До редколегії подати icon

До редколегії податиНазваниеДо редколегії подати
Дата конвертации20.03.2013
Размер92.91 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

До редколегії подати:

 1. Якісно роздруковані і підписані автором текст статті (тез) 2 екземпляри

Тези аспірантів мають бути рекомендовані до друку науковим керівником.

 1. Дискету з текстом статті (тез) (разом із рис., формул., табл.).

 2. Завірені 2 рецензії (з організації, де працює автор, і зовнішня) за підписом кандидата або доктора економічних наук.

У рецензії обов’язково необхідно відзначити актуальність поданої статті, елементи новизни, рекомендації щодо її опублікування.

 1. Довідку про автора (ПІБ, вчене звання, посада, організація (установа), адреса і контактні телефони, факс, e-mail).

 2. Лист-клопотання від проректора ВНЗ автора на ім’я проре-ктора НУ „Львівська політехніка” Піха З.Г. з проханням провести експертизу статті та дозволити її публікацію у Віснику НУ „Львівська політехніка”.

 3. Оригінал документу про сплату оргвнеску.

^ Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті (у разі недостатньої наукової новизни і невідповідності зазначеним вимогам).

Адреса оргкомітету конференції:

79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, НУ “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

оргАНІЗАЦІЙНИЙ внесок

Для участі в роботі конференції і опублікування матеріалів необхідно зробити організаційний внесок у сумі:

 • 200 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей;

 • 100 грн. – опублікування тез доповідей і їх надсилання автору, без участі в роботі конференції;

 • 100 грн. – участь у роботі конференції без опублікування тез;

 • 490 грн. – участь у роботі конференції, опублікування тез доповідей і наукової статті у фаховому збірнику;

 • 35 грн. за 1 сторінку – опублікування наукової статті без участі в роботі конференції. (додатково ^ 40 грн. за надсилання автору примірника зі статтями)

 • 100 ам.дол. –участь у роботі конференції, опублікування тез та статті для іноземних учасників

Організаційний внесок можна перерахувати на рахунок:

Отримувач _ЛОГО „Колегіум молодих науковців”

Р/р _2600101069374

ДЛФ ВАТ „Кредобанк”

МФО 385372, ЄДРПОУ 33952000


У призначенні платежу вказати “^ На проведення конференції” та прізвище, ім’я учасника.

Запрошення з програмою конференції надсилатимуться для тих осіб і організацій (установ), від яких до 1 квітня 2010 року будуть отримані грошові внески.

^ Реєстраційна картка

учасника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції

УПРАВЛІННЯ ІнноваційниМ ПРОЦЕСОМ В українІ: Проблеми, перспективи, ризики

20-21 травня 2010 р.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська


Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________


_______________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада _____________________

_______________________________________________________

Робочий телефон/факс ( код ) ______________________________

Науковий керівник
(для аспірантів) _________________________________________

Організація (установа) ___________________________________

_______________________________________________________

Поштова адреса _________________________________________

(поштовий індекс, _______________________________________

країна, місто, адреса) _____________________________________

Контактний телефон ( код ) _______________________________

(обов’язково)

E-mail _________________________________________________

Тема доповіді ___________________________________________

_______________________________________________________

Планую (потрібне відмітити)

  • виступити (з пленарною доповіддю, секційною доповіддю);

  • взяти участь як слухач;

Прийняти дистанційну участь

  • опублікування тез

  • опублікування статті

Назва секції ___________________________________________

  • потреба у житлі (для завчасного замовлення)


ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК

Кафедра менеджменту організацій

^ Національного університету “Львівська політехніка”

(IV навч. корп., кім. 407).

Приймальна кафедри

тел. сл. (032) 258-21-75

тел./факс (032) 258-26-61

E-mail: mor.conference@gmail.com


Процак Катерина Володимирівна тел. 0975533025

(з питань оформлення і публікації тез і статей)

^ Матвій Ігор Євстахович тел. 0678049484

(з організаційних питань)


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра менеджменту організацій

^ Рада молодих вчених ІНЕМ


Інститут регіональних досліджень НАН України


Львівський центр науково-технічної і економічної інформації


ЛОГО „Колегіум молодих науковців”


^ Економічний університет в Кракові

(Республіка Польща)


Вища школа підприємництва та управління в Лодзі (Республіка Польща)


Університет ім. Матея Бела (Словаччина)


Інформаційний лист

^

IІІ Міжнародна

науково-практична конференціяУправління інноваційним процесом в Україні:

проблеми, перспективи, ризики


^ 20-21 травня 2010 року

м. Львів

Шановний (а) п. ______________________________________


_____________________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інноваційних процесів, яка відбудеться у місті Львові 20-21 травня 2010 року в Інституті економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. Ст. Бандери 12.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, викладачів навча-льних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців.


^ ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

БОБАЛО Ю.Я. - Ректор Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н., професор

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. - Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ КРАВЦІВ В.С. - Директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н.

ПЕТРОВИЧ Й.М. - Професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

СЕКРЕТАР

ЮРИНЕЦЬ О.В. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

^ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

АЛЕКСЄЄВ І.В. - Заступник директора Інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ ГАВРИШ О.А. – Декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», д.т.н., професор

ГЕРАСИМЧУК В.Г. – Професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.е.н., професор

ДАДО Я. - Професор кафедри менеджменту і маркетингу Університету ім. Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина), д.е.н., професор

^ ЗАГОРОДНІЙ А.Г. - Проректор, завідувач кафедри обліку та аудиту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

ІЛЛЯШЕНКО С.М. - Завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету, д.е.н., професор

^ КОЗИК В.В. - Завідувач кафедри економіки підприємства, інвестицій та нерухомості Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. - Завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ ЛАПКО О.О. - Завідувач кафедри фінансів Університету банківської справи Національного банку України, д.е.н., професор

ПАТОРА Р. - Ректор Вищої школи підприємництва та управління в Лодзі, Республіка Польща, д.е.н., професор

^ ПОПЛАВСЬКА Ж.В. - Завідувач кафедри теоретичної та

прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ ПЕРЕРВА П.Г. - Декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.е.н., професор

СМОЛЯР Л.Г. - Ректор Міжнародного університету фінансів, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, к.е.н., професор

^ ТИВОНЧУК І.О. - Професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ФЕДУЛОВА Л.І. - Завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики Інституту економіки та прогнозування НАН України, д.е.н., професор

^ ЧУМАЧЕНКО І.В. - Декан факультету економіки та менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», д.т.н., професор

ЧУБАЛА А. - Завідувач кафедри маркетингу Економічного університету в Кракові (Республіка Польща)

^ ЯВОРСЬКИЙ М.С. - Директор Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, к т. н.

ЯСТРЕМСЬКА О.М. - Завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор

^ ЯЦУРА В.В. - Завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. Івана Франка, к.е.н., професор


Організаційний комітет


СПІВГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ


^ ЧУХРАЙ Н.І. - Завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЗАХАРЧИН Г.М. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

СЕКРЕТАР

ГРИБИК І.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

^ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Андрусів С.В. – Асистент кафедри менеджменту організацій національного університету «Львівська політехніка»

БАНАХ Ю.В. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка

^ ДУБОДЄЛОВА А.В. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

КРИВОРУЧКО Я.Ю. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

^ ЛІСОВСЬКА Л.С. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ЛЮБОМУДРОВА Н.П. - Ст. викладач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

МАТВІЙ І.Є. - Доцент кафедри менеджменту організацій

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

^ МОРОЗ Л.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

НОВАКІВСЬКИЙ І.І. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

^ ПРОЦАК К.В. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

ПАНАС Я.В. - Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

^ СИТНИК Й.С. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

СОРОЧАК О.З. - Доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ШПАК Н.О. - Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н, докторант.

^ На конференції будуть працювати секції:

 1. Інноваційні процеси і їх вплив на розвиток національної економіки та промислове виробництво.

 2. Теорія і практика управління підприємствами та організаціями на засадах інноваційної моделі розвитку: проблеми, перспективи, ризики.

 3. Управління інноваційними проектами: теорія і практика.

 4. Формування і розвиток інноваційної корпоративної культури організацій.


^ Матеріали конференції

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 1 квітня 2010 року за адресою оргкомітету: подати заявку (зразок реєстраційної картки додається), надати тези виступу – 1-2 повні сторінки та статтю. Вимоги до оформлення тез і статей:

Текст необхідно подавати сформованим у Microsoft Word. Матеріали приймаються тільки робочою мовою конференції. Основний текст: шрифт - 11, інтервал -1,1, відступ -1см, гарнітура Times. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зверху – 2,0 см, знизу – 2,7 см, зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см. Колонтитули: знизу - 1,7 см (номер сторінки по центру).

У 1 рядку УДК (для статей, напівжирн. шрифт, 11, справа), через 1 інтервал ініціали та прізвище автора і співавторів (1 автор, не більше ніж у двох статтях, шрифт напівжир., 11, справа). Наступний рядок – назва організації (установи) (шрифт звичайний, 11, справа). Через 1 інтервал - назва тез, статті велик. літерами (шрифт напівжир., 14, по центру). Через 1 інтервал знак ©, ініціали та прізвище автора, через кому рік (курсив, 11, справа). Через 1 інте-рвал анотації і ключові слова (шрифт 11, напівжир.). через 1,1 інтер-вал - основний текст статті, тез. Підзаголовки у статті, її структурні частини давати малими літерами, напівжир., шрифт 11, по центру.

Увага! Структура статті повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003 р. №7-05/1, а саме: ключові слова – не менше 6-7, „Анотація українською і англійською мовами” – по 6 рядків, „Постановка проблеми”, „Аналіз останніх досліджень і публікацій”, „Постановка цілей”, „Виклад основного матеріалу”, „Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”. Обсяг – до 7 сторінок.
Похожие:

До редколегії подати iconВиступ на засіданні гуцульських наукових товариств у Музеї історії релігії, 1996
Засідання редколегії «Історії Гуцульщини». Львів, 1997 Гуцульський фестиваль. Коломия, 2000
До редколегії подати iconЗаявка на участь у семінарі (прохання подати заявки до 22. 04. 2011 р.) «Особливості роботи касирів кредитних спілок»

До редколегії подати iconПсихологічна адаптація абітурієнтів до зно-2010
Щоб подати апеляцію на порушення процедури тестування, учаснику необхідно звернутися
До редколегії подати iconМетою роботи
Також маю на меті подати матерiал, необхiдний для вироблення мовознавчого свiтогляду, належного ставлення до рiдної та iнших мов
До редколегії подати iconІм’я, Прізвище
...
До редколегії подати iconКількість випускників, зареєстрованих для проходження зно
...
До редколегії подати iconЗаявка на участь в Суддівській колегії
Я (ім’я та прізвище), готовий організувати в рамках змагань наступні етапи: (подати назви технічних і нетехнічних етапів, останні...
До редколегії подати icon760-2010-п, редакцiя вiд 11. 08. 2010
Міністерству з питань житлово-комунального господарства подати у місячний строк Національній комісії регулювання
До редколегії подати iconАплікаційна форма на отримання допомоги на навчання
Нструкції: Частини I, II та III аплікаційної форми заповнюються кандидатом великими літерами (краще в присутності інтерв’юера). Необхідно...
До редколегії подати iconЮридична консультація
Юридична консультація: Чи можна студенту під час вступу до іншого внз подати лише копії документів?
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов