”;

2) пункт 167.4 виключити.

 1. У статті 169:

1) у пункті 169.1:

а) підпункт 169.1.1 виключити;

б) підпункт 169.1.2 викласти у наступній редакції:

“169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину”;

в) в абзаці першому підпункту 169.1.3 та абзаці першому підпункту 169.1.4 слова “підпунктом 169.1.1” замінити словами “підпунктом 169.1.2”;

г) у підпункті 169.3.2 пункту 169.3 слова “підпунктом 169.1.1” замінити словами “підпунктом 169.1.2”;

ґ) в абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 слова “абзацу другого пункту 167.1” замінити словами “абзацу другого – четвертого пункту 167.1”.

 1. Підпункт “є” пункту 176.1 статті 176 виключити.

 2. У статті 186:

1) у підпункті “г” підпункту 186.2.1 пункту 186.2 слова “і послуг із переробки сировини” виключити;

2) підпункт 186.3 доповнити підпунктом “з” такого змісту:

“з) послуги із переробки сировини”.

 1. У статті 187:

1) пункт 187.1 викласти в такій редакції:

“187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку”;

2) у пункті 187.5 слова “або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше” виключити;

3) в абзаці другому пункту 187.8 слова “списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата” та слова “, залежно від того, яка з подій відбулася раніше” виключити.

 1. У пункті 192.1 статті 192 слова “або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг” виключити.

 2. Статтю 193 викласти в такій редакції:

“Стаття 193. Розміри ставок податку

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 7 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 12 відсотків.

193.2 Платники податку на додану вартість додатково (окремо) сплачують податок у розмірі 2 відсотки від бази оподаткування”.

 1. У статті 194:

1) у пункті 194.1:

а) після слова “нульова” доповнити словами “або підвищена”;

б) у підпункті 194.1.1. цифри “17” замінити цифрою “7”.

 1. Доповнити новою статтею 1941 такого змісту:

“Стаття 1941. Операції, що підлягають оподаткуванню за підвищеною ставкою

1941.1. За ставкою, зазначеною в підпункті “в” пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є підвищеною, оподатковуються операції з:

1941.1.1. ввезення товарів на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту;

1941.1.2. постачання товарів:

а) ввезених на митну територію України;

б) підакцизних;

1941.1.3. виробництва (видобування) та/або постачання електричної, теплової енергії, газу природного, нафти, води;

1941.1.4. постачання послуг”.

 1. Доповнити новою статтею 1942 такого змісту:

“Стаття 1942. Операції, що підлягають додатковому оподаткуванню за ставкою 2 відсотки

1942.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, оподатковуються за ставкою, зазначеною в пункті 193.2 статті 193 цього Кодексу, яка є додатковою (окремою).

1942.1.1. Податок становить 2 відсотки бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг”.

 1. У пункті 196.1 статті 196:

1) абзац перший підпункту 196.1.6 виключити;

2) підпункти 196.1.8, 196.1.15 виключити.

 1. У статті 197:

1) у пункті 197.1 підпункти 197.1.1, 197.1.3, 197.1.4, 197.1.8, 197.1.14, 197.1.15, 197.1.18, 197.1.20, 197.1.22, 197.1.23, 197.1.24, 197.1.25, 197.1.27, 197.1.28 виключити;

2) пункти 197.3, 197.4, 197.6, 197.7, 197.12, 197.13, 197.15, 197.16, 197.18, 197.19 виключити;

3) у пункті 197.5 після слів “цього Кодексу ” доповнити словами “, та операції з постачання платних послуг”.

 1. У пункті 198.2 статті 198 слова “дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;” виключити.

 2. Статтю 199 виключити.

 3. У статі 200:

1) пункт 200.3 викласти у такій редакції:

“200.3. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу – підлягає бюджетному відшкодуванню в частині, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій грошовими коштами отримувачем товарів/послуг постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – дорівнює сумі нарахованого податку, включеного відповідно до статті 208 цього Кодексу до складу податкових зобов’язань декларації за попередній звітний (податковий) період”;

2) пункт 200.4 викласти у такій редакції:

“200.4. Залишок від'ємного значення зменшений на суму податку на додану вартість, задекларовану до бюджетного відшкодування, в повному обсязі зараховується у зменшення податкових зобов’язань з цього податку наступних звітних (податкових) періодів”;

3) пункт 200.6 викласти у такій редакції:

“200.6. Платник податку може самостійно прийняти рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті”;

4) пункт 200.7 викласти у такій редакції:

“200.7. Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника в обслуговуючому банку, разом з податковою декларацію подає заяву про повернення суми бюджетного відшкодування. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті”;

5) пункт 200.9 викласти у такій редакції:

“200.9. Форма заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, що містить розрахунок суми бюджетного відшкодування, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики”;

6) у пункті 200.11 цифри “30” замінити цифрами “60”;

7) у пункті 200.14 цифри “200.6” замінити цифрами “200.4”.

 1. Доповнити новою статтею 2001 такого змісту:

“Стаття 2001. Порядок визначення суми податку, що додатково (окремо) підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України та строки проведення розрахунків

2001.1. Сума податку, визначена відповідно до статті 1942 як 2 відсотки від бази оподаткування (без врахування податкового кредиту), додатково (окремо) підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України у строки, встановлені цим розділом”;

 1. У статті 201:

1) пункт 201.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У податкових накладних, складених для оподатковуваних операцій, суми податку на додану вартість, нараховані за різними ставками, встановленими цим Кодексом, зазначаються окремо”;

2) у пункті 201.7 слова “, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс)” виключити;

3) пункт 201.11 статті 201 доповнити підпунктом “в” такого змісту:

“в) первинний документ бухгалтерського обліку, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та містить реквізити, обов’язкові для податкової накладної, за умови реєстрації у встановленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних”;

4) у пункті 201.15:

абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:

“201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, де окремо зазначається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет, визначена згідно зі статтею 2001 та відповідно до статті 1942 за додатковою (окремою) ставкою 2 відсотки. Форма таких декларацій встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який є складовою податкової декларації, в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II цього Кодексу”.

Абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим відповідно.

 1. Статтю 207 виключити.

 2. Статтю 209 виключити.

 3. У статті 291:

1) в абзаці другому підпункту 5 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри “,одночасно не перевищує 20 осіб” замінити словами “не обмежена”;

2) підпункт 6 пункту 291.4 статті 291 викласти у наступній редакції:

“6) шоста група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень”.

 1. У статті 293:

1) в підпункті 293.3.2 пункту 293.3:

а) в підпункті 1 цифру “7” замінити цифрою “5”;

б) в абзаці першому підпункту 2 цифри “10” замінити цифрою “7”.

2) в пункті 293.8:

а) в абзаці першому підпункту 4 цифру “7” замінити цифрою “5”;

б) у підпункті “б” підпункту 4 слова і цифри “платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами “платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків або платником єдиного податку п’ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку 7 відсотків”;

в) у підпункті 5 слова та цифри „за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами „за ставкою у розмірі 5 відсотків для платників третьої або четвертої групи, або 7 відсотків для платників п’ятої або шостої групи”.

 1. Пункт 296.10 статті 296 викласти у наступній редакції:

“296.10. Платники єдиного податку першої та другої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій”.

 1. Підпункт 6 пункту 298.3 статті 298 викласти в такій редакції:

“6) обрана суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки”.

 1. Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в наступній редакції:

“7) група та ставка єдиного податку”.

 1. У статті 302:

1) пункт 302.1 викласти у такій редакції:

“302.1. Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників (за винятком сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва) є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм (озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди”;

2) доповнити новим пунктом 302.2 наступного змісту:

“302.2. Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва, є скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва”;

 1. У статті 303:

1) у пункті 303.1:

а) після слів “сільськогосподарських товаровиробників” доповнити словами “ (за винятком сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва)”;

б) слова та цифри “проведена за станом на 1 липня 1995 року” замінити словами та цифрами “, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ цього Кодексу”;

2) доповнити новим пунктом 303.2 такого змісту:

“303.2. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва, є скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва”.

 1. У статті 304:

1) доповнити абзац перший пункту 304.1 після слів “для сільськогосподарських товаровиробників” словами “(за винятком сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва)”;

2) доповнити новим пунктом 304.2 наступного змісту:

“304.2. Розмір ставок податку для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва, становить (у відсотках бази оподаткування):

для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва, – 0,50;

для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції птахівництва, – 3,00.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції тваринництва та птахівництва слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки, двох третин доходу (66 відсотків) від суми доходу від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продукції її переробки”.

 1. Глави 3 та 4 розділу XIV виключити.

 2. В абзаці восьмому пункту 1 розділу ХIХ слова і цифри “підпункту 169.1.1” замінити словами і цифрами „підпункту 169.1.2”.

 3. У підрозділі 2 розділу ХХ:

1) пункти 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 25 виключити;

2) пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Встановити, що за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 1 січня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків.

Ставка податку, що сплачується платниками податку на додану вартість додатково (окремо) відповідно до пункту 193.2 статті 193 цього Кодексу становить:

за податковими зобов’язаннями, що виникли з 1 січня 2013 року по 30 червня 2013 року – 2,5 відсотки;

за податковими зобов’язаннями, що виникли з 1 липня 2013 року –
2 відсотки”;

3) пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів, який після бюджетного відшкодування був включений до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду, станом на дату набуття чинності змін до статті 200 цього Кодексу включається до податкового кредиту звітного (податкового) періоду, в якому такі зміни набули чинності, та підлягає бюджетному відшкодуванню в порядку, визначеному статтею 200 Кодексу”;

4) доповнити новими пунктами 27, 28 такого змісту:

“27. Суми податку на додану вартість, визначені за різними ставками, встановленими цим Кодексом, зазначаються в окремих полях платіжного доручення, яким здійснюється перерахування коштів постачальнику в оплату товарів/послуг покупцем/замовником.

28. Бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за податкові періоди до 1 січня 2013 року здійснюється шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики затверджується Кабінетом Міністрів України , при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку”.

 1. У підрозділі 4 розділу ХХ:

1) пункти 13, 15, 16, 18-20, 24 виключити;

2) пункт 17 викласти у такій редакції:

“Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняються від оподаткування:

а) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.

При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями цього Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту;

б) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості.”;

3) у пункті 21 слова і цифри “Пункти 15-19” замінити словами і цифрами “Пункт 17”.


 1. У підрозділі 10 розділу ХХ пункт 4 виключити.


ІІ. Внести до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 28 (11.07.95), ст. 205) такі зміни:

1. Пункт 6 статті 9 викласти у такій редакції:

“6) платники єдиного податку, які підпадають під вимоги підпункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України”.


IІІ. Внести до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997,
№ 37, ст.237 ) наступні зміни:

1. Пункт 5 статті 1 викласти у наступній редакції:

“5) юридичні особи – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють операції з купівлі іноземної безготівкової валюти за гривні для цілей придбання товарів та/або погашення кредитів, використаних для цілей придбання товарів (крім зворотного викупу іноземної валюти, отриманої в межах валютної виручки та проданої на виконання вимог Національного банку України)”.

2. Пункт 4 статті 2 викласти у наступній редакції:

“4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – сума операції з купівлі іноземної безготівкової валюти за гривні для цілей придбання товарів та/або погашення кредитів, використаних для цілей придбання товарів (крім зворотного викупу іноземної валюти, отриманої в межах валютної виручки та проданої на виконання вимог Національного банку України)”.

3. Пункт 6 статті 4 викласти у наступній редакції:

“6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – 3 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону”.


ІV. Внести до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 46, ст. 292) такі зміни:

1. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

“Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД);

систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД);

фінансування конкретних цільових програм;

допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

інших заходів, не заборонених законом”.

2. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

“Майно та кошти благодійних організацій складають:

внески засновників (засновника) та інших благодійників;

благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД);

надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;

інші джерела, не заборонені законодавством України”.

3. Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:

“Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД), користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України”.


V. Внести до Закону України “Про гуманітарну допомогу” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Отримувачі гуманітарної допомоги зобов’язані передавати її безпосередньо набувачам (фізичним або юридичним особам), що її потребують та використовують для власних потреб”.

2. Абзац перший статті 3 викласти в наступній редакції:

“Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання та рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях про її потребу у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб”.

3. Статтю 4 доповнити абзацом такого змісту:

“В Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України 75% чисельності мають складати представники державних органів”.

4. У статті 5:

1) частину першу викласти у такій редакції:

“Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України здійснює:

визнання вантажів (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;

контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;

контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень;

подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо обсягів та номенклатури сільськогосподарської продукції, продовольства, друкованої продукції, будівельних матеріалів та інших товарів, які можуть бути ввезені в Україну як гуманітарна допомога, а також пропозиції щодо граничних обсягів пільгового отримання гуманітарної допомоги одним отримувачем за кількісною або вартісною оцінкою з урахуванням кількості населення, що потребує допомоги від цього отримувача”;

2) частину другу викласти у такій редакції:

“Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема збірні гуманітарні вантажі продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг та взуття (крім одягу та інших товарів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД), м’який інвентар, предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України”.

5. Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Гуманітарна допомога не звільняється від сплати утилізаційних зборів та компенсації витрат на утилізацію ввезених вантажів(товарів)”.

6. Статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:

“Забороняється ввезення на митну територію України одягу та інших виробів, що використовувались і які класифікуються у товарній позиції 6309 згідно УКТЗЕД та ганчір’я, що використовувалось або нове, і класифікується у товарній позиції 6310 згідно УКТЗЕД, в якості гуманітарної допомоги”.

Частину другу-восьму цієї статті вважати відповідно частинами третьою - дев’ятою.

7. У статті 12:

1) частину другу викласти в наступній редакції:

“Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку;

передача отриманої гуманітарної допомоги іншим особам, ніж набувачі, які її потребують;

неподання (або подання недостовірної) звітності щодо операцій з гуманітарною допомогу;

інші порушення, за які передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом”.

2) частину четверту викласти в наступній редакції:

“Отримувачі гуманітарної допомоги, які допустили порушення законодавства про гуманітарну допомогу або не здійснювали на протязі календарного року операцій з гуманітарною допомогою, за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України виключаються з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги”.


VI. Внести до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11 ) наступні зміни:

1. Пункт 4 частини 1 статті 1 виключити.

2. Пункт 3 статті 7 виключити.

3. У статті 8:

1) у частині 5:

а) абзац перший викласти у наступній редакції:

“5. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, становить 15% від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами)”;

б) у абзаці другому цифри та слова “36,3 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

в) у абзаці третьому цифри та слова “45,96 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

г) у абзаці четвертому цифри та слова “34,7 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

ґ) абзаци п’ятий –сьомий виключити;

2) у частині 6:

а) у абзаці першому цифри та слова “34,7 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

б) у абзаці другому цифри та слова “33,2 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

3) у частині 11:

а) у абзаці першому цифри та слова “34,7 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

б) у абзаці третьому цифри та слова “36,6 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

в) у абзаці четвертому цифри та слова “36,21 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

г) у абзаці п’ятому цифри та слова “38,11 відсотка” замінити цифрами та словами “15 відсотків”;

4) пункт 1 частини 15 викласти у такій редакції:

“1) сума єдиного внеску, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,0805 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 3,8085 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,7954 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 90,3156 відсотка”.


VІI. У розділі XI “Текстильні матеріали та текстильні вироби” Закону України “Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 27 (08.07.2011), ст. 229):

цифри і слова:

6309 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувалися:

  

 

 

 

6309 00 00 10

- взуття

 

5,3

5,3

-

6309 00 00 20

- одяг і додаткові речі до одягу та їх частини

 

5,3

5,3

-

6309 00 00 90

- інші
5,3

5,3
замінити цифрами і словами:

6309 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувалися:

  

 

 

 

6309 00 00 10

- взуття

 

5,3

5,3

пар.

6309 00 00 20

- одяг і додаткові речі до одягу та їх частини

 

5,3

5,3

шт.

6309 00 00 90

- інші
5,3

5,3

шт.^ VІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім окремих змін, внесених до Податкового кодексу України цим Законом, а саме:

пунктів 8-23 та 34 розділу І (зміни до статей 186-209 та підрозділу 2 розділу ХХ), які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова
Верховної Ради України

Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку
У податковому кодексі України (Офіційний вісник України, 2010 р., №92, ст. 3248)
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
У податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112)
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
У податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 17, ст. 112)
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України
У податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17 ст. 112)
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків І зборів
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України». Зміни внесено: До ознак безнадійної заборгованості
У положення щодо податкових консультацій, а саме надано визначення узагальнюючої письмової податкової консультації (це оприлюднення...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо реформування податкової системи України) iconЗакон України від 4 листопада 2011 року №4014-уі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності»- закон №4014
Закон України від 4 листопада 2011 року №4014-уі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов