Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) icon

Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)НазваниеЗакон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)
Дата конвертации16.12.2013
Размер106.16 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект

вноситься народним депутатом України


МЕДЯНИКОМ В.Ю.

(посвід. №333)


ЗАКОН УКРАЇНИ


«Про внесення змін до Кримінального кодексу України

(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)


Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131):


1) статтю 172 викласти у такій редакції:


«Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю


Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, порушення встановленого порядку оформлення трудових відносин службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою та у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, допуск працівника-іноземця до роботи без дозволу з працевлаштування, а також інше грубе порушення законодавства про працю -


караються штрафом від п’ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -


караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.»;


2. Абзац перший частини першої статті 175 викласти в такій редакції:


«Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, нарахування заробітної плати в розмірах, нижчих від установлених законом мінімальних державних гарантій в оплаті праці за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці, вчинених умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою, ».


II. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради В.РИБАК

України

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України ««Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту


Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) розроблено з метою посилення кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю.


Законопроектом передбачається:

  • встановлення кримінальної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і самостійно зайнятих осіб, які використовують найману працю, що свідчитиме про посилення державного контролю в частині додержання законодавства про працю та захист прав працівників;
  • встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо укладання трудових договорів, тобто спрямований на легалізацію зайнятості, що сприятиме наповненню фондів загальнодержавного пенсійного соціального страхування та бюджету;
  • в частині нарахування заробітної плати проектом передбачено встановити, що заробітна плата встановлюється в розмірах, не нижчих від установлених законом мінімальних державних гарантій в оплаті праці за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці;
  • до кримінальної відповідальності будуть притягуватись керівники підприємств, установ або організацій незалежно від форми власності чи громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі уповноважені ними особи;
  1. Мета і завдання прийняття законопроекту


Законопроект розроблено з метою підвищення рівня відповідальності посадових осіб - керівників підприємств, установ або організацій незалежно від форми власності чи громадян - суб'єктів підприємницької діяльності або уповноважених ними осіб, які використовують найману працю.

Застосування кримінальної відповідальності збільшить надходження до Державного бюджету та Пенсійного фонду, забезпечить легалізацію виплат  заробітної плати та зайнятості, що свідчитиме про посилення соціального захисту працюючої частини населення України та забезпечення позитивного впливу на стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці тощо.


  1. ^ Основні положення законопроекту


Проектом Закону України пропонується внести зміни до Кримінального Кодексу України, передбачивши таке:

за порушення встановленого порядку оформлення трудових відносин службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою та у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, допуск працівника-іноземця до роботи без дозволу з працевлаштування будуть караються штрафом від п’ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


За ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, будуть каратися штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України, Кримінальний кодекс України,  закони України „Про оплату праці”, „Про колективні договори і угоди”, Кодекс України про адміністративні правопорушення. У законопроекті відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не впливає на доходну та видаткову частину Державного бюджету України.

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, навпаки сприятиме наповненню держбюджету.


6. ^ Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту


Прийняття Закону України дозволить посилити кримінальну відповідальність за додержанням законодавства про працю, насамперед, щодо своєчасної та у повному обсязі нарахування та виплати заробітної плати, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації зайнятості, що сприятиме дотриманню підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та фізичними особами – приватними підприємцями вимог законодавства про працю, підвищить захист трудових прав працюючого населення, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного фонду України.


Народний депутат України Медяник В.Ю.

(посвідч. № 333)


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України

(щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)^ Зміст положення (норми ) чинного акта законодавства

Зміст положення (норми ) проекту актаКримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131)Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю  1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обійматипевніпосадичи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.


2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обійма типевні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців


Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом
виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок
нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, -

карається штрафом від тисячі до півтори тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженнямволі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.


Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, порушення встановленого порядку оформлення трудових відносин службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою та у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, допуск працівника-іноземця до роботи без дозволу з працевлаштування, а також інше грубе порушення законодавства про працю -

караються штрафом від п’ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


  1. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -


караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців


Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом
виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, нарахування заробітної плати в розмірах, нижчих від установлених законом мінімальних державних гарантій в оплаті праці за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці, вчинених умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ними особою, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, -

карається штрафом від тисячі до півтори тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженнямволі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.


НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ МЕДЯНИК В.Ю.

(посвідч. № 333)


- -Похожие:

Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconЗакон україни про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про оплату праці)
Статтю 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131) викласти в такій редакції
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconКабінетом Міністрів України юм. Азаров " " 2011 р закон УкраЇни Про внесення змін до кодекс
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconПроект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)”
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)”
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за забруднення навколишнього...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconЗакони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення
...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconВерховна Рада України подання відповідно до ст. 93 Конституції України та ст. 12 закон
України” в порядку законодавчої ініціативи вношу до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального...
Закон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю) iconЗакон україни від 12 січня 2006 року n 3316-iv про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов