Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди icon

Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угодиНазваниеРозпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди
страница1/8
Дата конвертации30.07.2013
Размер1.08 Mb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 березня 2011 р. № 261-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо
реалізації положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки


1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній комісії з питань регулювання зв’язку, Національній комісії з питань регулювання електроенергетики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів;

подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів;

вжити заходів до приведення положень галузевих, регіональних угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки.

3. Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про хід виконання плану заходів.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.26


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. № 261-р

^ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання
Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості
Сторони домовилися:


1.1. Прискорити розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та сприяти у 2010 році її прийняттю


доповісти під час засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок Генеральної угоди (далі — спільна робоча комісія) про вжиті заходи з метою розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та її прийняття

1 липня 2011 року


Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень за участю представників Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі — соціальні партнери)
1.3. Визначити національним пріоритетом на 2010—2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість


визначити національним пріоритетом на 2010—2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість


до кінця 2011 року


Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, Державна податкова служба, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство інфраструктури, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державна служба статистики, Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном, інші заінтересовані органи виконавчої влади — в межах повноважень за участю спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.4. Створити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

утворити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

протягом II кварталу 2011 року

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів
1.5. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств

проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств

постійно

Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень за участю соціальних партнерів
1.6. Забезпечувати участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні


проводити консультації за участю соціальних партнерів під час розроблення та здійснення у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів
1.7. У разі потреби починаючи з III кварталу 2010 року, але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі


розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі


у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень за участю соціальних партнерів
1.8. З метою забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів забезпечувати уповноваженим представникам профспілок та роботодавців можливість участі у підготовці рішень національних комісій шляхом проведення попередніх консультацій, незалежних експертиз, участі у відкритих засіданнях тощо

проводити попередні консультації з уповноваженими представниками соціальних партнерів під час підготовки рішень щодо ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів, залучати їх до участі у незалежних експертизах, відкритих засіданнях тощо

постійно


Національна комісія регулювання електроенергетики, Національна комісія з питань регулювання зв’язку за участю уповноважених представників соціальних партнерів
1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління


сприяти впровадженню та здійснювати популяризацію Принципів корпоративного управління з урахуванням положень Закону України “Про акціонерні товариства”

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах повноважень за участю соціальних партнерів
1.10. Спільно вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, суб’єктів господарювання, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів


вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій — суб’єктів господарювання, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих технологій та реалізацію енергоефективних проектів

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження за участю соціальних партнерів

Сторона власників зобов’язується:
1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

постійно

—“—
1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;


розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств

постійно

—“—
1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

постійно

—“—
1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами


підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;


приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання

постійно

—“—
1.13.2 передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну


передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном
1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин


забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

постійно

Фонд державного майна, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов’язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок


забезпечувати обов’язкове залучення представників профспілок до опрацювання змін до договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств у частині трудових і соціально-економічних питань діяльності підприємств

постійно

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов


забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

постійно

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання


забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.18. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства


рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

постійно

—“—
1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828


забезпечувати в межах повноважень виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828, з метою підвищення конкуренто­спроможності вітчизняної продукції

щороку до 1 квітня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць


вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв


забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010—2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1.22. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн


здійснювати за участю сторін Генеральної угоди заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних держав

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів
  1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconВсеукраїнська профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей
України зобов’язань розділів І (п. 6) та VI (пп. 1; 4) Генеральної угоди, а також розпорядження Кабінету Міністрів України №621 –...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження від 2013 р. № Київ Про затвердження плану заходів на 2014 рік щодо реалізації Державної стратегії

Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження від 12 жовтня 2011 р. №1039-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні
Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 24 травня 2011 р. №597 “Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації
Затвердити план заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців,...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження 11 липня Сколе №167 Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії
Львівській області’’, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 12. 06. 2012 року №338/0/5/-13 ’’Про затвердження...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження від 15 серпня 2007 р. N 657-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року
Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconВиконання плану заходів у службу у справах дітей райдержадміністрації до 20 січня 2012 року
Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРішення спо профспілок №14-1 від 23. 05. 2011 р. інформація
Сторони виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та розпорядження голови облдержадміністрації від 06.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік...
Розпорядження від 30 березня 2011 р. №261-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2010 року №2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2010 року №2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов