Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» icon

Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення»НазваниеЗакон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення»
Дата конвертации11.09.2013
Размер55.7 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект

вноситься

народним депутатом України

Яценко А.В.


(посвідчення № 421)

ЗАКОН УКРАЇНИ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення»


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1991 р., № 23, ст. 267, № 30, ст. 382; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 33, ст. 467; 1996 р., № 30, ст. 143; 2000, № 8, ст.53):
^

1) у статті 24:

пункт 5 частини першої доповнити словами «та випускниками вищих та професійно-технічних навчальних закладів»;


частину другу доповнити новим реченням такого змісту:

«Забороняється вилучення власником або уповноваженим ним органом паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, документу про освіту (спеціальність, кваліфікацію), інших документів»;

2) у частині першій статті 27 слова «трьох», «шести» замінити словами «двох», «чотирьох»;

3) у статті 32:

у частині першій слово «законодавством» замінити словами «законами України»;

4) частину другу статті 34 доповнити словами «з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою»;

5) доповнити статтю 48 новою частиною шостою такого змісту:

«На вимогу працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний надати йому завірену копію трудової книжки»;

6) у статті 79:

у частині першій слово «шести» замінити словом «чотирьох»;
^

у частині другій слово «шестимісячного» замінити словом «чотирьохмісячного»;

7) в частині другій статті 195 слово «шестимісячного» замінити словом «чотирьохмісячного»;


8) статтю 196 викласти в наступній редакції:

«Стаття 196. Норматив робочих місць для працевлаштування молоді

Для підприємств, установ, організацій установлюється норматив робочих місць для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, у розмірі не менше трьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу на рік, а якщо працює від 10 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, для яких це місце роботи є основним.

Підприємства, установи, організації в яких за основним місцем роботи працює 10 і більше осіб щорічно подають Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття звіт про працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце.

Керівники підприємств, установ, організацій у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, неподання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття звіту про працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце несуть відповідальність у встановленому законом порядку»;


9) у частині третій статті 212 слово «шестимісячного» замінити словом «чотирьохмісячного».


^ 2. У Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N2, ст.4):

1) у статті 10:

у частині п’ятій слово «шести» замінити словом «чотирьох»;

у частинах шостій та сьомій слово «шестимісячного» замінити словом «чотирьохмісячного»;

2) у пункті шістнадцятому частини першої статті 25 слово «шестимісячного» замінити словом «чотирьохмісячного».


^ 3. У статті 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N16, ст.167):

частину п’яту викласти в такій редакції:

«Для підприємств, установ, організацій установлюється норматив робочих місць для працевлаштування молоді, у розмірі не менше трьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу на рік, а якщо працює від 10 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця. Підприємства, установи, організації самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування молоді відповідно до встановленого нормативу. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією молоді, для яких це місце роботи є основним. Підприємства, установи, організації в яких за основним місцем роботи працює 10 і більше осіб щорічно подають Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття звіт про працевлаштування молоді. Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

в частині шостій слова «встановленої квоти» замінити словами «встановленого нормативу».


^ 4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N14, ст.170):

1) у пункті 2 та 3 статті 5 після слів «крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку» доповнити словами «та молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце»;

2) в абзаці першому пункту 4 статті 8 слово «двадцятикратному» замінити словом «сорокакратному»;

3) в абзаці четвертому пункту 1 статті 20 після слів «відповідних рад» доповнити словами «молоді, у кількості, визначеній згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

^

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.


Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак
Похожие:

Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення»
Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю підвищення рівня соціального захисту молоді, інвалідів, жінок, неповнолітніх осіб...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших мало захищених верств населення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення соціальних гарантій найманих працівників)
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до законодавчих актів України (щодо державних гарантій працевлаштування молоді)
У законі України «Про зайнятість населення» (Голос України, 2012, 08, 18. 08. 2012, №153-154)
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Ни та деяких інших законодавчих актів України (далі – законопроект) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення норм Бюджетного...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради урср, 1991, n 21, ст. 252)
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон УкраЇни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо гарантій здійснення права на працю)
...
Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до n 51, ст. 1122)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов