Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів icon

Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторівНазваниеПоложення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів
страница2/4
Дата конвертации24.11.2012
Размер0.94 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3   4

^ Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:^ 32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління;


33) здійснювати інші права, передбачені законом.

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:^ 32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління;

33) у разі виявлення порушень особою, що здійснює управління активами, встановлених законом обмежень і нормативів інвестування пенсійних активів надавати зберігачу недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувального пенсійного фонду розпорядження щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління пенсійних активів;

34) у разі завдання особою, що здійснює управління пенсійними активами, або радником з інвестиційних питань збитків (зменшення за визначений законом період чистої вартості активів та показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів більш як на 30 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за відповідний період, який розраховується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) недержавному пенсійному фонду, недержавному пенсійному фонду – суб’єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувальному пенсійному фонду застосовувати заходи впливу відповідно до законодавства, спрямовані на повне відшкодування таких збитків за рахунок особи, що здійснює управління пенсійними активами, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку та крім випадку, коли отриманий середньомісячний інвестиційний дохід у звітному році був на рівні або вище за індекс споживчих цін за відповідний період звітного року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року;

35) здійснювати інші права, передбачені законом.

^ Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:^ 13) невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, -

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

^ За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
^ Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:^ 13) невиконання умов проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, -

у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

^ За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

14) несвоєчасне надання визначеної законодавством інформації або надання неповної інформації, необхідної для обчислення чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів, -

у розмірі від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

15) порушення встановлених законом обмежень і нормативів інвестування пенсійних активів, -

у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

від трьох тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

16) дії або бездіяльність особи, що здійснює управління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань, що призвели до зменшення за визначений законом період чистої вартості одиниці пенсійних активів більше ніж на 30 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, якщо таке зменшення не обумовлене об’єктивними змінами на фінансовому ринку та крім випадку, коли отриманий особою, яка провадить діяльність з управління активами, середньомісячний інвестиційний дохід у звітному році був на рівні або вище за індекс споживчих цін за відповідний період звітного року, -

у розмірі від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п’яти тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Кримінальний кодекс України

^ Розділ VII

Злочин у сфері господарської діяльність


Розділ VII

Злочин у сфері господарської діяльністьСтаття 222-2. Нецільове використання пенсійних коштів

1. Нецільове використання пенсійних коштів службовою особою або особою, що виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, якими особа наділена відповідно до закону, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила такі дії, чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, –

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, –

карається штрафом від п’яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, –

караються штрафом від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який в п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Стаття 232-3. Незаконне розголошення чи використання конфіденційної інформації

1. Незаконне розголошення чи використання конфіденційної інформації особою, якій ця інформація відома у зв’язку із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій за спеціальними повноваженнями, якими особа наділена відповідно до закону, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником ринку фінансових послуг чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, –

караються штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою-другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, -

караються штрафом від восьми до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.


Примітка: 1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

Стаття 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції:23) порушує за погодженням з ^ Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку перед радою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;


24) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

25) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;


^ 21) установлює умови та порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах;

22) установлює порядок погодження відповідно до цього Закону набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Стаття 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції:
23) порушує за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку перед радою недержавного пенсійного фонду, радою недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду зменшився за останні 12 місяців більш як на 30 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за відповідний період, який розраховується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, якщо таке зменшення не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку та крім випадку, коли отриманий особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, середньомісячний інвестиційний дохід у звітному році був на рівні або вище за індекс споживчих цін за відповідний період звітного року;

24) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

25) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;

26) застосовує заходи впливу відповідно до законодавства, спрямовані на повне відновлення прав учасників недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувального пенсійного фонду у разі порушення їх прав унаслідок невиконання чи неналежного виконання адміністратором недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувального пенсійного фонду своїх обов’язків, визначених відповідно до договору та закону;

27) вимагає скликання Ради Накопичувального пенсійного фонду та у необхідних випадках сама скликає Раду Накопичувального пенсійного фонду і проводить її засідання;

28) визначає разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку максимальні розміри оплати послуг учасників ринків фінансових послуг;

29) встановлює порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду;

30) установлює умови та порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах;

31) установлює порядок погодження відповідно до цього Закону набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії6. У разі анулювання ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати органу ліцензування не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують ліквідацію причин анулювання попередньої ліцензії.

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії6. У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати органу ліцензування не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують ліквідацію причин анулювання попередньої ліцензії.


Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

1. Уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за:

1) провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

….Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

1. Уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за:

1) провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1-1) за порушення вимог законодавства про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (cкладеного) капіталу юридичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення;Стаття 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг
4. Протоколи про вчинення правопорушення складаються посадовими особами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в разі виявлення ними відповідних правопорушень.

5. Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, накладаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або його територіальними управліннями. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення мають голова, інші члени комісії, а також уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, посадові особи.

6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг4. Порушення встановленого законодавством порядку здійснення персоніфікованого обліку на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення або на накопичувальних пенсійних рахунках учасників Накопичувального пенсійного фонду, передачі системи персоніфікованого обліку іншій фінансовій установі тягне за собою накладення на посадову особу фінансової установи штрафу у розмірі від 100 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Порушення встановленого законодавством порядку обчислення чистої вартості пенсійних активів, чистої вартості одиниці пенсійних активів, оприлюднення інформації тягне за собою накладення на посадову особу адміністратора недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувального пенсійного фонду, штрафу у розмірі від 200 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Порушення встановленого законодавством порядку передачі пенсійних коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування чи недержавного пенсійного забезпечення до іншої фінансової установи, обраної в установленому порядку таким учасником, тягне за собою накладення на посадову особу адміністратора недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи Накопичувального пенсійного фонду, штрафу у розмірі від 200 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

7. Протоколи про вчинення правопорушення складаються посадовими особами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в разі виявлення ними відповідних правопорушень.

8. Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, накладаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або його територіальними управліннями. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення мають голова, інші члени комісії, а також уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, посадові особи.


9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”

Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня2. Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:

1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення - не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;

2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:

адміністратором, який відповідає вимогам, установленим ^ Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має розмір регулятивного капіталу не менш як 500 мільйонів гривень;


компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 25 мільйонів гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;


….


4.Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, та про інші показники, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.


Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня2. Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:

1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення - не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;


2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:

адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має розмір регулятивного капіталу не менш як п’ятсот тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених законом;

компанією з управління активами, яка має власний капітал у розмірі, що дорівнює не менше двадцяти п’яти тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;

….


4.Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, та про інші показники, визначені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Стаття 27. Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона гривень.Стаття 27. Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів


4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день укладання договору з адміністрування пенсійного фонду.Стаття 35. Компанія з управління активами3. Компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня, повинна:^ 3) мати власний капітал у розмірі не менш як 25 мільйонів гривень;


4) відповідати вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. Такі фахівці не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини та займатися підприємницькою діяльністю.

….

Стаття 35. Компанія з управління активами3. Компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня, повинна:3) підтримувати протягом дії договору з управління активами розмір власного капіталу у розмірі не менш як двадцять п’ять тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених законом на дату укладання такого договору. У разі продовження дії договору з управління пенсійними активами розмір власного капіталу визначається із застосуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на дату продовження дії договору. Власний капітал може зберігатися в грошових коштах, у тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, боргові цінні папери з фіксованим доходом, які перебувають у лістингу, та інші фінансові інструменти, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) мати сформований резервний фонд за рахунок прибутку у розмірі не менш як 50 відсотків мінімального розміру статутного капіталу, встановленого цим Законом для компаній з управління активами;

5) відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. Такі фахівці не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини та займатися підприємницькою діяльністю.1   2   3   4Похожие:

Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) запропонованого законодавства Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 165 Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
Стаття 1655. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів І правил під час будівництва виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань містобудівної діяльності»
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української рср, 1984, додаток до №51, ст. 1122) Стаття 186 Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 79 Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про регулювання містобудівної...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) запропонованого проекту Закон України „Про об’єднання громадян" Закон України „Про об’єднання громадян" Стаття 3
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг”
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) запропонованого проекту Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» Стаття 10. Управління Фондом … Стаття 10. Управління Фондом …
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення гласності і прозорості у діяльності фондів загальнообов’язкового...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconЛіцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені Рішенням дкцпфр №341 від 26. 05. 2006р
Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconКодекс України про адміністративні правопорушення (витяги) (
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Кодекс законів про працю України Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
...
Положення (норми) запропонованого проекту Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 13. Порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів iconКодекс України про адміністративні правопорушення (витяги) (
України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації, про поштовий...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов