Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма icon

Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програмаНазваниеДодаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма
Дата конвертации08.04.2013
Размер152.68 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток

до рішення районної ради

від 26 грудня 2007 року

ПРОГРАМАЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


У БАХМАЦЬКОМУ РАЙОНІ


НА 2007-2010 РОКИ


БАХМАЧ, 2007
Загальні положення


Програма енергозбереження у Бахмацькому районі на 2007 – 2010 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки” від 24.06.2004 року № 1869-ІV.

Програма розрахована на 2007 – 2010 роки. Програма визначає мету, завдання та пріоритети розвитку сфери енергозбереження в районі.


Мета та завдання Програми


Мета розробки полягає у визначенні пріоритетних напрямків та ефективних засобів здійснення державної політики енергозбереження як на рівні області, так і району.

Головне завдання Програми – пошук резервів економії паливно-енергетичних ресурсів, визначення як першочергових, так і перспективних заходів з енергозбереження в матеріальному виробництві та в сфері послуг, формування механізму та дієвої структури управління енергозбереженням в районі.

Як додаткові фактори створення сприятливого економічного середовища для реалізації потенціалу енергозбереження мають розглядатись заходи з формування належної суспільної свідомості, активної пропаганди засобами масової інформації ефективних технологічних і управлінських рішень, досягнень науково-технічного прогресу, пошуку додаткових джерел фінансування, інвестицій, економічних стимулів впровадження ефективних заходів.

Програма енергозбереження в районі призначена як для безпосереднього використання при організації роботи з енергозбереження так і для використання якості базового документу для розробки відповідних програм на рівні окремих підприємств, господарських комплексів, населених пунктів району.

У довгостроковому плані Програми енергозбереження не може розглядатись як цілком відпрацьований документ. На всіх етапах реалізації вона повинна бути в подальшому вдосконалена, в доповненні та конкретизації конкретних заходів, уточнені обсяги фінансування, інвестиційних можливостей.


Етапи виконання


Реалізація основних завдань Програми розрахована на період з 2007 по 2010 роки. Її виконання передбачається у два етапи:

^ Перший етап (2007-2008 рік):


  • визначити першочергові та пріоритетні напрямки енергозбереження в сфері виробництва послуг та продукції,

  • стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального господарства.

На першому етапі виконання Програми використовуватимуться результати вже впроваджених нових технологій і наукових досліджень та розпочато впровадження енергозберігаючих заходів.


^ Другий етап (2008-2010 рр.):


На цей період прогнозується суттєве економічне зростання та збільшення обігових коштів підприємств.

Енергозберігаючі заходи другого етапу мають характер витрат більший в порівнянні до першого. Як наслідок обсяг реалізації заходів відчутно зростатиме. На цей етап планується впровадження усього потенціалу енергозбереження та завершити найбільш капіталовитратні заходи, які було розпочато в першому періоді.


Економічна, екологічна та соціальна значимість

результатів реалізації програми


Програма енергозбереження відповідає основним цілям суспільства – економічне зростання, підвищення конкурентноздатності, збільшення робочих місць, зниження рівня забрудненості та захисту навколишнього середовища.

Промисловість буде розвивати і використовувати ефективні системи і технології, що дозволить використовувати енергію при найменших витратах.

При цьому витрати на підвищення енергоефективності менші, ніж витрати на придбання енергоресурсів.

Соціальне значення програми в тому, що її реалізація створить нові робочі місця в машинобудуванні для випуску енергозберігаючого обладнання, в системі управління, обліку та контролю енергоспоживання, службах з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.


^

Механізм та умови реалізації програми


енергозбереження в районі


  1. Загальноекономічні умови формування енергозбереження


Енергопостачання та, головне, енергозбереження є визначальними факторами, що формують економічну ситуацію в Україні та в регіонах.

Дефіцит складає приблизно 60% від потреби народного господарства і покривається за рахунок імпорту з інших країн.

Моральне та фізичне зношення обладнання, велика енергоємність технологій, неприпустимо великий рівень втрат тепла та електроенергії на всіх рівнях виробництва, транспортування та споживання ставлять перед Україною, її регіонами завдання, безпосередньо пов'язані з виживанням держави і її безпекою взагалі.

У відповідності з викладеним, енергозбереження є найбільш пріоритетним, стратегічним напрямком в усіх сферах діяльності суспільства.


^ 2. Управління системою енергозбереження


Стан фінансово-кредитної системи та економіки країни в теперішній час ще більше загострює проблему енергозбереження та необхідність її послідовного, поетапного вирішення на всіх рівнях управління енергозбереженням.

Слід підкреслити, що з стрімко змінюваних умовах розвитку держави розроблена районна програма не може бути догматичним документом і повинна щорічно коригуватись на підставі одержаної інформації від підприємств, установ та організацій та доповнюватись з урахуванням досвіду різних регіонів України.

Завдання та функції управління повинні бути максимально синхронізовані та уніфіковані на всіх рівнях енергозбереження.

Необхідність уніфікації управління підтверджується багаторічним досвідом зарубіжних країн.

Ефективне функціонування системи енергозбереження можливе тільки в тому випадку, коли кожний із суб’єктів – учасників буде чітко виконувати свої функції у відповідності із поставленими завданнями.


^ 3. Фінансово-економічний механізм енергозбереження


Ці положення та постанова мають на меті стимулювати творчу діяльність керівників підприємств, працівників організацій та установ, їх матеріальну зацікавленість у зниженні енергоємності виробництва шляхом раціоналізації використання паливно-енергетичних ресурсів.

Ці документи поширюються на всі підприємства, організації та установи усіх форм власності, які здійснюють нормування питомих витрат енергоресурсів.

В найближчий час необхідно поетапно запроваджувати тимчасові норми використання ПЕР.

Нормування питомих втрат ПЕР є основою функціонування економічного механізму енергозбереження.

Економічне стимулювання енергозбереження базується на дотриманні принципу сумісної дії заходів заохочення споживачів за економію та покарання за марнотратство у використанні ПЕР.

Економічне заохочення споживача за ефективне використання ПЕР передбачає надання податкових пільг, кредитів та дотацій. Економічні санкції повинні вживатись до підприємств (організацій) – споживачів ПЕР у разі перевитрат (тобто понад встановлені норми питомих витрат ПЕР) у вигляді штрафів, надбавок до діючих тарифів тощо.


4. Звітність


Програма енергозбереження району передбачає звітність. Всі підприємства району, заходи яких включені в цю Програму, повинні щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом інформувати райдержадміністрацію про хід їх виконання.


Основні заходи Програми наведені у додатку.


^ Основні за ходи з енергозбереження Бахмацького району на 2007-2010 роки


№ п/п

Впроваджені енергозберігаючі заходи і технології

Місце впровадження

Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування

Планова економія паливно-енергетичних ресурсів
тис. грн.

Код джерела фінансування

Всього, т.у.п.

В тому числі

Природний газ, млн.м3

Нафта, нафтопродукти, т

Вугілля,т

Електроенергія, тис.квт.год.

Теплоенергія , Гкал

Інші види палива, т.у.п.

1

Встановлення квартирних лічильників холодної води

Квартири мешканців міста
Кошти абонентів


2

Реконструкція станції ІІ підйому води м. Бахмач

КП “Бахмач-водсервіс”

380

Державний бюджет

4512


14,13

Оптимізація споживання ресурсів системи водопостачання м. Бахмач

КП “Бахмач-водсервіс”

261

Державний бюджет

1,625


5,04

Будівництво самопливного каналізаційного колектору м. Бахмач

КП “Бахмач-водсервіс”

70

Місцевий бюджет, кошти населення

1,15
1,15

5

Переобладнання центральних теплопунктів в газові котельні м. Бахмач

КП “Бахмачтепломережі”

595

Державний бюджет

352

0,296


380
6

Реконструкція центральної котельні м. Бахмач

КП “Бахмачтепломережі”

482

Державний бюджет

286

0,24937

Будівництво квартальних котелень м. Бахмач

КП “Бахмачтепломережі”

298

Державний бюджет

176

0,148588

Реконструкція теплових мереж з заміною ветхих та аварійних ділянок теплопроводів на попередньоізольовані трубопроводи

КП “Бахмачтепломережі”

904

Кошти підприємства, місцевий бюджет


9

Газифікація котелень шкіл №№2,3 в с. Бахмач

с. Бахмач

360

Державний бюджет


10

Будівництво модульної котельні школи с. Городище

с. Городище

240

Державний бюджет


11

Газифікація будинку культури

с. Тиниця

93

Державний бюджет, місцевий бюджет


12

Газифікація будівлі сільської ради

с. Тиниця

62

Державний бюджет, місцевий бюджет


13

Газифікація будівлі амбулаторії

с. Тиниця

50

Державний бюджет, місцевий бюджет


14

Газифікація будинку культури

с. Голінка

100

Державний бюджет, місцевий бюджет


15

Газифікація будівлі сільської ради

с. Голінка

52

Державний бюджет, місцевий бюджет


16

Газифікація будівлі ФАП

с. Голінка

40

Державний бюджет, місцевий бюджет


17

Газифікація котельні школи

с. Голінка

180

Державний бюджет, місцевий бюджет


18

Газифікація котельні школи

с. Григорівка

165

Державний бюджет, місцевий бюджет


19

Реконструкція вуличного освітлення

м. Бахмач

180

Державний бюджет, місцевий бюджет
Похожие:

Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток до рішення №326 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року районна програма
Характеристика районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток 1 до рішення №328 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року програма
Постанови кму від 29 квітня 2004 р. №558 «Про затвердження Порядку призначення І виплати компенсації фізичним особам, які надають...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток до рішення №329 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року Соціальна Програма розвитку фізичної
Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconРішення третя сесія VІ скликання від 30 грудня 2010 року №33 Про затвердження розпоряджень голови районної ради
Україні”, рішення районної ради від 19. 04. 2007 року “ Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю територіальних...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток №2 до рішення районної ради від 03 грудня 2010 року №14 положення про Президію Яворівської районної ради
...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток до рішення обласної ради від " 23 " грудня 2008 року №800 Програма
Основні положення Програми розбудови та модернізації інформаційної мережі телебачення і радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток 2 до рішення №328 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року положенн я про порядок використання коштів для надання
Дане положення розроблено відповідно до основних напрямків реалізації районної Програми соціального захисту окремих категорій громадян...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007-2011 роки розроблена на виконання Указу Президента...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconРішення 12 грудня 2013 року м. Сміла №25-14/vі про хід виконання рішення районної ради від 30. 11. 2007 №14-2/V «Про програму «Публічна влада Смілянщини на 2007-2010 роки»
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання районної державної адміністрації,...
Додаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма iconДодаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма
Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року” та Постанови...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов