Національна академія наук україни icon

Національна академія наук україниНазваниеНаціональна академія наук україни
Дата конвертации03.11.2013
Размер178.95 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Додаток 6

до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
Назва установи НАН України –

виконавця робіт

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

(повне найменування відповідно до Статуту)
АКТ № ________

від «_____» ____________20___ р

здачі-приймання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)

___________________________________________________________________________”

(назва роботи)

виконаної відповідно до (далі наводиться одна з наступних підстав):

державної цільової програми “______________________________________________,

назва програми

державного замовлення на виконання розробок найважливіших новітніх технологій, рішення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України “___________________________________________________________________________”,

назва рішення, дата та номер

загальноакадемічного конкурсу наукових проектів та постанови (розпорядження) Президії НАН України “______________________________________________________”

дата та номер рішення, яким доведено або затверджено завдання (проект)

та договору від“____” _________ 20____ р.№_________
Термін виконання роботи : початок«____»____________ 20___ р. закінчення «____» __________ 20___ р.


Ми, що нижче підписалися, представник від УСТАНОВИ-ВИКОНАВЦЯ в особі(прізвище та ініціали директора (керівника) установи-виконавця)

що діє на підставі______________________________________________________________

з одного боку, та представник від НАН України(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

що діє на підставі______________________________________________________________

з іншого боку, склали цей акт про те, що робота


(задовольняє, не задовольняє умовам Технічного завдання, договору)

Стислий зміст проведеної роботи та одержані результати: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Звіт про виконання наукової роботи схвалено на засіданні вченої (науково-технічної) ради ____________________________________________________________________________

(назва установи)

(Протокол від «___»____________20___ р. ____ № ____)


^ Додатки, що є невід’ємною частиною акта здачі-приймання наукової роботи:

1. Кошторис фактичних витрат (Додаток А) з розрахунками витрат за статтями.

2. Перелік статей накладних витрат (Додаток Б).

3. Звіт про виконання наукової роботи з зазначенням № протоколу та дати засідання вченої (науково-технічної) ради установи зі списком публікацій за результатами виконання роботи у звітному році;


Плановий кошторис витрат на 20___ р. складає ____________тис. грн.(сума прописом)

Загальна сума виділених асигнувань _____________ тис. грн.(сума прописом)


Загальний обсяг виконаних робіт (фактичні видатки) _____________ тис. грн.(сума прописом)

Загальний обсяг оплачених робіт (касові видатки)_____________ тис. грн.(сума прописом)

Підлягає до перерахування установі-виконавцю________________ тис. грн.(сума прописом)

* Кошти не використані та повернуті до Держбюджету (заповнюються у разі, коли загальна сума виділених асигнувань більша за загальний обсяг виконаних робіт): _____________тис. грн.

_____________________________________________________________________________ (сума прописом)


Роботу здав:


УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ

Керівник установи


________________________(розшифрувати)

(підпис)

М.П.

Роботу прийняв:


^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Уповноважена особа НАН України


________________________(розшифрувати)

(підпис)

М.П.ВІЗИ:


Науковий керівник роботи

____________________________(розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу

____________________________(розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби

____________________________(розшифрувати)

(підпис)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України

____________________________(розшифрувати)

(підпис)

Додаток А

до акта № _______

від “____” ________20___ р.


КОШТОРИС ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ ЗА ДОГОВОРОМ № ______


на наукову роботу ______________________________________________________

_______________

(назва наукової роботи)


Термін виконання робіт: початок «___»______ 201__ р., закінчення «___»_______201__ р.
п/п


Найменування статей витрат

Кошторисна вартість

(тис. грн.)


Надійшло асигнувань

(тис. грн.)

Фактичні видатки

(тис. грн.)

Касові видатки

(тис. грн..)

(кол.4 -кол.5)

(тис. грн..)

1

2

3

4

5

6

7

1


2


3

ВСЬОГО:

*

В тому числі:

накладні витрати
% їх до основної заробітної плати
* Кошти не використані та повернуті до Держбюджету (заповнюються в разі, коли загальна сума отриманих коштів більша за загальний обсяг виконаних робіт) ____ тис. грн.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:


Керівник установи


___________________________ (розшифрувати)

підпис М.П.

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ:

Уповноважена особа (керівник програми)


___________________________ (розшифрувати)

(підпис) М.П.

Науковий керівник роботи


__________________________(розшифрувати)

(підпис)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України


_____________________________(розшифрувати)

(підпис)


Керівник планового підрозділу


__________________________(розшифрувати)

(підпис)
Керівник бухгалтерської служби


__________________________(розшифрувати)

(підпис)

Додаток А1

До кошторису фактичних витрат


Розрахунки витрат за статтею «Заробітна плата (2111)»

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від “___” __________ 20___ р. № _____

Категорія персоналу

Кількість

л-міс.

Середня з/п за місяць

(тис. грн.)

Сума заробітної плати (тис. грн.)

п/п1

2

3

4

5

Дослідники

Всього


Техніки та допоміжний персонал

Всього


Інші працівники


Всього


Разом
Примітка: Накладні витрати зазначити поміткою “н.в.”


Керівник установи ________________ (розшифрувати)

М.П. (підпис)

Науковий керівник роботи ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби

_______________ (розшифрувати)

(підпис)


Додаток А____

До кошторису фактичних витрат

 

Розрахунки витрат за статтею Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)’’

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від “___” __________ 20___ р. № _____

п/п

Найменування

матеріалу

Одиниці

вимірювання

Ціна

Одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість

(тис. грн.)

Джерела

інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6^ Прямі витрати
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


Всього^ Накладні витрати
 Всього

 

 

Разом 

 

 

  * Форма дійсна для статей: “Медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220)”, “Оплата теплопостачання (2271)”, “Оплата водопостачання та водовідведення (2272)”, “Оплата електроенергії (2273)”, “Оплата природного газу (2274)”, “Оплата інших енергоносіїв 2275)”, “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)”. Розрахунки по кожній статті оформляються окремим додатком, їх нумерація здійснюється по порядку номерів відповідно до кошторису!


 

Керівник установи ________________ (розшифрувати)

М.П. (підпис)

Науковий керівник роботи ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби

________________ (розшифрувати)

(підпис)


Додаток А____

До кошторису фактичних витрат


 

Розрахунки витрат за статтею «Оплата послуг (крім комунальних) (2240) *


на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від “___” __________ 20___ р. № _____
п/п

Найменування

послуг

Виконавець

Вартість

(тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4
^ Прямі витрати 
 


Всього^ Накладні витрати 
  
 
ВсьогоРазом 

 
* Форма дійсна для статей: “Інші видатки(2800)”, “Капітальний ремонт інших об’єктів(3132)”, “Реконструкція та реставрація інших об’єктів(3142)”,“Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури(3143)”. Розрахунки по кожній статті оформляються окремим додатком, їх нумерація здійснюється по порядку номерів відповідно до кошторису!


Керівник установи ________________ (розшифрувати)

М.П. (підпис)

Науковий керівник роботи ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби

________________ (розшифрувати)

(підпис)


Додаток А____

До кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею „Видатки на відрядження (2250)”

на наукову роботу _____________________________________________________________________________

на 20___ рік.Місто

Мета відрядження

Кількість

працівників у відрядженні

Тривалість перебування

у відрядженні

1 працівника (діб)

Тривалість перебування

у відрядженні

усіх працівників (діб)

Добові витрати на 1 працівника на 1 добу

(тис.грн.)

Витрати на проживання 1 працівника

(тис. грн.)

^ Вартість проїзду 1 працівника

(тис. грн.)

Загальна вартість

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Прямі витратиВсього
^ Накладні витратиВсього
Разом
Керівник установи ________________ (розшифрувати)

М.П. (підпис)

Науковий керівник роботи ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Додаток Б

до акта № _______

від “____” ________20___ р.

 

Перелік статей накладних витрат

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від “___” __________ 20___ р. № _____

Найменування

статті

^ Код економічної класифікації видатків

(КЕКВ)

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

п/п
1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Керівник установи ________________ (розшифрувати)

М.П. (підпис)

Науковий керівник роботи ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник планового підрозділу ________________ (розшифрувати)

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби

________________ (розшифрувати)

(підпис)
Похожие:

Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр «мала академія наук україни» круглий стіл
«загальна обдарованість І спеціальні здібності: концепції, тезаурус, критерії, діагностика»
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр “мала академія наук україни” Всеукраїнська конференція
«Теоретично-методичні засади дослідження динаміки структури інтелектуальних властивостей особистості обдарованих підлітків»
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини інститут проблем виховання національний центр “мала академія наук україни” Науково-практичний семінар
Психолого-педагогічні особливості навчання та виховання інтелектуально обдарованих дітей
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр “мала академія наук україни” Науково-практичний семінар
Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі, який відбудеться 8 червня 2012р у м. Києві, в приміщенні Інституту обдарованої дитини за...
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини інститут педагогічної освіти І освіти дорослих національний центр “мала академія наук україни” Круглий стіл
Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини управління освіти І науки тернопільської ода тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти національний центр «Мала академія наук України»
«проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр «мала академія наук україни» Науково-практичний семінар
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному семінарі, якій відбудеться 20 березня 2012 р у м. Києві, в приміщенні Інституту...
Національна академія наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр “мала академія наук україни” Київський міський будинок учителя Всеукраїнська конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції, яка відбудеться 13 березня 2012р у м. Києві, в приміщенні Будинку учителя...
Національна академія наук україни iconНаціональна академія наук України
Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, м. Харків
Національна академія наук україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національна Академія медичних наук України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, яка затверджена моз україни (інформаційний лист № -к-2012)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов