Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними icon

Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесенимиНазваниеРішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними
Дата конвертации01.08.2013
Размер137.23 Kb.
ТипРішення
скачать >>>НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ


РІШЕННЯ


від 26 листопада 2003 року N 1490


Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних ТРО України


Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

 від 11 лютого 2004 року N 63


Відповідно до вимог ст. 25 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та з метою правового врегулювання здійснення державної реєстрації аудіовізуальних засобів масової інформації (телерадіоорганізацій) як суб'єктів інформаційної діяльності Національна рада вирішила:


1. Затвердити Правила ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій та єдиного банку даних ТРО України, із введенням їх у дію з 1 грудня (за винятком п. 6, який ввести в дію окремим рішенням Національної ради).


2. Рішення Національної ради N 386 від 17 квітня 2002 р. про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та рішення Національної ради N 650 від 4 червня 2003 р. про Положення про державну реєстрацію телерадіоорганізацій (аудіовізуальних засобів масової інформації) як суб'єктів інформаційної діяльності, вважати не чинними.


3. Ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України покладається на відділ державної реєстрації ТРО України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

від 26 листопада 2003 р. N 1490 


Правила

ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних телерадіоорганізацій України


1. Загальна частина


1.1. Ці Правила визначають процедуру державної реєстрації аудіовізуальних засобів масової інформації та порядок ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних ТРО України.


1.2. Державна реєстрація телерадіоорганізацій (аудіовізуальних засобів масової інформації) здійснюється Національною радою шляхом ухвалення відповідного рішення про внесення ТРО до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних ТРО України відповідно до законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".


1.3. Державній реєстрації підлягають усі телерадіоорганізації (редакції, теле- та радіостудії, агентства, об'єднання, асоціації, компанії тощо) - юридичні та фізичні особи України, зареєстровані у встановленому порядку, для яких виробництво та (або) розповсюдження телерадіопередач і програм є основним видом діяльності.


^ 2. Порядок оформлення документів для державної реєстрації ТРО як суб'єктів інформаційної діяльності та їх розгляд у Національній раді


2.1. Заяви про реєстрацію телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності подаються до Національної ради керівниками телерадіоорганізацій.


2.2. У заяві на державну реєстрацію телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності вказуються відомості, зазначені у додатку N 1.


2.3. До заяви на державну реєстрацію телерадіоорганізацій додаються копії затверджених у встановленому порядку статутних документів ТРО:


1. Статут, установчий договір;


2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності (для благодійних та громадських організацій свідоцтво про державну реєстрацію благодійної та громадської організації);


3. Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій;


4. Документи, якими підтверджуються цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт, договір з правонаступниками тощо) керівника організації;


5. Довідка про включення до реєстру неприбуткових установ і організацій;


6. Супровідний лист (додаток N 2).


Виробники аудіовізуального продукту надають додатково копії угод або протоколів про наміри укладених з телерадіоорганізаціями мовниками (ліцензіатами) про розміщення (використання) їх інформаційного продукту.


Дистриб'ютори надають додатково угоду(и) з правовласниками програмного продукту на право його розповсюдження.


2.4. Після попереднього розгляду документів претендента в юридичному, ліцензійно-реєстраційному управліннях та контрольно-аналітичному відділі вони реєструються загальним відділом і зберігаються у відділі державної реєстрації телерадіоорганізацій. У кожному з цих підрозділів документи перебувають на попередньому розгляді не більше трьох днів. Уповноважені працівники зазначених підрозділів підтверджують попередній розгляд документів своїми підписами.


2.5. Національна рада за наявності документів, зазначених в пунктах 2.2 і 2.3 цих Правил, протягом 30 днів з моменту їх реєстрації у загальному відділі має розглянути заяву і у разі позитивного вирішення запропонувати заявникові сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва або письмово обгрунтувати відмову в реєстрації із зазначенням причин, передбачених законодавством та нормативними актами.


2.6. Строк розгляду заяви про державну реєстрацію може бути подовжено, якщо виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе.


2.7. Відмова у державній реєстрації телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності може бути у таких випадках:

- програмна концепція телерадіоорганізації, основні цілі та напрями інформаційної діяльності суперечать законодавству України;

- реєструючим органом уже зареєстровано іншу телерадіоорганізацію з такою ж назвою на тій же території мовлення (інформаційної діяльності);

- заяву подано до закінчення року з дня набрання чинності рішення суду про припинення діяльності цієї телерадіоорганізації.


2.8. Після оформлення документів, за умови пред'явлення документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору, ТРО видається Свідоцтво про державну реєстрацію телерадіоорганізації (аудіовізуального засобу масової інформації) як суб'єкта інформаційної діяльності та довідка про її внесення до Державного реєстру ТРО України (додаток N 3, N 4).


2.9. Видача свідоцтва керівнику ТРО оформляється відповідним записом у книзі обліку постійного зберігання, яку веде і постійно зберігає відділ державної реєстрації ТРО.


^ 3. Перереєстрація телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності


3.1. Перереєстрація телерадіоорганізації здійснюється Національною радою у порядку, встановленому для реєстрації, у разі зміни:

- назви;

- виду діяльності;

- території розповсюдження інформаційної продукції;

- засновників (складу співзасновників).


До заяви про перереєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації додається раніше одержане свідоцтво про державну реєстрацію та документ, що засвідчує сплату коштів за перереєстрацію.


3.2. Після перереєстрації телерадіоорганізації протягом двох тижнів її керівнику видається нове свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.


3.3. У 10-денний термін з дня прийняття рішення про перереєстрацію вносяться відповідні зміни до Державного реєстру ТРО України.


3.4. Реєстраційний збір за перереєстрацію не стягується, якщо вона пов'язана зі зміною чинного законодавства України.


3.5. У разі пошкодження або втрати свідоцтва керівник ТРО має право одержати дублікат свідоцтва, який видається протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення. Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію керівник телерадіоорганізації подає до органу державної реєстрації:


- публікацію в пресі об'яви про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням його юридичних атрибутів та причин, з яких свідоцтво визнається недійсним;


- документ, що засвідчує сплату коштів за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію.


^ 4. Скасування державної реєстрації


4.1. Скасування державної реєстрації здійснюється Національною радою за особистою заявою засновника (співзасновників) ТРО, керівника ТРО, на підставі рішення суду, Арбітражного суду в разі:


- ведення діяльності, яка суперечить чинному законодавству України у сфері інформаційної діяльності, а також міжнародним правовим актам, до яких приєдналася Україна;


- інших підстав, передбачених чинним законодавством;


- за наявності документально підтверджених даних про припинення ТРО інформаційної діяльності терміном більше року.


4.2. Для телерадіоорганізації - виробника аудіовізуального продукту підставою для скасування державної реєстрації може бути її заява або ненадання нею до 15 січня кожного року документів або матеріалів, що підтверджують інформаційну діяльність протягом минулого року (угоди з телерадіоорганізаціями мовниками, довідок про виробництво та поширення інформаційної продукції тощо).


4.3. У разі реорганізації телерадіоорганізації в іншу її засновнику (співзасновникам) необхідно зареєструвати новостворену телерадіоорганізацію у порядку, встановленому цими Правилами.


^ 5. Порядок ведення Державного реєстру та єдиного банку даних телерадіоорганізацій України


5.1. До Державного реєстру телерадіоорганізацій України вносяться телерадіоорганізації, про які прийняті відповідні рішення Національною радою.


5.2. Державний реєстр телерадіоорганізацій України складається з трьох частин, які містять інформацію про суб'єктів інформаційних відносин - ліцензіатів, виробників та розповсюджувачів (дистриб'юторів) аудіовізуального продукту.


5.3. У Державному реєстрі дані на кожну телерадіоорганізацію - ліцензіата заповнюються на двох окремих аркушах, які друкуються у вигляді таблиць, що містять наступні відомості: (додаток 5).


5.4. У Державному реєстрі на телерадіоорганізацію - виробника аудіовізуального продукту дані на кожну телерадіоорганізацію заповнюються на двох окремих аркушах, які друкуються у вигляді таблиць, що містять наступні відомості: (додаток 6).


5.5. У Державному реєстрі на телерадіоорганізацію - розповсюджувача (дистриб'ютора) аудіовізуального продукту дані на кожну телерадіоорганізацію заповнюються на окремому аркуші, які друкуються у вигляді таблиці, що містить наступні відомості: (додаток 7).


5.6. Внесення змін до Державного реєстру телерадіоорганізацій України здійснюється, окрім випадків, передбачених у розділі 3 цих Правил, на підставі наданої інформації протягом одного тижня з моменту її отримання Національною радою.


5.7. Аркуші кожного тому реєстру нумеруються, брошуруються та скріплюються печаткою Національної ради.


5.8. Записи, внесені до Реєстру, завіряються підписом особи, яка відповідає за його ведення.


5.8. За користування відомостями Державного реєстру телерадіоорганізацій України справляється плата, що зараховується на поточний рахунок Національної ради.


5.9. Інформація, яка міститься у колонці 1 та 2 розділів Державного реєстру телерадіоорганізацій України, друкується у Віснику Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та розміщується на сайті Національної ради.


^ 6. Порядок та розміри реєстраційного збору, розмір плати за користування відомостями Державного реєстру ТРО України


6.1. За державну реєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності стягується реєстраційний збір:


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення у сумі, що дорівнює 10 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян;


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на регіональному каналі мовлення (область - половина областей України) у сумі, що дорівнює 7 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян;


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на обласному каналі мовлення (призначеному для трансляції телерадіопрограм у межах села, селища міського типу, міст районного підпорядкування тощо) у сумі, що дорівнює 10 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян;


- з телерадіоорганізацій, які мають ліцензію на право користування каналами мовлення в кабельній телемережі, з кількістю потенційних абонентів менше 1000, у сумі, що дорівнює - 3 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян; з кількістю 1001 - 5000 - 5; з кількістю 5001 - 10000 - 7; з кількістю понад 10000 потенційних абонентів - 10;


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють виробництво програм та передач у сумі, що дорівнює 5 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян;


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють поширення (дистрибуцію) програм те передач у сумі, що дорівнює 5 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян;


- з телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на закордонну аудиторію у сумі, еквівалентній розміру за реєстрацію телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на загальнонаціональному каналі, але не менше фактичних витрат на реєстрацію, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


За перереєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності у зв'язку із зміною її назви, території розповсюдження телерадіопрограм, засновника (складу співзасновників), основних положень статутних документів справляється збір у розмірі 50 % визначеного реєстраційного збору.


За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 % визначеного реєстраційного збору.


6.2. Кошти за видачу свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності зараховуються на поточний рахунок Національної ради.


6.3 За користування відомостями Державного реєстру телерадіоорганізацій України справляється плата. За інформацію, що міститься у 1 та 2 розділах Державного реєстру ТРО України, - у сумі, до дорівнює 5 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян; у розділах 7, 8, 9 - у сумі, що дорівнює 10 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

 

Додаток N 2 


(При можливості на фірмовому бланку)

Вихідні дані

^ Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

Б. І. Холоду 


Прошу зареєструвати документи (назва ТРО) на державну реєстрацію як суб'єкта інформаційної діяльності з подальшим внесенням до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.


Додатки:


1. Статут юридичної особи - (зазначати кількість аркушів);

2. Установчий договір юридичної особи;

3. Довідка місцевого органу Держкомстату про включення до ЄДРПОУ (у разі включення);

4. Довідка про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (у разі реєстрації);

5. Документи, якими підтверджуються цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт, договір з правонаступниками тощо) керівника організації;

6. Заява на державну реєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності;

7. Компаніям-виробникам - копії укладених угод або протоколи про наміри з ліцензіатами про розміщення власного інформаційного продукту.


^ Керівник ТРО 


(підпис) 


М. П. 


  


Додаток N 3 

Додаток

до рішення Національної ради

від 5 листопада 2003 р.

(в редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

від 11.02.2004 р. N 63)

^ НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ


СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації

(телерадіоорганізації)


Серія 01-НР 


N 00000 


Назва, вид засобу масової інформації: _____________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________

Вид діяльності: ________________________________________________

Логотип, позивні: ______________________________________________

Програмна концепція: __________________________________________

Мова (мови) програм, передач: ___________________________________

Засновник(и): _________________________________________________


Посада і прізвище

керівника реєстраційного органу 


______________

(підпис) 


М. П.


Дата видачі: "___" ____________ 200_ р.


Підстава: рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

N ___ від "___" ____________ 200_ р.


Додаток N 4 


ДОВІДКА


Телерадіоорганізацію (аудіовізуальний засіб масової інформації) (повна назва) рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N ____ від ____________ внесено до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та до єдиного банку даних телерадіоорганізацій України.


Видано свідоцтво серії ____, N ________.


Посада і прізвище керівника реєстраційного органу


(підпис) 


М. П. 


  

 

Додаток N 5 


^ Відомості на телерадіоорганізацію - ліцензіата Національної ради


N п/п 


Вид ЗМІ 


Назва, адреса, реквізити ТРО, прізвище, ім'я, по батькові керівника, N телефону, E-mail 


^ Відомості про засновника(ів) 


Реєстраційний номер 


Логотип, позивні 


Спосіб розповсюдження програм та передач 


^ N каналу або частота, обсяг мовлення, потужність передавача 


Територія розповсюдження програм та передач 


N, дата видачі та термін дії ліцензії 


^ Відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензій, видачу копії ліцензії 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Додаток N 6 

^ Відомості на телерадіоорганізацію - виробника аудіовізуального продукту


N п/п 


Назва, адреса, реквізити ТРО, прізвище, ім'я, по батькові керівника, N телефону, E-mail 


Відомості про засновника(ів) 


^ Вид ЗМІ, реєстраційній номер 


Логотип, емблема 


Програмна концепція 


Територія розповсюдження програм та передач 


^ Угоди з ліцензіатами або протоколи про наміри 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 
Додаток N 7 


^ Відомості на телерадіоорганізацію - розповсюджувача (дистриб'ютора) аудіовізуального продукту


N П/П 


Назва, адреса, реквізити ТРО, прізвище, ім'я, по батькові керівника, N телефону, E-mail 


Відомості про засновника(ів) 


Реєстраційний номер 


Логотип, емблема 


Відомості про предмет і зміст поширення:

 1. вітчизняні телеканали;

 2. зарубіжні телеканали;

 3. окремі програми та передачі 


Територія розповсюдження 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 

____________

Надруковано:

"Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення",

N 6, грудень, 2003 р.Похожие:

Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconЗакон україни про природні монополії Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Законами України від 15 травня 2003 року n 762-iv, від 18 листопада 2003 року n 1280-iv, від 20 листопада 2003 року n 1294-iv
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconЗакон україни про природні монополії Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Законами України від 15 травня 2003 року n 762-iv, від 18 листопада 2003 року n 1280-iv, від 20 листопада 2003 року n 1294-iv
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconПро затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 26 липня 2011 року n 252, від 22 грудня 2011 року n 465
Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками...
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconРозпорядження печеніги від "02" березня 2012 року №72 Про утворення комісії щодо забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців
Еми захисту інформації в автоматизованій інформаційно телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців” (зі змінами та доповненнями,...
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconРішення від 28 травня 2002 року n 499 Про затвердження Переліку даних, необхідних для внесення тро до Державного реєстру
О до вимог ст ст. 1, 25 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", ст. 5 Закону України...
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconПро затвердження Правил користування електричною енергією для населення Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року n 1607,
На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconКабінет міністрів україни постанова від 2009 р. № Київ Про внесення змін до Порядку формування, ведення І користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
Внести до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру,...
Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 18 листопада 2004 року n 2196-iv, від 27 квітня 2007 року n 997-V

Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 18 листопада 2004 року n 2196-iv, від 27 квітня 2007 року n 997-V

Рішення від 26 листопада 2003 року n 1490 Про затвердження Правил ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних тро україни Із змінами І доповненнями, внесеними iconЗакон україни про сільськогосподарську кооперацію Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 2 листопада 2000 року n 2090-iii, від 10 січня 2002 року n 2921-iii

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов