Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось icon

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалосьНазваниеПояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось
Дата конвертации27.12.2013
Размер218.68 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік”


Формування показників районного бюджету здійснювалось відповідно до правових і методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України, Податковому кодексі України, Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», постанові Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік», інших нормативно-правових актів.


ДОХОДИ БЮДЖЕТУ


До складу джерел доходів районного бюджету у 2011 році будуть зараховуватися податки і збори , передбачені статтями 66 та 69 Бюджетного кодексу України та статтею 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди та на підставі розрахунків

Формування показників районного бюджету здійснювалось відповідно до прогнозних показники економічного і соціального розвитку області і району у 2011 році:

- прогнозний рівень інфляції у 2011 році – 8,9 відс.;

- очікуваний фонд оплати праці робітників і службовців, зайнятих в галузях економіки – 82 434,6 тис.грн.;

Крім того, Бюджетним кодексом України та Податковим кодексом України змінено перелік надходжень, що формують доходну частину районного бюджету, а саме:

вилучається надходження плати за землю ( в умовах 2010 року це близько 662,6 тис.грн.), плата за користування надрами місцевого значення ( 819,1 тис.грн. ), які будуть зараховуватись до доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів місцевого самоврядування;

фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю передається до доходів, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів ( 18,3 тис.грн.);

з 1 квітня 2011 року встановлено ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 23 відс. ( у 2010 році – 25 відс.).


^ Структура доходів районного бюджету у 2011 році

тис.грн.

Всього доходи – 73 273,2

Власні та закріплені доходи – 7 282,8

Міжбюджетні трансферти – 65 990,4

Загальни й фонд – 6 977,321

Спеціальний фонд – 305,440

Дотації, загальний фонд – 42 248,3

Субвенції – 23 697,041

Вилучен-ня - 45,049

З державного бюджету

( загальний фонд ) - 23 654,1

З обласного бюджету ( загальний фонд) – 42,941

Обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік обраховано в сумі 73 273,2 тис.грн., з них власні та закріплені доходи загального фонду 6 977,321 тис.грн., спеціального – 305,440 тис.грн., дотації вирівнювання з державного бюджету – 42 248,3 тис.грн., субвенції з державного бюджету - 23 654,1 тис.грн., субвенції з обласного бюджету– 42,941 тис.грн., кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення) селищних, сільських та районних у містах бюджетів – 45,049 тис.грн.


^ Динаміка доходів районного бюджету

( тис.грн.)
Прогнозується, що у 2011 році власні та закріплені доходи районного бюджету зменшаться проти очікуваних надходжень у 2010 році на 1107,6 тис.грн., або на 13,2 відс.( при формуванні бюджету у прогнозних показниках спеціального фонду благодійні та спонсорські внески згідно чинного законодавства не плануються ), офіційні трансферти зростуть проти отриманих у 2010 році на 4924,3 тис.грн.( 8,1 відс.)


^ Динаміка структури доходів районного бюджету

( відс.)
У структурі доходів районного бюджету на 2011 рік відмічається незначне збільшення питомої ваги трансфертів з державного та обласного бюджетів проти попереднього року на 2,2 відсоткових пункти (90,1 відс. проти 87,9 відс. в 2010 році) з одночасним зменшенням частки надходжень власних та закріплених доходів (9,9 відс. проти 12,1 відс.).
На 2011 рік обсяг власних та закріплених доходів загального фонду районного бюджету визначено у розмірі 6 977,3 тис.грн. що на 122,5 тис.грн., або на 1,7 відс. менше очікуваних показників 2010 року (у співставних умовах, без врахування надходжень плати за землю, плати за користування надрами місцевого значення), спеціального – 305,4 тис.грн., що менше на 1075,2 тис.грн., або на 77,9 відс (без врахування благодійних внесків, грантів та дарунків бюджетних установ, які при формуванні бюджету не плануються).


^ Динаміка надходжень доходів до загального фонду районного бюджету тис. грн. ( без трансфертів)
2008 рік факт

2009 рік факт

2010 рік очікуване

2011 рік прогноз

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних

трансфертів

тис.грн.


5860,86020,7


6990,2

6957,2

% до попереднього року

140,7

102,7

116,1

99,5

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних

трансфертів


тис.грн.

147,1

31,2

109,6

20,1

% до попереднього року

205,4

21,2

351,3

18,3
^ Доходи загального фонду районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, прогнозуються на 2011 рік на рівні доведених розрахункових показників Міністерства фінансів України у сумі 6957,2 тис.грн., з них податок на доходи фізичних осіб – 6946,4 тис.грн., плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 10,8 тис.грн.

Доходи загального фонду районного бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, обраховані в сумі 20,1 тис.грн., що на 89,5 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2010 року . Це пояснюється тим, що при плануванні бюджету на 2011 рік не заплановані надходження. по коду доходів 24060300 “Інші надходження” які в 2010 році надходили від сільських рад та бюджетних установ району – згідно актів ревізії КРУ на відновлення касових видатків які на 2011 рік не можливо спрогнозувати.

Найбільшу питому вагу в доходах районного бюджету становить податок на доходи фізичних осіб – 99,8 відс.

Розрахунок прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2011 рік здійснено виходячи з витрат на оплату праці, зокрема:

- прогнозного фонду оплати праці робітників і службовців, зайнятих у галузях економіки ( без малих підприємств ) – 82434,6 тис.грн., або 110,2 відс. до очікуваного виконання у 2010 році;

поступового росту мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2011 року – 941 грн., з 1 квітня – 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., з 1 грудня – 1004 грн.;

росту прожиткового мінімуму на одну працездатну особу: з 1 січня 2011 року – 941 грн., з 1 квітня – 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., з 1 грудня – 1004 грн.

Загальна сума надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2011 році визначена на рівні 13 929,0 тис.грн., з яких до районного бюджету буде зараховано 6 964,5 тис.грн. Порівняно з очікуваним виконанням 2010 року надходження податку зменшаться на 44,0 тис.грн., або 0,6 відс. Зменшення податку пояснюється тим, що в 2010 році до районного бюджету надійшло штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку на суму 64,6 тис.грн. ( одноразові платежі), також сплачено заборгованість за 2009 рік в сумі 246,6 тис.грн.
Інші податкові та неподаткові надходження


У 2011 році до районного бюджету передбачаються надходження:

- податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності в сумі 2,0 тис.грн., що на 5,8 тис.грн. або на 74,4 відс. менше очікуваних надходжень у 2010 році. В 2011 році платником податку залишається одне підприємство – ЖКП «Холоднянське». Також враховано зменшення ставки податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року в розмірі 23 відс., проти 25 відс., яка діяла у 2010 році;

- плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності в сумі 10,8 тис.грн.

^ Доходи спеціального фонд

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік ( без трансфертів) обраховані в сумі 305,4 тис.грн.


Власні та закріплені доходи спеціального фонду районного бюджету за джерелами надходжень ( без трансферті)

тис.грн.

Джерела

Фактично за 2008 рік

Фактично за 2009 рік

2010 рік очікуване

Прогноз на 2011 рік

Власні надходження бюджетних установ

1448,9

852,1

1377,0

305,4

Всі інші доходи спеціального фонду

1,8

0,5

3,6

-

Всього (без трансфертів)

1450,7

852,6

1380,6

305,4

Власні та закріплені доходи спеціального фонду районного бюджету складають власні надходження бюджетних установ, які визначені в сумі 305,4 тис.грн. На зменшення прогнозних показників в порівнянні з фактичними надходженнями за 2008-2010 роки вплинуло те, що у прогнозних показниках благодійні та спонсорські внески згідно чинного законодавства не враховуються .

^ Трансферти з державного, обласного бюджетів


У 2011 році до районного бюджету передбачаються надходження тис.грн. офіційних трансфертів від органів державного управління.

У складі трансфертів 42 248,3 тис.грн. дотації вирівнювання з державного бюджету, 45,0 тис.грн. – кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів ( вилучення із Попівського сільського бюджету) та 23 697,0 тис.грн. цільових субвенцій.

У 2011 році з державного бюджету планується надходження субвенцій в сумі 23 654,1 тис.грн. із них:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 18 150 100 гривень;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 3 400 000 гривень;

на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 960 100 гривень;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 772 700 гривень;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - у сумі 149 400 гривень;

на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – у сумі 221 800 гривень;


Також до загального фонду районного бюджету плануються надходження інших субвенцій ( субвенцій з обласного бюджету) у сумі 42,9 тис.грн., з них:

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 12 000 гривень;

на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 288 гривень;

на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 12 930 гривень;

на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 12 007 гривень;

на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –3 544 гривень;

на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів Малої академії наук – у сумі 2 172 гривень.


^ ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ


Розрахунок обсягу видатків районного бюджету здійснено на принципах збалансованості бюджету відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України. Видатки по кожній галузі визначалися на підставі бюджетних запитів головних розпорядників в межах фінансових можливостей районного бюджету та пріоритетності забезпечення захищених та першочергових видатків.

Обсяг видаткової частини проекту районного бюджету на 2011 рік визначено у сумі 73273,1 тис.грн. (зростання до проекту 2010 року на 4237,9 тис.грн., або 6,1 відс.), з яких 72967,7 тис.грн. – видатки загального фонду 305,4 тис.грн. видатки спеціального фонду.


^ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткову частину районного бюджету сформовано відповідно до доведених Міністерством фінансів України розрахункових показників на 2011 рік та нового бюджетного кодексу. Змінами у бюджетному законодавстві розширено перелік делегованих видатків районного бюджету, а саме:

- утримання позашкільної освіти;

- компенсаційні виплати на догляд;

- утримання центру реабілітації для дітей-інвалідів;

- утримання всієї мережі охорони здоров‘я.


Відповідно до п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України при формуванні проекту районного бюджету забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери здійснено з урахуванням:

- підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його з 1 січня у розмірі 613 гривень, з 1 квітня - 625 гривень, з 1 жовтня – 641 гривня, з грудня – 654 гривні;

- запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2010 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2011 рік, а саме: з 1 січня -941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня -1004 гривні на місяць;

- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

- індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

- збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень;

- реалізації положень ст.57 Закону України «Про освіту»

- забезпечення додаткових виплат працівникам освіти, охорони здоров’я і культури відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників», від 29.12.2009 №1418 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я», від 22.01.2005 №84 «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (із змінами від 30.09.209 №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»).

У зв’язку з цим фонд заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери зростає у порівнянні з уточненим планом 2010 року на 2404,5 тис.грн. або 8,8 відс.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг обраховано на рівні споживання 2010 року у натуральних показниках за цінами та тарифами, які діяли в грудні 2010 року, при розподілі додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості видатки на енергоносії будуть збільшені відповідно до нових цін.

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти передбачено 25834,1 тис.грн. (35,4 відс. загального обсягу видатків), охорони здоров’я – 15029,2 тис.грн. (20,6 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 24168,5 тис.грн. (33,1 відс.), культури і мистецтва – 1922,9 тис.грн. (2,7 відс.), фізичної культури і спорту – 316,0 тис.грн. (0,4 відс.), державне управління – 643,6 тис.грн. (0,9відс.), міжбюджетні трансферти сільським бюджетам – 4159,7 тис.грн. (5,7 відс.), інші видатки – 893,7 тис.грн. (1,2 відс.).
За економічною структурою видатки районного бюджету на утримання установ районного підпорядкування та фінансування районних заходів характеризуються наступними показниками:

Заплановано на заробітну плату з нарахуваннями – 40647,8 тис.грн. (55,7 відс), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2875,8 тис.грн. (3,9 відс.), інші поточні та нерозподілені видатки (медикаменти, продукти харчування, трансферти населенню тощо) –29424,0 тис.грн. (40,3 відс.); резервний фонд – 20,1 тис.грн. (0,03 відс.)На виконання вимог п.2 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки по бюджетних установах не заплановано.


^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання районної ради визначені у сумі 643,6 тис.грн, що на 305,8 тис.грн., менше затвердженого обсягу видатків (з урахуванням змін) у 2010 році та на 93,4 тис.грн. більше розрахункового обсягу видатків доведеного Міністерством фінансів України.

Кошти збільшено за рахунок субвенції з Державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень. Вказані кошти заплановані по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 68,5тис.грн. та по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 24,9 тис.грн. і будуть виплачуватись 2 особам в зв’язку із закінченням строку повноважень (голові районної ради та її заступнику).

Видатки спеціального фонду заплановані по галузі в сумі 2,5 тис. грн., які планується отримати від плати за оренду майна та використати на ремонт приміщень.


ОСВІТА

Загальний обсяг видатків по галузі „Освіта” на 2011 рік визначено у сумі 25852,7 тис.грн. в тому числі по загальному фонду 25834,1, по спеціальному - 18,6тис.грн. У загальному обсязі асигнувань враховані видатки в сумі 149,4 тис.грн. на утримання двох прийомних сімей.

По відділу освіти райдержадміністрації по загальному фонду видатки передбачені в сумі 25707,7 тис.грн., що більше уточнених призначень 2010 року на 1567,7 тис. грн., або 6,5 відс..

Видатки заплановано відповідно до розрахункового обсягу видатків доведеного Міністерством фінансів України та збільшено на 2,1 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату обласної стипендії.

У загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, 20 відс. надбавки до посадового окладу, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі 5 відсотків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 (абзац восьмий, дев’ятий, десятий) Закону України „Про освіту”.

За рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватися 26 загальноосвітніх шкіл, методкабінет, централізована бухгалтерія, центр функціональної психолого-педагогічної діагностики та реабілітації дітей і підлітків, служба з охорони праці, позашкільний заклад (центр дитячої та юнацької творчості) та служба спостереження за безпечною та надійною експлуатацією будівель, споруд, котелень та інженерних мереж навчальних закладів

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл на 2011 рік передбачені в обсязі 23795,7 тис.грн., що на 1151,0 тис.грн. (5,1 відс.) більше від уточненого плану 2010 року.

Видатки на харчування заплановані в сумі 272,5 тис.грн. Буде забезпечено харчування по 9,0 грн. 33 учням дітям-сиротам; по 2,0 грн. 695 учням І-ІУ класів та з малозабезпечених сімей.

На утримання центру дитячої та юнацької творчості, заходи із позашкільної роботи з дітьми передбачені видатки відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів у сумі 543,6 тис.грн..

По функції 070802 “Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти” видатки заплановані в сумі – 476,0 тис.грн., на утримання централізованої бухгалтерії по функції 070804 «Централізовані бухгалтерії» заплановано 457,5 тис.грн..

По функції 070806 “ Інші заклади освіти” передбачені видатки у сумі 336,3 тис. грн. з них на утримання центру функціональної психолого-педагогічної діагностики та реабілітації дітей і підлітків – 261,5 тис.грн., служби з охорони праці – 24,8 тис.грн. та служба спостереження за безпечною та надійною експлуатацією будівель, споруд, котелень та інженерних мереж навчальних закладів - 50,0 тис.грн.

По функції 070807 “Інші освітні програми” заплановані видатки на підвіз учнів в сумі 25,5 тис.грн. та на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів Малої академії наук – у сумі 2,2тис. грн..

По функції 070808 „Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” передбачені кошти в сумі 47,8 тис.грн. з них – 24,0 тис.грн. для виплати одноразової допомоги 15 особам, яким виповнюється 18 років, та 23,8 тис.грн. для виплати грошової допомоги 4 особам при працевлаштуванні.

За рахунок видатків на освіту на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей по функції 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачені видатки в сумі 23,0 тис.грн. Вказані кошти будуть направлені на оздоровлення 12 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в дитячому оздоровчому таборі «Тимурівець» та 34 учні (з малозабезпечених сімей та діти сироти) в пришкільних оздоровчих таборах.

Видатки спеціального фонду заплановані по галузі в сумі 18,6 тис. грн., які планується отримати за оренду майна та використати на ремонт приміщень та оплату енергоносіїв.
^

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Видатки по охороні здоров’я заплановано в сумі 15239,2 тис.грн., з яких по загальному фонду видатки передбачені в сумі 15029,2 тис.грн., що на 825,9тис.грн. (94,8відс.) менше до уточненого обсягу бюджету по галузі на 2010 рік. Заплановані видатки відповідають розрахунковому обсягу видатків доведеному Міністерством фінансів України.


Відповідно до ст..88,89 Бюджетного Кодексу України з 2011 року фінансування закладів охорони здоров’я проводиться лише з районного бюджету.

Виділені асигнування будуть направлені на утримання двох районних лікарень, 6 медамбулаторій, 29фельдшерсько-акушерських пунктів централізованої бухгалтерії та інші заходи по охороні здоров’я (зубопротезування пільгових категорій населення (15 осіб) – 7,0 тис.грн.).

У загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату медичним працівникам надбавок за вислугу років.

В закладах охорони здоров’я функціонує 190 ліжок в звичайних стаціонарах та 50 ліжок в денних стаціонарах. Видатки на медикаменти та харчування з урахуванням спеціального фонду заплановано на медикаменти 135,0 тис.грн., на харчування 125,0 тис.грн.. У розрахунку на 1 ліжко-день прогнозуються в середньому видатки на медикаменти та харчування по – 1,99 грн.

Надходження до спеціального фонду та видатки за рахунок цих надходжень передбачені в сумі 210 тис. грн. Видатки спеціального фонду будуть використані на утримання приміщення, що здається в оренду, оплату праці госпрозрахункового кабінету, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату енергоносіїв та на інші поточні видатки.


^ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” в районному бюджеті заплановані в сумі., в тому числі по загальному фонду 24168,5 тис.грн., що більше на 4968,4 тис.грн. (25,9 відс.) до уточненого плану на 2010 рік. Та по спеціальному - 36,3 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та на програми і заходи вказаного центру відповідно до доведених контрольних цифр Міністерства фінансів України заплановано 53,4 тис.грн..

На заходи державних органів у справах молоді по функції 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» заплановано – 4,5тис.грн. для проведення заходів.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) який обслуговує одиноких та пристарілих заплановано видатки в сумі 1545,8 тис.грн., відповідно до розрахункового обсягу видатків доведеного Міністерством фінансів України, що забезпечує стовідсоткову виплату заробітної плати (за посадовими окладами з урахуванням підвищень, виплату надбавок) та оплату енергоносіїв.

Крім того за рахунок доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Смілянському району передбачені кошти в сумі 65,1 тис.грн. для утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів. В зв’язку з відсутністю вказаних центрів в районі вказані кошти заплановано по територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Смілянського району по КЕКВ 1134 « Оплата послуг» для проведення підготовчої роботи по відкриттю одного з вказаних центрів .

По головному розпоряднику коштів районного бюджету «Управлінню праці та соціального захисту населення» передбачені видатки у сумі 23499,7 тис.грн., які будуть фінансуватися за рахунок субвенції з Державного бюджету з них:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми в сумі – 18151,1 тис.грн.;

- на виплату 2 прийомним сім’ям (в яких виховується 6 дітей) передбачені кошти в сумі – 149,4 тис.грн.;

- на надання пільг та субсидій населенню –4259,2,0тис.грн.;

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 873 6тис.грн.

Розподіл субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі -18151,1 тис.грн. проведений за пропозицією управління праці та соціального захисту населення відповідно до встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” розмірів прожиткового мінімуму для відповідних груп населення та рівня забезпечення прожиткового мінімуму для окремих видів допомоги.

Розподіл субвенції на надання пільг та субсидій населенню проведено пропорційно до фактичних нарахувань пільг та субсидій у 2010 році, враховано очікувану потребу в коштах підприємств - надавачів послуг та надання пільг для багатодітних сімей.

Крім того, в 2011 році з районного бюджету будуть фінансуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету наступні видатки :

- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі – 12,0 тис.грн.;

- виплати допомоги на догляд за інвалідом І-ІІ групи в наслідок психічного розладу в сумі 3,5 тис.грн.;

- поховання учасників бойових дій – 12,0тис.грн.;

- встановлення телефонів інвалідам І-ІІ групи загального захворювання в сумі – 0,3 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування в сумі – 12,9 тис.грн.

На виконання районної програми «Турбота» відповідно до доведених Міністерством Фінансів України розрахункових показників заплановано 26,6 тис.грн., на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги.


^ КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки на утримання установ культури заплановані в межах розрахункових показників доведених Міністерством фінансів в сумі 1923,0 тис.грн., що більше на 81,1 тис.грн. (4,4 відс.) до уточнених планових показників 2010 року. Вказані видатки стовідсотково забезпечують виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв.

З районного бюджету будуть фінансуватися: центральна районна бібліотека, районний будинок культури, дитяча музична школа, централізована бухгалтерія та проведення районних свят.

Враховані видатки на реалізацію норми підпункту 2 пункту 13 розділу 1 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 21.05.2009 №1388-УІ в частині виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та видатки на встановлення працівникам бібліотеки надбавок за особливі умови роботи в розмірі 50 відс. посадового окладу.

По дитячій музичній школі в загальному обсязі видатків (581,5 тис.грн.) заплановано виплату 100 відс. щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків в сумі 20,1 тис.грн., та підвіз вчителів -13,0 тис.грн..

В складі видатків по функції «Інші культурно-освітні заклади та заходи» плануються кошти на утримання централізованої бухгалтерії – 191,3 тис.грн. та 17,6 тис.грн. на проведення районних свят та заходів.

Надходження до спеціального фонду обраховані в сумі 38,0 тис. грн., які плануються використати на оплату праці вчителів школи мистецтв 30,0 тис.грн., 8,0 тис.грн. на придбання книг для бібліотеки за рахунок платних послуг.


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Видатки на фінансування галузі „Фізична культура і спорт” заплановані відповідно до доведених Міністерством фінансів показників в сумі 316,0 тис.грн. (це менше на 66,7 тис.грн або 82,6 відс. до уточнених видатків по галузі «фізична культура і спорт» на 2010 рік.) Затверджені кошти будуть спрямовані на утримання клубу «Спорт для всіх» - 120,0 тис.грн., дитячої юнацької спортивної школи «Старт» - 159,0 тис.грн. і 37,0 тис.грн. на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту та масових заходів з фізичної культури.

ТРАНСПОРТ

По головному розпоряднику коштів «Управлінню праці та соціального захисту населення» передбачені кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 873,6 тис.грн., в тому числі по функції 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 772,6 тис.грн; по функції 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 101,0 тис.грн.


^ РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

В районному бюджеті планується резервний фонд у сумі 20,1 тис.грн. для проведення видатків по ліквідації стихійних лих, надзвичайних ситуацій та інших видатків, які не могли бути враховані при затвердженні бюджету.

^

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


Обсяг спеціального фонду районного бюджету визначено у сумі 305,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Бюджетними установами та закладами заплановані кошти будуть використані на оплату праці з нарахуваннями – 95,1 тис.грн., на оплату за використані енергоносії -28,4 тис.грн. та 18,0 тис.грн.(кошти розвитку) будуть використані на придбання літератури центральною районною бібліотекою та придбання комп’ютерного забезпечення для УЗІ апарату центральною районною лікарнею.

^

РОЗПОДІЛ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ


Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України у районному бюджеті передбачено дотації вирівнювання по 22 сільських бюджетах у сумі 4031,4 тис.грн. та по Попівській сільській раді 45,0 тис.грн. кошти, що передаються до районного бюджету ( вилучення). Вказані трансферти визначено як різниця між розрахунковим обсягом видатків та прогнозним обсягом доходів, що акумулюються на території відповідної ради і враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Крім того по п’яти сільських бюджетах передбачена субвенція з державного бюджету на збереження заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень в сумі 128,4 тис.грн.


Начальник фінансового управління О.В.ЛисенкоПохожие:

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення районної ради від 31. 12. 2010 №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Зміни у додаток 3 "Розподіл видатків районного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів" до рішення районної ради від...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення районної ради від 31. 12. 2010 №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд
Доходи районного бюджету на 2011 рік" до рішення районної ради від 31. 12. 2010 №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2011 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2011 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРозпорядження від 03. 01. 2012 р. №1 Про схвалення проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки
Розглянувши поданий фінансовим управлінням районної державної адміністрації проект рішення районної ради „Про районний бюджет на...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31. 12. 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Зміни у додаток 3 "Розподіл видатків районного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів" до рішення 3 сесії районної...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31. 12. 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Зміни у додаток 3 "Розподіл видатків районного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів" до рішення 3 сесії районної...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31. 12. 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Зміни у додаток 3 "Розподіл видатків районного бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів" до рішення 3 сесії районної...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2011 рік Формування показників районного бюджету здійснювалось iconРішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд
Доходи районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов