Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 icon

Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346НазваниеЗакон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346
Дата конвертации19.12.2012
Размер35.79 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПС УкраїниУзагальнююча податкова консультація щодо використання банківських виписок в якості первинних документів

У консультації використовуються наступні скорочення:

Податковий кодекс України від 02.12.10 №2755-VI – Кодекс;

Закон України від 16.07.99 N 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – Закон №996;

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.01 № 2346-III- Закон №2346;

Положенння про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою НБУ від 18.06.03 № 254 – Положення №254;

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене Постановою Національного банку України від 30.12.1998 N 566 – Положення №566.

Пунктом 1.37 статті 1 Закону № 2346 визначено, що розрахунково - касове обслуговування – це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

Отже, порядок надання банком послуг з розрахунково - касового обслуговування згідно з законодавством України має бути визначено при укладанні договору на здійснення розрахунково - касового обслуговування.

Згідно з абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу ІІ Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

Крім того, згідно з вимогами пункту 138.2 статті 138 Кодексу для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток враховуються витрати, які визнаються на підставі первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу, що підтверджують здійснення платником податку витрат.

Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (стаття 1 Закону №996).

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку відповідно до п.п.2.1.1 Положення №566 є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Положеннням №254 визначено перелік первинних документів, які складаються банками в залежності від виду операції, та їх обов’язкові реквізити.

В залежності від виду операції первинні документи банку (паперові та електронні) поділяють на касові, які підтверджують здійснення операцій з готівкою, та меморіальні, що використовуються для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій.

До первинних меморіальних документів, які підтверджують надання банком послуг з розрахунково – касового обслуговування, відносяться меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки та інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку.

Пунктом 5.1 глави 5 Положення 254 визначено, що інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа.

Виписки з особових рахунків клієнтів, що є регістрами аналітичного обліку, вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня, та є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.

Запитання: чи може платник податку використовувати в якості документа, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково – касового обслуговування, банківську виписку з особового рахунку клієнта?

Відповідь: виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати в якості документа, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково – касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів.

Аналогічна позиція з цього питання викладена у листі НБУ України від 11.04.12 №3304/5/15-1416.


Заступник директора Департаменту

оподаткування юридичних осіб - начальник управління

адміністрування податку на прибуток

та податкових платежів – Н.В.Хоцянівська
Похожие:

Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; I. Теоретична частина: Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти; Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні відбувається в різних сферах діяльності. І цей же час правильно...
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України з питань бухгалтерського обліку Верховна Рада Українипостановля є
У законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №40, ст....
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду розробленого Мінфіном України закон
За результатами розгляду розробленого Мінфіном України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік...
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconПоложення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон України «Про місцеве самоврядування» від 21. 05. 1997 р. N 280/97-вр, із змінами Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10. 01. 2002 р. №2918-iii закон України «Про природні монополії» від 20. 04. 2000 р. №1682-ііі
Розділ І. Базове законодавство у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЕлектронна пошта Національний банк України
На виконання статті 121 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” банки починаючи з 2012 року зобов’язані...
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та основні вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку суб’єктами малого бізнесу; Податковий Кодекс як основа нарахування та сплати податків
«Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку»
Закон України від 16. 07. 99 N 996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 01 №2346-iii- закон №2346 iconЗакон України „Про оренду землі", Закон України „Про плату за землю". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель
Опис проблеми: Земельний фонд міста станом на 01. 01. 2010 складає 3603 га. Основними документами, що регулюють земельні відносини...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов