Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] сНазваниеУчебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с
страница3/5
Дата конвертации30.04.2013
Размер343.61 Kb.
ТипУчебник
скачать >>>
1   2   3   4   5

План


 1. Основні групи германських племен

 2. Класифікація давньогерманських племінних мов. Латинське письмо

Питання для самостійної роботи

 1. Давньогерманські пам'ятки на основі латинської писемності давньоанглійською мовою

 2.  Давньогерманські пам'ятки на основі латинської писемності давньонімецькою мовою

 3. Давньогерманські пам'ятки на основі латинської писемності давньосаксонською мовою

^ Основні групи германських племен. Давньогерманські мови – мови раннього Середньовіччя – поділяються на три великі гілки: 1) східну, до якої відноситься готська, 2) північну, яка містить скандинавські мови – давньопівнічну, з якої пішли давньошведська, давньонорвезька, давньоісландська і давньодатська, 3) західну, до якої входять давньоверхньонімецька, давньоанглійська, давньосаксонська, нижньофранкська і фризька.

^ Давньоанглійська мова. Хоча вважається, що писемність англійською мовою виникла у VII ст. н. е. (деякі частини "Англосаксонської хроніки" написані у VII ст.), перші писемні пам'ятки давньоанглійською відносять до VIII століття. Основними із цих пам'яток є наступні. "Гімн Кедмона" (VIII ст., нортумбрійський діалект). "Передсмертна пісня Беди" (IX ст., нортумбрійський діалект). На нортумбрійському діалекті зроблений також переклад Євангелія, що відноситься до Х ст.

^ Давньонімецька мова. До найранніших пам'яток відносяться глоси; найбільш відомим з них є "Аброганс" (назва - за першим латинським словом abrogans), VIII ст.; рукопис створений у Сан-Галленському монастирі (Швейцарія). Припускається, що оригінал був написаний баварським діалектом, але рукописи, що дійшли до нас, виконані на алеманському діалекті -див. рис. 12.

До VIII століття відноситься переклад трактату севільського єпископа Ісидора "Про щиру віру". Ця пам'ятка отримала назву "Давньоверхньонімецький Ісидор". Рукопис відноситься до кінця VIII ст. - початку IX ст., зберігається в Парижі. Діалект – рейнськофранкський.


Лекція № 5

Тема: Історія германської філології

^ Мета вивчення: ознайомити студентів з діяльністю провідних науковців, які працювали у галузі філології, зокрема германської філології


Література

 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую филологию: Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000. – 314 с.

 2. Берков В. П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов / В. П. Берков. - М. : Высш. шк., 2006. - 199, [1] с.

 3. Берков В. П. Современные германские языки [Текст] : учебник / В. П. Берков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Астрель; АСТ, 2001. - 336 с.

 4. Введение в германскую филологию [Текст] : учеб. для филол. фак. / М. Г. Арсеньева [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГИС, 2003. - 318, [2] с.

 5. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, Нова книга, 2006. – С. 10-28

 6. Мейе А. Основные особенности германской группы языков: Пер. с фр. / Под ред., с предисл. и примеч. В.М. Жирмунского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 168 с.План


 1. Семюель Джонсон

 2. Йоганн Аделунг

 3. Франц Бопп

 4. Размус Раск

 5. Якоб Грімм

 6. Олександр Христофорович Востоков

 7. Герман Пауль

 8. Бертольд Дельбрюк

 9. Вільгельм Штрейтберг

 10. Антуан Мейє


Питання для самостійної роботи

 1. Йоганн Гердер

 2.  Фердинанд Можин де Соссюр


Семюель Джонсон (Johnson) (народився 18.9.1709, у Лічфілді, - помер 13.12.1784, у Лондоні), англійський критик, лексикограф, есеїст и поет. Склав «Словник англійської мови» (A dictionary of the English language) (1755). С.Джонсон уперше висунув два головні принципи лексикографії: 1) чітке розмежування і перелік значення слова і 2) посилання на авторське вживання (цитата-ілюстрація). Словникова стаття у роботі С.Джонсона набула наукового вигляду. В ній відбивається всебічна характеристика слова: орфографічна, орфоепічна, етимологічна, семантична, граматична, стилістична. С.Джонсон запровадив також систему позначок – їх у нього до 90 видів, таких, що мають дорадчий або забороняючий характер, наприклад, barbarian (грубий), coarse (непристойний), elegant (витончений), improper (непристойний), vulgar (вульгарний), wrong (неправильний). С.Джонсон дав настільки прості, популярні і разом з тим точні визначення слів, що його практика і дотепер є зразком для лексикографів.

^ Йоганн Кристоф Аделунг (Adelung) (народився 8 серпня 1732 у місті Галль – помер 10 вересня 1806) – німецький філолог. Разом із І.С.Фатером видав працю «Мітрідат, або загальне мовознавство, яке має у якості прикладу «Отче наш» майже на 500 мовах і діалектах – свого роду лінгвістичну енциклопедію початку 19 ст.». «Мітрідат» подає класифікацію мов, в основному, за географічними, а не за генеалогічними ознаками із випадковими характеристиками. Автор словника німецької мови, вельми авторитетного у Німеччині у 18 ст. Праці Аделунга відображають прагнення філологів 18 ст. до всеосяжної обробки матеріалу, будучи важливим етапом у створенні порівняльно-історичного методу і теоретичного мовознавства.

^ Франц Бопп (Franz Bopp) (народився 14 вересня 1791 у місті Майнц — помер 23 жовтня 1867 у Берліні) — німецький мовознавець-санскритолог, один з основоположників порівняльно-історичного вивчення індоєвропейських мов і порівняльного мовознавства. Професор Берлінського університету (з 1821), член Пруської Академії Наук (з 1822). Вперше довів історичну спорідненість індоєвропейських мов. Морфологічна структура слів у санскриті наштовхнула Боппа на думку про граматичну схожість цієї мови з давніми мовами Європи і дозволила представити первинну структуру граматичних форм (у першу чергу дієслівних) у цих мовах. Свої висновки він виклав у книзі «Система відмінювання у санскриті у порівнянні з грецькою, латинською, перською і германськими мовами» (1816). Потім Бопп приступив до написання книги «Порівняльна граматика санскритської, зендської, вірменської, грецької, латинської, литовської, старослов'янської, готської і німецької мов» (1833—52). У 1835 р. Бопп включив до своєї праці старослов’янську мову, у 1838 – кельтські мови, а у другому виданні (1856-61) також і вірменську. Склав «Критичну граматику санскриту» (1834), опублікував ряд давньоіндійських текстів і перекладів.

Лекція № 6

Тема: Загально європейські риси германських мов.


^ Мета вивчення: ознайомити студентів з наголосом: переходом тонічного наголосу до динамічного; з п’ятьма парами довгих та коротких голосних; із способами артикуляції приголосних; з морфологічною структурою слова; з особливостями іменникових частин; із зміною індивідуальних парадигм на регулярні утворення; із системою особових закінчень дієслів.


Література

 1. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в германскую филологию: Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000. – 314 с.

 2. Берков В. П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов / В. П. Берков. - М. : Высш. шк., 2006. - 199, [1] с.

 3. Берков В. П. Современные германские языки [Текст] : учебник / В. П. Берков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Астрель; АСТ, 2001. - 336 с.

 4. Введение в германскую филологию [Текст] : учеб. для филол. фак. / М. Г. Арсеньева [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГИС, 2003. - 318, [2] с.

 5. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». – Вінниця , НОВА КНИГА, 2003. – 192 с.

 6. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, Нова книга, 2006. – С. 10-28

 7. Мейе А. Основные особенности германской группы языков: Пер. с фр. / Под ред., с предисл. и примеч. В.М. Жирмунского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 168 с.

 8. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и история английского языка (фонология, морфология): Учеб. Пособие. – 3-е изд., исправ. – М.: 2001. – 184 с.

 9. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th Ed. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2003. – 448 p.

 10. Reznik, R.V. and Sorokina T.S. A History of the English Language. Moscow: Flint Publishing House. 2001. – 496 p.

 11. Verba, L. History of the English Language. Vinnytsya: Nova Knyha, 2004. – 304 p.1   2   3   4   5Похожие:

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений / под ред. Л. С. Волковой. М: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Дьякова Е. А. Логопедический массаж учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 96с
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с
Заняття 9-10. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconСавенков А. И
Одаренные дети в детском саду и школе: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений. М.: Издательский центр «Ака­демия», 2000. 232...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconЮ. И. Короев черчение для строителей издание седьмое, стереотипное Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию Министерства образования Российской Федерации в качестве учебник
К 68 Черчение для строителей: Учеб для проф учеб, заведений. 7-е изд., стерео­тип. М.: Высш шк., Изд центр «Академия», 2001. 256...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconКатаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб для студ высш учеб, заведений. — М.: Гуманит изд центр владос, 2001. — 208 с

Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconУчебник. М., Российское педагогическое агентство. 1996, 374 с
Учебник предназначен для студентов психологических факультетов
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconType of course: compulsory Semester: 1 Volume of course
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon4. Semester: 3 Number of ects credits allocated
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с iconSemester: Number of ects credits allocated
Основы педагогического мастерства: Учеб пособие для пед спец высш учеб заведений/ И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. H. Тарасевич и...
Учебник для филологических факультетов. М.: Гис, 2000. 314 с Введение в германистику [Текст] : учеб для ун-тов / В. П. Берков. М. Высш шк., 2006. 199, [1] с icon4. Semester: 3 Number of ects credits allocated
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов