Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні icon

Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 ЗагальніНазваниеТехнічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні
Дата конвертации01.08.2013
Размер120.38 Kb.
ТипТехнічне завдання
скачать >>>


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку модулів веб-порталу

«Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»


2012

ЗМІСТ


1. Терміни та визначення 3

2. Загальні відомості 3

2.1. Найменування розробки 3

2.2. Учасники проекту 3

2.3. Підстава для розробки 3

2.4. Засади розробки 3

2.5. Мета розробки 4

2.6. Призначення модулів Веб-порталу 4

3. Призначення документа 4

4. Модуль публікації прийнятих рішень Комісії 4

4.1. Загальна інформація 4

4.2. Вимоги до експорту текстів рішень 4

4.3. Вимоги до імпорту текстів рішень 4

4.4. Пошук рішень на Веб-порталі 5

4.5. Зміни у Системі управління наповненням 5

4.6. Вимоги до безпеки 6

5. Модуль відправки інформаційного запиту та запиту на доступ до публічної інформації 6

6. Вимоги до виконання резервного копіювання 6

7. Вимоги до програмно-технічного забезпечення 6

8. Зміна вимог 7

9. Терміни та етапи розробки 7

10. Вимоги до передачі майнових прав інтелектуальної власності 7

11. Технічна підтримка 8
^

1. Терміни та визначення


ДСС (Діловодство спеціалізованого суду) – спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для ведення документообігу та розроблене Державною судовою адміністрацією відповідно до вимог чинного законодавства.

СПД (Система підтримки документообігу) – спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується для виконання службових операцій обслуговування бази документообігу та є супровідною частиною ДСС.

Веб-портал – офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що є сукупністю програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що забезпечують відвідувачам доступ до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет. Виконаний у формі сукупності текстових файлів у форматі HTML, графічних комп’ютерних зображень, включаючи систему управління наповненням

Веб-сторінка – доступний в мережі Інтернет інформаційний ресурс, який можна переглянути у веб-браузері і який може містити текст з навігаційними посиланнями на інші веб-сторінки.

Розділ – логічно незалежна частина Веб-порталу (одна Веб-сторінка), що може взаємодіяти з іншими розділами; містить інформацію та визначений перелік підрозділів даного розділу (посилання на підрозділи даного розділу).

^ Модуль – функціональна частина Веб-порталу, що використовується в розділах Веб-порталу для чітко визначених для неї цілей.

Meta-тег – мітка службової інформації сторінки, що призначена для інформування про характеристики та склад наданої інформації, яка не відображається при перегляді сторінки.

Адміністратор – працівник, який здійснює технічний контроль, обслуговує апаратне та програмне забезпечення для повноцінного функціонування Веб-порталу.

^ Обліковий запис – індивідуальний логін та пароль, які використовуються для входу в закриту для загального доступу інформаційну зону.

Веб-сервер – апаратне забезпечення на якому встановлюється програмне забезпечення Веб-порталу.

^ Система управління наповненням – захищена адміністративна зона, доступ до якої відбувається після введення Облікового запису адміністратора.

FTP-сервер – програмне забезпечення у складі Веб-серверу, що дозволяє отримати доступ до файлової системи Веб-серверу.

^

2. Загальні відомості

2.1. Найменування розробки


Найменування розробки та її умовне позначення – модуль публікації рішень Комісії на Веб-порталі; модуль відправки інформаційного запиту та запиту на доступ до публічної інформації.
^

2.2. Учасники проекту


Замовники – Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія); Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя”.

Виконавець - буде визначений на конкурсній основі по результатам проведеного тендеру.
^

2.3. Підстава для розробки


Розробка здійснюється на підставі цього Технічного завдання (далі – ТЗ).

2.4. Засади розробки


Модулі Веб-порталу розробляються на виконання вимог:

 • Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон);

 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 • Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
^

2.5. Мета розробки


Метою розробки модулів Веб-порталу є:

 • вдосконалення існуючого Веб-порталу та автоматизація публікації рішень Комісії;

 • розвиток національної складової глобальної мережі Інтернет;

 • інформаційно-аналітична підтримка реалізації державної політики у сфері судочинства;

 • забезпечення широкого доступу фізичних та юридичних осіб до інформації;

 • реалізація прав громадян на звернення та задоволення їх конституційних прав на інформацію.
^

2.6. Призначення модулів Веб-порталу


Веб-портал в сукупності з усіма модулями призначений для інформування юридичних та фізичних осіб про:

 • поточну та планову діяльність Комісії;

 • поточний стан законодавства України, яке регламентує діяльність Комісії;

 • притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

 • забезпечення відкритості та прозорості діяльності Комісії
^

3. Призначення документа


Дане ТЗ є базовим документом, у якому описуються вимоги до розробки модулів Веб-порталу, до розділів і блоків інформації та даних, які повинні бути представлені у модулях, функціональні, нефункціональні вимоги, а також вимоги до встановленого програмного забезпечення.

Це ТЗ є базовим документом та описує загальну концепцію модулів Веб-порталу, стратегію розробки, а також етапність і строки виконання робіт.

^

4. Модуль публікації прийнятих рішень Комісії

4.1. Загальна інформація


Рішення Комісії готується відповідно до вимог Закону, та реєструється відповідно до «Порядку реєстрації рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», затвердженого наказом Голови Комісії. Відповідно до п.2 ст.88 Закону, всі прийняті рішення Комісії стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності публікуються на Веб-порталі.

Для забезпечення ведення єдиної електронної бази прийнятих рішень Комісією, кожне рішення вноситься до ДСС. Після отримання статусу документу «Оригінал», рішення вважається таким, що має бути опублікованим на Веб-порталі і не підлягає подальшій зміні у ДСС.
^

4.2. Вимоги до експорту текстів рішень


Експорт текстів рішень, що були внесені у ДСС протягом дня, виконується щоденно засобами СПД відповідно до специфікації розробника програмного забезпечення ДСС та СПД у форматі HTML з набором Meta-тегів за вказаний проміжок часу та упаковується із стисненням в архів формату ZIP. Для контролю цілісності пакету даних до архіву додається два службових файли у форматі XML – перший містить інформацію про відправника, пакет, програмне забезпечення відправника та про формат представлення інформації; другий відображає контрольну інформацію про архів та вказаний супровідний файл, а саме про розмір, дату створення, ім’я файлів та ідентифікатори відправника і одержувача.

Пакет із трьох файлів викладається на FTP-сервер у вказану в налагодженнях СПД папку.
^

4.3. Вимоги до імпорту текстів рішень


Структура бази даних рішень повинна передбачати поля для збереження ідентифікаторів рішень, а саме номер рішення, ПІБ судді, на якого подано скаргу, суд в якому працює суддя, дата засідання, Член Комісії-доповідач у справі, дата надходження, вхідний номер справи, та поле для самого тексту рішення. Перелік ідентифікаторів може бути змінений в процесі розробки модуля відповідно до потреб розміщення рішень Комісії.

Перед імпортом виконується підключення до FTP-серверу з метою перевірки наявності та завантаження пакету для обробки.

Імпорт виконується шляхом обробки пакету відповідно до специфікації його побудови, розпакування архіву з рішеннями, поступової обробки кожного рішення, та видалення пакету в разі повного та успішного виконання операцій.

Обробка пакету починається з контролю цілісності пакету. Для цього із супровідного службового файлу зчитуються розміри файлів пакету та виконується перевірка наявності вказаних файлів, перевірка їх розміру та дати створення. В разі наявності і цілісності потрібних файлів, виконується розпакування архіву з рішеннями у каталог FTP-серверу на Веб-сервері.

Обробка рішення виконується шляхом видобутку інформації з Meta-тегів для внесення її до полів ідентифікації рішень, відокремлення тексту рішення від Meta-тегів для внесення його у поле тексту рішення.

Інформація з другого службового файлу переноситься в окрему таблицю бази даних Веб порталу разом з результатами прийому пакету та датою внесення для подальшого контролю процесів прийому.

В разі неповного або неуспішного виконання операцій імпорту, виконується повторна спроба імпорту з перевіркою наявності у вже імпортованих до бази даних Веб-порталу рішеннях, їх цілісності та відповідності.
^

4.4. Пошук рішень на Веб-порталі


У розділі Веб-порталу «Дисциплінарне провадження» - «Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності» має бути форма пошуку рішень з можливістю пошуку по всім полям рішення, а саме по тексту рішення та по ідентифікаторам рішення – по номеру рішення, ПІБ судді, на якого подано скаргу, по суду в якому працює суддя, даті засідання, доповідачу у справі, даті надходження та вхідному номеру справи.

Форма має відповідати стилю та зовнішньому вигляду поточного Веб-порталу, розміщена по-центру інформаційної області Веб-сторінки.

Після введення в поля значення або частини значення, обрання необхідних параметрів для пошуку, запускається пошук по всім рішенням шляхом натиснення на відповідну кнопку форми «Знайти». Якщо жодне з полів не заповнене – виводиться повідомлення про неможливість пошуку та сам пошук не здійснюється.

Якщо не було знайдено жодного рішення, видається повідомлення про відсутність рішень із заданими критеріями пошуку.

Якщо рішення знайдені, то вони виводяться у вигляді таблиці ідентифікаторів рішення з посиланням на перегляд тексту рішення. Має бути передбачено посторінковий перегляд результатів пошуку в разі великої їх кількості .

Текст рішення відкривається в новому вікні з можливістю виконання друку, що зберігає результати пошуку в окремому вікні.
^

4.5. Зміни у Системі управління наповненням


В існуючій Системі управління наповненням Веб-порталу створюється окремий розділ для обробки рішень Комісії. Зовнішній вигляд розділу повинен відповідати єдиному стилю оформлення адміністративної частини Веб-порталу.

Доступ до даного розділу регулюється правами доступу, що відповідають Обліковим записам і встановлюються в призначеному для цього розділі управління Обліковими записами Системи управління наповненням.

До складу розділу входить підрозділ роботи із самими рішеннями, що дозволяє вносити рішення вручну, редагувати внесені рішення (в разі виправлення помилки у тексті без повторного експорту рішення на Веб-портал. Зміна вноситься в разі наявності супровідного внутрішнього службового документу Замовника), ставити відмітку «Заборонити оприлюднення» та видаляти рішення. Має бути можливість сортувати рішення за різними ідентифікаторами рішень.

Також обов’язковою складовою розділу є підрозділ обліку прийнятих пакетів з рішеннями, де відображається інформація про прийняті пакети та ключова інформація, що описана у специфікації розробника СПД.
^

4.6. Вимоги до безпеки


У формі пошуку має перевірятись введена інформація на наявність спеціальних символів та SQL-запитів, що можуть призвести до атак класу SQL injection, Cross Site Scripting (XSS) або подібних.

FTP-сервер обміну пакетами має бути доступним лише в межах Комісії для СПД та модуля імпорту рішень і не мати доступу з мережі Інтернет.

Для зберігання розміщеної інформації має бути налагоджене щоденне резервне копіювання бази даних Веб-порталу.

^

5. Модуль відправки інформаційного запиту та запиту на доступ до публічної інформації


Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у розділі «Доступ до публічної інформації» Веб-порталу розміщується Веб-сторінка з формою подання електронного запиту. Форма має такі поля, необхідні для отримання вказаної інформації та ідентифікації особи, що надсилає запит, її контактних даних. Для прикладу використовується форма запиту до Адміністрації Президента (http://www.vidkrytist.org.ua/)

Всі поля форми є обов’язковими для заповнення, окрім полів де є можливість вибору поля, яке заповнювати. Для забезпечення безпеки має бути ввід коду, що зображений за захисному малюнку по технології автоматизованого тесту Т’юринга для відмінності комп’ютера від людини (CAPTHA – Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).

Після заповнення всіх необхідних полів та введення коректного зображення із захисного малюнку, виконується відправка запиту отримання інформації на вказані у Системі управління наповненням електронні адреси одержувачів запитів. В подальшому відповіді надаються відповідальним підрозділом Секретаріату Комісії у встановленій Законом України «Про доступ до публічної інформації» формі.

В налагодженнях Системи управління наповненням має бути можливість вказувати один, або більше адрес одержувачів запитів.

^

6. Вимоги до виконання резервного копіювання


Резервне копіювання сукупності всіх модулів та баз даних Веб-порталу, тобто програмної частини Веб-порталу, а також інших баз, які можуть бути створені для вимог Веб-порталу, виконується щоденно засобами планування Веб-серверу. Під час виконання вказаної процедури створюється в разі відсутності каталог року, в ньому в разі відсутності каталог місяця, де створюється каталог дня, в який виконується резервне копіювання вказаної інформації.

^

7. Вимоги до програмно-технічного забезпечення


Операційна система Веб-серверу, на якому буде розміщено Веб-портал – GNU/Linux RedHat Enterprise Linux версії не нижче 6.0.

Функції Веб-серверу має виконувати сервер Apache Web Server версії, не нижче 2.0.

Сервер застосувань та засоби розробки мають бути побудовані мовою програмування PHP версії, не нижче 5.1.

Сервер баз даних – MySQL версії, не нижче 5.1.

Програмне забезпечення має забезпечувати:

 • функціонування Веб-порталу в режимі 24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 днів на рік (за умови безперебійного функціонування апаратного забезпечення);

 • одночасну (паралельну) роботу з Веб-порталом 1 000 (одна тисяча) відвідувачів протягом 8 (восьми) годин безперервно з паралельною обробкою та публікацією 500 (п’ятисот) інформаційних матеріалів у різних розділах Веб-порталу без жодної відмови в обслуговуванні та без збільшення часу завантаження сторінки;

 • безперервне функціонування під час регламентного обслуговування та/або резервного копіювання інформаційного змісту Веб-порталу.^

8. Зміна вимог


Допускаються зміни в ТЗ у процесі виконання робіт, якщо вони не призведуть до істотних змін у функціонуванні Веб-порталу та суттєво не вплинуть на вартість і термін виконання робіт. Зміни в ТЗ оформлюються у вигляді доповнень до даного документа, що повинні бути затверджені представниками Замовника та Виконавця.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в конфігурацію, склад і налаштовування програмних засобів в процесі розвитку системи чи через дії постачальників програмного забезпечення, компонентів чи дистрибутивів.

Якщо такі зміни були прямо чи опосередковано ініційовані третьою стороною (наприклад, виробником системних чи інструментальних програмних засобів), Виконавець не несе відповідальність за підтримку працездатності розроблюваного Веб-порталу, якщо Замовник відмовиться вносити такі зміни.

^

9. Терміни та етапи розробки


Етап

Термін (днів)

Проектування бази даних

2

Розробка модулю обробки пакетів та імпорту рішень, розробка бази даних, внесення змін до існуючої Системи управління наповненням, Розробка модулю пошуку рішень на Веб-порталі

25

Налагодження серверного обладнання

1

Тестування з налагодженням модулів, прав доступу

1

Упровадження на сервер Замовника

1

Усього

30


Кінцевий термін упровадження – 30 липня 2012 року.

^

10. Вимоги до передачі майнових прав інтелектуальної власності


Виконавець передає Замовнику (Проекту USAID «Справедливее правосуддя») майнові права інтелектуальної власності на розроблені модулі Веб-порталу у повному обсязі без обмеження способів використання та території використання в частині:

 • текстових файлів;

 • графічних комп’ютерних зображень;

 • програмних кодів.


До майнових прав інтелектуальної власності відносяться:

 • виключне право на використання Веб-порталу;

 • виключне право дозволяти використання Веб-порталу;

 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню Веб-порталу, в тому числі забороняти таке використання;

 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (у тому числі передбачені ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).^

11. Технічна підтримка


Термін технічної підтримки після завершення проекту – 6 місяців з дати завершення виконання робіт. Виконавець протягом першого місяця після здачі робіт Замовнику повинен ознайомити Адміністратора Веб-порталу із розробленим Веб-порталом та використаним під час розробки програмним забезпеченням стороннього розробника. Також, виконавець зобов’язаний провести тренінг для спеціалістів з комп’ютерних технологій Клієнта про використання розроблених модулів у роботі.

Протягом усього періоду технічної підтримки Виконавець повинен надавати Адміністратору консультації, які стосуються роботи Веб-порталу, зобов’язаний виправляти допущені помилки в розробленому ним програмному забезпеченні.

Похожие:

Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconТехнічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні
Модуль відправки інформаційного запиту та запиту на доступ до публічної інформації 6
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconЗапит на пропозиції (знп) №02-fair-05-2012 (повторно) Розробка модулів для веб-порталу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (вкксу)
Жнародного розвитку (usaid) (Контракт aid-121-c-11-00002) (далі – «Проект»), оголошує конкурс на розробку додаткових модулів для...
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconПроект «україна: справедливе правосуддя»
Розробка модулів для веб-порталу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (вкксу)
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconЗапитання та відповіді знп №06-fair-06-2012 “Поставка ноутбуків та програмного забезпечення для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (вкксу)” Запитання
Знп №06-fair-06-2012 “Поставка ноутбуків та програмного забезпечення для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (вкксу)”
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconЗапит на пропозиції (знп) №06-fair-06-2012
Поставка ноутбуків та програмного забезпечення для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (вкксу)
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconОфіційний веб-портал дпс україни
«Пульс податкової»: 044-284-00-07 Центр сертифікації електронних ключів: 044-284-00-10
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconЗапитання по Технічному завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України
Гічних проектів. Можна змінити дизайн та верстку веб-сайту як завгодно. Але зробити це одним кліком не можливо. І якщо програмна...
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconНаказ №251 Про надання інформації
Рівненської облдержадміністрації «Про функціонування веб-порталу «Освіта Рівненщини»» від 08. 05. 2012 року №274, з метою вдосконалення...
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconТехнічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2
Кау) розробляється на виконання пункту 19 Положення «Про Конституційну Асамблею» (затвердженого Указом Президента України від 17...
Технічне завдання на розробку модулів веб-порталу «Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» 2012 зміст терміни та визначення 3 Загальні iconПереможці Конкурсу на кращий веб-сайт «Веб-сайт – обличчя успіху»
Партнери: Інтернет Асоціація України, система інтернет-розрахунків WebMoney Transfer, Датацентр ColoCall, Національний інтернет-портал...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов