Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» icon

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних»НазваниеПояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних»
Дата конвертации30.04.2013
Размер96.89 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


УКРАЇНА. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИСШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ФЕОДОСИЙСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»


Утверждаю

Заместитель директора по УР

_____________О.Г.Сердюкова

«___»______________200__г.


Методичнi вказiвки для самостiйного вивчання

з дiсциплини:

« Сиситеми керування базами даних »

спеціальності 5.080405 «Програмування електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем.»


Викладач_____________О.О. Монастирна


Рецензія рассмотрена на заседании

цикловой комиссии

Компьютерной техники и

Программирования


Протокол № ___от «___»_____________200_г.

Председатель комиссии

__________Т.Н.Дворянова


Феодосiя 2007р


^ Пояснювальна записка на самостiйне вивчання

по дисциплини

« Сиситеми керування базами даних »

спеціальності 5.080405 «Програмування електронно-обчислювальної техніки і

автоматизованих систем.»


Типова програма запропоновує де кiлька годин для самостiйного вивчання. В план самостiйноi роботи включени теми, котрi тiльки згадувались на лекцiях, або вони недостатньо повно були розглянути.


Самостiйна робота студента створена таким чином, що надаэ можливiсть студентам самостiйно знайти вiдповiдь на поставлене запитання i розкрити його змiст, використовуя рекомендовану лiтературу.


Студент повинен навчитись використовувати будь яку додаткову лiтературу для ще бiльшого розширення свого кругозору в будь яких напрямках в процесi засвоення дисциплини «Системи екрування базами даних». 1. ^ Теми для самостійного вивчення.


№ п/пНайменування розділу та теми

Кількість годин всього

Кількість годин лекцій

Кількість годин на практичні заняття

Кількість годин на лабораторні заняття

Кількість годин на самостійну роботу

1

2

3

4

5

6

7
Модуль 1.
1

Тема 1.1 Загальні поняття СКБД Access.

16

4

-

-

12

2

Тема 1.2 Робота з таблицами

36

4

6

14

12

3

Тема 1.3 Побудова запитів різноманітного типу.

26

2

4

12

8

4

Тема 1.4 Побудова звітів.

10

2

-

4

4

5

Тема 1.5 Інші об`єкти БД.

20

8

-

4

8
Всього

108

20

10

34

44^ 2.Iндiвiдуальнi завдання для самостiйних робiт студентiв.
Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

1

^ Загальні терміни СКБД Access.

12

2. стр.513-529, 648-653

конспект

Экспресс опрос


Вимоги: При вивчанi теми студент повинен знати

  • Функційні можливості БД MS Access.

  • Проєктування БД.

  • Класи БД.

  • Структура даних БД.

  • Засоби адміністрування СКБД.

Запитання:

  • Охарактеризувати функції СКБД

  • Назвіть етапи проєктування БД.

  • Назвіть яки типи БД, ви знаєте.

  • Логична та физічна структура БД

  • Назвіть засоби адміністрування СКБД.Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

2

Робота з таблицями

12

2.стр.535-542, 568-579

конспект

Экспресс опрос


Вимоги: Студент повинен знати

  • Робота Майстра підстановок.

  • Операціі обробки даних таблиць.

  • Макет форми.

  • Обчислювані поля у формі.

  • Настрій єлементів у формі.

Запитання:

 • Засоби побудови таблиць у Access.

 • Типи обробки даних у таблицях

 • Типи форм

 • Засоби побудови форм

 • Перелік елементів з яких побудован макет форми


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

3

^ Побудова запитів різноманітного типу.

8

2. стр.587-611

конспект

Экспресс опросВимоги: студент повинен знати:

  • .Запит на створіння таблиць.

  • Запит на додаток записів.

  • Запит на оновлення таблиць.

  • Запит на знищення записів.

  • SQL – запити.

Запитання:

 • Класіфікація запитів

 • Яке призначення запитів

 • Типи язиков запитів

 • Засоби побудови запитів


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

4

^ Побудова звітів

4

2 стр.614-626

конспект

Экспресс опросВимоги:студент повинен знати

  • .Робота майстра звітів.

  • Робота майстра діаграм.

Запитання:

 • Засоби побудови звітів

 • Режими роботи з звітами

 • Етапи проєктування макета звіта


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

5

Інші об`єкти БД.

8

2 стр. 627-648

конспект

Экспресс опросВимоги: стутент повинен знати

  • Тіпи сторінок доступа Web - доступа.

  • Засоби створіння сторінок доступа Web - доступа.

  • Створіння кнопочних форм.

  • Зовнішні інформаційні зв`язків.

Запитання:

  • Що таке сторінка доступу?

  • Розбіжності сторінок доступу від звітів.

  • Що таке макрос? Запуск макросів.

  • Команди для побудови кнопочних форм.^ 3. Список рекомендованої літератури.


Основна:


1.Бази даних: моделі, розробка, реалізація./ Т.С. Карпова – СПб.: Питер, 2002.- 304 с.

2.Інформатіка: Базовий курс/ С. В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. – 640 с.: ил.

3. Інформаційні технології бухгалтерского обліку / О. П. Ільіна. – СПб.: Питер, 2002 – 688 с.: ил.

4. Золотова С.И. Практикум по Access. – М.: Финансы и статистика, 2005.-144 с.: ил. – (Диалог с компьютером).

5. С.В. Глушаков, А.С. Сурядный.

Microsoft Offis 2003 / Худож. – оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2005.- 511 с. – (учебный курс).

Додаткова


1.Глушков С. В., Ломотько Д.В. Бази даних: Учебный курс/Худож.- оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д; Феникс; Киев: Арбис, 2000. – 504 с. – (Домашняя библиотека).

2. Хомоненко А.Д., Гридин В.В. Microsoft Access. Швидкій старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.-304 с.: и л.Похожие:

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconПояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори»
Типова програма запропоновує де кiлька годин для самостiйного вивчання. В план самостiйноi роботи включени теми, котрi тiльки згадувались...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconСистема керування базами даних Microsoft Access Основні відомості та визначення
Бд є найбільш поширеними, тому що дані в них мають структуру таблиць з встановленими зв’язками між ними (умова не обов’язкова). Термін...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconБази даних. Структура бд. Основні операції з базами даних
Мета: ознайомити з поняттям бд, субд, основними об’єктами бд; виробляти вміння запуску субд та створення нової бд, розвивати інтерес...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconТема: використання мови програмування рнр та баз даних Mysql мета роботи
Мета роботи: знайомство з базовими конструкціями мови рнр; написання простих рнр-програм; вивчення шляхів взаємодії з базами даних...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconМіський ресурсний центр в Інтернеті Передумови
...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільних
Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconтривалість керування; (Час керування автомобілем. Час, коли водій виконує свою безпосередню роботу керування автомобілем)
Конструкція контрольного пристрою повинна бути такою, щоб період керування постійно реєструвався автоматично й щоб можна було, у...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconРозпорядження міського голови від № Перелік відповідальних осіб, що працюють із Базами персональних даних у відділах Виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області
Мельниченко С. М. – головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconПояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги з вивезення твердих побутових
...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних» iconПояснювальна записка дипломної роботи

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов