Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік icon

Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облікНазваниеПоложення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік
Дата конвертации26.12.2012
Размер107.34 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЕТАПИ УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

(осередку ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)


1. Установчі збори (конференція).


- затвердити Положення;


- обрати керівні органи;


- скласти протокол зборів (конференції).


2. Обласне (міське для Києва та Севастополя) управління юстиції.


- подати заяву , до якої додати:


- заяву про безкоштовну реєстрацію;


- протокол установчих зборів;


- Положення (2 екз.);


- відомості про склад керівного органу;


- відомості про членів організації;


- лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік);


- лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік;


- лист-доручення вищестоящої організації про надання прав представництва в регіоні;


- копію Статуту вищестоящої організації;


- копію свідоцтва про реєстрацію вищестоящої організації;


- отримати зареєстроване Положення та свідоцтво про реєстрацію.


3. Нотаріальна контора.


- зробити 5-7 нотаріально завірених копій Положення та свідоцтва (30-40 грн.).


4. Обласне управління статистики.


- сплатити збір (15-35 грн.);


- подати копії Положення, свідоцтва про реєстрацію та квитанцію про сплату збору;


- отримати довідку про включення до ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).


5. Податкова міліція.


- звірити паспортні дані керівника організації та зробити відповідну відмітку з печаткою на оригіналі Положення.


6. Податкова адміністрація.


- подати заяву форми №1-ОПП, оригінали та копії Положення, свідоцтва, довідку статистики;


- забрати оригінал Положення з штампом податкової адміністрації про взяття на облік.


- отримати довідку про взяття на облік платника податків.


7. Дозвільна система МВС.


- сплатити збір (34 грн.);


- подати заяву, квитанцію про сплату збору, копії Положення та свідоцтва, 2 ескізи печаток та штампів затверджених керівником організації;


- отримати дозвіл на виготовлення печаток та штампів.


8. Виготовлення печаток та штампів.


- подати дозвіл на виготовлення та ескізи печаток та штампів;


- оплатити послуги (35-50 грн.).


9. Банк.


- подати заяву, копії Положення, свідоцтва, довідки статистики;


- укласти договір з банком;


- сплатити збір за відкриття рахунку (30 грн.);


- отримати довідку про відкриття рахунку.


10. Пенсійний фонд.


- взяти довідку про взяття на облік.


11. Податкова адміністрація.


- подати довідку про відкриття рахунку в банку.


- подати довідку про взяття на облік до пенсійного фонду;


- подати заяву форми №1-РН та отримати довідку (лист) про надання організації статусу неприбуткової організації.


12. Фонд соціального страхування


- стати на облік.


Зразок 1


Начальнику управління Міністерства

юстиції України в Житомирській області

Шундрику В.В.


З а я в а


Ми, уповноважені представники,

Виговський Володимир Іванович, 1962 року народження, проживає м. Житомир,бульвар Польський 13, кв. 126, дом.тел. 260257, ЛЯХОВЕЦЬКИЙ ярослав Михайлович, 1978 року народження, проживає м. Житомир, пл. Короленко,2.кв.14, дом.тел. 266237, ПАТУТА тетяна Анатоліївна, 1978 року народження, проживає м. Житомир, 2-й пров. Чехова,12,кв.128,подаємо установчі документи на реєстрацію обласної молодіжної громадської організації “Житомирський Клуб Веселих та Найкмітливіших”, яка діє в межах Житомирської області і є місцевим осередком Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Асоціація “КВН України”.

Положення прийняте 1 жовтня 2000 року установчими зборами обласної молодіжної громадської організації “Житомирський Клуб Веселих та Найкмітливіших” та затверджене 7 жовтня 2000 року Координаційною радою Асоціації “КВН України”.


.Основною метою діяльності об’єднання є задоволення та захист спільних інтересів членів обласної молодіжної громадської організації “Житомирський Клуб Веселих та Найкмітливіших”.


Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу обласної молодіжної громадської організації “Житомирський Клуб Веселих та Найкмітливіших” – Правління, 10003, місто Житомир, вул.Перемоги, 55, к.121.


До заяви додається:


1. Заява про безкоштовну реєстрацію.

2. Протокол установчих зборів.

3. Положення (2 екз.).

4. Відомості про склад керівного органу.

5. Відомості про членів організації.

6. Лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації.

7. Лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік.

8. Лист-доручення вищестоящої організації про надання прав представництва в регіоні.

9. Копія Свідоцтва про реєстрацію вищестоящої організації.

10. Копія Статуту вищестоящої організації.

13 жовтня 2000 року.


Підписи:

Виговський В.І.

Ляховецький Я.М.

Патута Т.А.


Зразок 2ЗАРЕЄСТРОВАНО


управлінням Міністерства юстиції України


в Житомирській області


“___” __________ 20___ року за №_____ЗАТВЕРДЖЕНО

Координаційною радою


Асоціації “КВН України”


Протокол №__ від “___” _________20__ року


Президент Асоціації “КВН України”

М.А.АгранатПРИЙНЯТО


Установчими зборами Житомирського


Клубу веселих та найкмітливіших


Протокол №1 від 25 вересня 2000 року


^ ПОЛОЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО КЛУБУ ВЕСЕЛИХ ТА НАЙКМІТЛИВІШИХ


ЖИТОМИР-2000


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Житомирський клуб веселих та найкмітливіших (далі за текстом Клуб) - є обласною молодіжною громадською організацією, яка об\'єднує учасників клубів веселих та найкмітливіших (КВН), команд КВН для досягнення мети та завдань, передбачених цим Положенням.


1.2. Клуб поширює свою діяльність на територію Житомирської області і у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством і цим Положенням.


1.3. Діяльність Клубу будується на основі взаємодії з державними та громадськими організаціями. Клуб здійснює свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.


1.4. Клуб є місцевим осередком всеукраїнської молодіжної громадської організації “Асоціація “КВН України”


1.5. Клуб є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, виступає учасником цивільно-правових відносин, має самостійний баланс, рахунки в банку, печатку, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Клубу та реєструються у встановленому порядку. Клуб може виступати позивачем та відповідачем у суді.


1.6. Місцезнаходження центральних керівних органів - місто Житомир.


^ II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

2.1. Основною метою діяльності Клубу є задоволення та захист спільних інтересів членів Клубу.


2.2. Завданнями Клубу є:


- сприяння популяризації КВНівського руху в Житомирській області;


- консолідація учасників та команд КВН Житомирщини – членів Клубу;


- надання творчої, організаційної, соціальної та матеріальної підтримки команд КВН і їх учасників – членів Клубу;


- пошук талановитих, творчих виконавців та колективів;


- пропаганда творчості самобутніх молодіжних колективів Житомирщини;


- організація змістовного відпочинку та дозвілля молоді;


- створення сприятливих умов для діяльності, розвитку та реалізації творчого потенціалу команд КВН;


- представництво і захист законних інтересів членів Клубу у державних органах та громадських організаціях;


- захист інтересів учасників команд КВН – членів Клубу.


2.3. Для вирішення статутних завдань Клуб вільний у виборі напрямків і форм своєї діяльності в рамках чинного законодавства України, а саме:


- організація та проведення чемпіонатів, фестивалів, концертів, шоу;


- проведення семінарів та інших форм навчання учасників та керівників команд КВН – членів Клубу;


- проведення благодійних заходів та участь у них членів Клубу;


- заснування засобів масової інформації;


- участь у телевізійних програмах;


- створення фондів допомоги та каси взаємодопомоги для членів Клубу;


- видавнича та рекламна діяльність;


- створення спільно з фізичними та юридичними особами формувань та об\'єднань для реалізації статутних завдань;


- здійснення господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств;


- одержання від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;


- використання інших форм діяльності, що не суперечать чинному законодавству і відповідають статутним завданням.


^ III. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ. ПРАВА ТА ОБОВ\'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

3.1. Членство в Клубі є індивідуальним.


3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства віком від 14 до 28 років, які визнають Положення Клубу та беруть участь у його діяльності. Особи старшого віку можуть бути членами Клубу за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів Клубу.


3.3. Членство в Клубі не виключає членства в інших організаціях.


3.4. Вступ до Клубу індивідуальних членів здійснюється за рішенням Правління Клубу на підставі поданої заяви.


3.5. Членство в Клубі може бути припинене:


- за власним бажанням утому ж порядку, що і вступ до членства в Клубі;


- рішенням Правління, яке прийняте простою більшістю голосів, за порушення Положення Клубу.


3.6. Члени Клубу мають право:


- обирати і бути обраними до всіх керівних органів Клубу;


- брати участь у заходах, які проводить Клуб;


- брати участь в управлінні справами Клубу;


- своєчасно отримувати інформацію з питань діяльності Клубу;


- вносити заяви, скарги та пропозиції, виступати з ініціативою по поліпшенню діяльності Клубу;


- звертатися за соціальною, матеріальною та юридичною допомогою до Клубу;


- безперешкодного виходу з членства в Клубі.


3.7. Члени Клубу зобов\'язані:


- дотримуватися Положення Клубу та рішень його керівних органів;


- брати участь у діяльності Клубу, пропагувати його цілі та завдання, не завдавати шкоди його авторитету та діяльності;


- своєчасно сплачувати членські внески.


^ IV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ.

4.1. Основу Клубу складають первинні організації чисельністю не менше 3-х осіб.


4.2. Первинні організації можуть об\'єднуватися у місцеві (районні, міські,) осередки.


4.3. Місцеві осередки Клубу у разі їх реєстрації у встановленому порядку можуть бути юридичними особами, керуватися власними положеннями, які не суперечать Положенню Клубу по основних положеннях, приймаються їх керівними органами та затверджуються Правлінням Клубу.


4.4. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори, які збираються не рідше 1 разу на рік Правлінням Клубу.


4.5. Делегатами Загальних зборів є уповноважені представники від первинних та місцевих осередків. Норми представництва та порядок обрання делегатів визначаються Правлінням Клубу .


4.6. Загальні збори правомочні за присутності не менше 50 відсотків делегатів. Рішення Загальних зборів є прийнятим, якщо за нього віддали голоси більше 50 відсотків присутніх на загальних зборах делегатів. Форма голосування обирається Загальними зборами.


4.7. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Правлінням Клубу, або за вимогою не менш як 1/3 членів Клубу.


4.8. Загальні збори Клубу:


- затверджують та приймають зміни та доповнення до Положення Клубу;


- визначають основні напрямки діяльності Клубу;


- реалізують право власності на майно та кошти Клубу;


- обирають Правління терміном на 2 роки та заслуховують його звіт;


- обирають Голову Правління та його заступника терміном на 2 роки;


- обирають Ревізійну комісію терміном на 2 роки та заслуховують її звіт;


- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Клубу.


4.9. Правління Клубу є керівним органом у проміжках між Загальними зборами.


4.10. Кількість та склад членів Правління визначають Загальні збори Клубу.


4.11. Правління проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік, при цьому рішення приймаються простою більшістю голосів при наявності 2/3 її членів.


4.12. Правління:


- визначає стратегію та форми діяльності Клубу;


- здійснює господарське управління майном та коштами Клубу;


- затверджує штатний розклад і регламентує порядок діяльності штатних працівників;


- визначає розмір вступних та членських внесків та порядок їх сплати;


- затверджує бюджет та кошториси заходів Клубу;


- здійснює прийом індивідуальних членів Клубу;


- приймає рішення про створення первинних та місцевих осередків, затверджує їх положення;


- вирішує всі інші питання, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Клубу.


4.13. Голова Правління Клубу:


- представляє Клуб у взаємовідносинах з державними, громадськими, комерційними організаціями та установами, засобами масової інформації;


- очолює роботу Правління Клубу;


- без доручення діє від імені Клубу в усіх установах, підприємствах та організаціях;


- укладає від імені Клубу угоди з фізичними та юридичними особами;


- відкриває рахунки у відповідних банківських структурах, має право підпису фінансових документів;


- здійснює оперативне розпорядження майном та коштами Клубу згідно цілей передбачених цим Положенням;


- вирішує питання найму та звільнення працівників Клубу.


4.14. У разі відсутності Голови Правління його функції виконує заступник.


4.15. Ревізійна комісія Клубу контролює фінансово-господарську діяльність Клубу. До складу ревізійної комісії не входять члени Правління. Голова та секретар комісії обираються зі складу ревізійної комісії.


4.16. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам Клубу.


^ V. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ.

5.1. Власність Клубу складають кошти та інше майно.


5.2. Кошти Клубу формуються за рахунок:


- вступних та членських внесків;


- коштів від заходів, що проводяться Клубом на його користь, іншої діяльності, яка не суперечить завданням передбаченим цим Положенням та чинному законодавству;


- добровільних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб;


- передачі коштів та іншого майна членами Клубу або державою в установленому порядку;


- відрахувань від коштів, придбаних у результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених Клубом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, засобів масової інформації;


- інших не заборонених законом надходжень.


5.3. Кошти Клубу використовуюПохожие:

Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconІнформація це відомості (роз’яснення, виклад,переказ, знання) про об’єкти, процеси чи явища навколишнього світу. Дані це відомості, які зафіксовані (містяться) на носіях. Повідомлення
Повідомлення – це дані, які передаються від джерела до отримувача через канал зв’язку тощо;засіб передавання даних
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту: проекту рішення виконкому міської ради
Про затвердження положення про порядок проведення конкурсів серед підприємств для визначення робочого органу з організації конкурсів...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconРішення від 24. 04. 2012 р. №171 Про легалізацію об’єднання громадян шляхом письмового повідомлення про заснування
Кабінету Міністрів України від 26. 02. 1993 року №140, на підставі заяви членів Комсомольської міської організації Всеукраїнської...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці
Рекомендація про перелік професійних захворювань, повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconІнформації повідомлення про втрату всіх або частини оригіналів установчих документів
Цей Стандарт визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про заснування Рахівським районним управлінням юстиції, станом на 02. 07. 2012 р. № Назва громадської організації Дата легалізаціїї Керівник
Громадські організації, легалізовані шляхом письмового повідомлення про заснування Рахівським районним управлінням юстиції, станом...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про заснування Рахівським районним управлінням юстиції, станом на 01. 01. 2012 р. № Назва громадської організації Дата легалізаціїї Керівник
Громадські організації, легалізовані шляхом письмового повідомлення про заснування Рахівським районним управлінням юстиції, станом...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про заснування Загальні положення
Закон України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про місцеве...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (ст. 1 Закону №2806). Що таке декларація?
Декларація – це повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства за формою,...
Положення (2 екз.); відомості про склад керівного органу; відомості про членів організації; лист-повідомлення про відсутність осередків на момент реєстрації (або їх перелік); лист-повідомлення вищестоящої організації про взяття на облік iconПовідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи
Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов