Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації icon

Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитаціїНазваниеІнформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Дата конвертации10.12.2012
Размер185.98 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. академіка В.М. Образцова


Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність


0505

Машинобу-дування та матеріалооб-робка

5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050213

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт


0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010103

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010503

Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів


0502

Автоматика та управління


5.05020203

Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспортіДержавний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж»


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код спеціальності

Спеціальність

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

0505

Машинобуду-вання та матеріалообробка

5.05050202

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050302

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070104

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

5.05090201

Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

0512

Морська техніка

5.05120101

Суднокорпусобудування

5.05120103

Монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120104

Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнанняМиколаївський державний коледж економіки та харчових технологій


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код спеціальності

Спеціальність

0305

Економіка та підприємницво

5.03050901

Бухгалтерський облік

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

1401

Сфера обслуговування

5.14010101

Організація обслуговування в готелях

5.14010102

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподар-ської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

5.05170104

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Миколаївський будівельний коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

(напряму підготовки)

Спеціальність

(напрям підготовки)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

6.050503

Машинобудування

0601

Будівництво та архітектура

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

6.060101

Будівництво


Миколаївське державне вище музичне училище


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0202

Мистецтво

5.02020401

Музичне

мистецтво


Миколаївський коледж бізнесу і права вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»


^ Шифр

галузі знань

Галузь

знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0305

Економіка та

підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03031001

Товарознавство та комерційна діяльність

0517

Харчова промисловість та переробка с/х продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукціїМиколаївське вище училище фізичної культури


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

5.01020101

Фізичне виховання^

Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

напряму підготовки

Напрям

підготовки

0305

Економіка і підприємництво

6.030509

Облік і аудит


Миколаївський коледж культури і мистецтв


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

напряму підготовки

Напрям

підготовки

0201

Культура

5.02010401

Народна художня творчість

^ Видовищно-театралізовані заходи

Народно-хоровий та сольний спів

Академічний хоровий спів

Народне інструментальне мистецтва

5.02010201

Бібліотечна справа

5.02010501

Діловодство

0202

Мистецтво

5.02020201

Хореографія:

народна хореографія

сучасна хореографія

5.02020801

Декоративно-прикладне мистецтвоМиколаївський базовий медичний коледж


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

1201

Медицина

5.12010101

Лікувальна справа

5.12010102

Сестринська справа

5.12010105

Акушерська справа

5.12010106

Стоматологія ортопедична

1202

Фармація

5.12020101

Фармація

^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

напряму підготовки

Напрям

підготовки

1201

Медицина

6.120101

Сестринська справаКоледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0304

Право

5.03040101

Правознавство

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

Соціальна робота

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік

0403

Системні науки та кібернетика

5.04030101

Прикладна математика

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування

комп’ютерних систем і мереж


Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету


^ Шифр галузі знань

Галузь

знань

Код

спеціальностіСпеціальність0305

Економіка та

підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік

0306

Менеджмент і

адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010103

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010201

Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010303

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

1001

Техніка та енергетика

аграрного виробництва

5.10010102

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010201

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництваКоледж преси та телебачення


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

напряму підготовки

Напрям

підготовки

0201

Культура

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльністьПервомайський політехнічний коледж

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050302

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050306

Виробництво двигунів

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

0305

Економіка та

підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050901

Бухгалтерський облікПервомайський медичний коледж


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

1201

Медицина

5.12010105

Акушерська справа

5.12010101

Лікувальна справа

5.12010102

Сестринська справа

5.12010103

Медико-профілактична справаПервомайська філія медичного коледжу «Монада»


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

1201

Медицина

5.12010106

Стоматологія ортопедична

1202

Фармація

5.12020101

ФармаціяПервомайська філія ПВНЗ

«Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»


^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

0202

Мистецтво

5.02020701

ДизайнМигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету

^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010103

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010201

Виробництво і переробка продукції тваринництва

1101

Ветеринарія

5.11010101

Ветеринарна медицина

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва


Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету

^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

5.10010201

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010102

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

0601

Будівництво і архітектура

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010102

Організація і технологія ведення фермерського господарства


Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету

^ Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0304

Право

5.03040101

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050901

Бухгалтерський облік

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050201

Інформаційна діяльність підприємства

0801

Геодезія і землеустрій

5.08010102

Землевпорядкування


Комунальний вищий навчальний заклад

«Новобузький педагогічний коледж»

Шифр

галузі знань

Галузь знань

Код

спеціальності

Спеціальність

0101

Педагогічна освіта

5.01010101

Дошкільна освіта

5.01010201

Початкова освітаПохожие:

Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconІнформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації

Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconІнформація щодо проведення конкурсу на отримання стипендії міського голови студентами вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації м. Рівного у 2010 році
Претендентів на стипендію міського голови було 46, з них 32 студенти вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та 14 студентів...
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconКонкурс для вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації учасників IV міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2013»
Рейтинговий виставковий конкурс для вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації учасників IV міжнародної виставки...
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconРозпорядження міського голови 30. 12. 2009 №1604-р Про виплату у 2010 році стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації м. Рівного
Про виплату у 2009 році стипендій міського голови студентам I-IV рівнів акредитації м. Рівного”, №2465-р від 29. 12. 2008 „Про виплату...
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconЩодо запровадження у вищих навчальних закладах експерименту «Електронний вступ 2011»
Керівникам вищих навчальних закладів України ІІІ іv рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconМетодичні рекомендації щодо складання та змісту робочих програм навчальних дисциплін Розглянуто та затверджено
Монмс україни «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації» від 29....
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconПро організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році
Міністру освіти І науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconIi спортивні студентські ігри України серед Вищих навчальних закладів ш-iv рівнів акредитації. м. Ялта стадіон «Авангард»

Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconНа № від
Керівникам вищих навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування
Інформація про спеціальності (напрями підготовки), за якими здійснюватиметься прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів області у 2012 році Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" переліки

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов