Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни icon

Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україниНазваниеЦентральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни
Дата конвертации19.12.2012
Размер55.47 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


36014, м. Полтава, вул. Ляхова, 1,тел/факс:7-40-09; 2-99-73, 7—27-03, р/р 26004710000772

в Харківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016, код ЗКПО 02608007, E-mail: slprofpol@ukr.net


ПОСТАНОВА


V пленуму обкому Профспілки працівників

освіти і науки України


25 квітня 2012р.


Про стан виконання угоди на 2011-2015 роки

між Головним управлінням освіти і науки Полтавської

облдержадміністрації та обласним комітетом

Профспілки працівників освіти і науки України

за період з квітня 2011 року по квітень 2012р.


Заслухавши і обговоривши інформації Головного управління освіти і науки облдержадміністрації та обкому Профспілки працівників освіти і науки про стан виконання положень обласної угоди на 2011-2015 роки за період з квітня 2011р. по квітень 2012 року, пленум відзначає, що регулювання соціально-трудових відносин, відстоювання професійних прав та інтересів працівників закладів освіти області через розвиток соціального партнерства та соціальний діалог забезпечили спільні скоординовані дії органів управління освітою, керівників закладів освіти всіх рівнів – з однієї сторони та обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки, її організаційними ланками у районах і містах та трудовими колективами навчально-виховних закладів – з другої сторони через укладені угоди і колективні договори.

Станом на 1 квітня 2012 року колективні договори укладені у 1094 організаціях, що становить – 98,6% від загальної кількості. Норми і поло ження цих документів сприяли виконанню трудового законодавства про оплату та охорону праці, відпустки тощо, і, у цілому, взаємній відповідальності сторін за додержанням прийнятих зобов’язань. Практикою і спільним надбанням Головного управління та обкому Профспілки стали щорічні звіти про хід виконання обласної угоди. Сторонами вживалися заходи для розв’язання проблемних і спірних питань, що виникали.

На користь соціального діалогу свідчать позитивні здобутки, досягнуті в ході реалізацій положень угоди.

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати, в тому числі, і за період літніх відпусток, систему доплат, надбавок, підвищень. Суттєвим досягненням галузевої Профспілки у сфері оплати праці стала виплата з 1 вересня 2011 року 20-відсоткової надбавки за престижність праці всім педагогічним працівникам.

Підвищенню рівня соціальної захищеності працівників сприяла реалізація, передбачених угодою заходів щодо надання додаткових відпусток, стимулювання творчої праці, виплати премій, додаткових гарантій при звільненні тощо.

З метою забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства головним спеціалістом з правових питань, територіальними профорганами та профкомами протягом 2011 року проведено вивчення цих питань з у 320 закладах освіти, надіслано 66 подань про усунення порушень роботодавцям, органам прокуратури, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, надано 2013 консультацій членам профспілки. На особливому контролі обкому Профспілки були положення угоди щодо недопущення порушень правових гарантій працівників при скороченні штату, реорганізації, ліквідації закладів освіти, при проведенні оптимізації мережі навчальних закладів.

На виконання зобов’язань угоди та з метою покращення стану охорони праці сторони організовували участь трудових колективів у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці.

Профспілкові організації оперативно забезпечувалися інформацією, в тому числі, через сайт обкому Профспілки, позитивні наслідки давали спільні семінари керівників органів управління, закладів освіти та профспілкового активу.

Активізувалась робота щодо задоволення духовних потреб спілчан, їх відпочинку та оздоровлення.

Протягом 2011 року оздоровлено 1735 освітян, для цього було використано 222,6 тис.грн. профспілкового бюджету та 2060 дітей працівників галузі (сума залучених профспілкових коштів склала 218,4 тис.грн.).

Взаємовідносини обкому Профспілки і Головного управління освіти і науки як соціальних партнерів базувались на взаємопорозумінні, готовності до конструктивних дій,спрямованих на покращення соціально-економічних показників у діяльності галузі освіти області.

Водночас, забезпечити виконання ряду положень угоди не вдалося. Недостатній рівень фінансування навчальних закладів зумовлює труднощі з реалізацією низки положень Угоди на місцях. Це стосується, зокрема, грошової винагороди за сумлінну працю, виплата якої педагогам забезпечується не в повній мірі. Лише в окремих районах реалізуються домовленості щодо виділення з бюджетів усіх рівнів не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки. Брак коштів унеможливлює атестацію робочих місць, не скрізь виконується положення ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Не в повній мірі використовуються права профспілок у здійсненні громадського контролю за дотриманням трудового законодавства.

Пленум обкому Профспілки працівників освіти і науки України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

  1. Інформації обкому Профспілки працівників освіти і науки та Головного управління освіти і науки про стан виконання угоди на 2011-2015 роки за період з квітня 2011р. по квітень 2012 року, взяти до відома.

  2. Продовжувати роботу щодо розвитку соціального партнерства по всій вертикалі організаційної структури Профспілки, підвищення його ефективності.

  3. Проаналізувати причини невиконання положень обласної, територіальних угод, колективних договорів, вжити заходів для їх усунення.

  4. Районним, міським відділам і управлінням освіти та районним і міським комітетам Профспілки:


4.1. Вважати пріоритетними у роботі зусилля, спрямовані на формування бюджетів міст і районів, зокрема, видатків на освіту з урахуванням положень ст.57 Закону України «Про освіту» - допомогу на оздоровлення та грошову винагороду за сумлінну працю у розмірі посадового окладу з нагоди професійного свята «Дня працівників освіти»; своєчасної виплати поточної заробітної плати, а також видатків у розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності; не менше 0,2% фонду оплати праці на заходи з охорони праці згідно Закону України «Про охорону праці»; не менше 2% фонду оплати праці на преміювання і стимулювання керівних і педагогічних працівників та надання матеріальної допомоги, у т.ч. на оздоровлення обслуговуючому персоналу. Активно залучати до цієї роботи освітян депутатського корпусу рад всіх рівнів.


4.2. Керуючись принципами соціального партнерства, нормами й положеннями колективних договорів і угод, з метою додержання чинного законодавства та забезпечення законних прав та інтересів працівників закладів освіти, запобігаючи виникненню колективних трудових спорів і конфліктів, спільно вирішувати спірні і проблемні питання на паритетних засадах шляхом ведення колективних переговорів.


4.3. Постійно інформувати працівників через профспілкові та регіональні засоби масової інформації про роботу соціальних партнерів щодо виконання взятих на себе зобов’язань, розширювати практику обміну досвідом з питань колдоговірного регулювання трудових відносин.


4.4. З метою соціального захисту педагогічних працівників та для убезпечення їх від необґрунтованого зниження кваліфікаційних категорій і позбавлення доплат за педагогічні звання дотримуватись безумовного виконання п.3 наказу МОН молодьспорту України від 20.11.2011 №1473.

  1. Внести зміни до угоди між Головним управлінням освіти і науки та обкомом Профспілки працівників освіти і науки на 2011-2015 роки.


- розділ III «Сторони угоди рекомендують органам управління освітою, закладам освіти і науки», доповнити п. III. 25 такого змісту:

«Вжити заходи для забезпечення виконання норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників та роз’яснень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо порядку їх застосування»;

  • розділ VI «Головне управління освіти і науки зобов’язується», доповнити п.IV.18 такого змісту:

«Вживати заходи щодо впровадження в усіх відділах освіти посади інженерів з охорони праці, а в закладах освіти, де кількість працюючих 50 і більше - фахівців з охорони праці».


6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обкому Профспілки Скибу Н.В.


Голова обкому Профспілки Г.І.ШумейкоПохожие:

Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconГолові Полтавської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Шумейку Г.І. Шановний Григорію Івановичу!
Цк профспілки працівників освіти І науки України на Ваш запит щодо реєстрації угод між обласними, районними (міськими) управліннями,...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconМіжнародні семінари шлях до профспілкової єдності
Ван Рентерген, делегації Профспілки працівників освіти І науки Білорусі, Вільної Профспілки педагогів І науковців Грузії, Профспілки...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconГалузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПостанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл
Міністерством освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік,...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни icon08 грудня 2011 року відбувся IV пленум обласної організації Профспілки працівників освіти І науки України з порядком денним
Про роботу організаційних ланок профспілки працівників освіти і науки м. Кременчук, Н. Санжарського району щодо реалізації положень...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconУгода між Департаментом освіти І науки Вінницької обласної державної адміністрації та комітетом Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти І науки на 2013–2015 роки
Профспілки працівників освіти і науки – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни icon11 березня в приміщенні Навчально-методичного центру профспілок відбулася XVIII обласна звітно-виборна конференція Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти І науки
Головою обласної організації профспілки працівників освіти і науки обрано Тетяну Матвеєву
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПоложення про первинну профспілкову організацію Вінницької облорганізації Профспілки працівників освіти І науки України Загальні положення
Первинна профспілкова організація ( вказати школу, днз тощо) є організаційною ланкою районної, міської (вказати) організації професійної...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Розпочата восени 2010 року співпраця ЦК профспілки працівників освіти І науки України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти...
Центральний комітет профспілки працівників освіти І науки україни полтавська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов