Реєстраційний щодо об\

Реєстраційний щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку №8474НазваниеРеєстраційний щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку №8474
Шкутяк З.В
Дата конвертации11.03.2013
Размер153.47 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Поправки до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Реєстраційний

щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку" № 8474

Автор: Народний депутат України Шкутяк З.В.


Чинна редакція Кодексу, Закону

Редакція, прийнята у першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Зміни до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»1.

СТАТТЯ 7.

Статут об'єднання

СТАТТЯ 7.

Статут об'єднання

СТАТТЯ 7.

Статут об'єднання

Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який затверджує спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.

Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який затверджує спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.

Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який затверджує Кабінет Міністрів України.

2.

Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання.

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання.

Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.


Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання відноситься:

затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;

обрання членів правління об'єднання;

питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;

затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;

визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;

прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;

визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності об'єднання;

прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним особам;

затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

…………………………………………………

Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання.

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання.

Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини співвласників. Якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі – опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того ж дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому ж порідку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування визначається статутом об'єднання.


Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане співвласникам під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:

затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;

обрання членів правління об'єднання;

питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності співвласників;

затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;

визначення переліку і розмірів внесків та платежів співвласниками;

прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління;

визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності співвласників;

прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності співвласників, фізичним і юридичним особам;

затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання.

Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, стосовно порядку користування спільним майном, а також щодо передачі в користування об'єктів, які належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд, вважається прийнятим, якщо за його проголосували не менш як 2/3 співвласників, яким у сукупності належать на праві власності квартири та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як 2/3 загальної площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено статутом об'єднання або законом.
Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання.

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання.

Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини співвласників. Якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі – опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того ж дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому ж порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування визначається постановою Кабінету Міністрів.


Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане співвласникам під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:

затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;

обрання членів правління об'єднання;

питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності співвласників;

затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;

визначення переліку і розмірів внесків та платежів співвласниками;

прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління;

визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності співвласників;

прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності співвласників, фізичним і юридичним особам;

затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання.

Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, стосовно порядку користування спільним майном, а також щодо передачі в користування об'єктів, які належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд, вважається прийнятим, якщо за його проголосували не менш як 2/3 співвласників, яким у сукупності належать на праві власності квартири та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як 2/3 загальної площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено законом.


3.

СТАТТЯ 12. УПРАВЛІННЯ НЕПОДІЛЬНИМ ТА ЗАГАЛЬНИМ МАЙНОМ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу здійснює управитель шляхом:


належної експлуатації житлового комплексу та забезпечення відповідних умов користування власним, неподільним та загальним майном власників;


накопичення необхідних коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;

отримання відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні майну, яке перебуває у нього на балансі, або своєчасного звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.

У разі якщо балансоутримувачем є об'єднання, рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою більшістю голосів.


У цьому випадку управління неподільним та загальним майном житлового комплексу об'єднання може здійснювати у формі:

управління неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання;

передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором;

делегування визначених статутом повноважень по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації.

Форма управління неподільним та загальним майном житлового комплексу може бути змінена в будь-який час у встановленому цим Законом порядку.

СТАТТЯ 12. УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Управління спільним майном багатоквартирного будинку здійснює об'єднання через свої органи шляхом:

належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання відповідних умов користування власним та спільним майном власників квартир і нежилих приміщень;


накопичення необхідних коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;

отримання відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні спільному майну, або своєчасного звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.

За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані управителю відповідно до договору або асоціації відповідно до її статуту.


(виключити)


Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку.


СТАТТЯ 12. УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Передача майна з балансу колишнього управителя (власника, балансоутримувача) в управління об’єднанню відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відмова у передачі в управління об’єднанню житлового комплексу з боку колишнього власника (балансоутримувача, управителя) не допускається.

Управління спільним майном багатоквартирного будинку здійснює об'єднання через свої органи шляхом:

належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання відповідних умов користування власним та спільним майном власників квартир і нежилих приміщень;

накопичення необхідних коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;

отримання відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні спільному майну, або своєчасного звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.

“За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані управителю відповідно до договору або асоціації відповідно до її статуту.

В такому випадку асоціація повинна щорічно звітувати про свою діяльність перед загальними зборами кожного із об’єднань – членів асоціації”;

Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку.


4.

СТАТТЯ 13. ВІДНОСИНИ ВЛАСНИКІВ ПРИМІЩЕНЬ І УПРАВИТЕЛЯ

Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.

У разі передачі частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі між власником приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.

Істотними умовами договору є:

найменування сторін;

предмет договору;

права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом;

обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації житлового комплексу та оплати цих послуг;

вичерпний перелік послуг;

вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу;

порядок контролю та звіту сторін;

наслідки невиконання умов договору;

перелік форс-мажорних обставин;

строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладення договору.


СТАТТЯ 13. ВІДНОСИНИ ВЛАСНИКІВ ПРИМІЩЕНЬ І УПРАВИТЕЛЯ

Якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням об'єднання передано управителю, відносини між ним та співвласниками регулюються договором, який укладається між управителем та кожним співвласником відповідно до Типового договору, форму якого затверджує Кабінет Міністрів України.


(виключити)


Істотними умовами договору є:

найменування сторін;

предмет договору;

права сторін щодо здійснення управління багатоквартирним будинком;

обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації багатоквартирного будинку та оплати цих послуг;

вичерпний перелік послуг;

вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу;

порядок контролю та звіту сторін;

наслідки невиконання умов договору;

перелік форс-мажорних обставин;

строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладення договору.


СТАТТЯ 13. ВІДНОСИНИ ОБ’ЄДНАННЯ І УПРАВИТЕЛЯ

Відносини власників приміщень, об’єднання і управителя регулюються тристороннім договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує Кабінет Міністрів України, та рішеннями загальних зборів у порядку ст. 10 цього Закону


Істотними умовами договору є:

  • найменування сторін;

  • предмет договору;

  • права сторін щодо здійснення управління багатоквартирним будинком;

  • обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації багатоквартирного будинку та оплати цих послуг;

  • вичерпний перелік послуг;

  • вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу;

  • порядок контролю та звіту сторін;

  • наслідки невиконання умов договору;

  • перелік форс-мажорних обставин;

  • строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладення договору
5.

…………………….


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування


ІІІ. Зобов'язати Кабінет Міністрів України протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок проведення конкурсу органом місцевого самоврядування для визначення управителя у багатоквартирному будинку, де власники, у вказаний законом термін, не визначили управителя чи не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Зміни до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514)


6.

………………………………………..

4. Статтю 23 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) доповнити частиною такого змісту:

“Якщо власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.


4. Статтю 23 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) доповнити частиною такого змісту:

“Якщо протягом року із дня набрання чинності цим Законом власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.


Народний депутат України ……………………… З. Шкутяк

(посв. № 382)Похожие:

Реєстраційний щодо об\Реєстраційний щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку №8474
Поправки до законопроекту Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Реєстраційний
Реєстраційний щодо об\Реєстраційний щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку №8474
Поправки до законопроекту Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Реєстраційний
Реєстраційний щодо об\Рішення від р. № Про реєстрацію об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гірників 9»
Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Реєстраційний щодо об\Верховна Рада України Комітетом з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики на своєму засіданні 15 червня 2011 року розглянуто проект закон
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстр....
Реєстраційний щодо об\Висновок
Земельного, Цивільного кодексів України та законів України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні...
Реєстраційний щодо об\Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05. 05. 96 за n 214/1239, 215/1240
Відповідно до пункту 4 статті 30 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року...
Реєстраційний щодо об\Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05. 05. 96 за №214/1239, 215/1240. 3
Відповідно до пункту 4 статті 30 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року...
Реєстраційний щодо об\Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05. 05. 96 за n 214/1239, 215/1240
Відповідно до пункту 4 статті 30 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року...
Реєстраційний щодо об\1. Загальні положення, назва та місцезнаходження об'єднання. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання, осбб)
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання, осбб)
Реєстраційний щодо об\«затверджено» рішенням Установчих зборів власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь,
Пономарьова у смт Коцюбинське, місто Ірпінь Київської області (надалі за текстом житловий комплекс) відповідно до Закону України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов