Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата конвертации24.12.2012
Размер92.27 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 22.06.11 _1/9-486____

на № ___ від


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій


З метою подальшого розвитку молодіжного та дитячого туризму, удосконалення змісту та організаційних форм роботи навчальних закладів Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводиться Чемпіонат України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді.

До участі у Чемпіонаті запрошуються команди навчальних закладів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до умов, що додаються.

Умови проведення Чемпіонату України зі туристсько–спортивних походів учнівської та студентської молоді, викладені в листі Міністерства освіти і науки України від 11.10.2006 №1/9–633, вважаються недійсними.
Заступник Міністра Б. М. Жебровський


Середницька А. Д. 486-15-35

Савченко Н. В. 531-90-68


Додаток до листа

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

_22.06.2011___ №__1/9-486______


Умови проведення

Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед

учнівської та студентської молоді


1. Мета

Чемпіонат України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді (далі – Чемпіонат) проводиться з метою:

стимулювання розвитку масового туризму і краєзнавства серед учнівської та студентської молоді;

удосконалення змісту спортивних туристських походів, розширення і поглиблення знань їх учасників з історії, культури, природи України та інших країн;

визначення найсильніших команд;

виявлення, вивчення та розповсюдження кращого досвіду організації і проведення туристсько–спортивних походів учнівської та студентської молоді.


2. Час і місце проведення

Чемпіонат має довгостроковий характер і проводиться щороку в два етапи.

1–й етап – Чемпіонат Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя зі спортивних туристських походів – проводиться до 25 грудня на місцях.

2–й етап – Чемпіонат України зі спортивних туристських походів – проводиться до 15 квітня в м.Києві.


3. Керівництво

Загальне керівництво Чемпіонатом здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальне керівництво 1–м етапом Чемпіонату здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням 1–го етапу Чемпіонату здійснюють Кримський республіканський позашкільний навчальний заклад „Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді”, обласні центри туризму і краєзнавства учнівської молоді та станції юних туристів, комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», Міжнародний центр дитячо–юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольський міський центр дитячо–юнацького туризму та екскурсій.

Проведення 1–го етапу Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена організацією, що його проводить.

Проведення 2–го етапу Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.


4. Учасники Чемпіонату

У Чемпіонаті беруть участь команди учнівської та студентської молоді України, які здійснили туристсько–спортивні походи відповідно до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, що діють на момент проведення походу (далі – Правила), своєчасно подали до відповідної суддівської колегії письмові звіти про здійснені ними туристсько–спортивні походи з активними способами пересування у будь–якому районі України та інших країн за період навчального року, який передує тому, в якому проводиться Чемпіонат, та літніх канікул після вказаного навчального року (до 1 вересня, за датою початку подорожі).


5. Програма та умови участі

Складність походів, що подані до участі в 1–му етапі Чемпіонату визначається організаціями, що його проводять.

До участі в 2–му етапі Чемпіонату подаються звіти про категорійні походи та походи 3 ступеню складності, здійснені групами школярів, та про категорійні походи, здійснені групами студентів.

До участі в 2–му етапі Чемпіонату в класах походів 3 ступеню складності та 1 категорії складності допускаються лише переможці 1–го етапу відповідно до заявок організацій, що відповідають за проведення 1–го етапу Чемпіонату. Кількість команд–учасників від регіону в класах походів 2 категорії складності та вище не обмежується. До участі в 2–му етапі Чемпіонату, як виняток, можуть бути допущені окремі команди в разі, якщо 1–ий етап не проводився.

У складі команди не менше 2/3 учасників повинні складати учні, вихованці, студенти, курсанти середніх загальноосвітніх, вищих, професійно–технічних навчальних закладів.

У Чемпіонаті серед учнівської молоді можуть брати участь групи, в складі яких не менше 2/3 (без врахування керівника та не більше ніж 2 заступників керівника) складають особи, які не досягли 18 років.

У Чемпіонаті серед студентської молоді можуть брати участь групи, в складі яких не менше 2/3 (без врахування керівника) складають особи, які навчаються за денною формою навчання у вищих, професійно–технічних, середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Звіт про похід складається відповідно до рекомендацій щодо складання звітів про спортивні туристські походи, що затверджуються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6. Документація та строки її подання

До участі у 1–му етапі Чемпіонату звіти про походи надсилаються на адреси Кримського республіканського позашкільного навчального закладу „Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді”, обласних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді та станцій юних туристів, комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», Міжнародного центру дитячо–юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольського міського центру дитячо–юнацького туризму та екскурсій в строки, встановлені організаціями, що проводять 1–й етап Чемпіонату.

Для участі у 2–му етапі Чемпіонату до 1 лютого на адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01135, м. Київ, а/с 190) надсилаються:

заявка на участь у 2–му етапі Чемпіонату;

іменні заявки на участь в 2–му етапі Чемпіонату груп, що здійснили походи другої та вище категорій складності (в паперовому та електронному вигляді) за встановленою формою;

звіти про походи переможців 1–го етапу Чемпіонату, затверджені маршрутно–кваліфікаційною комісією, що дала позитивний висновок про проведення походу;

оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів) з відмітками про проходження маршруту. Якщо заявлений категорійний похід одночасно бере участь в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів серед дорослих може бути надано завірену маршрутно–кваліфікаційною комісією ксерокопію маршрутної книжки та копію заявки на участь в Чемпіонаті України з спортивних туристських походів серед дорослих;

ксерокопії студентських (учнівських) квитків учасників груп, що беруть участь в Чемпіонаті серед студентської молоді.

Звіт про похід надсилається в друкованому вигляді та на електронних носіях (дискета або CD–диск).

Звіти, надіслані для участі в 2–му етапі Чемпіонату, не повертаються і зберігаються в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. За умови надання копії звіту, оригінал може бути повернутий не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення Чемпіонату. Маршрутні документи повертаються за вимогою.


7. Підведення підсумків

Переможці та призери Чемпіонату визначаються у кожній категорії (ступені) складності з кожного виду туризму окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді.

Результат команди визначається як середньоарифметичне значення експертних оцінок не менше, ніж двох суддів.

Якщо звіт не набирає 95% вихідних балів, то 1–е місце не присуджується

Якщо звіт не набирає 85% вихідних балів, то 2–е місце не присуджується.

Якщо звіт не набирає 75% вихідних балів, то 3–є місце не присуджується.

Результати у загальнокомандному заліку 2–го етапу Чемпіонату визначаються окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді за сумою балів, отриманих звітами, поданими від регіону, з урахуванням коефіцієнтів: звіт про похід 3 ступеня складності – 0,8; 1 категорії складності – 1; 2 категорії складності – 1,2; 3 категорії складності – 1,4; 4–5 категорії складності – 1,6. У разі подання від регіону на Чемпіонат кількох звітів вище 1 категорії складності в загальнокомандному заліку враховується оцінка лише одного з цих звітів в кожному виді туризму та категорії складності, який набрав найбільшу кількість балів.

Головна суддівська колегія має право не допустити команду до участі в 2–му етапі Чемпіонату за порушення термінів подачі матеріалів, порушення вимог щодо складу групи, а також у разі відсутності документів, передбачених цим Положенням.

Головна суддівська колегія має право зняти команду з Чемпіонату у випадку порушення Правил, цих Умов, а також у разі невідповідності заявленого походу нормативним вимогам до походу відповідного рівня складності.


8. Нагородження

Команди, що посіли 1 – 3 місця в 1–му етапі Чемпіонату, нагороджуються організацією, що його проводить.

Навчальні заклади, які здійснюють безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням 1–го етапу Чемпіонату в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та регіони яких посіли 1 – 3 місця у загальнокомандному заліку 2–го етапу Чемпіонату, нагороджуються грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Команди, що посіли 1 – 3 місця в 2–му етапі в кожній категорії (ступені) складності в кожному виді туризму окремо, їх керівники та учасники нагороджуються грамотами (дипломами) Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. При наявності бюджетного фінансування групи, які стали переможцями та призерами 2–го етапу Чемпіонату нагороджуються оздоровчими путівками.

Керівники команд, які неодноразово посідали призові місця в Чемпіонаті в установленому порядку подаються до нагородження відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.9. Фінансування

Витрати на проведення спортивних туристських походів несуть організації, що їх проводять.

Витрати на проведення 1–го етапу Чемпіонату несуть організації, що його проводять.

Витрати на проведення 2–го етапу Чемпіонату несе Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист від 30. 01. 2012 р. N 1/9-66 Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Розпочата восени 2010 року співпраця ЦК профспілки працівників освіти І науки України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Керівництво змаганнями здійснює Асоціація аматорського футболу України спільно з Федерацією футболу України, Міністерством освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconПро затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді
Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconПро проведення Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconПоложення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02. 07. 2009 р. №616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за №687/16703
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Управління з питань фізичної культури І спорту тернопільської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки
Система виявлення апробацій та впровадження в педагогічну діяльність ппд, нових освітніх І виробничих технологій ”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов