Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомноїНазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної
Дата конвертации16.12.2013
Размер88.16 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2013 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо повноважень на здійснення повідомної
реєстрації колективних договорів і угод
________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 15 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів “місцевими органами виконавчої влади” доповнити словами “та органами місцевого самоврядування”.

2. У Законі України “Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361; 1997 р., № 11, ст. 89; 2008 р., № 25, ст. 240; із змінами, внесеними законами України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI і від 16 жовтня 2012 року № 5458-VI):

1) у частині першій статті 3 слово “однією” замінити словом “одним”, а після слів “трудовим колективом” доповнити словами “з іншої сторони”;

2) частину третю статті 8 після слова “Галузева” доповнити словом “(міжгалузева)”;

3) у статті 9:

у частині одинадцятій після слів “повідомній реєстрації” доповнити словами “в установленому порядку”, а слова “реєструються місцевими органами виконавчої влади” замінити словами “ — місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України.”;

4) у частині четвертій статті 13 слова “(генеральна, галузева, регіональна)” замінити словами “(генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна)”.

3. У підпункті 9 пункту “б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104; 2013 р., № 15, ст. 97; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5067-VI) слова “реєстрація колективних договорів і угод” замінити словами “повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації

колективних договорів і угод”


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод” розроблено Мінсоцполітики на виконання пункту 3.4 протоколу № 12 засідання Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р.

Зміни, які пропонується внести законопроектом, спрямовані на усунення неузгодженості між законами України „Про колективні договори і угоди”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом законів про працю України в частині визначення повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення


Метою проекту акта є усунення неузгодженості між законами України „Про колективні договори і угоди”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом законів про працю України шляхом внесення до них змін і доповнень у частині визначення повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Проектом акта також пропонується визначити повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

Низка змін до Закону України „Про колективні договори і угоди” має технічний характер і пов’язана із заміною термінів.


^ 3. Правові аспекти


Нормативно-правова база у сфері колективно-договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин складається із Кодексу законів про працю України, законів України „Про колективні договори і угоди”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06 квітня 2011 р. № 389 „Про Положення про Міністерство соціальної політики України” (зі змінами).

Прийняття законопроекту не потребує розроблення нових актів законодавства.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування


Прийняття акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.


5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Міністерством юстиції проект акта погоджено із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано, та із застереженням, яке враховано шляхом доповнення проекту акта положенням про внесення зміни до статті 15 Кодексу законів про працю України.


6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


61. Запобігання дискримінації


Проект акта не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.


^ 7. Запобігання корупції


Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.


8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.


^ 9. Позиція соціальних партнерів


Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні проект акта погоджено без зауважень.

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні проект акта погоджено із пропозицією, яку враховано.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект не є регуляторним актом.
11. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить узгодження між нормами законів України та визначить повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині здійснення повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів.


Міністр соціальної

політики України Наталія Королевська


„___” __________ 2013 року


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод”


^ Зміст положення (норми)

чинного акта законодавства

Зміст положення (норми)

запропонованого проекту

Кодекс законів про працю України

Стаття 15. Реєстрація колективного договору


частина 1

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади.
Стаття 15. Реєстрація колективного договору


частина 1

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


^ Закон України „Про колективні договори і угоди”

Стаття З. Сторони колективного договору, угоди


частина 1

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і однією або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Стаття З. Сторони колективного договору, угоди


частина 1

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.


Стаття 8. Зміст угод


частина 3

Галузева угода не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою.
Стаття 8. Зміст угод


частина 3

Галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою.


Стаття 9. Дія колективного договору, угоди


частина 11

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади.


Стаття 9. Дія колективного договору, угоди


частина 11

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня - місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


^ Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 13. Підписання колективного договору, угоди


частина 4

Угода (генеральна, галузева, регіональна) підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 10 днів після завершення колективних переговорів.


Стаття 13. Підписання колективного договору, угоди


частина 4

Угода (генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна) підписується уповноваже­ними представниками сторін не пізніш як через 10 днів після завершення колективних переговорів.


^ Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

підпункт 9 пункту „б" частини 1


9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод;


Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

підпункт 9 пункту „б" частини 1


9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська

„____” _____________ 2013 р.
Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
Законопроектом передбачено внести зміни до деяких законодавчих актів з метою недопущення погіршення умов діяльності суб’єктів господарювання...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон УкраЇни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо гарантій здійснення права на працю)
...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон україни про внесення зміни до пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів"
Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон України №5042-vi «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» зміни показані у вигляді порівняльної таблиці до
...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування виконання
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо фінансування виконання виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України,
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України, членам Кабінету...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Ни та деяких інших законодавчих актів України (далі – законопроект) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення норм Бюджетного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов