Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" icon

Закон україни " Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"НазваниеЗакон україни " Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Дата конвертации16.12.2013
Размер108.71 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект

вноситься народним депутатом України


Бережною І.Г.

(посвідчення № 392)


ЗАКОН УКРАЇНИ


"Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"


Цей Закон спрямований на сприяння забезпечення молодих фахівців, які здобули вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.


^ Стаття 1. Визначення термінів


1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

1) перше робоче місце – передбачена штатним розкладом посада чи робота, що відповідає державному класифікатору посад, професій з конкретно визначеним складом трудових функцій працівника, виконання котрих може покладатися на випускника без досвіду роботи, та за реалізацію яких працівник одержує заробітну плату не меншу від встановленого законом мінімального розміру оплати праці;

2) молодий фахівець - громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу незалежно від форми навчання, отримав диплом встановленого державою зразка, працевлаштувався вперше протягом п’яти років після його отримання самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування;

3) роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

4) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;


^ Стаття 2. Законодавство про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем


Законодавство про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем за умови звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ґрунтується на Конституції України та складається з Кодексу законів про працю України, цього Закону, Законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення молоді першим робочим місцем, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


^ Стаття 3. Право на забезпечення першим робочим після закінчення вищого чи професійно-технічного навчального закладу

1. Право на отримання першого робочого місця відповідно до норм цього Закону гарантується всім молодим фахівцям, які завершили навчання у вищому навчальному закладі (далі – ВНЗ) чи професійно-технічному навчальному закладі незалежно від форми власності навчального закладу та форми навчання і отримали диплом встановленого державою зразка, за умови, що з моменту отримання відповідного диплому пройшло не більше п’яти років.

Молоді фахівці можуть реалізувати своє право на забезпечення першим робочим місцем:

1) самостійно;

2) звернувшись до підрозділу вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників чи до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

2. У випадку, коли на одну й ту саму вакантну посаду в межах одного підприємства, організації чи установи, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності претендують одразу два або більше молодих фахівців з правом на забезпечення першим робочим місцем, реалізація права на таке працевлаштування відбувається в порядку черговості претендування.

3. Молодий фахівець, який претендує на посаду державного службовця, реалізуючи своє право на забезпечення першим робочим місцем та який за результатами конкурсного відбору не може бути працевлаштованим на дану посаду, зберігає право на забезпечення першим робочим місцем в іншій сфері діяльності або в державному секторі за умови успішного проходження ним відповідного конкурсного відбору визначеного роботодавцем.

4. Право на отримання першого робочого місця відповідно до норм цього Закону є вичерпним та може бути реалізовано молодим фахівцем при прийнятті на роботу лише одноразово за умови здобуття одного з освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

5. Не є підставою для повторного застосування норм пункту 1 статті 3 цього Закону:

- здобуття молодим фахівцем іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, за умови працевлаштування після отримання першого освітньо-кваліфікаційного рівня;

- отримання молодим фахівцем другої вищої чи професійно-технічної освіти за умови, що молодий фахівець вже скористався своїм правом на забезпечення першим робочим місцем, визначеним цим Законом.
^ Стаття 4. Право роботодавця на звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


1. Роботодавець звільняється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі укладання трудового договору строком не менше ніж на два роки з направленим центром працевлаштування ВНЗ чи територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, молодим фахівцем, якому надається перше робоче місце за отриманою ним відповідною професією (спеціальністю), за умови відсутності в нього протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий фахівець, та за умови, що він не є визнаним у встановленому у відповідності до чинного законодавства порядку банкрутом або стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство і в нього відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Роботодавець звільняється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі укладання трудового договору строком не менше ніж на два роки з молодим фахівцем, що самостійно реалізує своє право на перше робоче місце, за умови відсутності в нього протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий фахівець, та за умови, що він не є визнаним у встановленому у відповідності до чинного законодавства порядку банкрутом або стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство і в нього відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Для реалізації права на звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбаченого пунктами 1 та 2 статті 4 цього Закону роботодавець повідомляє відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про укладання такого трудового договору.


^ Стаття 5. Умови та строки звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


1. Роботодавець звільняється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі укладання трудового договору строком не менше ніж на два роки з молодим фахівцем, якому надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією (спеціальністю), строком на один рік та за умови відсутності в нього протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий фахівець. При цьому молодий фахівець, який забезпечується першим робочим місцем, протягом першого року після прийняття на роботу вважається застрахованим у відповідності до законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2. Звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється починаючи з 1 числа місяця наступного за місяцем, коли з молодим фахівцем, якому надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією (спеціальністю) укладений трудовий договір.

3. Термін звільнення роботодавця від сплати єдиного державного внеску на соціальне страхування автоматично продовжується на один рік у випадку прийняття роботодавцем до штату підприємства, установи або організації на роботу молодих фахівців, кількість яких складає не менше 10 (десяти) відсотків від загальної чисельності працівників згідно штатного розпису підприємства, але в будь-якому випадку не менше двох молодих фахівців.

4. Прийняття на роботу на підприємство, в установу або організацію молодого фахівця, який скористався правом на перше робоче місце не звільняє роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем та, які не користуються правом на перше робоче місце відповідно до положень цього Закону.

5. Звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, при забезпеченні молодого фахівця першим робочим місцем здійснюється згідно Закону України «Про зайнятість населення» та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування» в межах коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та інших джерел відповідно до чинного законодавства України.

6. Передбачені за штатним розписом підприємства, установи або організації посади, щодо яких в звітному році є направлення про прийняття на роботу молодих фахівців, які користуються правом на перше робоче місце не підлягають заміщенню іншими працівниками, які не користуються правом на перше робоче місце відповідно до положень цього Закону. У разі виробничої необхідності на ці посади можуть бути прийняті інші працівники на строк до призначення на них молодих фахівців, які користуються правом на перше робоче місце.


Стаття 6. Обов'язки роботодавця, який звільняється від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у разі розірвання трудового договору з молодим фахівцем


1. У разі розірвання трудового договору з молодим фахівцем, що скористався правом на забезпечення першим робочим місцем, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору роботодавець зобов’язаний сплатити суму єдиного внеску за весь час дії трудового договору з молодим фахівцем у повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції за зазначений період та виплатити молодому фахівцю вихідну допомогу у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

2. У разі звільнення молодого фахівця, що скористався правом на забезпечення першим робочим місцем за власним бажанням чи угодою сторін роботодавець зобов’язаний сплатити або суму єдиного внеску за весь час дії трудового договору з молодим фахівцем у повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції за зазначений період, або за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, працевлаштувати на звільнене робоче місце у межах дворічного строку іншого молодого фахівця.


^ Стаття 7. Надання інформації про вакансії, що підпадають під визначення першого робочого місця


1. Роботодавець зобов’язаний щомісячно надавати територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про наявні і можливі вакансії за поточний рік, що підпадають під визначення першого робочого місця.

2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції до 20 травня кожного поточного року зобов’язаний довести інформацію про вакансії, що підпадають під визначення першого робочого місця, до відома керівників вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

^ Стаття 8. Державний нагляд за дотриманням законодавства про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем


  1. Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем шляхом звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, Пенсійний фонд України та органи Державної служби зайнятості України.


^ Стаття 9. Обов’язковість проведення перевірки роботодавців

1. За письмовим зверненням фізичної або юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання першого робочого місця чи неправомірного звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, така інформація підлягає перевірці у встановлений законодавством термін, включаючи перевірку відомостей поданих роботодавцем до органів державної влади, в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».


^ Стаття 10. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення першим робочим місцем

1. Надання недостовірних або неточних відомостей про кількість прийнятих на роботу молодих фахівців, які скористались правом на забезпечення першим робочим місцем згідно положень цього Закону, а також про кількість існуючих відповідних вакансій на підприємстві, неподання інформації про такі вакансії до органів державної служби зайнятості, тягне за собою покладення на роботодавця штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

2. Суми штрафів застосованих за порушення законодавства про забезпечення першим робочим місцем стягуються в порядку передбаченому Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування» для стягнення сум недоїмки із сплати єдиного внеску та спрямовуються до Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів.


^ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити розробку та прийняття Порядку звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за умови забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем, а у разі необхідності – інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;


забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України В.В. РИБАК
Похожие:

Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Стаття Порядок обчислення і сплати єдиного внеску
Закону України „Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconЗакон України від 08. 07. 2012 №2464-vi "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" зі змінами та доповненнями
Овруцька одпі повідомляє, що функція адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування остаточно...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconЗакон україни про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем
Цей Закон спрямований на забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом звільнення...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconПорядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Цей Порядок визначає умови та механізм компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconЗакон україни про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Із змінами І доповненнями, внесеними Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року n 2755-vi
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Стаття Порядок обчислення і сплати єдиного внеску
Сплата єдиного внеску здійснюється виключно у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconПро затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пункту 11...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про заходи щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашенням заборгованості до Пенсійного фонду України"
Проект акта розроблено з метою врегулювання питання щодо зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconЗакон україни про внесення змін до статей 9 І 25 Закону України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Внести до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної...
Закон україни \" Про забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Верховна Рада України постановляє
Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» наступні зміни
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов