Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)"НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)"
Дата конвертации16.12.2013
Размер83.79 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПРОЕКТ

вносить народний депутат України

Михальчишин Ю. А.

(посвідчення № 342)

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)
__________________________________________


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376 із наступними змінами) наступні зміни:

1. Доповнити пункт 3 розділу XV новим абзацом шостим такого змісту:


"жінки, які народили одну дитину і більше та виховали її (їх) до досягнення шістнадцятирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком із зниженням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, на 2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу;"


2. Абзаци шостий – восьмий пункту 3 розділу XV вважати абзацами сьомим – дев’ятим.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради

України В. Рибак


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)"^ 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження народжуваності до критичного рівня, що не забезпечує простого відтворення народонаселення. Сучасний стан народжуваності такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населення. На сьогодні Україна вже перетнула межу зниження народжуваності, за якою відбувається незворотне руйнування демографічного потенціалу, що призвело до втрати умов для відновлення чисельності населення, що існував на початку 90-х років XX ст. в час проголошення Незалежності.

Переважно, через низьку народжуваність та високий рівень смертності Україна за 22 роки незалежності втратила 6,6 млн. громадян, і сьогодні її населення становить 45,5 млн. у порівнянні з 52,1 млн. у 1991 р. Для відтворення кількості населення станом на 1991 р. необхідно підвищити народжуваність.

Якщо існуюча тенденція зберігатиметься й надалі, то існує реальна загроза, що до 2025 року кількість населення України зменшиться до 25-30 млн. осіб. За таких обставин збереження населення має бути основним змістом демографічної стратегії держави сьогодні.

Одним із стимулів підвищення народжуваність може стати встановлення для жінок пільг по виходу на пенсію за віком.

Крім того, у світовій практиці одним із елементів, що пом’якшує наслідки пенсійної реформи, зокрема щодо підвищення пенсійного віку, розглядається саме можливість зниження пенсійного віку для жінок за кожну народжену та виховану дитину. До прикладу, в Республіці Польща у разі прийняття рішення про підвищення пенсійного віку до 67 років пропонується встановити можливість виходу жінки на пенсію на 3 роки раніше за кожну народжену дитину.

Отже, для поліпшення демографічної ситуації, пом’якшення наслідків пенсійної реформи пропонується надати право жінкам, які народили одну дитину і більше, виходити на пенсію раніше встановленого чинним законодавством віку.


^ 2. Цілі і завдання прийняття акта


Метою законопроекту є стимулювання поліпшення демографічної ситуації (через створення стимулу та зацікавленості жінок до народження більшої кількості дітей) в Україні та пом’якшення наслідків пенсійної реформи.


^ 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується надати жінкам, які народили одну і більше дітей та виховали її (їх) до шістнадцятирічного віку, право на достроковий вихід на пенсію за віком із зниженням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на 2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація проекту акта не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

Фінансування призначених пенсій солідарної системи пенсійного забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України.


^ 6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту


Прийняття акта дозволить зацікавити жінок народжувати більше дітей, а відтак покращити демографічну ситуацію, та пом’якшити негативні наслідки пенсійної реформи.


Народний депутат України Ю.А. Михальчишин


^

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

"Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)"

Діюча редакція

Зміни

Розділ XV


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
^

3. Тимчасово, до прийняття відповідного закону:

особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 45 років, жінками - 40 років та за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років страхового стажу;

інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 50 років, жінками - 40 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок;

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

У цих випадках розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону і фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворюються відповідно до законів України, провадиться шляхом надання державних дотацій з відповідних бюджетів Пенсійному фонду.

^

Розділ XV


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3. Тимчасово, до прийняття відповідного закону:

особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 45 років, жінками - 40 років та за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років страхового стажу;

інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 50 років, жінками - 40 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок;

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;

жінки, які народили одну дитину і більше, та виховали її (їх) до шістнадцятирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком із зниженням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, на 2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

У цих випадках розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону і фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.


Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворюються відповідно до законів України, провадиться шляхом надання державних дотацій з відповідних бюджетів Пенсійному фонду.Народний депутат України Михальчишин Ю.А.Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"
України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про збір на обов’язкове державне...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Не страхування встановлено для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, доплату до внеску на загальнообов'язкове...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо захисту прав пенсіонерів на осучаснення пенсій
Рма статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає щорічне підвищення пенсій у разі...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 42 Закону України "
Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ””
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 25 Закону України "
Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ””
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до статей 35 та 38 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне
Внести до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо визначення зарплати для обчислення пенсії
Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№49-51,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування\" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)\" iconЗакон україни про внесення змін до статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " щодо захисту прав пенсіонерів на справедливу оцінку одного року страхового стажу
Про внесення змін до статті 25 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов