Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» icon

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори»НазваниеПояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори»
Дата конвертации30.04.2013
Размер99.86 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


УКРАЇНА. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИСШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ФЕОДОСИЙСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»


Утверждаю

Заместитель директора по УР

_____________О.Г.Сердюкова

«___»______________200__г.


Методичнi вказiвки для самостiйного вивчання

з дiсциплини:

« Табличні процесори »

спеціальності 5.080405 «Програмування електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем.»


Викладач_____________О.О. Монастирна


Рецензія рассмотрена на заседании

цикловой комиссии

Компьютерной техники и

Программирования


Протокол № ___от «___»_____________200_г.

Председатель комиссии

__________Т.Н.Дворянова


Феодосiя 2007р


^ Пояснювальна записка на самостiйне вивчання.

по дисциплини

« Табличні процесори »

спеціальності 5.080405 «Програмування електронно-обчислювальної техніки і

автоматизованих систем.»


Типова програма запропоновує де кiлька годин для самостiйного вивчання. В план самостiйноi роботи включени теми, котрi тiльки згадувались на лекцiях, або вони недостатньо повно були розглянути.


Самостiйна робота студента створена таким чином, що надаэ можливiсть студентам самостiйно знайти вiдповiдь на поставлене запитання i розкрити його змiст, використовуя рекомендовану лiтературу.


Студент повинен навчитись використовувати будь яку додаткову лiтературу для ще бiльшого розширення свого кругозору в будь яких напрямках в процесi засвоення дисциплини «Табличні процесори».


^ 1. Теми для самостійного вивчання
№ п/пНайменування розділу та теми

Кількість годин всього

Кількість годин лекцій

Семінари

Кількість годин на лабораторні заняття

Кількість годин на самостійну роботу

1

2

3

4

5

6

7

1

Модуль 1. Знайомство с табличним процесором MS Excel. Базові інформаційні технології MS Excel

81

16

2

30

33
Тема 1. Функціональні можливості та призначення MS Excel

2

2

-

-

2
Тема 2.. Ввід, редагування, форматування даних

18

2

-

8

8
Тема 3. Використовування функцій Excel

24

2

-

8

6
Тема 4. Графічні можливості

12

2

-

4

4
Тема 5. Робота з списками або з базами даних MS Excel

16

2

-

6

6
Тема 6. Аналіз звідних за допомогою звідних таблиць

12

2

-

4

7

2

Всього

81

16

2

30

33^ 2.Iндiвiдуальнi завдання для самостiйних робiт студентiв.

Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

1

Функціональні можливості та призначення MS Excel

6

2. стр.334-337,347-354

конспект

Экспресс опрос


Вимоги: При вивчаннi теми студент повинен знати

 • Функціональні можливості та призначення MS Excel

 • Робота с файлами різноманітних форматів.

 • Фомат ярунки.

 • Системні настройки Панелі управління, впливаючи на роботу Excel.


Запитання:

 • Загальні обмеження MS Excel

 • Робоча книга MS Excel

 • Перелик та поянення типів форматів ярунокНайменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

2

Ввід, редагування, форматування даних

6

2.стр.362-374

конспект

Экспресс опрос


Вимоги: Студент повинен знати

 • Копіювання формули у сусідню ярунку.

 • Вивід на печать даних. Появлення євровалюти в грошовому форматі

 • Необхідність захисту ярунок, робочих листів і файлів при сполученної роботі.

 • Виділення несуміжних діапазонів ярунок.

Запитання:

 • дати скорочену характеристику несуміжним діапазонам ярунок.

 • Засоби копіювання формули у сусідню ярунку.

 • Як створити захист ярунок, робочих листів і файлів при сполученної роботі?


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

3

Використовування функций Excel

6

2. стр.384-394

конспект

Экспресс опросВимоги: Студент повинен знати


  • Рішення задач за допомогою функций декількох груп.

  • Робота з Майстром функций.

  • Використання зложених функций.

Запитання:

 • Перелик загальні категорії функций

 • Засоби виклику Майстра функций

 • Засоби роботи з Майстром функций


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

4

Графічні можливості

4

2. стр.472-479

конспект

Экспресс опросВимоги: студент повинен знати

  • Побудова різноманітних діаграм.

  • Установлення кольору та стилю ліній. Редагування діаграм.

  • Змінювання типу діаграм.

  • Трьохмірна графіка.

  • Форматування усіх графічних об`єктів, уставлених у робочу книгу Excel.

  • Діаграми з областями.

  • Поверхнені.

Запитання:

 • Загальні омеження MS Graph.

 • Стандартні єлементи діаграм


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

5

Робота з списками або з базами даних MS Excel

6

2 стр. 394-414

конспект

Экспресс опросВимоги: стутент повинен знати

  • Зв`зок та консолідування ярунок.

  • Підведення проміжних підсумків.

  • Ввід інформації в базу даних за допомогою форм.

  • Побудова нового списку сортування.

  • Засоби Excel для сортування та фільтрації інформації у базі даних.


Запитання:

  • Дати характеристику консолідації

  • Типи консолідації

  • Вимоги до списків

  • Розбіжності автофільтру та розширенного фільтру.


Найменування теми

Кiлькiсть

годин

Лiтература

Форма

контроля

Вид

Контроля

6

Аналіз звідних за допомогою звідних таблиць

7

2. стр. 406-419

конспект

Экспресс опросВимоги: студент повинен знати:

  • Форматування звідної таблиці та звідної діаграми.

  • Побудова звідної таблиці та звідної діаграми.

  • Робота з звідними таблицями.

Запитання для самоконтроля:

 • Дати поняття звідної таблиці

 • Засоби побудови звідної таблиці

 • Пояснити роботу з Майстром звідної таблиці^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Основна:


1.Информатика: Базовый курс/ С. В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. – 640 с.: ил.

2. Информационные технологии бухгалтерского учета / О. П. Ильина. – СПб.: Питер, 2002 – 688 с.: ил.

3. С.В. Глушаков, А.С. Сурядный

Microsoft Office 2003 / Худож.- оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2005. – 511 с. – (Учебный курс)

4. Сорока П.М., Медведев М.Г.

Табличный процессор Excel. – К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2003.- 166 с. – Бібліограф.: с. 165.


Додаткова:


1. В.Рычков «Самоучитель. Изучите Excel 2000 самостоятельно!», второе издание.Издательство «Питер» 2000 г. Санкт-Петербург. – 336 с.

2. Карлберг, Конрад. «Бизнес-анализ с помощью Excel. Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1977. – 448с.: ил. – Парал. Тит. англ.

3.Соловьева Л.Ф. компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ - Петербург, 2003. – 160 с.: ил.Похожие:

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Сиситеми керування базами даних»
Типова програма запропоновує де кiлька годин для самостiйного вивчання. В план самостiйноi роботи включени теми, котрi тiльки згадувались...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги з вивезення твердих побутових
...
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка дипломної роботи

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconДокументы
1. /ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.doc
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconДокументы
1. /4 Пояснювальна записка.doc
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка
Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconПояснювальна записка
Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
Пояснювальна записка на самостiйне вивчання по дисциплини «Табличні процесори» iconДокументы
1. /20 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА у редакц_х 2010 року итог1.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов