Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] сНазваниеУчебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с
страница2/5
Дата конвертации30.04.2013
Размер343.61 Kb.
ТипУчебник
скачать >>>
1   2   3   4   5

План


 1. Часові рамки розвитку індоєвропейської цивілізації

 2. Перші згадки про хетів


Питання для самостійної роботи

 1. „Кентум-сатем” поділ індоєвропейських мов

 2. Розподіл за велярними та лабеовелярними звуками

 3. Особливості східної та західної груп. Часові рамки розвитку індоєвропейської цивілізації. Ряд закономірностей і процес розгалуження безлічі етнічних і культурних стовбурів і окремих гілочок є метою і засобом розкриття індоєвропейської історії Євразії, цілісна картина якої малює шлях розвитку не тільки слов'янської спільності, але і всього західного крила індоєвропейського світу (германці, кельти, латини, етруски, іллірійці, елліни, фракійці, балти) і східного арійського крила індоєвропейців (хети, індоарії, іранці, тохари).

^ Кентум-сатем” поділ індоєвропейських мов. Розподілом Кентум-Сатем називається ізоглоса (лінія на лінгвістичній карті, яка вказує на територіальне розповсюдження того чи іншого мовленнєвого явища) у родині індоєвропейських мов, яка стосується еволюції трьох рядів дорсальних приголосних реконструйованих для праіндоєвропейської мови, *kʷ (лабіовелярний – який сполучує задньопіднебінну артикуляцію з лабіалізацією), *k (велярний – задньопіднебінний), і *ḱ; (палато велярний – піднебінний).

^ Розподіл за велярними та лябеовелярними звуками. Ізоглоса кентум-сатем пояснює еволюцію трьох рядів дорсальних (що артикулюються передньою частиною спинки язика, яка піднімається горбом до піднебіння) приголосних, реконструйованих для праіндоєвропейської мови, *, *, *gʷʰ (лабіовелярні), *k, *g, * (велярні), і *, *ǵ, *ǵʰ; (палатовелярні) у дочірніх мовах. Розподіл на групи кентум і сатем тільки дає загальне уявлення про батьківську мову, що мала повний набір дорсальних звуків. Більш пізні зміни в окремих групах індоєвропейських мов, такі як схожі з описаними вище палаталізація латинського k у s у деяких романських мовах або злиття * с *k у галльських, не мали ефекту відокремлення.


Лекція № 3

Тема: Історія давніх германців

^ Мета вивчення: ознайомити студентів з першими відомостями про давніх германців; з класифікацією германських племен;  із суспільним ладом та традиціями; відомостями про велике переселення народів.

Література

 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую филологию: Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000. – 314 с.

 2. Берков В. П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов / В. П. Берков. - М. : Высш. шк., 2006. - 199, [1] с.

 3. Берков В. П. Современные германские языки [Текст] : учебник / В. П. Берков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Астрель; АСТ, 2001. - 336 с.

 4. Введение в германскую филологию [Текст] : учеб. для филол. фак. / М. Г. Арсеньева [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГИС, 2003. - 318, [2] с.

 5. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. - Б., 1998.

 6. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – С. 16.

 7. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, Нова книга, 2006. – С. 10-28

 8. Мейе А. Основные особенности германской группы языков: Пер. с фр. / Под ред., с предисл. и примеч. В.М. Жирмунского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 168 с.

 9. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и история английского языка (фонология, морфология): Учеб. Пособие. – 3-е изд., исправ. – М.: 2001. – 184 с.

 10. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th Ed. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2003. – 448 p.

 11. Reznik, R.V. and Sorokina T.S. A History of the English Language. Moscow: Flint Publishing House. 2001. – 496 p.

 12. Verba, L. History of the English Language. Vinnytsya: Nova Knyha, 2004. – 304 p.План


 1. Перші відомості про давніх германців

 2. Класифікація германських племен

 3. Велике переселення народів.


Питання для самостійної роботи

 1. Тацит про германців

 2. Суспільний лад та традиції  германських племен

Перші відомості про давніх германців. Передбачуваний поступовий, що тривав протягом багатьох сторіч, розпад індоєвропейської мовної спільності, відбувався нерівномірно й неоднаково у різних частинах тієї великої території, яку займали індоєвропейські племена, котрі володіли досконалішою зброєю, зробленою з металу (бронзи), і верховим або запряженим конем. При цьому відбувалося постійне зіткнення, змішання різних племен, зникнення одних і поява інших етнічних угруповань, а разом з тим і мов. Припускається, що відокремлення германців в окрему мовну спільність відбулося в другому тисячолітті до нашої ери (приблизно близько 1200 року). Мову германців в епоху, що передувала її розпаду на окремі давньогерманські діалекти, прийнято називати (слідом за В. Штрайтбергом, Г. Хіртом та іншими германістами) прагерманською (Urgermanisch) або просто германською. Деякі лінгвісти (наприклад, В. Краузе), крім поняття "прагерманська", розрізняють ще поняття "спільногерманська", розуміючи під ним такий стан германської мови. коли вона почала розпадатися на окремі діалекти, що мали, проте, цілий ряд спільних рис. Інакше кажучи, "прагерманська" й "спільногерманська" розуміють у цьому випадку як дві стадії розвитку германської мови. Прагерманська - як раніша стадія - існувала, на думку В. Краузе, до 1500-1000 р. до н. е.

^ Класифікація германських племен. У період між 1200 й 800 роками до нашої ери германці жили на півдні Скандинавського півострова, на півострові Ютландія і на південному узбережжі Балтійського моря, поширюючись поступово з півночі на південь і схід. Частина германських племен відокремилася від скандинавської (північної) мовної спільності й розселилася (приблизно між VІІ-VІ й III століттями до н. е.) у басейні Одеру, просуваючись потім на захід до Ельби й Рейну. Ці германці утворили пізніше західногерманську групу племен, до яких відносилися інгвеони (германці, що жили на узбережжі Північного моря, - Nordseengermanen "приморські германці"), іствеони (Rhein-Wesergermanen "рейнсько-везерські германці") і герміони (інакше - ерміони, яких називають також Elbgermanen "приельбські германці") – це класифікація за Корнелієм Тацитом (римський письменник-історик 55-120 р. н. е.). Крім того, Тацит використав відомості, зібрані до нього іншими античними авторами (Пліній, Геродот, Цезар). Варто враховувати, що праця Тацита «Germania» написана у відомій мірі тенденційно: протиставляючи звичаї і спосіб життя германців звичаям, що панували у Римі, Тацит ідеалізує германців, засуджуючи в такий спосіб оточуючу його дійсність.

Лекція № 4

Тема: Давньогерманські племена та їх мови. Історія германської писемності.


^ Мета вивчення: ознайомити студентів з шістьма основними групами германських племен за Плінієм Старшим, класифікацією давньогерманських племінних мов, свідченнями про германські мови у дописьменний період, латинським письмом.


Література

 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую филологию: Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000. – 314 с.

 2. Берков В. П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов / В. П. Берков. - М. : Высш. шк., 2006. - 199, [1] с.

 3. Берков В. П. Современные германские языки [Текст] : учебник / В. П. Берков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Астрель; АСТ, 2001. - 336 с.

 4. Введение в германскую филологию [Текст] : учеб. для филол. фак. / М. Г. Арсеньева [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГИС, 2003. - 318, [2] с.

 5. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. - Б., 1998.

 6. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – 192 с.

 7. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, Нова книга, 2006. – С. 10-28

 8. Мейе А. Основные особенности германской группы языков: Пер. с фр. / Под ред., с предисл. и примеч. В.М. Жирмунского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 168 с.

 9. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и история английского языка (фонология, морфология): Учеб. Пособие. – 3-е изд., исправ. – М.: 2001. – 184 с.

 10. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th Ed. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2003. – 448 p.

 11. Reznik, R.V. and Sorokina T.S. A History of the English Language. Moscow: Flint Publishing House. 2001. – 496 p.

 12. Verba, L. History of the English Language. Vinnytsya: Nova Knyha, 2004. – 304 p.1   2   3   4   5Похожие:

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений / под ред. Л. С. Волковой. М: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Дьякова Е. А. Логопедический массаж учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 96с
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с
Заняття 9-10. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconСавенков А. И
Одаренные дети в детском саду и школе: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений. М.: Издательский центр «Ака­демия», 2000. 232...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconЮ. И. Короев черчение для строителей издание седьмое, стереотипное Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию Министерства образования Российской Федерации в качестве учебник
К 68 Черчение для строителей: Учеб для проф учеб, заведений. 7-е изд., стерео­тип. М.: Высш шк., Изд центр «Академия», 2001. 256...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconКатаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб для студ высш учеб, заведений. — М.: Гуманит изд центр владос, 2001. — 208 с

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник. М., Российское педагогическое агентство. 1996, 374 с
Учебник предназначен для студентов психологических факультетов
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconType of course: compulsory Semester: 1 Volume of course
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon4. Semester: 3 Number of ects credits allocated
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconSemester: Number of ects credits allocated
Основы педагогического мастерства: Учеб пособие для пед спец высш учеб заведений/ И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. H. Тарасевич и...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon4. Semester: 3 Number of ects credits allocated
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов