Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» icon

Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»НазваниеНаціональна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»
Дата конвертации02.01.2014
Размер241.99 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

національна академія аграрних наук України

Інститут агроекології і природокористування

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація агроекологів України»

logo asociacii.jpg

М і ж н а р о д н а

Науково-практична конференція


«Екологічна безпека та

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

25 – 26 вересня 2013 р.


М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я

^ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ


«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

25 – 26 сентября 2013 г.


I N T E R N A T I O N A L

^ SCIENTIFIC CONFERENCE


«Ecological SAFETY AND Sustainable Environmental Management in Agricultural production»

25 – 26 September 2013
^ Науковий комітет


Голова:


Петриченко В.Ф., академік НААН,

Президент НААН.


Співголови:


Гриник І.В., академік НААН,

Перший Віце-президент НААН.


Гадзало Я.М., академік НААН,

Віце-президент НААН.


Заришняк А.С., академік НААН,

академік-секретар

відділення землеробства, меліорації та механізації НААН.


Фурдичко О.І., академік НААН,

директор Інституту агроекології і природокористування НААН.

Члени комітету:

Жук В.М., д.е.н., проф., член-кор. НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки та продовольства НААН;

Демидов О.А., к.с.-г.н., директор Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Бойко А.Л., д.б.н., проф., академік НААН, ІАП НААН;

Гудков І.М., д.б.н., проф., академік НААН, НУБіП України;

Тараріко О.Г., д.с.-г.н., проф., академік НААН, ІАП НААН;

Яцик А.В., д.т.н., проф., академік НААН, УкрНДІ ВЕП;

Волков С.М., д.е.н., проф., академік РАСГН (Російська Федерація);

Собчик В., д. с.-г. н., проф. (Республіка Польща);

Колмиков А.В., к.е.н., доцент (Республіка Білорусь);

Алякнавичюс А., д.т.н., проф. (Литовська Республіка).

Програма конференції


25 вересня 2013 р. (середа)

9.00.–10.00. – Реєстрація учасників конференції.

10.00.–11.00. – Урочисте відкриття конференції.

^ 11.00.–16.00. – Пленарне засідання.

16.00. – Фуршет.


26 вересня 2013 р. (четвер)

10.00.–13.00. – Робота у секціях.


Секція 1. Екологічні проблеми галузі рослинництва та тваринництва. Якість і безпека сільськогосподарської продукції.

Голова: д-р с.-г. наук, проф. Моклячук Лідія Іванівна.

модератор: к.б.н. Кейван Марія Петрівна.


Секція 2. Збалансоване природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

Голова: акад., д-р е. наук, проф. Фурдичко Орест Іванович.

модератор: к.е.н. Шкуратов Олексій Іванович.


^ 13.00.–13.30. – Підведення підсумків. Обговорення.

13.30.–14.00. – Перерва.

14.00. – Екскурсія.


27 вересня 2013 р. (п’ятниця)

Від’їзд учасників конференції.

25 вересня 2013 р. (середа)


^ 10.00.–11.00. – Урочисте відкриття конференції (актова зала).


Виступаючі:

представники Президії НААН

обласних державних адміністрацій

міністерств та відомств

громадських організацій


^ 11.00. – 11.30. – Фотографування.

11.30. – 11.45. – Презентація Відділу агроекології і біобезпеки ІАП НААН.

11.45. – 16.00. – Пленарне засідання (регламент – до 20 хв.).

16.00. – Фуршет (клуб наукових дискусій).


Пленарне засідання (11.45.16.00.)


Доповідачі:


Фурдичко О.І., доктор економічних наук, професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Природні ресурси агросфери в контексті сталого розвитку України».


Панасюк Б.Я., доктор економічних наук, професор, академік НААН, Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН

«Дотримання рівноваги – вимога природи».


Лупенко Ю.О., доктор економічних наук, професор, академік НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

«Збалансований розвиток агросфери: глобальні і національні виміри».


^ Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, Полтавська державна аграрна академія

«Органічне землеробство – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві»


Бойко А.Л., доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Віруси і біобезпека».


Славов В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Житомирський національний агроекологічний університет

«Перехід на нові економічні та екологічні імперативи добробуту суспільства – вимога часу».


Танчик С.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Екологізація систем землеробства – продовольча та екологічна безпека України».


Галатюк О.Є., доктор ветеринарних наук, професор,
ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН

«Організаційно-правове забезпечення якості продукції галузі бджільництва».


^ Балаєв А.Д., доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Проблема відновлення родючості чорноземів в сучасному землеробстві».


Надкернична О.В., доктор біологічних наук, професор, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

«Ґрунтові мікроорганізми як невичерпне джерело засобів підвищення урожайності сільськогосподарських культур та збереження довкілля в благополучному стані».


^ Колмыков А.В. кандидат экономических наук, доцент, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

«Экологизация сельскохозяйственного землепользования как фактор повышения эффективности использования земель».


Исаченко А.П., кандидат экономических наук, доцент, Государственный университет по землеустройству (РФ)

«Осуществление инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в процессе проведения комплексного землеустройства».


Запольський А.К., доктор технічних наук, професор, Житомирський національний агроекологічний університет

«Фізико-хімічна теорія коагуляційного очищення води».


^ Моклячук Л.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Стратегія «зеленого зростання» і сталий розвиток агроекосистем».


Петюх Г.П., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН

«Проведення екологічної експертизи трансгенних технологій в агроекосистемах України».


Яцук І.П., кандидат наук з державного управління, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

«Екологічні ризики в сучасному землекористуванні».


Фещенко В.П., доктор технічних наук (РФ), Інститут сільського господарства Полісся НААН

«Регіональні екологічні проблеми природокористування та завдання оптимізації охорони навколишнього середовища».


^ Дутов О.І., кандидат сільськогосподарських наук, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Сучасна радіологічна ситуація та напрями відродження АПВ на радіоактивно забруднених територіях».


Ковалів О.І., кандидат економічних наук, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Засадничі інституціональні принципи щодо використання і охорони землі та її природних ресурсів в сучасних умовах України».


^ Парфенюк А.І., доктор біологічних наук, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Мікроміцети і біобезпека агроекосистем».


Шерстобоєва О.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН

«Екологічні аспекти агресивності інвазійних видів рослин".


Секція 1. Екологічні проблеми галузі рослинництва та тваринництва.

якість і безпека сільськогосподарської продукції.


Голова: д-р с.-г. наук, професор ^ Моклячук Лідія Іванівна

модератор: канд. біол. наук Кейван Марія Петрівна


Доповідачі:


Бабич А.Г.

«Економічні пороги шкідливості основних видів цистоутворюючих нематод»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України).


^ Білушенко А.А.

«Рукокрилі Центрального Лісостепу України (фауна, екологія, охорона)»

(Черкаська ДС біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН).


^ Бондарь В.І.

«Технології вирощування сільськогосподарських культур: екологічне нормування за ступенем впливу на стан агроекосистем»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України).


^ Бунас А.А.

«Стабільність мікробного угруповання ризосфери рослин ріпаку за дії азотних добрив»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Вдовиченко А.В.

«Перспективи міжнародного співробітництва в органічному виробництві для України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Власов В.В., Ляшенко Г.В., Власова О.Ю., Бузовська М.Б., Мельник Е.Б., Булаєва Ю.Ю., Суздалова В.І.

«Несприятливі ампелоекологічні умови на півдні України (на прикладі ЗАТ «Сонячне» Тарутинського р-ну Одеської обл.)»

(ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН).


^ Глущенко Л.А., Середа О.В., Губаньов О.Г.

«Запровадження в Україні належних правил із вирощування та збору лікарських рослин – запорука європейської якості рослинної сировини»

(ДС лікарських рослин ІСГПС НААН).


^ Гулай О.В., Гулай В.В.

«Вплив кореневих дифузатів Phragmites communis на популяції патогенних бактерій»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).


^ Дацько М.О.

«Баланс гумусу та поживних речовин у дерново-підзолистому ґрунті Чернігівського Полісся за органічної та традиційної системи удобрення»

(Інститут водних проблем і меліорації НААН).


^ Дерев’янський В.П.

«Екологічне обґрунтування підвищення продуктивності сої»

(Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН).


^ Дзюба Р.І.

«Гриби р. Trichoderma в агроценозах пшениці озимої»

(ДП «Державний насіневий фонд України»).


Дмитрук О.М.

Агроекологічне обґрунтування використання біопрепаратів при вирощуванні томатів в умовах закритого ґрунту

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Драга М.В.

«Вплив Агростимуліну та Емістину на азотний метаболізм пшениці озимої»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Запольська Н.М.

«Еколого-біологічні особливості некротрофних патогенів збудників гнилей коренеплодів цукрових буряків»

(Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).


^ Зацарінна Ю.О.

«Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених гербіцидами ґрунтів (на прикладі трифлураліну)»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Кейван М.П., Тертична О.В., Кейван О.П., Масберг І.В.

«Екологічна оцінка впливу галузі птахівництва на об’єкти довкілля»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Кічігіна О.О.

«Поширення видів роду Trifolium L. на території Західного і Центрального Полісся України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Коніщук В.В.

«Сапропель – екобезпечне органомінеральне добриво»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»).


^ Кубик М.М.

«Шкідливість ураженості посівів цукрових буряків та їх насінників вірусною жовтяницею та мозаїкою»

(Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН).


^ Ліщук А.М., Матусевич Г.Д., Караульна В.М.

«Екотоксикологічна оцінка асортименту пестицидів у господарствах Ставищенського району Київської області»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Мельник І.Д.

«Зміна вмісту гумусу в осушуваних ґрунтах Івано-Франківщини під впливом меліорації та сільськогосподарського використання» (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника).


^ Ніколенко А.В.

«Борошниста роса у посівах цукрових буряків та її вплив на ріст та розвиток цієї культури»

(Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН).


^ Парфенюк А.І., Горган Т.М., Тищенко Г.Ф., Благініна А.А.

«Вплив метаболітів сортів культурних рослин на життєві стратегії грибів класу Deuteromycetes»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Пінчук В.О., Марткоплішвілі М.М.

«Управління потоками азоту у тваринництві України в рамках концепції «GREEN GROWTH»»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН).


^ Проневич В.А.

«Адаптивні сівозміни на торфових ґрунтах Полісся»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


Симочко В.В.

«Моніторинг інвазій небезпечних для сільськогосподарських культур організмів через територію Закарпаття»

(Ужгородський національний університет).


^ Симочко Л.Ю.

«Біоценотична діяльність ризосферних мікроорганізмів лікарських рослин»

(Ужгородський національний університет).


Ткач Є.Д.

«Онтогенетична структура популяції амброзії полинолистої в фітоценозах селітебних територій та агроландшафтах України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Чернуський В.В.

«Адаптивна селекція традиційних сільськогосподарських культур як елемент збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві Полісся»

(Інститут сільського господарства Полісся НААН).


^ Шендрик К.М.

«Вплив культур попередників на фітосанітарний стан ґрунтів у посівах цукрових буряків»

(Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).


^ Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Клименко А.М., Чайковська В.В., Бунас А.А.

«Динаміка чисельності популяцій бактерій-біоагентів препаратів на поверхні насіння зернових культур»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


Яколева Л., Огородник Л., Мороз С.
^

«About new agents of bacterioses of plants in Ukraine»


(Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).


Ящук В.У.

«Агроекологічні аспекти застосування біопрепаратів при вирощуванні та зберіганні цибулі ріпчастої»

(Міністерство екології та природних ресурсів України).


Секція 2. ^ ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


Голова: акад., д-р екон. наук, проф. Фурдичко Орест Іванович

модератор: канд. екон. наук Шкуратов Олексій Іванович


Бабікова К.О., Ісаєнко В.М.

«Екологічний стан сільських селітебних територій Прикарпаття»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, Національний педагогічний університет).


^ Бордюжа А.С.

«Удосконалення механізму формування інформаційної системи сільськогосподарського землекористування»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Бутрим О.В.

«Скорочення обсягів викидів парникових газів як важіль збалансованого розвитку агровиробництва»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Височанська М.Я.

«Сучасний стан і перспективи збалансованого розвитку аграрного сектору України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Гаращенко Т.В.

«Моделюванння в агроландшафтах з використанням геоінформаційних систем»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, ВГО «Асоціація агроекологів України»).


^ Головіна О.Л.

«Еколого-економічна оцінка ефективності формування сталого землекористування на прикладі Київської області»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Гнатів Н.Б.

«Розвиток сільських територій як індикатор сталості аграрного сектору»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Гриник О.І.

«Екологізація земель як складова раціонального використання земельних ресурсів на радіоактивно забруднених територіях»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Гулінчук Р.М.

«Потенціал земель сільськогосподарського призначення як фактор збалансованого розвитку агровиробництва»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Дацько Л.В.

«Сучасний агроекологічний стан ґрунтів Київської області» (Інститут водних проблем і меліорації НААН).


Дем’янюк О.С.

«Еколого-економічні аспекти забезпечення соціального розвитку сільських територій»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Дребот О.І.

«Управління лісоаграрними ландшафтами України: аспекти удосконалення»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Дутов О.І., Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Ландін В.П., Паньковська Г.П., Райчук Л.А., Хаурдінова Г.О., Швиденко І.К., Мороз В.В., Уманський М.С.

«Основні чинники формування доз опромінення населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС» (Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Єгорова Т.М.

«Економічна оцінка еколого-геохімічного стану полезахисних лісонасаджень»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).

Ільчук В.П., Садчиков В.С.

«Організаційно-економічні форми аграрного бізнесу в умовах розвитку ринкових відносин»

(Інститут агроекології і природокористування НААН, Чернігівський державний технологічний університет).^ Корсун С.Г.

«Результати агроекологічного моніторингу стану ґрунтів в агроландшафтах Лісостепу»

(ННЦ «Інститут землеробства» НААН).


^ Красільнікова Т.М.

«Екологічні наслідки виробництва зерна в агропропромисловому комплексі України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Лицур І.М.

«Проблеми обліку земель лісогосподарського призначення»

(ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України).


^ Майстренко М.І.

«Агроекологічні засади визначення територій для ведення органічного виробництва»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Мельник П.П., Терещенко В.Ф.

«Еколого-економічне управління в сільськогосподарському виробництві»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Моклячук Т.О., Моклячук О.М, Монарх В.В.

«Модель екологічного ризику забруднення ґрунтів стійкими хлорорганічними пестицидами»

(НТУУ «КПІ», Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Моргун Є.М.

«Організація ґрунтового моніторингу на гетерогенних територіях природних комплексів та об’єктів ПЗФ»

(Європейський університет).

^ Наумовська О.І.

«Вплив антропогенних чинників на стан ґрунтового покриву агросфери»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України).


^ Нагорнюк О.М., Собчик В.

«Постійний безперервний агроекологічний моніторинг – запорука раціонального безпечного природокористування»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, Гірничо-металургійна академія університета науки і технології, Краків, Польша).


^ Ольхович С.Я., Стадник В.П.

«Економічна ефективність збалансованого природокористування на загальнодержавному рівні та необхідність залучення інвестицій»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Палапа Н.В.

«Сільські селітебні території України: проблеми та перспективи розвитку»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Паляничко Н.І.

«Соціально-економічна оцінки стану землекористування»

(Національна академія аграрних наук України).


Плугатар Ю.В., Коба В.П., Ковальов М.С.

«Агролісомеліоративні насадження і проблеми раціонального використання сільсьгоспугідь у Криму»

(Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр НААН).


^ Сивоглаз Л.М., Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л.

«до проблеми використання природних фіторесурсів, як джерела лікарської сировини»

(ДС лікарських рослин ІСГПС НААН).


^ Сирота О.В.

«Аналіз ефективності використання основних засобів хлібопекарськими підприємствами Вінницької області»

(ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН).


^ Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.

«Карпатська конвенція у збалансованому розвитку Буковинських Карпат»

(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).


^ Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., Мудрик С.Г.

«Управління агроландшафтами в умовах водної ерозії та змін клімату»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Фалей В.Г.

«Ландшафтно-екологічна оптимізація ефективного використання водоресурсного потенціалу Півдня України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Шкуратов О.І.

«Формування механізму екологічного управління аграрним підприємством»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


^ Шум І.В., Лєснік В.В.

«Характеристика та динаміка земель лісового фонду Лісостепової зони України»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


Шум І.В.

«Формування екологічно збалансованих агроландшафтів з використанням полезахисних лісосмуг»

(Інститут агроекології і природокористування НААН).


СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ


Кожемякіна Л.М., Петюх Г.П.

«Розробка способів діагностики генетично модифікованих рослин з використанням зворотної транскрипції».

(Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН).


Для нотаток
Похожие:

Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconІнститут агроекології І природокористування наан україни Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край» Громадська Рада Міністерства екології та природних
Флора, фауна гідроекосистем. Аутекологія, демекологія гідробіонтів, синекологія аквакомплексів
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр “мала академія наук україни” Всеукраїнська конференція
«Теоретично-методичні засади дослідження динаміки структури інтелектуальних властивостей особистості обдарованих підлітків»
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconУкраїнське наукове товариство кардіологів всеукраїнська громадська організація “асоціація фтизіатрів І пульмонологів україни” науково-практичне товариство невропатологів, психіатрів І наркологів україни
Всеукраїнська громадська організація “асоціація фтизіатрів І пульмонологів україни”
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр “мала академія наук україни” Київський міський будинок учителя Всеукраїнська конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції, яка відбудеться 13 березня 2012р у м. Києві, в приміщенні Будинку учителя...
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини інститут проблем виховання національний центр “мала академія наук україни” Науково-практичний семінар
Психолого-педагогічні особливості навчання та виховання інтелектуально обдарованих дітей
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини інститут педагогічної освіти І освіти дорослих національний центр “мала академія наук україни” Круглий стіл
Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр «мала академія наук україни» круглий стіл
«загальна обдарованість І спеціальні здібності: концепції, тезаурус, критерії, діагностика»
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини управління освіти І науки тернопільської ода тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти національний центр «Мала академія наук України»
«проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconЗвіт про діяльність Асоціації фінансистів України за період з квітня 2005 року до травня 2006 року Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фінансистів України" заснована 21 січня 2000 року на Установчій конференції
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фінансистів України” заснована 21 січня 2000 року на Установчій конференції
Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» iconВсеукраїнська молодіжна громадська організація «дебатна академія»
Недержавна громадська організація/орган студентського самоврядування/змі, учасником або активістом якої Ви себе вважаєте
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов