Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій icon

Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрійНазваниеРішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій
Дата конвертации01.08.2013
Размер58.52 Kb.
ТипРішення
скачать >>>САДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


сесія шостого скликання


ПРОЕКТ Рішення

від ..2012 №

с. Садове


Про утворення цільового фонду

на благоустрій населених пунктів

Садівської сільської ради

та затвердження Положення про

цільовий фонд на благоустрій

Відповідно Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» керуючись п. 1 ст.26 та ст.68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою отримання додаткових коштів на благоустрій та підтримання належного санітарного, естетичного стану на території сільської ради сільська рада

ВИРІШИЛА:


1. Утворити цільовий фонд на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради;
2. Затвердити Положення про цільовий фонд на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради (додається );
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.


Сільський голова В.М. Цуркан


Додаток

до рішення №

сесії шостого скликання

Садівської сільської ради

від ..2012


^ Положення
про цільовий фонд на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради

Дане Положення розроблене відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про благоустрій населених пунктів",  та інших нормативно-правових актів.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цільовий фонд на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади Садівської сільської ради

1.2. Фонд утворюється з метою  фінансової допомоги для вирішення першочергових завдань благоустрою сіл сільської ради.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями  сільської ради.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. благоустрій населених пунктів –  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та  охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

2.1.2. територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального  користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

2.1.3. утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

2.1.4. заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.5. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;
5) територія полігонів твердих побутових відходів.

2.1.6. території загального користування включають:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;
в) майдани, площі, бульвари, проспекти;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ) пляжі;
д) кладовища;
е) полігон твердих побутових відходів;
є) інші території загального користування.

ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

3.1. Фонд створений і діє відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про благоустрій населених пунктів”, Бюджетного кодексу України.

^ ІV. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень:

4.1.1. добровільні пожертви і внески суб’єктів підприємницької діяльності;

4.1.2. залучені на договірних засадах кошти юридичних та фізичних осіб;

4.1.3. пайова участь власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;

4.1.4. внески жителів сіл на благоустрій територій загального користування (кладовищ).

^ V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

5.1. Порядок формування дохідної частини фонду.

5.1.1. Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету сільської ради на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання;

5.1.2. кошти передбачені п.4.1.1. сплачуються у довільному розмірі на рахунок цільового фонду;

5.1.3. залучення коштів, передбачених п.4.1.2. та 4.1.3. здійснюється на підставі договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, затверджених рішенням сесії сільської ради;

5.1.4. плата згідно п.п.4.1.4. сплачується згідно рішення загальних зборів громадян у затвердженому зборами розмірі;

5.1.5. внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати цим Положенням, здійснюється за рахунок Фонду за кодом 50110000 бюджетної класифікації доходів;

5.1.6. не використані у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний рік.

^ VI. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

6.1. Кошти Фонду мають цільове призначення.

6.2. Обсяг видатків Фонду прогнозується при складанні бюджету на відповідний бюджетний період з урахуванням укладених договорів та уточнюється в процесі його виконання.

6.3. Розпорядники бюджетних коштів беруть на себе зобов'язання за Фондом виключно в межах відповідних фактичних надходжень до Фонду.

6.4. Використання коштів Фонду може проводитися за наступними напрямками:
     - розвиток та підтримку благоустрою сіл інші видатки, пов'язані з утриманням, експлуатацією, капітальним ремонтом об'єктів  благоустрою сіл;
     - роботи по благоустрою на кладовищах сіл, а саме: спилювання дерев, придбання, ремонт та встановлення огорожі, воріт, скошування трави, прибирання та вивезення сміття, оплата послуг із благоустрою кладовищ;
     - придбання предметів, матеріалів, обладнання, паливо-мастильних матеріалів та придбання предметів і обладнання довгострокового використання, які будуть використовуватись на благоустрій територій кладовищ, благоустрій території сіл та утримання мережі вуличного освітлення, оплата праці працівників, які не перебувають у штаті установи (організації), за виконання робіт по благоустрою згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду;

6.5. Безпосередній розподіл коштів Фонду, внесення змін до нього здійснюється за рекомендацією постійних депутатської комісі з питань планування бюджету та фінансів та з соціальних питань  з послідуючим затвердженням призначень в розрізі головних розпорядників коштів на сесії  ради;

6.6. При цьому розподіл коштів, що надходять відповідно до п.4.1.4. Положення проводиться на видатки,  пов’язані з благоустроєм кладовищ.

^ VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

7.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через управління Державної казначейської служби у Голопристанському районі.

7.2. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється комісією з питань планування бюджету та фінансів   сільської ради

7.3. Річний звіт про отримання та використання коштів Фонду складається головним розпорядником коштів після закінчення відповідного бюджетного періоду та подається на затвердження одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету.

7.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

7.5. Перевірка правильності використання коштів Фонду проводиться постійною комісією з питань  планування бюджету та фінансів     відповідно до чинного законодавства.

7.6. Контроль за правильністю використання коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії селищної ради.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Положення про цільовий Фонд на благоустрій сіл, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Садівською сільською радою.

8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.Похожие:

Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconПоложення про цільовий фонд на благоустрій м. Гнівані та с. Грижинці
Про утворення цільового фонду на благоустрій м. Гнівані та с. Грижинці та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення від № с. Садове Про затвердження Правил благоустрою території Садівської сільської ради
Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»,...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення №109 04. 04. 2012 13 сесія 6 скликання С. Ворошилівка Про благоустрій населених пунктів
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення комплексу заходів спрямованих на благоустрій, озеленення...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconДодаток №3 до рішення сесії Печенізької селищної ради VI скликання від 2011 року Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території населених пунктів Печенізької селищної ради
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради (далі Цільовий фонд) створюється...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення 21. 03. 2012 р.№ с. Селище Про благоустрій населених пунктів, заліснення схилів та прибережно-захисних смуг
Відповідно до ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні з метою покращення санітарної очистки, благоустрою та впорядкування...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення від № м. Маріуполь Про благоустрій району та підготовку місць масового відпочинку до весняно-літнього періоду 2012 року
Вого періоду, керуючись ст. 17, 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, 20 Закону України «Про благоустрій...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення від 28. 03. 2012 №79 м. Маріуполь Про благоустрій району та підготовку місць масового відпочинку до весняно-літнього періоду 2012 року
Вого періоду, керуючись ст. 17, 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, 20 Закону України «Про благоустрій...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення від 20. 09. 2011 року Про затвердження в новій редакції заходів по виконанню програм «Благоустрій міста» на 2011 рік
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи пропозиції...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення 14 грудня 2010 року №17 Про програму збереження зелених насаджень населених пунктів Корецького району на 2011 2015 роки
Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від...
Рішення від № с. Садове Про утворення цільового фонду на благоустрій населених пунктів Садівської сільської ради та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій iconРішення від 28. 03. 2012 №54 м. Маріуполь Про затвердження заходів щодо забезпечення благоустрою та на лежного санітарного стану райо
Маріуполі», відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов