1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon

1. Обґрунтування необхідності прийняття актаНазвание1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Дата конвертации27.12.2013
Размер56.6 Kb.
ТипОбґрунтування
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (далі – Гігієнічна класифікація праці) розроблено Державною санітарно-епідеміологічною службою України на виконання підпункту 7 пункту 9 Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання «Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 22 серпня 2012 року (протокол № 64) з метою забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та від 22 лютого 2006 року № 182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 450 «Про нову Гігієнічну класифікацію праці та показники, за якими надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці», а також приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 року № 1544 та від 27 серпня 2003 року № 1351» (пункт 241) визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу для атестації робочих місць (без урахування вартості досліджень/випробувань).

Чинний на сьогодні Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 унеможливлює проведення комплексної оцінки умов праці з урахуванням сумісної дії шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, що стримує впровадження методів оцінки і управління професійним ризиком для створення безпечних умов життєдіяльності людини та виробничого процесу.

Нормативною основою при здійсненні атестації робочих місць на сьогодні є Гігієнічна класифікація праці № 4137-86, яка була затверджена ще в колишньому СРСР. Зазначена класифікація не враховує і не відтворює зміни в характері умов праці, які відбулися у виробництві за останні 25 років, містить недостатній перелік показників і не виконує повною мірою свою основну функцію щодо оздоровлення умов праці.


^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є створення послідовної системи спостереження за факторами виробничого середовища і трудового процесу, джерел їх утворення, гігієнічною оцінкою стану умов праці, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між умовами праці та станом здоров’я працівників, здійснення соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та розробки організаційних, технологічних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику виникнення професійних та професійно обумовлених захворювань, а також соціальний захист працюючих у шкідливих умовах праці.

Застосування нової Гігієнічної класифікації праці, в тому числі і для атестації робочих місць, дасть змогу керівникам підприємств, установ і організацій провести ґрунтовну оцінку умов праці та, враховуючи обмежені фінансові і трудові ресурси, визначити пріоритетні оздоровчі заходи, спрямовані на запобігання виникненню професійних захворювань.


^ 3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України», Закони України «Про охорону праці», «Про пенсійне забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та інші нормативно-правові акти.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень наказу не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат держави.


5. Позиція заінтересованих органів

Проект Гігієнічної класифікації праці погоджується з Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Національною академією медичних наук України.


^ 6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.


^ 7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.


8. Громадське обговорення

Громадське обговорення здійснюється шляхом оприлюднення проекту акта в електронних засобах масової інформації на офіційному веб-сайті Держсанепідслужби України (www.dsesu.gov.ua).


^ 9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу погоджується зі Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.


^ 10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям Гігієнічної класифікації праці, тому проект наказу МОЗ України «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» не є регуляторним актом.


^ 11. Прогноз результатів

Прийняття нормативного акта сприятиме:

об’єктивному підходу до виявлення факторів виробничого середовища і трудового процесу, їх відповідність санітарним нормам та вичерпну характеристику умов праці працівників;

встановленню можливих негативних наслідків перевищення рівнів факторів виробничого середовища і трудового процесу для здоров’я працівників;

запровадженню методів оцінки і управління професійним ризиком для створення безпечних умов життєдіяльності працівників;

підвищенню методичного та фахового рівня спеціалістів, які проводять санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічну оцінку матеріально-технічної бази лабораторій;

створенню умов для запровадження державного соціально-гігієнічного моніторингу умов праці;

розробці пріоритетних заходів профілактики розвитку виробничо-зумовлених і професійних захворювань;

оперативному реагуванні в разі невідповідності результатів досліджень вимогам санітарного законодавства;

зменшення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійних захворювань;

зміні пріоритетів пільг і компенсацій у бік профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці.

Таким чином, прийняття наказу дасть змогу підвищити рівень безпеки праці, знизити рівень виробничого травматизму та професійних захворювань, забезпечити збереження здоров’я, працездатності та професійного довголіття працівників, зменшити витрати на відшкодування потерпілим на виробництві.Міністр охорони здоров’я України
Р. Богатирьова«____» _____________ 2013 р.
Похожие:

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Прийняття нового Закону про вищу освіту передбачено загальнодержавними програмами соціально-економічного розвитку України останніх...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Міністерства праці та соціальної політики України „Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України «Про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо убезпечення пенсійних активів)"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
У сучасних умовах поширення інформаційно-комунікаційних технологій у комерційній діяльності, актуальним є питання щодо належного...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Все це дає власникам нерухомого майна спокійно жити і користуватися своєю власністю. Але попри всі відзначені позитиви, невирішених...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на...
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта iconОбґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення зміни до статі 71 Закону України "Про пенсійне забезпечення "
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов