Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання icon

Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завданняНазваниеПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання
Дата конвертации24.12.2012
Размер103.46 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>ЗАТВЕРДЖУЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ


Президент Федерації спортивного туризму України

Заступник Голови Державної служби молоді та спорту України___________________А.С. Матвієнко

_________________ В.М. Сисюк
«27» 12. 2011 р.

Наказ № 138 від «13» 01. 2012 р.

^

П О Л О Ж Е Н Н Я


про всеукраїнські змагання

зі спортивного туризму на 2012 рік


  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ


Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання змагань:

  • пропаганда та популяризація спортивного туризму серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;

  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;

  • визначення найсильніших команд України з видів спортивного туризму (СТ) та спортивних походів за видами СТ;

  • виявлення перспективного резерву СТ для збірних команд України;

  • сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з видів туризму;

  • сприяння моніторингу та визначення рейтингу регіонів з розвитку СТ в Україні.
  1. ^ ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ


Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться протягом 2012 року відповідно до календаря змагань України (табл.1).


Таблиця 1.

^ Календарний план всеукраїнських змагань

зі спортивного туризму на 2012 рік


Назва

Строк початку/ закінчення

Три- вал.

Місце-провед.

Вид зма- гань

1. Всеукраїнські змагання з гірських туристських походів І-ІІІ к.с. (суддівство звітів)

01.02.12 10.02.12

10

Запорізька область

К
^ 3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ


3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Державна служба в справах молоді та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі Міністерство) та Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).

3.2. Безпосереднє проведення змагань (залежно від місця проведення) покладається на органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва та Севастополя, а також головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Федерацією. Головного суддю змагань за поданням Федерації затверджує Міністерство згідно з регламентом. Змагання проводяться відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2012 рік та згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму (надалі – Правила), що затверджені Міністерством.

3.3. Відповідальність за дотримання правил безпеки та здоров’я учасників під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму та «Положенням про медичне забезпечення спортивно-масових заходів» (наказ Мінохорони здоров’я України від 27.10.2008,

№ 614 та наказ Мінсім’ямолодьспорту України від 17.11.2008, № 4557).

3.4. У своїй звітності про проведення змагань ГСК надає ФСТУ: звіт головного судді змагань, Умови проведення змагань (у разі оголошення), заявочні матеріали, протоколи особистих та командних результатів за видами змагань (дистанціями), зведені протоколи командних результатів, оціночну відомість роботи суддів, а також відомість підрахунку очок згідно з таблицею очок ВСМ Держслужби сім’і та спорту у тому числі для ФСТ “Динамо”, “Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України, Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти та науки України.

Якщо у число команд, що зайняли 1- 8 місце, попадає декілька команд з одного регіону, то їх очки складаються для цього регіону. Якщо у цих командах є учасники з різних товариств, то їх очки зараховуються до цих товариств.


^ 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ


4.1. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів та спортсмени особисто. Кількість команд від території не обмежена.

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонатах та Кубках України поза конкурсом.

4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які за віком та спортивною кваліфікацією, відповідають вимогам Правил змагань зі спортивного туризму в частині, що стосується класу дистанцій (п.3.3.2). На змаганнях юнаків та юніорів вік учасників визначається Положенням про змагання.

На змаганнях з водних видів туризму усі учасники повинні вміти плавати, про що останні засвідчують письмово в іменній заявці.

4.3. В залежності від кількості команд з відповідною спортивною кваліфікацією учасників, змагання можуть проводитись на дистанціях різного класу.


^ 5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ


5.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму, затвердженими Міністерством 24.04.2008 року. Загальнокомандний підрахунок очок згідно з таблицею ВСМ Держслужби молоді та спорту серед команд (територій та ФСТ) визначається на базі підрахунку очок ВСМ на 2012 рік за встановленою керівним органом з питань фізичної культури і спорту актуальною методикою.

5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження несе представник команди та самі учасники відповідно.

5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд та дотримання учасниками вимог правил безпеки під час змагань несуть представники команд.


^ 6. ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ

НА 2012 РІК


6.1. Всеукраїнські змагання з гірських туристських походів І-ІІІ к.с.

(суддівство звітів)

6.1.1. Змагання проводяться з 01.02. до 10.02.2012 року в м. Запоріжжя.

6.1.2. Змагання проводяться серед команд (туристських груп), які здійснили в 2011 році спортивні гірські походи I, II або III к.с., а також походи тих самих к.с., які були пройдені в 2010 р. і не брали участі у відкритому Чемпіонаті Запорізької ОФСТ попереднього року.

Змагання проводяться одночасно по трьом класам з окремим заліком по кожному з них, а саме, по спортивним гірським походам I, II та III к.с.

Кількість команд від регіонів і організацій не обмежується. Одна команда може брати участь в різних класах з різними маршрутами, а також в одному класі з маршрутами, пройденими в різні роки. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень учасників в кожному випадку повинен відповідати вимогам чинних Правил.

Склад команди (групи) та вік учасників – відповідно до вимог Правил, для гірських походів I, II та III категорії складності.

6.1.3. Результат команди визначається відповідно до пп. 2.7.13.1 та 2.7.13.2 Правил.

Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, далі місця розподіляються у порядку зменшення суми балів.

Якщо декілька команд по результатам суддівства набрали однакову суму балів, то перевага надається маршрутам з більш високим значенням результату по показниках «Безпека», потім «Складність» і, нарешті, «Новизна».

Якщо 2/3 і більше суддів виставляють максимальну від’ємну оцінку за показником «Безпека», група знімається зі змагань.

Протести приймаються ГСК протягом 7 днів з дня повідомлення про попередні результати учасників змагань і розміщення їх на сайтах:

www.tk3mu.org та www.mountain.net.ua.

6.1.4. Змагання проводяться по кожній категорії складності маршрутів окремо, при наявності в кожному окремому класі кворуму – не менше 6 команд.

6.1.5. Для участі в змаганнях команди подають в ГСК попередню заявку (в довільній формі), в якій зазначають ПІБ керівника групи, район та терміни проведення походу, категорію складності та інші відомості, які будуть зазначені в інформаційному листі.

6.1.6. В комплект матеріалів, які команди надають в ГСК, в обов’язковому порядку входять:

- попередня заявка на участь у змаганнях – направляється керівником групи в ГСК до 21 січня 2012 року;

- звітні матеріали, які підтверджують проходження гірського маршруту, зокрема, електрона версія звіту (до 1 лютого 2012 р.), звіт в письмовій формі та оригінал (ксерокопія) маршрутної книжки (до 07 лютого 2012 р.).

6.1.7. Строки подання документів на участь у змаганнях контролюються по відмітки почтового штемпеля або за даними електронної пошти.

6.1.8. Склад звіту про пройдений маршрут (електронна версія та письмовий звіт) повинні відповідати Правилам.

6.1.9. Комплект звітних та інших матеріалів, що надійшли в ГСК змагань, не повертається.

6.1.10. Додаткова інформація: по e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович.

Адреса та контактні телефони Оргкомітету: 69071 м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 42, кв. 60, тел. 050-454-15-72 е-mail: shtifman51@gmail.com – Штіфман Олександр та 095-421-04-05, e-mail: tryte@uk.net – Дябло Тетяна.


* * *


7. Нагородження


7.1. Учасники змагань, які посіли І-III місця в особистому або командному заліку в чемпіонаті України серед дорослих та юніорів, нагороджуються дипломами і медалями Держмолодьспорту України відповідних ступенів.

Команди, які посіли І-ІІІ місця в загальному заліку – дипломами Держмолодьспорту України.

7.2. Команди, які посіли І-III місця у Кубку України нагороджуються дипломами, кубками, а учасники - дипломами Держмолодьспорту України.

7.3. Команди та учасники, які посіли І-III місця у Всеукраїнських змаганнях нагороджуються дипломами Держмолодьспорту України.

7.4. Тренер, який підготував команду-переможця змагань, нагороджується дипломом Держмолодьспорту України.

* * *

^ 8. Умови прийому учасників змагань.

Фінансування


8.1. Розміщення учасників змагань проводиться, як правило, у польових умовах, якщо не передбачено інше. Команди повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі. Умови розміщення повідомляються додатково (див. пункти – „Додаткова інформація”).

8.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил, у т.ч. єдину спортивну форму та транспарант з назвою області для участі в відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.

Витрати на відрядження учасників, суддів від команд та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають.

8.3. Витрати, що пов’язані з організацією змагань, відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2012 рік та згідно з затвердженим кошторисом, несе Держслужба.

Часткові витрати на організацію змагань передбачаються за рахунок Федерації та інших коштів, залучених Федерацією, позабюджетних надходжень, які надійшли на рахунок Федерації цільовим призначенням на розвиток відповідного виду спортивного туризму.

* * *


^ 9. Медичне забезпечення змагань


Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614.

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою.

* * *

^ 10. Підготовка спортивних споруд


Відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 “Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності” :

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;

- контроль за підготовкою спортивних споруд при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними державними адміністраціями (АР Крим, обласними та мм. Києва і Севастополя).

- відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю.

Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.


* * *

11. Заявки


Попередні заявки на участь у змаганнях з видів спортивного туризму надсилаються не пізніше як за 30 днів до початку змагань до Федерації спортивного туризму України за адресою:

^ ФСТУ, а/с № 497, м.Київ-1, 01001, або на електронну адресу ФСТУ: fstu@optima.com.ua або на телефон/факс ФСТУ: (044) 531-90-28.


Іменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, територіальним осередком ФСТУ та подається до мандатної комісії на місці змагань.

Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу з датою народження, підтвердження спортивної кваліфікації та страховий поліс від нещасних випадків, дійсний на час змагань та у дорозі. Умови договору страхування повинні передбачати участь у спортивних змаганнях.

До змагань допускаються лише команди та учасники, які заявили про свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи мандатної комісії.

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця команд-учасниць надається до Держслужби у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 наступного дня) за телефоном:

^ 098-4644063 – Ішков Ігор та на е-mail: Igor Ishkov

Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до Держслужби протягом 5 (п’яти) днів після закінчення змагань на адресу:

Держслужба сім’і та спорту України (відділ розвитку неолімпійських видів спорту)

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна


Це Положення, відповідно до погодних умов та інших об’єктивних причин, може коригуватись у частині місця та термінів проведення змагань.


ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ


Департамент спорту вищих досягнень.

Похожие:

Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2007 рік мета та завдання
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2008 рік мета та завдання
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму (Далі ст) проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2006 рік мета та завдання
Голова Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2009 рік мета та завдання
Ст проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2009 рік мета та завдання
Ст проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2010 рік мета та завдання
Ст проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про відкриті змагання м. Києва зі спортивного водного туризму в закритих приміщеннях. Мета та завдання змагань
Відкриті змагання з спортивного водного туризму у закритих приміщеннях проводяться з метою залучення молоді та широких верств населення...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські та міжнародні змагання зі спортивного орієнтування на 2013 рік київ 2013 мета та завдання змагання проводяться з метою
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту...
Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання iconПоложення про всеукраїнські змагання з кунгфу на 2011 рік мета І завдання. Всеукраїнські змагання з кунгфу проводяться з метою: подальшого розвитку І популяризації кунгфу в Україні
Кубок України з кунгфу (таолу, тайцзіцюань, саньда, туйшоу) проводиться 22-23 січня 2011р в м. Сімферополі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов