Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування icon

Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядуванняНазваниеРозпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
Дата конвертации29.11.2013
Размер179.92 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


Україна

Смілянська районна рада

Черкаської області


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 2 серпня 2011 року № 48-к


Про затвердження загального порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування


Відповідно до ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» у зв’язку зі вступом в дію Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»:

1. Затвердити загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Смілянській районній раді (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради, голову конкурсної комісії Пилипенка С.Г. та відділ виконавчого апарату районної ради організаційного забезпечення діяльності ради.


Голова районної ради О.В.Косенко


Пилипенко С.Г.

Тарахтій В.В.

Танцюра М.І.


Додаток

до розпорядження голови

від «___»_________2011 року

№___


^ ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування


Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 ( далі – Порядок проведення конкурсу).


 1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2 Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради в якому оголошено конкурс.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються про що їм повідомляється відділом кадрів з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритість інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції» /далі – Перелік/ наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до порядку проведення конкурсу та цього порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та питання на перевірку законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу (додаток 1).

1.9. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначених в переліку додатку 1, питання 4,5 відбираються з переліків питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу затвердженого керівником органу в якому проводиться конкурс.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Відділ кадрів за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.


 1. Організаційна підготовка до іспиту.

2.1 Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


 1. Складання іспиту.

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однією вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.


 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та «Про боротьбу з корупцією» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу.

^ Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та «Про засади запобігання та протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрів.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


Керуючий справами В.В.Тарахтій


ДОДАТОК 1


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади запобігання та протидії корупції»


І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

 3. Форма правління в Україні.

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

 6. Об’єкти права власності Українського народу.

 7. Найважливіші функції держави.

 8. Державні символи України.

 9. Конституційне право на працю.

 10. Конституційне право на освіту.

 11. Конституційне право на соціальний захист.

 12. Конституційний право на охорону здоров’я.

 13. Обов’язки громадянина України.

 14. Права громадянина України на вибори.

 15. Повноваження Верховної Ради України.

 16. Державний бюджет України.

 17. Порядок обрання Президента України.

 18. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 19. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

 2. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

 3. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

 6. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

самоврядування та проходження служби.

 1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

 2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

 3. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

 4. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого

самоврядування.

 1. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

 3. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 4. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 5. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

 3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції.

 4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції.

 5. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких осіб.

 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування.

 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування.

 8. Фінансовий контроль.

 9. кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції.

 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції.

 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Основні принципи місцевого самоврядування.

 2. Поняття місцевого самоврядування.

 3. Система місцевого самоврядування.

 4. Територіальні громади.

 5. Порядок формування рад.

 6. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.

 7. Постійні комісії ради.

 8. Сесія ради.

 9. Депутат ради.

 10. Питання, які порушуються районними, обласними радами виключно на їх

пленарних засіданнях.

 1. Дострокове припинення повноважень ради.

 2. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.

 3. Голова районної, обласної, районної у місті ради.

 4. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

перед територіальними громадами.

 1. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

 2. Президія районної, обласної ради.

 3. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського

голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.

18. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям.


Керуючий справами В.В.Тарахтій

Питання на перевірку знання законодавчої бази

з юридичних та економічних питань

 1. Застосування нотаріальних дій органами місцевого самоврядування.

 2. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

3. Місцеві бюджети.

4. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичнимособам.

 1. Застосування нотаріальних дій органами місцевого самоврядування.

 2. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

 3. Проблеми регулювання земельних відносин.

 4. Принципи економічної діяльності підприємства.

9. Статут малого підприємства.

10. Повноваження районних рад щодо виконання Закону України «Про надра».

11. Принципи підприємництва.

12. Порядок вирішення земельних спорів.

13. Основні засоби виробництва.

14. Розмежування повноважень державних і місцевих органів влади у сфері управління земельними ресурсами відповідно до Земельного кодексу України.

15. Класифікація основних засобів виробництва.

16. Застосування положень Адміністративного кодексу України органами місцевого самоврядування.

17. Ліцензування підприємницької діяльності.

18. Про організацію ведення документації по обліку земель територіальної громади.

19. Повноваження районної ради у сфері регулювання земельних відносин.

20. Шляхи накопичення місцевих бюджетів.

21. Капітальні вкладення та капітальні інвестиції.

22. Повноваження щодо управління комунальною власністю. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо дотримання природоохоронного законодавства.

23. Функції та умови існування підприємництва.

24. Бюджет та бюджетна система.

 1. Законодавство України про право комунальної власності та управління Об’єктами комунальної власності.

26. Суть підприємництва.

27. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

28. Ліцензування підприємницької діяльності.

29. Класифікація основних засобів виробництва.

30. Розмежування повноважень державних і місцевих органів влади у сфері управління земельними ресурсами відповідно до Земельного кодексу України.


Керуючий справами В.В.Тарахтій


Питання на перевірку знання законодавчої бази з ведення діловодства


 1. Термін подання скарги.

 2. Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг.

 3. Розгляд скарг громадян.

 4. Вимоги до звернення.

 5. Заборона відмова в прийнятті та розгляді звернення.

 6. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

 7. Права громадян.

 8. Термін розгляду звернень громадян.

 9. Особистий прийом громадян.

 10. Реєстрація документів.

 11. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою.

 12. Перелік документів із зазначенням строків виконання.

 13. Примірний перелік документів, на які ставиться гербова печатка.

 14. Розгляд заяв (клопотань).

 15. Примірний перелік документів, що підлягають затвердженню.

 16. Датування документів.

 17. Індексація документів.

 18. Документування управлінської діяльності установ.

 19. Адресування документів.

 20. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів.

 21. Складання службових документів.

 22. Оформлення службових документів.

 23. Засвідчення документів.

 24. Складання номенклатур.

 25. Оформлення копій документів.

 26. Формування справ.

 27. Контроль за дотриманням звернень громадян.

 28. Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

 29. Мова звернень і рішень та відповідей на них.

 30. Заборона розголошення відомостей, що містяться у звернення.Начальник загального відділу

виконавчого апарату районної ради О.В.Каск


Питання на перевірку знання законодавчої бази з бухгалтерського обліку


 1. Загальна сума нарахувань на заробітну плату у відсотках.

 2. Нарахування заробітної плати ,складання бухгалтерської проводки.

 3. Оприбуткування основних транспортних засобів.

 4. Компенсація за невикористану відпустку.

 5. Умови надання оплачуваної навчальної відпустки.

 6. Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації.

 7. Придбання необоротних активів за рахунок коштів загального фонду (будівля).

 8. Реалізація необоротних активів за рахунок коштів загального фонду (будівля).

 9. Оприбуткування виробничих запасів, матеріалів.

 10. Списання виробничих запасів, матеріалів.

 11. Отримання асигнувань із загального фонду (місцевий бюджет).

 12. Отримання асигнувань із спеціального фонду ( місцевий бюджет).

 13. Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених коштів у поточному році.

 14. Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють.

 15. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми.

 16. Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи.

 17. Нарахований та перерахований пенсійний збір.

 18. Нарахована заробітна плата працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установи.

 19. Нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 20. Нарахування внесків до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності та фонду обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

 21. Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи.

 22. Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 23. Оприбуткування матеріалів.

 24. Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали непридатними.

 25. Поточний та капітальний ремонт транспортних засобів.

 26. Ліквідація необоротних активів.

 27. За якою вартістю списуються матеріальні цінності з балансу бюджетної установи.

 28. Безоплатна передача необоротних активів.

 29. Інвентаризація необоротних активів.

 30. Нарахування амортизації бюджетній установі.


Головний бухгалтер Г.М.Селюжицький


Перелік питань з перевірки знань законодавчої бази

з комунальних питань.


1. Розмежування повноважень державних і місцевих органів влади у сфері управління земельними ресурсами відповідно до Земельного кодексу України.

2. Захист права комунальної власності.

3. Порядок вирішення земельних спорів.

4. Правовий режим майна комунального підприємства, установи, організації.

5. Право комунальної власності.

6. Проблеми регулювання земельних відносин.

7. Особливості управління об’єктами спільної власності територіальних громад.

8. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.

9. Управління об’єктами права комунальної власності територіальної громади села, селища, міста.

10. Суб’єкти права комунальної власності.

11. Порядок укладення договору оренди.

12. Розмежування земель державної і комунальної власності.

13. Право комунальної власності та підставі його виникнення.

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління комунальною власністю.

15. Законодавство України про право комунальної власності та управління об’єктами комунальної власності.

16. Законодавство України про право комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності.

17. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських

підприємств, установ і організацій.

18. Порядок передачі об’єктів права комунальної власності в управління.

19. Повноваження щодо управління комунальною власністю.

20. Реалізація функцій управління об’єктами права комунальної власності.

21. Повноваження районної ради у сфері регулювання земельних відносин.

22. Порядок надання дозволів комунальним підприємствам, організаціям та господарським товариствам на передачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна.

23. Об’єкти права загальнодержавної власності.

24. Повноваження районних рад щодо виконання Закону України «Про надра».

25. Про організацію ведення документації по обліку земель територіальної громади.

26. Порядок укладення договору оренди.

27. Правовий режим майна спільної власності територіальних громад.

28. Об’єкти права комунальної власності.

29. Порядок надання погодження власника майна районної комунальної власності на здійснення невід’ємних поліпшень.

30. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності.


Начальник відділу з питань управління

майном районної комунальної власності Т.О.Лисенко


додаток 2


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТАСмілянська районна рада

Черкаської області

затверджую


Голова конкурсної комісії _______________________


“____ ”____________20__ р.


екзаменаційний білет № 1


для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування


1. Державні символи України.

2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

4. Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи.

5.Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Похожие:

Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження 23 липня 2012 року №61 Про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради
Року, наказу Головного управління державної служби України №164 від 08. 07. 2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження голови львівської обласної ради від 08 лютого 2012 р. №90 Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” (зі змінами), наказу Головного управління державної...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження 10. 11. 2011 м. Хмельницький №1578/11-р Про затвердження Порядку про­ведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад дер­жавних службовців
Загального порядку прове­дення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службов­ців, затвердженого наказом Головного...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження голови львівської обласної ради від 08 лютого 2012 р. №91 Про затвердження переліків питань для перевірки знань
Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців” (зі змінами),...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження голови львівської обласної ради від 04 травня 2012 р. №574 Про затвердження переліку питань для перевірки знань
Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців” (зі змінами),...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconНаказ №2-к Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Закону України “Про державну службу” та Положення про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження від 02. 04. 2012 №37 смт Драбів Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади районної ради Керуючись статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження від 10 вересня 2008року №50-р Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconРозпорядження 17 серпня 2012 року №79-к Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад виконавчого апарату районної ради Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних...
Розпорядження від 2 серпня 2011 року №48-к Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування iconПро затвердження переліку питань для проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців
Загальним порядком проведення іспиту, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08. 07. 2011 №164, для...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов