Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено icon

Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погодженоНазваниеПротокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено
Дата конвертации29.12.2013
Размер154.92 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________ О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»____________________2013 р.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

^ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета біологія


___ І___ курс


Загальна кількість завдань: ___7_____


Час виконання ________1 година__________


Члени предметної комісії:

Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова


№ завд

Зміст завдань

Макс. кількість балів

^ II рівень

1.

Дайте визначення:

Гомеостаз – це ......

Ген – це……..

Фотосинтез – це……

3

2.

Чи може людина забути дихати? Обгрунтуйте відповідь.

4

3.

На малюнку зображені ротові апарати комах.Назвіть типи ротових апаратів, наведіть приклади комах, які мають названі типи ротових апаратів

5

4.

Які характеристики включає звичайний клінічний аналіз крові ? Які хвороби та розлади дозволяє розкрити?

5

Разом:

17

III рівень

5.

Поясніть терміни:

- мікоріза, -діастола, -гомеостаз, -іхтіологія, -синапс,

- спорофіт, - бентос, -гермафродитизм, -лейкопенія,

-сколіоз

8

6.

Розгляньте запропоновані рисунки. Вам слід установити еволюційну

послідовність формування даного органу та відповідної фізіологічної

системи. Також, розкрийте взаємозв’язок даної системи та системи, що

найбільш з нею функціонально пов’язана. Означте унікальності у

будові та функціонуванні кожної (А-Д) системи.

А. Б. В. Г.Д.

10

Разом:

18

IV рівень

7.

До чаю додали 10г бурякового цукру (вміст сахарози становить 95%).

Скільки енергії може засвоїти організм із даної порції цукру при ККД 56%? Скільки енергії розподілиться в організмі у вигляді тепла?

(Пояснювати кожен крок алгоритму розв’язання задачі.)

10

Разом:

10

Всього:

45
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»_________________2013 р.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета біологія


___ ІІ___ курс


Загальна кількість завдань: ___7_____


Час виконання ________1 година__________


Члени предметної комісії:


Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова№ завд

Зміст завдань

Макс. кіл-ть балів

^ II рівень

1.

Дайте визначення:

Гомеостаз – це .....

Ген – це……..

Нейроглія – це……

2

2.

До поданих гормонів доберіть залози, що їх продукують:

а) окситоцин; б) паратгормон; в) глюкагон; г) тироксин;

д) естрадіол.

2

3.

Чому розмноження вірусів можливе лише у клітині-хазяїна?

3

4.

Які характеристики включає звичайний клінічний аналіз крові ? Які хвороби та розлади дозволяє розкрити?

4

Разом:

11

III рівень

5.

Вкажіть ймовірність появи потомства з генотипом аасс , при схрещуванні АаСс ×АаСс: а) 1/16, б) 1/2, в) 3/4, г) 1/4,

5

6.

Для Вашої уваги запропоновано моделі живих систем організму

людини. Установіть взаємозв’язки між:

А) 1 та 2

Б) 1 та 3

В) 2 та 3

та поясніть їх.

1. 2.3.

6

Разом:

11

IV рівень

7.

Класична гемофілія і дальтонізм кодуються рецесивними генами d та h, зчепленими Х – хромосомою на відстані 10 морганіт один від одного. Дигетерозиготна жінка, що успадкувала від матері ген гемофілії, а від батька ген дальтонізму, виходить заміж за здорового чоловіка із резус негативним фактором крові (рецесивна ознака), а мама є гомозиготною за цією ознакою (домінантна ознака). Який ризик народження дитини з обома хворобами ? Який резус-фактор крові буде у дітей?

8

Разом:

8

Всього:

30
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________ О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»_________________2013 р.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета біологія


___ ІІІ___ курс


Загальна кількість завдань: ___7_____


Час виконання ________1 година__________


Члени предметної комісії:


Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова№ завд

Зміст завдань

Макс. кіл-ть балів

^ II рівень

1.

Дайте визначення:

Гомеостаз – це .....

Ген – це……..

Нейроглія – це……

2

2.

До поданих гормонів доберіть залози, що їх продукують:

а) окситоцин; б) паратгормон; в) глюкагон; г) тироксин;

д) естрадіол.

2

3.

Чому розмноження вірусів можливе лише у клітині-хазяїна?

3

4.

Які характеристики включає звичайний клінічний аналіз крові ? Які хвороби та розлади дозволяє розкрити?

4

Разом:

11

III рівень

5.

Вкажіть ймовірність появи потомства з генотипом аасс , при схрещуванні АаСс ×АаСс: а) 1/16, б) 1/2, в) 3/4, г) 1/4,

5

6.

Для Вашої уваги запропоновано моделі живих систем організму

людини. Установіть взаємозв’язки між:

А) 1 та 2

Б) 1 та 3

В) 2 та 3

та поясніть їх.

1. 2.3.

6

Разом:

11

IV рівень

7.

Класична гемофілія і дальтонізм кодуються рецесивними генами d та h, зчепленими Х – хромосомою на відстані 10 морганіт один від одного. Дигетерозиготна жінка, що успадкувала від матері ген гемофілії, а від батька ген дальтонізму, виходить заміж за здорового чоловіка із резус негативним фактором крові (рецесивна ознака), а мама є гомозиготною за цією ознакою (домінантна ознака). Який ризик народження дитини з обома хворобами ? Який резус-фактор крові буде у дітей?

8

Разом:

8

Всього:

30РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________ О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»_________________2013 р.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета хімія


___ І___ курс


Загальна кількість завдань: ___5_____


Час виконання ________2 години__________


Члени предметної комісії:


Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова№ завд

Зміст завдань

Макс. кількість балів

^ II рівень

1.

Установіть відповідність типів наведеним рівнянням реакцій:

Рівняння реакції: Типи реакцій:

1. Cu(OH)2  CuO + H2O А реакція сполучення

2. CaO + H2O  Ca(OH)2 Б реакція обміну

3. Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O В реакція розкладу

4. ZnSO4 + BaCl2  ZnCl2 + Ba SO4 Г реакція заміщення

6

2.

Укажіть, як змінюються властивості хімічних елементів у напрямку

Mg → Al → Si → P → S

7

Разом:

13

III рівень

3.

Розгляньте схему перетворення речовин за допомогою реагентів вказаних над стрілочками:  • Скласти рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі перетворення.

9

4.

У процесі «гасіння» чистого негашеного вапна (кальцій оксид) подачу води припинили, коли маса реакційної суміші збільшилась на 25 %.

  • Запишіть рівняння реакції вказаного процесу.

  • Чи повністю негашене вапно при цьому перетворилось у «гашене»?

  • Обчисліть ступінь перетворення кальцій оксиду.

11

Разом:

20

IV рівень

5.

За температури 0оС до 5009 г води додали 31 г Na2O. Обчисліть кінцеву температуру утвореного розчину, якщо при утворенні 1 моля гідроксиду натрію виділяється 68,38 кДж тепла, теплота розчинення NaOH дорівнює 37,76 кДж/моль, а теплоємність утвореного розчину 4,18 Дж/г∙К.


12

Разом:

12

Всього:

45
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________ О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»_________________2013 р.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета хімія


___ ІІ___ курс


Загальна кількість завдань: ___6_____


Час виконання ________2 години__________


Члени предметної комісії:


Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова№ завд

Зміст завдань

Макс. кількість балів

^ II рівень

1.

Визначте ступінь окиснення флуора та хлору в сполуках NaF, Cl2, HCLO, OF2, KCLO4, HCL, F2, CLF5. Поясніть, чому флуор не проявляє в сполуках ступінь окиснення +3, +5, +7, які характерні для представників групи галогенів (наприклад, хлору).5

2.

Деякі хімічні підприємства, а також транспорт викидають в атмосферу велику кількість шкідливих газів, що спричиняють утворення «кислотних дощів» та «парникового ефекту». Назвіть ці підприємства, напишіть формули газів, які є причиною цих явищ. Якими хімічними методами можна утилізувати шкідливі гази? Напишіть рівняння реакцій.

6

Разом:

11

III рівень

3.

Складіть хімічні рівняння за схемою:

етан → етилен → етанол → оцтовий альдегід → оцтова кислота.

8

4.

Є речовини: карбонат кальцію, кокс, вода, повітря. Напишіть рівняння реакцій добування з них не менше п’яти органічних речовин; назвіть їх за систематичною номенклатурою; якщо можливо, складіть їхні структурні формули.

9

5.

При розкладанні твердих речовин можуть утворюватися продукти реакції: а) два твердих; б) два газоподібних; в) газоподібний і твердий; г) газоподібний і рідкий: д) рідкий і твердий. Наведіть для кожного прикладу рівняння реакції.

10

Разом:

27

IV рівень

6.

Безбарвний газ, що легший за повітря, з різким запахом, розчин якого у воді називають нашатирним спиртом, спалили в кисні. Який об’єм розчину хлоридної кислоти з масовою часткою хлоридної кислоти 14,6% (густина 1,08г/см3) потрібно для поглинання 2,24 л (при н.у.) цього газу.

12

Разом:

12

Всього:

50
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

викладачів природничо-

математичного циклу

протокол № __2___ від 02 жовтня 2013 р.

________________ О.І. Карасьова


ПОГОДЖЕНО

Голова журі І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

_________________ О.І. Карасьова

«_______»_________________2013 р.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

у 2013/2014 н.р.

з предмета хімія


___ ІІІ___ курс


Загальна кількість завдань: ___6_____


Час виконання ________2 години__________


Члени предметної комісії:


Є.О. Мітрофанова В.І. Чупрініна

О. І. Карасьова№ завд

Зміст завдань

Макс. кількість балів

^ II рівень

1.

Визначте ступінь окиснення флуора та хлору в сполуках NaF, Cl2, HCLO, OF2, KCLO4, HCL, F2, CLF5. Поясніть, чому флуор не проявляє в сполуках ступінь окиснення +3, +5, +7, які характерні для представників групи галогенів (наприклад, хлору).5

2.

Деякі хімічні підприємства, а також транспорт викидають в атмосферу велику кількість шкідливих газів, що спричиняють утворення «кислотних дощів» та «парникового ефекту». Назвіть ці підприємства, напишіть формули газів, які є причиною цих явищ. Якими хімічними методами можна утилізувати шкідливі гази? Напишіть рівняння реакцій.

6

Разом:

11

III рівень

3.

Складіть хімічні рівняння за схемою:

етан → етилен → етанол → оцтовий альдегід → оцтова кислота.

8

4.

Є речовини: карбонат кальцію, кокс, вода, повітря. Напишіть рівняння реакцій добування з них не менше п’яти органічних речовин; назвіть їх за систематичною номенклатурою; якщо можливо, складіть їхні структурні формули.

9

5.

При розкладанні твердих речовин можуть утворюватися продукти реакції: а) два твердих; б) два газоподібних; в) газоподібний і твердий; г) газоподібний і рідкий: д) рідкий і твердий. Наведіть для кожного прикладу рівняння реакції.

10

Разом:

27

IV рівень

6.

Безбарвний газ, що легший за повітря, з різким запахом, розчин якого у воді називають нашатирним спиртом, спалили в кисні. Який об’єм розчину хлоридної кислоти з масовою часткою хлоридної кислоти 14,6% (густина 1,08г/см3) потрібно для поглинання 2,24 л (при н.у.) цього газу.

12

Разом:

12

Всього:

50Похожие:

Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconПротокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено

Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconПротокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено
В трикутнику авс проведені бісектриси кутів, які перетинають сторони трикутника відповідно в точках А1, В1, знайти величину кута...
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconПротокол №2 від 18. 02. 12 Погоджено: Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Рішення правління Муніципальної лікарняної каси міста Києва протокол №2 від 18. 02. 12
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 12. 11. 2012 Рахів №434 Про затвердження технічних документацій
Х,,Перехідні положення” Земельного кодексу України, враховуючи рішення комісій з вирішення та розгляду земельних питань: від 19 жовтня...
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconСтатут колективного підприємства
Погоджено статут зареєстровано реєстраційний № Ухвалено на загальних зборах трудового колективу, '' '' 19 р протокол № від
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconПро застосування фінансової санкції від «14» жовтня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району Каплюк В.І. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від „ 13”...
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconПро застосування фінансової санкції від «17» жовтня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району Каплюк В.І. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від „ 13 ”...
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconРішення від 16 жовтня 2012р. Про поновлення дії договору оренди землі фо-п копичку Олексію Костянтиновичу
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання фізичної особи – підприємця Копичка О. К. від 13. 09....
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconРішення від 16 жовтня 2012р. Про поновлення дії договору оренди землі фо-п ткалич Ніні Григорівні
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання фізичної особи – підприємця Ткалич Н. Г від 04. 09....
Протокол №2 від 02 жовтня 2013 р. О.І. Карасьова погоджено iconРішення 16 липня 2013 року №22-4/VΙ Про зміни до рішення районної ради від 12. 04. 2013
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення Кабінету Міністрів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов