Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення icon

Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положенняНазваниеПоложення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення
Дата конвертации08.11.2012
Размер128.45 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління ФМСУ


________________ С.М. Гурін

21 січня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІІІ ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ЛЯГАВИХ СОБАК ФМСУ

Це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки КСУ і Правил проведення виставок і виводок в системі ФМСУ.


1. Загальні положення.

Чемпіонат континентальних лягавих собак проводиться Федерацією мисливського собаківництва України при сприянні Всеукраїнського клубу «Німецький Курцхаар» та Регіонального клубу породи «Німецький Дратхаар».

Виставка проводиться з метою визначення найбільш сучасних, відповідних стандартам FCI особин в кожній породі континентальних лягавих, виявлення та відбору бажаного породного типу, обміну досвідом і досягненнями племінного розведення в кожній конкретній породі.

Виставка проводиться в ранзі клубного чемпіонату:

- з попередньою реєстрацією і виданням каталогу всіх учасників;

- собаки, не внесені до каталогу, до участі у виставці не допускаються;

- каталог має бути виготовлений в єдиній обкладинці;

- нумерація учасників має бути наскрізною.

Попередньо виготовляються документи, необхідні для роботи:

- бланки для опису собак;

- дипломи, свідоцтва;

- бланки зведеного звіту рингової бригади;

- списки собак, що отримали оцінку екстер'єру;

- таблиці комплексної оцінки;

- листи реєстрації учасників конкурсів „BISS”.

У виставці можуть брати участь тільки собаки, внесені до каталогу. Допуск собак на виставку контролює ветеринарна комісія.

^ 2. Подача заявки на проведення клубної виставки.

Для проведення виставки в наступному році вона повинна бути внесена до плану проведення кінологічних заходів ФМСУ, який затверджується Радою Федерації. Після цього план передається для затвердження до КСУ.

^ 3. Правила реєстрації.

3.1 Під час запису експонента на виставку, власник собаки повинен надати:

- ксерокопію родоводу собаки;

- ксерокопії польових дипломів;

- ксерокопії родоводів класних нащадків (якщо вони маються) з ксерокопіями їх вищої оцінки екстер'єру та вищого польового диплома з профільного виду дичини;

- заповнений заявочний лист;

- квитанцію про оплату благодійного внеску за участь у чемпіонаті.

3.2 На виставку допускаються собаки з родоводами FCI, ФМСУ, а також з родоводами УТМР (виданими до листопада 2007р.)

3.3 У робочий клас реєструють собак, що мають міжнародний робочий сертифікат, виданий організацією - членом FCI або польовий диплом, виданий ФМСУ (при сумі балів розцінки не менш 70).

^ 4. Виставкові класи:

- юніори - з 9 до 18 місяців; кращі юніори (кобель та сука) породи беруть участь в порівнянні на „BISS”.

- відкритий - з 15 місяців до 8 років;

- робочий - з 15 місяців до 8 років. Беруть участь собаки, що мають робочий сертифікат, виданий організацією, визнаною FCI або польовий диплом ФМСУ (при сумі балів розцінці не менше 70);

- ветеранів - з 8 років. Кращі ветерани (кобель та сука) породи беруть участь в порівнянні на „BISS”.

^ 5. Виставкові оцінки і титули.

У класах відкритому, робочому та ветеранів присуджуються оцінки: „відмінно”, „дуже добре”, „добре”, „задовільно”, „дискваліфікація” та „без оцінки” (неможливо відсудити). У класі юніорів оцінка вище ніж „ дуже добре ” не присуджується.

На розсуд судді можуть бути присвоєні наступні титули і звання (при поданні не менше 20 собак в породі):

КЧФ - «Кандидат у Чемпіони Федерації» - собаці, яка зайняла перше місце у відкритому або робочому класі.

ЮЧФ - «Юний Чемпіон Федерації» - присвоюється кращим кобелю та суці в класі юніорів.

КВФ – «Кращий Ветеран Федерації» – присвоюється кращім ветеранам (кобелю та суці).

ЧФ – «Чемпіон Федерації» - присвоюється кращим кобелю та суці порівнянням переможців класів відкритого та робочого.


^ 6. Правила проведення експертизи.

6.1 Експерт зобов'язаний провести розстановку перших чотирьох собак у кожному класі, які отримали оцінку "відмінно" і не нижче оцінки «дуже добре» для класу «юніорів».

6.2 Експерт визначає кращих пса і суку в порівняльному рингу з відкритого та робочого класів, кращих «юніорів», кращих «ветеранів».

6.3 Логічним завершенням виставки є конкурс BISS - "Best in Special Show". У конкурсі BISS беруть участь - Кращі юніори (ЮЧФ), Кращий кобель (ЧФ), Краща сука (ЧФ), Кращі ветерани (КВФ). Визначається три місця.

Собаці, яка перемогла в конкурсі BISS присвоюється звання "Краща собака Чемпіонату ФМСУ".

^ 7. Правила проведення комплексної оцінки.

7.1. Загальні положення.

На кожну собаку, яка записана на виставку заздалегідь готуються необхідні дані. Усі відомості про собаку на підставі родовідних документів встановленого зразка, ксероксів польових дипломів та відомостей щодо класних нащадків вносяться до заявочного листа (додаток №2).

Для попереднього визначення комплексної оцінки мисливських собак, які отримали дипломи на випробуваннях або змаганнях, проводиться підготовка необхідних матеріалів – відомості комплексної оцінки та списки собак, що отримали оцінку екстер’єру.

Заповнені заявочні листі (разом з копіями родовідних документів в тому числі нащадків, польових дипломів) надаються в Правління ФМСУ разом із квитанцією про сплату дольового внеску за участь у виставці до 01 березня 2011 року. Організатори, використовуючи комп’ютерну програму, проводять попереднє бонітування та готують бонітувальні відомості в яких недостає тільки балів за оцінку екстер’єру та за класних нащадків.

Заповнені належним чином відомості комплексної оцінки та списки собак, яки отримали оцінку екстер’єру передаються асистенту рингу, якій відповідає за остаточне бонітування, до початку експертизи.

На собаку з будь-якого класу, що пройшла експертизу на ринзі, але не має диплому за мисливські якості, видається свідоцтво, де вказується оцінка за породність та екстер'єр. Собаки, які пройшли комплексну оцінку отримують дипломи. Як свідоцтва так і дипломи готуються заздалегідь и до початку експертизи знаходяться на ринзі.

На ринг комплексної оцінки допускаються собаки, які отримали на даній виставці оцінку екстер'єру не нижче «Добре», мають дипломи за мисливські якості, отримали комплексну оцінку відповідно до пункту 4 даного положення, занесені до „Української племінної книги мисливських собак” або „Племінної книги” будь-якої з країн СНГ (відповідно до „Таблиці мінімальних вимог для допуску до племінних класів”).

Собаки молодшої вікової групи мають право бонітуватись без запису до „Племінної книги”.

Демонстрація собак на рингах комплексної оцінки проводиться після закінчення роботи екстер’єрних рингів та підведення підсумків комплексної оцінки. Собаки на комплексному ринзі розміщуються відповідно до породи, статі і даних комплексної оцінки по класах у спадному по балах порядку. Собаки можуть виводиться на ринг з медалями та жетонами.

7.2. Комплексна оцінка (бонітування) собак.

Комплексна оцінка – це визначення племінної класності собаки.

Комплексній оцінці підлягають всі собаки, котрі отримали на даній виставці оцінку не нижче ніж „добре”, мають дипломи за мисливські якості, родовід встановленого зразка та запис у племінну книгу. Юніори можуть бонітуватись без запису у племінну книгу.

Комплексна оцінка собак складається з оцінок за наступні показники:

- породність, конституція й екстер'єр;

- мисливські якості, їх універсальність та різнобічність (враховуються лише дипломи за мисливські якості, отримані на випробуваннях або змаганнях, що проводились організаціями, які згідно з Положенням про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід на території України мають право на їх проведення, а експертизу на цих заходах проводили експерти, звання яким присвоєно Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або відповідними органами країн СНД);

- походження;

- класні нащадки.

При оцінці мисливських якостей враховуються тільки два вищих за ступенем дипломи: основний і додатковий (повторний) – такими є прохідні дипломи, визначені в Додатку № 1.

Нараховуються такі бали:

а) за диплом І ступеня – 40 балів;

б) за диплом ІІ ступеня – 35 балів;

в) за диплом ІІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується при наявності повторного, вищого за ступенем, диплому, що був отриманий собакою, відповідно до Додатку № 1:

а) за диплом I ступеня – 10 балів;

б) за диплом II ступеня – 8 балів;

в) за диплом III ступеня – 5 балів.

З метою заохочення власників собак розвивати мисливські якості своїх вихованців в різних видах полювання встановлюється залік дипломів, отриманих, окрім основної роботи, за додаткову (згідно з Додатком № 1), за кожен вищий за ступенем диплом «За універсальність» і «За різнобічність»:

а) за диплом I ступеня – 3 бали;

б) за диплом II ступеня – 2 бали;

в) за диплом III ступеня – 1 бал.

Для допуску в клас „Еліта” собака повинна мати диплом з профільного виду дичини, отриманий на кінологічних заходах не нижче Всеукраїнського, Регіонального значення або дорівняних до них та також диплом будь-якого ступеня з водоплавній дичини.

Бали за дипломи «За універсальність» додаються до залікових балів за мисливські якості.

Якщо бали за дипломи з певних видів дичини зараховані як основний та додатковий, інші дипломи з тих самих видів не можуть зараховуватись як дипломи „за універсальність”.

Оцінка за екстер'єр проставляється на підставі оцінки, яку отримала собака на даній виставці. Ступеню екстер’єрної оцінки відповідають такі бали:

«Відмінно» – 40 балів;

«Дуже добре» – 30 балів;

«Добре» – 20 балів.

У разі отримання оцінки нижчої ніж „добре”, бали за екстер'єр не нараховуються.

Оцінка за походження виставляється на підставі родовідних документів собаки встановленого зразка, що підтверджують її походження і наявність предків, а також польову й екстер'єрну оцінку батьків.

Предки оцінюються максимально в 20 балів із розрахунку відповідно до Таблиці № 1.

Таблиця № 1

Наявність батьків (батько і мати) – по 1 балу:

(1х2) = 2 бали;

При наявності у батьків оцінки «за породність, конституцію й екстер'єр» не нижче «Добре» додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

При наявності у батьків дипломів за робочі якості додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

усього максимум за батьків – (2х5) = 10 балів;

При наявності дідів і бабць – по 1 балу:

(1х4) = 4 бали;

При наявності прадідів і прабабць – по 1/2 бала:

(0,5х8) = 4 бали;

При наявності прапрадідів і прапрабабць – по 1/3 бала:

(0,125х16) = 2 бали.


У разі відсутності одного з предків інший предок даної пари не оцінюється.

Примітка: собаки мисливських порід яки мають повний три колінний родовід (якщо такий родовідний документ прийнятий у країні, в якій він був виданий) оцінюються як такі, що мають повний чотирьох колінний родовід, й оцінка за їх походження складає 20 балів.

При оцінці собак за якість нащадків враховуються й оцінюються тільки їхні прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості з основних видів випробувань (відповідно до Додатку № 1) й оцінку за екстер'єр не нижче “Добре”.

Максимально враховується тільки шість кращих нащадків (максимум – 36 балів). За кожного такого нащадка як псу, так і суці нараховуються бали згідно з Таблицею № 2:


Таблиця № 2

Оцінка за екстер’єр

Нараховується балів

Оцінка за мисливські якості

Нараховується балів

«Відмінно»

3

Диплом І ступеня

3

«Дуже добре»

2

Диплом ІІ ступеня

2

«Добре»

1

Диплом ІІІ ступеня

1

До довідки про нащадків обов'язково повинні додаватися копії родоводів та дипломів за мисливські якості і оцінку за екстер'єр нащадків, із зазначенням прізвищ експертів, що їх видали.

При оцінці нижче ніж „добре” бали не нараховуються, бали за мисливські якості нащадка не враховуються.

На ринзі секретарем заповнюється бланк описання, в якому проставляється оцінка екстер’єру та отриманий титул. На підставі цього листа асистент заповнює список собак, що отримали оцінку екстер’єру, свідоцтво (якщо собака не бонітується), та видає свідоцтво та відповідний жетон власнику собаки. Як що собака підлягає наступному порівнянню, свідоцтво має бути видано тільки, коли остаточно буде вирішено якій титул або місто отримує собака. Як що собака підлягає бонітуванню, диплом на відповідну медаль, де записується також оцінка екстер’єру та місто у ринзі (тільки чотири перших) видається власникові на ринзі комплексної оцінки. Свідоцтва та дипломи обов’язково подаються на підпис експерту.

Відповідно до таблиці мінімальних вимог для визначення класності, що додається до цього Положення (Додаток № 1), собаки розподіляються на три класи: племінний клас «Еліта», «Перший» племінний клас, «Другий» племінний клас.

7.3. Визначення племінної класності для всіх собак виставки проводиться асистентом рингу. Місце кожної собаки в класі визначається відповідно до загальної суми балів за комплексну оцінку та таблиці мінімальних вимог для отримання племінної класності.

Вище місце в класі займає собака, яка отримала найвищий загальний бал у комплексній оцінці (з урахуванням балів «за універсальність» та «за різнобічність»). При рівності загальних балів місце собаки в класі визначається в залежності від балів за чотирма показниками комплексної оцінки в наступній послідовності:

1) відповідно до якості потомства;

2) відповідно до мисливських якостей;

3) відповідно до екстер'єру;

4) відповідно до походження.

При рівності всіх цих показників перевагу отримує молодша за віком собака.

^ 8. Присвоєння нагород.

Собакам класу «юніори», що не мають дипломів за мисливські якості й отримують на виставці лише оцінку за екстер'єр, присуджуються жетони:

при оцінці за екстер'єр «Дуже добре» та „Добре” – « срібний жетон»;

при оцінці за екстер'єр нижче ніж „добре” – винагороди не видаються.

Відмітка про присудження жетону проставляється у «Свідоцтві про оцінку за екстер'єр».

Собаки молодшої вікової групи, що мають дипломи за мисливські якості, одержують жетони і медалі відповідно до присудженого класу.

Собакам, які віднесені до певного племінного класу, присуджуються наступні нагороди:

- одному кобелю і одній суці, що зайняли перші місця в класі «Еліта» по своїй породі, присуджується звання «Чемпіон виставки” (вказується рік проведення виставки), на кожного собаку видається медаль – «Чемпіон» і «Велика золота медаль»;

- всім собакам, якім присуджено племінний клас «Еліта», видається «Велика золота медаль»;

- собаці, якій присуджено І племінний клас – «Мала золота медаль»;

- собаці, якій присуджено ІІ племінний клас – «Срібну медаль»;

- собакам класу „Юніор” (одному кобелю та одній суці) які були віднесені до найвищого племінного класу та отримали у ньому найвищі бали присвоюється звання „Юний Чемпіон”.

Власникам собак, віднесеним до будь-якого племінного класу, видаються дипломи до медалей, де вказується зайняте ними місце у певному племінному класі й оцінка екстер'єру.

На виставці, крім медалей і жетонів, власники кращих собак, що віднесені до певного племінного класу, а також собак, які зайняли перші місця в екстер'єрному ринзі, та всіх собак молодшої вікової групи, що віднесені до будь-якого племінного класу, нагороджуються призами.

Собаки, що пройшли бонітування, але не виведені на ринг комплексної оцінки для публічного показу й одержання медалі, позбавляються медалі та призу.


^ 9. Правила ведення звітності.

Асистент рингу у трьохденний термін складає звіт про результати проведеної експертизи собак та комплексну оцінку

Звіт повинен містити:

- списки собак, що отримали оцінку екстер’єру;

- відомість собак, що отримали комплексну оцінку;

- відомості щодо собак, які отримали титули.

Організація, відповідальна за проведення та організацію виставки, направляє в ГУ КСУ - відомість володарів титулів, результати BISS, підписані і завірені організатором виставки, контрольний екземпляр каталогу, список експертів.

Правління ФМСУПохожие:

Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про ІІ національний чемпионат острівних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення
Чемпіонат континентальних лягавих собак проводиться Федерацією мисливського собаківництва України
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо проведення виставок та виводок собак мисливських порід в фмсу
Виставки та виводки собак мисливських порід проводяться правлінням фмсу, обласними осередками фмсу та колективними членами фмсу
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconДодаток до Положення про племінну роботу Положення про розплідники та заводські афікси в системі фмсу
Розплідник племінних собак в системі фмсу– спеціалізоване господарство для ведення племінної роботи з мисливськими собаками, створене...
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про міжнародні змагання серед лягавих собак по куріпці ранга сасiт загальні положення
Сасіт (надалі Змагання) проводяться Кінологічною спілкою України (надалі – ксу), територіальним відділенням Кінологічної Спілки України...
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ
Виставки та виводки (надалі – «виставки») мисливських собак – племінний кінологічний захід, основною метою якого є
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про Регіональні змагання лягавих собак та спанієлів по перепілці 2011 року Регіональні змагання лягавих собак та спанієлів по перепілці проводяться
Федерацією мисливського собаківництва України (надалі – фмсу) спільно з Вінницьким осередком фмсу з метою
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про Регіональний Чемпіонат України лягавих собак по перепілці 2010 року
Регіональний Чемпіонат України серед лягавих собак по перепілці проводиться Федерацією мисливського собаківництва України (надалі...
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про VІІ зимову спеціалізовану Всеукраїнську виставку лайок. Загальні положення. 1
Всеукраїнська виставка лайок –це племінний кінологічний захід. Виставку проводить правління фмсу спільно з Житомирським обласним...
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про Чемпіонат України серед лягавих собак та спанієлів по перепілці 2011 року
Чемпіонат України серед лягавих собак та спанієлів по перепілці проводиться Федерацією мисливського собаківництва України (надалі...
Положення про ІІІ чемпионат континентальних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення iconПоложення про Чемпіонат України серед лягавих собак та спанієлів по вальдшнепу 2011 року
Чемпіонат України серед лягавих собак та спанієлів по вальдшнепу проводиться Федерацією мисливського собаківництва України (надалі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов