Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» icon

Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012»НазваниеПоложення про обласний конкурс «Успішний проект 2012»
Дата конвертации10.12.2012
Размер63.17 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


Затверджено

Наказ управління

освіти і науки

Миколаївської обласної

державної адміністрації

05.07.2012 № 584

Положення

про обласний конкурс «Успішний проект - 2012»

на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу серед педагогічних працівників (авторських колективів) професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області


І. Загальні положення


1.1. Обласний конкурс «Успішний проект - 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу серед педагогічних працівників (авторських колективів) професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації роботи та виявлення інноваційного педагогічного досвіду, підтримки творчої праці педагогічних працівників (авторських колективів), підвищення їх професійної компетентності, мотивації педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних та виробничих технологій в навчальному процесі шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій; узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи педагогічних працівників щодо ефективного використання електронних засобів навчального призначення в освітньому процесі.


1.2. Організаторами Конкурсу є управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області.


1.3. Основними завданнями Конкурсу є пошук нових форм, методів, моделей, технологій організації роботи з учнями; сприяння творчому педагогічному пошуку; оновлення підходу педагогічних працівників до викладання предметів з професій торгівлі, громадського харчування, та ресторанного сервісу через впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій; осучаснення комплексно-методичного та дидактичного забезпечення предметів даних професій; створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду педагогічних працівників; підвищення якості освіти в цілому.


ІІ. Порядок та терміни проведення Конкурсу


2.1. До участі у Конкурсі запрошуються педагогічні працівники (авторські колективи) (далі - Учасники) професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області.


2.2. Конкурс проводиться в таких номінаціях:

кращий навчальний фільм з професій торгівлі

кращий навчальний фільм з професій громадського харчування;

кращий навчальний фільм з професій ресторанного сервісу.


2.3. Конкурс проводиться з 31 серпня по 30 листопада 2012 року в два етапи:

І етап – проводиться з 31 серпня по 30 жовтня 2012 року на рівні навчального закладу, умови якого визначають професійно-технічні навчальні заклади Миколаївської області в межах, визначених цим Положенням;

ІІ (заочний) етап – проводиться з 31 жовтня по 30 листопада 2012 року на базі Державного навчального закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» – оцінювання наданих матеріалів Учасників Конкурсу відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Положення.


2.4. Для участі у ІI (заочному) етапі Конкурсу керівникам професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області до 30 жовтня 2012 року необхідно надіслати до Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області такі матеріали:

роботи переможців І етапу Конкурсу з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу (навчальний фільм, опис роботи (анотація), оформлені відповідно до вимог, викладених у розділі III цього Положення;

заявку на участь в обласному конкурсі «Успішний проект - 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу серед педагогічних працівників (авторських колективів) професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області за зразком, наведеним у додатку.


2.5. Матеріали, надані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються.


ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів


3.1. До участі в Конкурсі допускаються навчальні фільми, які не були презентовані на інших конкурсах, відображають проблеми, що потребують інноваційного підходу та інтегрованих знань їх вирішення; мають пізнавальне, теоретичне та практичне значення в навчальній діяльності; мають актуальність для впровадження в навчальному процесі та будуть реалізовані в процесі професійної підготовки кваліфікованих робітників.


3.2. Навчальні фільми учасників Конкурсу мають містити сучасні електронні методичні розробки (відеофрагмент, відеозапис, відеоролик), які призначені для відпрацювання будь-якої теми навчальної програми, або для ознайомлення з технологічним процесом застосування, експлуатації, виконання роботи на основі сучасних виробничих технологій при здійсненні професійної підготовки кваліфікованих робітників.


3.3. Усі матеріали повинні бути розроблені державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського літературного мовлення та правопису.


3.4. Навчальний фільм має бути записаний на дисках формату СD RW або DVD RW. Тривалість навчального фільму не повинна перевищувати 15 хвилин. Запис фільмів здійснюється у форматі AVI, MРEG (для дисків). Навчальний фільм повинен бути озвучений та супроводжуватись титрами, в яких зазначається назва фільму, автор (авторський колектив), місяць та дата створення.


3.5. Опис роботи (анотація) має містити обгрунтування вибору теми навчального фільму, роль та місце вибраної теми навчального фільму у вивченні предмета, оволодінні професією.

3.6. Опис роботи (анотація) не повинна перевищувати однієї сторінки формату А-4, набрана в текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом. Усі поля – 20 мм.


ІV. Підведення підсумків Конкурсу та оцінювання конкурсних матеріалів


4.1. Оцінювання робіт проводиться журі. Журі формується з числа педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області, які не беруть участі в Конкурсі та представників організаторів. Склад журі затверджується наказом управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.


4.2. Критерії оцінювання робіт:

змістовність та повнота опису роботи (анотації) – 10 балів;

відповідність змісту наданого матеріалу заявленій темі - 10 балів;

наявність інноваційного підходу (використання сучасних освітніх та виробничих технологій) - 25 балів;

новизна, складність, практична значущість поданого матеріалу, взаємозв’язок з системою професійних знань, умінь та навичок учнів - 15 балів;

змістовність та інформативність навчального фільму - 15 балів;

доступність сприйняття - 15 балів;

оригінальність подачі матеріалу - 10 балів.

Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сума балів – 100.


4.3. За сумою балів, набраних у ІІ (заочному) етапі Конкурсу, журі визначає з кожної номінації одного переможця та двох призерів:

ІІ місце - 1 учасник;

ІІІ місце – 1 учасник.


V. Оформлення результатів та нагородження переможців Конкурсу


5.1. Підсумки Конкурсу оформляються протоколом, який підписують голова (заступник голови) та члени журі Конкурсу.


5.2. На підставі рішення журі видається наказ управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки Конкурсу.


5.3. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.


5.4. Усі Учасники ІІ (заочного) етапу Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за участь у Конкурсі.


Заступник начальника управління

освіти і науки Миколаївської

обласної державної адміністрації

з питань професійно-технічної освіти,

економіки та соціального розвитку А.І. Зінченко
Похожие:

Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу
«Успішний проект 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу серед педагогічних...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconНаказ №584 Про проведення обласного конкурсу «Успішний проект 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу
«Успішний проект 2012» на кращий навчальний фільм з професій торгівлі, громадського харчування та ресторанного сервісу серед педагогічних...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про Обласний інтернет-конкурс «Краща розробка розділу для шкільного благодійника»
Обласний інтернет-конкурс «Краща розробка розділу для шкільного благодійника» (далі — Конкурс) організований Східноукраїнським центром...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (додаток 1). Провести Конкурс у два тури: І (районний, міський) у грудні 2012 року; ІІ (обласний) із 4 по 14 лютого 2013 року
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 №1143 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про обласний конкурс серед шкільної та студентської молоді „ пізнаймо вінниччину! Загальні поняття
Можливість найточнішого сприйняття цих цінностей залежить від поширення інформації у своєму регіоні. Наш проект буде покращувати...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconРішення 03. 04. 2012 р. №236 13 сесія 6 скликання с. Селище Про участь в конкурсах. Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада
Схвалити проект " Освітлення вулиць – один із стратегічних напрямків побудови села європейського зразка" та направити його на 9-й...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про обласний конкурс серед педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на кращу методичну розробку з науково-технічного напряму заявка
Положення про обласний конкурс серед педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на кращу методичну розробку з науково-технічного...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconНаказ №225 Про обласний конкурс учнівських есе «Як змінити світ на кращий»
На виконання листа Департаменту сім’ї, молоді та спорту та обласного молодіжного центру праці Чернігівської обласної державної адміністрації...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про проведення обласного конкурсу творів «Книга у моєму житті»
Обласний конкурс творів «Книга у моєму житті» (далі – Конкурс) є відкритим і проводиться в рамках реалізації обласного гуманітарного...
Положення про обласний конкурс «Успішний проект 2012» iconПоложення про обласний конкурс дитячого малюнка І плаката «З книгою у майбутнє», в рамках гуманітарного проекту «Велике читання», мета якого розвиток читацької активності та популяризація читання серед школярів
Конкурс малюнка і плаката «З книгою у майбутнє» оголошений обласною бібліотекою для дітей ім В. Лягіна
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов