Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 icon

Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2НазваниеТехнічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2
Дата конвертации11.02.2013
Размер143.64 Kb.
ТипТехнічне завдання
скачать >>>

Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту
Конституційної Асамблеї України (КАУ)

1.Засади розробки Сайту 1

2.Мета розробки Сайту 1

3.Призначення Сайту 2

4.Вимоги до функціональності Сайту 2

5.Структура Сайту і вимоги до її представлення 3

6.Категорії та групи відвідувачів Сайту 4

7.Вимоги до операцій з адміністрування та наповнення Сайту 4

8.Категорії інформаційних матеріалів Сайту та вимоги до їх представлення 6

9.Вимоги до графічного дизайну Сайту 7

10.Вимоги до зручності користування Сайтом 8

11.Вимоги до програмно - технічного забезпечення Сайту 8

12.Вимоги до документації Сайту 9

13.Вимоги до процесу розробки Сайту 9

14.Вимоги до передачі прав власності на Сайт. 10
^

 1. Засади розробки Сайту


   1. Програмний комплекс офіційного веб-сайту (далі – Сайт)
    Конституційної Асамблеї України (далі - КАУ) розробляється на виконання пункту 19 Положення «Про Конституційну Асамблею» (затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року №382) в якому зазначається, що «Конституційна Асамблея систематично інформує Президента України та громадськість про свою діяльність та прийняті рішення».

  1. Функціонування сайту покликано забезпечити гласність пленарних засідань Конституційної Асамблеї, що забезпечується шляхом розміщення інформації про діяльність КАУ та підготовлених нею матеріалів.


 2. ^

  Мета розробки Сайту


  1. Метою розробки Сайту є:

 • ефективно діюча інформаційна мережа між учасниками КАУ, побудована на сучасних комунікаційних технологіях;

 • впровадження системи моніторингу науково-практичної діяльності учасників КАУ;

 • створення електронної бібліотеки публікацій та постійно діючої науково-практичної он-лайн платформи КАУ (на базі Інтернет-сайту КАУ);

 • створення в рамках Інтернет-сайту КАУ системи он-лайн обговорення проектів документів та рішень, експертної дискусії та „банку пропозицій” від громадян;

 • поглиблювання взаємодії з закордонними, національними й регіональними ЗМІ;

 • забезпечення відкритості діяльності КАУ;

 • забезпечення доступу громадськості до інформації.
   1. виконання вимог та положень чинного законодавства України та діючих підзаконних та нормативних актів, згідно переліку, наведеного в Розділі 1 цих Вимог.


 1. ^

  Призначення Сайту


  1. Сайт призначений для інформування юридичних та фізичних осіб – про:

 • поточну та планову діяльність КАУ;

 • поточний стан чинного законодавства України та інших нормативних документів і підзаконних актів, які регламентують діяльність КАУ;

 • узагальнення та аналіз інформації про діяльність КАУ;

 • формування іміджу КАУ як незалежного та фахового дорадчого органу;

 • проведення інформаційної роботи серед населення щодо діяльності КАУ;

 • висвітлення стратегічних цілей і завдань діяльності КАУ;

 • привернення уваги суспільства, експертного співтовариства, органів державної влади та місцевого самоврядування до питань модернізації Конституції;

 • стимулювання соціальної активності аудиторії сайту (user-generated content, пряма комунікація серед користувачів та між групами, можливість дискусій користувач – експерт).


 1. ^

  Вимоги до функціональності Сайту


  1. Сайт створюється на базі системи управління контентом (далі - Система)

   1. Система повинна виконувати функції:

 • керування інформаційною структурою;

 • керування зовнішнім виглядом та змістом веб-сторінок;

 • керування інтерактивними сервісами (підписками, форумами, опитуваннями, та ін.);

 • керування обміном інформацією із сторонніми базами даних та комп'ютерними програмами;

 • забезпечення підтримки мультимовного інтерфейсу (3 мови – англійська, українська, російська. Основна – українська);

 • забезпечення інтеграції з системою електронного діловодства та документообігу, що використовується у КАУ;

   1. Система повинна забезпечувати такі функції адміністрування:

 • швидко змінювати структуру розділів Сайту;

 • змінювати та редагувати інформаційне наповнення розділів Сайту;

 • забезпечувати автоматичну публікацію готових матеріалів пов’язаних між собою розділах згідно структури Сайту;

 • збору і обробки повної статистики відвідувань Сайту, в тому числі з регіональним розподілом;

 • організовувати інтерактивний контакт з аудиторією.

  1. Вимоги до Адміністративного Інтерфейсу Системи

   1. Адміністративний інтерфейс Системи має бути інтуїтивним та зрозумілим користувачу початкового рівня;

   2. Адміністративний інтерфейс Системи має використовувати стандартний інтерфейс файлових менеджерів (папки, дерева, тощо).

  2. Вимоги до адміністрування Системи:

   1. Забезпечення віддаленого адміністрування ресурсів Сайту;

   2. Система повинна врахувати можливість розміщення технічного комплексу Сайту на території сторонньої компанії яка надаватиме хостинг-послуги, за умови забезпечення нею вимог щодо захисту інформації.

  3. Адреса Сайту – http://www.cau.in.ua/

  4. Система повинна мати можливості підтримки багатьох сайтів з різним дизайном і різними доменними адресами. 1. ^

  Структура Сайту і вимоги до її представлення


  1. Основною одиницею структури Сайту є розділ,

  2. Структура Сайту повинна передбачати 3 (три) рівня:

   1. головна сторінка Сайту,

   2. сторінка розділу Сайту, яка містить прямі посилання на веб-сторінки з необхідною інформацією;

   3. веб-сторінка з інформацією, необхідною відвідувачу (користувачу).

  3. Головна сторінка Сайту та всі сторінки розділів мають бути оснащені ідентичними засобами швидкої навігації по Сайту.

  4. Кожна веб-сторінка Сайту має належати до одного або декількох розділів Сайту.

  5. Розмежування прав доступу до окремих розділів та сторінок (в т.ч. функцій) Сайту і їх “видимість” повинні розрізнятись на основі категорії відвідувача та/або групової приналежності зареєстрованого користувача.

  6. Кожний розділ Сайту повинен бути доступний одній або більше груп зареєстрованих користувачів Сайту, та, в разі потреби, також анонімним (незареєстрованим) відвідувачам.

  7. В залежності від того, до якої категорії та групи відноситься користувач (анонімний/зареєстрований, група зареєстрованих користувачів) доступний користувачеві склад наповнення розділу веб-сторінками (функціями) повинен відрізнятися відповідно до повноважень користувача.

  8. Функції (операції) з адміністрування сайту, інформаційного наповнення, редагування матеріалів Сайту повинні бути реалізовані у вигляді окремих сторінок Сайту, доступних виключно певним групам зареєстрованих користувачів Сайту в межах розділів та/або як окремі розділи.


 1. ^

  Категорії та групи відвідувачів Сайту


  1. Відвідувачі Сайту поділяються на такі категорії:

   1. анонімний (незареєстрований) відвідувач;

   2. зареєстрований відвідувач (користувач), який має повноваження доступу до певних розділів сайту, недоступних анонімним відвідувачам, та/або певних розділів (функцій) редагування та адміністрування Сайту;

   3. Експертний пул (авторизовані користувачі: Аналітики, експерти, журналісти, інформація про яких береться з бази даних членів експертного середовища);

  2. Сайт повинен передбачати класифікацію зареєстрованих відвідувачів на групи. Зареєстрований користувач може бути членом однієї або більше груп. Доступ до розділів Сайту повинен надаватись на основі перевірки належності зареєстрованого користувача до відповідної групи;

  3. Сайт не повинен передбачати реєстрацію користувача за його власною ініціативою. Термін реєстрації користувача на сайті повинен становити 1 (один) календарний рік, після чого відбувається перереєстрація;

  4. Система управління Сайтом повинна передбачати можливість створення Головним Редактором Сайту нових груп зареєстрованих користувачів Сайту та надання таким групам певного набору повноважень з доступу до розділів Сайту (див. Розділ 5 цих Вимог).
^

 1. Вимоги до операцій з адміністрування та наповнення Сайту


  1. Система адміністрування сайту повинна мати чотири рівня. В адмініструванні та інформаційному наповненні Сайту беруть участь такі категорії персоналу Адміністрації Президента України, які повинні бути зареєстрованими користувачами:

   1. Адміністратор Сайту;

   2. Головний Редактор Сайту;

   3. Літературний Редактор Сайту;  2. Літературний редактор Сайту при роботі з Сайтом виконує такі дії (операції):

   1. Переглядає чергу матеріалів відкладеної публікації, надісланих Редакторами розділів Сайту. Обирає з черги матеріал для роботи.

   2. Перевіряє матеріал, редагує його текст в разі потреби.

   3. Візує опрацьований матеріал. Факт візування матеріалу Літературним редактором Сайту означає автоматичне переміщення цього матеріалу у вхідну робочу чергу Головного Редактора Сайту.

  3. Головний Редактор Сайту при роботі з Сайтом виконує такі дії (операції):

   1. Отримує інформацію для публікації в відповідному розділі Сайту, визначає її категорію в межах його службових повноважень.

   2. За допомогою засобів підготовки та редагування Сайту готує для публікації веб-сторінку відповідного категорії стилю, додає супутні матеріали та файли.

   3. Переглядає чергу матеріалів відкладеної публікації, завізованих Літературним Редактором. Обирає з черги матеріал для роботи.

   4. Перевіряє матеріал, редагує його текст в разі потреби, за необхідності змінює перелік розділів Сайту, в яких буде опубліковано матеріал та/або права доступу до матеріалу.

   5. Візує опрацьований матеріал. Факт візування матеріалу Головним Редактором Сайту означає автоматичну публікацію цього матеріалу у розділах Сайту, зі встановленими Головним Редактором правами доступу відвідувачів (користувачів) до матеріалу.

   6. Отримує від користувачів замовлення на реєстрацію. Перевіряє їх. Приймає одне з рішень:

 • зареєструвати користувача з наданням йому певних повноважень (належності до однієї або кількох груп зареєстрованих користувачів), з одночасним створенням відповідного облікового запису зареєстрованого користувача, який містить інформацію про нього;

 • відмовити в реєстрації з одночасним надсиланням замовнику відповіді про причини такої відмови.

  1. Адміністратор Сайту при роботі з Сайтом може виконувати такі дії (операції):

   1. На вимогу Головного Редактора Сайту, створює нові розділи сайту, реструктурує існуючі розділи сайту.

   2. У взаємодії з Виконавцем, вирішує поточні питання технічного супроводу програмного та апаратного забезпечення Сайту.

   3. На вимогу Головного Редактора Сайту, додає до певних матеріалів (веб-сторінок) та/або розділів Сайту онлайн-опитування з визначеним змістом.

   4. Проводить регулярне резервне копіювання програмного забезпечення та інформаційного наповнення Сайту.

  2. Зареєстрований користувач Сайту може замінювати свій пароль для доступу до Сайту виключно через HTTPS з’єднання.

  3. Веб-редактор повинен відповідати наступним вимогам:

 • забезпечувати можливість попередньої підготовки матеріалів іншими засобами і їх перенесення на Веб-сайт;

 • підтримувати роботу з таблицями стилів;

 • надавати засоби по оптимізації вихідного html-коду;

 • надавати можливість використання малюнків у публікаціях;

 • підтримувати роботу з таблицями;

 • надавати засоби по форматуванню тексту;

 • мати засоби по роботі зі списками;

 • мати можливість створення посилань на інші документи;

 • підтримувати історії змін та версіонність;

 • мати можливості пошуку по тексту;

- надавати можливість роботи як у візуальному режимі, так і безпосередньо з HTML-кодом
 1. ^

  Категорії інформаційних матеріалів Сайту та вимоги до їх представлення


  1. На Сайті має бути передбачено такі категорії інформаційних матеріалів, кожна з яких має бути представлена з використанням окремого стилю та з додержанням певних вимог:

8.1. Новини КАУ, які мають наперед визначений термін актуальності, призначені для візуального веб-перегляду. Вимоги до представлення: веб-сторінка, може містити фотографії, відео, графіки, малюнки, прості таблиці, гіперпосилання.

^ 8.2. Новини загального змісту, які мають наперед визначений термін актуальності, призначені для візуального веб-перегляду. Вимоги до представлення: як в п.8.1. вище.

^ 8.3. Аналітичні матеріали безстрокового зберігання, призначені для візуального веб-перегляду. Вимоги до представлення: як в п. 8.1. вище.

8.4. Інформаційно-аналітичні матеріали безстрокового зберігання, призначені для перегляду окремим програмним забезпеченням (презентації Microsoft PowerPoint, документи в форматах Adobe Photoshop, CorelDraw тощо). Вимоги до представлення: коротка веб-сторінка з коротким описом матеріалу, підказкою про спосіб його отримання та використання, та гіперпосиланням(и) для завантаження документа через Інтернет в певному(их) форматі(ах).

^ 8.5. Склад КАУ. Вимоги до представлення: як у п.8.1. вище.

8.6. Правова База
. Вимоги до представлення: веб-сторінка для візуального перегляду може містити таблиці, з посиланнями на завантаження документу в форматах Adobe PDF, Microsoft Word та/або Microsoft Excel на початку та в кінці веб-сторінки.

8.7. Діяльність. Доповіді, пропозиції, плани робіт тощо. Вимоги до представлення: як у п.8.1. вище

8.8. Засідання. Протоколи, стенограми, інформаційні матеріали засідань. Вимоги до представлення: як у п.8.1. вище

8.9. Дебати. Інформація про конференції, круглі столи, семінари, та публічні обговорення. Вимоги до представлення: як у п.8.1. вище.

^ 8.8. Он-лайн обговорення проектів документів. Вимоги до представлення: веб-сторінка, може містити фотографії, графіки, малюнки, прості таблиці, гіперпосилання.

^ 8.9. Довідкові документи. Вимоги до представлення: як у п.8.5. вище.  1. Система управління Сайтом повинна передбачати створення (розширення переліку) категорій інформаційних матеріалів та можливість створення окремого стилю для кожної нової категорії на основі вже існуючих на Сайті стилів. 1. ^

  Вимоги до графічного дизайну Сайту


  1. Графічний дизайн Сайту має бути виконаний у відповідності до рекомендацій Адміністрації Президента України (див. Розділ 1 цих Вимог).

  2. Замовник вважає доцільним використання за зразок графічного дизайну Сайту таких існуючих веб-сайтів:

   1. Сайт Кабінету Міністрів України;

   2. Сайт Адміністрації Президента України.

  1. Дизайн розділів Сайту повинен задовольняти таким параметрам:

   1. Єдиний стиль представлення розділів і окремих веб-сторінок,

   2. Пріоритетні шрифти для використання – Arial і Tahoma,

   3. Застосувати кодування charset = windows-1251.


 1. ^

  Вимоги до зручності користування Сайтом


  1. використовувати прості випадаючі меню для представлення змісту розділів

  2. Об'єм сторінки не може перевищувати 100-120 Кб,

  3. Час відкриття сторінки – максимум до 30 секунд за умови швидкості передачі даних на рівні 28 800 біт/с.

  4. Сайт має функціонувати при використанні відвідувачами найбільш поширених програм перегляду веб-сторінок:

   1. Місгsoft Іternet Ехрlorer версій не нижче 7,

   2. Opera версій не нижче 10.0

   3. Google Chrome версій не нижче 21.0


 1. ^

  Вимоги до програмно - технічного забезпечення Сайту


  1. Програмне забезпечення Сайту повинно реалізовувати виконання дій (операцій) Адміністратора, Головного Редактора, Літературного Редактора, Редакторів розділів Сайту, передбачених їх службовими обов’язками та цими Вимогами.

  2. Сайт повинен бути реалізований на базі Системи управління контентом.

  3. Вимоги до програмного забезпечення:

   1. Функції веб-сервера має виконувати сервер Apache

   2. Сервер застосувань, як мінімум, має бути побудований на скриптовій мові програмування PHP5. Оптимальним, виходячи з потреб Сайту, є побудова серверу застосувань за допомогою об'єктно-орієнтованого програмного продукту - Ruby on Rails який використовує мову програмування Ruby.

   3. Функції основного сервера баз даних – СКБД MySQL.

  1. Програмне забезпечення Сайту повинне давати можливість зручного та автоматизованого виконання обов’язків Адміністратора Сайту, пов’язаних зі створенням нових розділів Сайту, реструктуризації існуючого інформаційного наповнення по розділах,

  2. Виконання функцій Головного Редактора Сайту, Літературного Редактора та Редакторів розділів повинно бути доступним виключно за протоколом HTTPS (з криптографічним захистом обміну даними між Сайтом та робочим місцем).

  3. Облікові записи, створені Адміністратором Сайту, мають бути захищені паролями, які не допускають їх зворотнє декодування в термін менший за 3 календарних місяці.

  4. Обмін інформацією про пароль зареєстрованого користувача між Сайтом та робочим місцем такого користувача має здійснюватись виключно за протоколом HTTPS.

  5. Програмне забезпечення Сайту повинно забезпечувати функціонування Сайту в режимі 24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 днів на рік (за умови безвідмовного функціонування апаратного забезпечення).

  6. Програмне забезпечення Сайту не повинно вимагати перерв на регламентне обслуговування та/або резервне копіювання інформаційного змісту Сайту.

  7. Програмне забезпечення має забезпечувати одночасну (паралельну) роботу з сайтом 1000 (тисяча) анонімних відвідувачів протягом 8 (восьми) годин безперервно, з паралельною обробкою та публікацією 500 (п’ятисот) інформаційних матеріалів в різних розділах сайту, без жодної відмови в обслуговуванні та без погіршення часу завантаження сторінки.

  8. Розробник Сайту повинен надати тестове програмне забезпечення, яке дозволяє промоделювати зазначене навантаження на Сайт через локальну мережу. Розробник Сайту повинен розробити Програму випробувань Сайту на підтримку максимального навантаження та надати її для затвердження Замовником, як додаток до Технічного завдання на розробку Сайту.

  9. Сайт повинен містити механізми по створенню додаткових форм (модулів). Адміністратор Сайту повинен мати можливість конструювати форми для проведення опитувань, процедур реєстрації тощо.


 1. ^

  Вимоги до документації Сайту


  1. На заключній стадії розробки Сайту Замовнику повинен бути наданий пакет документів на державній мові, згідно переліку:

- опис пакету поставки;

- керівництво по наповненню інформацією Сайту;

- керівництво по адмініструванню Сайту;

- документація по роботі з системою управління контентом та сервісами.


 1. ^

  Вимоги до процесу розробки Сайту


  1. Виконавець на основі цих Вимог повинен в термін 1 (один) календарний тиждень розробити Технічне завдання на Сайт та надати його Замовнику.

  2. Технічне завдання на Сайт повинне містити Програму приймальних випробувань Сайту, яка повинна забезпечити Замовнику можливість переконатись у задоволенні Сайтом цим Вимогам в повному обсязі.

  3. Замовник затверджує Технічне завдання на Сайт після узгодження з Розробником всіх спірних питань та побажань.

  4. Розробник повинен передбачити технічну підтримку Сайту в робочий час протягом 1 (одного) календарного року з моменту приймання Сайту в експлуатацію.


 1. Вимоги до передачі прав власності на Сайт.


  1. Виконавець передає Замовнику майнове право інтелектуальної власності на розроблений продукт в частині:

- текстових файлів

- графічних комп'ютерних зображеньПохожие:

Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconЗапитання по Технічному завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України
Гічних проектів. Можна змінити дизайн та верстку веб-сайту як завгодно. Але зробити це одним кліком не можливо. І якщо програмна...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconТехнічне завдання Розробити систему управління контентом, яка буде забезпечувати функціонування веб-сайту пп «Віконера». Розробити дизайн клієнтської частини сайту
Спроектувати загальну концепцію дизайну для головної та внутрішніх сторінок сайту
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconЗапит на пропозиції (знп) №10-fair-10-2012 Створення веб-сайту з відповідними модулями для Конституційної Асамблеї України. Шановні Пані та Панове! Компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.»
Ансується Агентством США з міжнародного розвитку (usaid) (Контракт aid-121-c-11-00002) (далі – «Проект»), оголошує тендер на створення...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 icon«Розробка системи управління контентом веб-сайту пп «Віконера» у дипломному проекті представлено розробку cms-системи для управління контентом веб-сайту пп «Віконера»
Тивно та досить просто доповнювати веб-сайт інформацією, вносити корективи, додавати графічні ілюстрації, створювати нові сторінки...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconТехнічне завдання створення сайту «під ключ»
Замовляючи створення сайту з нуля, «під ключ», Ви повинні настільки доступно і детально змалювати загальну картину Ваших побажань,...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconТема. «Створення фотогалереї»
Створимо у html-документі таблицю, в комірки якої вставимо ілюстрації до веб-сайту навчального закладу
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconВибори
Керівництво Телерадіокампанії «Рівне 1» зняло з офіційного сайту відеосюжет про кандидатів-мажоритарників через тиск одного з героїв...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconВ. В. Шваб (підпис) мп 20 р. Інформаційна картка
...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconВ. В. Шваб (підпис) мп 20 р. Інформаційна картка
...
Технічне завдання на розробку офіційного веб-сайту Конституційної Асамблеї України (кау) Засади розробки Сайту 1 Мета розробки Сайту 1 Призначення Сайту 2 iconВ. В. Шваб (підпис) мп 20 р. Інформаційна картка
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов