Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 icon

Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010НазваниеПрограма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010
Дата конвертации02.08.2013
Размер71.8 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2009 р. №

ДЕРЖАВНА
цільова економічна програма модернізації комунальної
теплоенергетики на 2010
2014 роки

Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики;

зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом його економії (15 відсотків) та заміщення альтернативними видами палива (15 відсотків);

оптимізація використання підприємствами комунальної теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення частки нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо шляхом:

розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та передачі в концесію об’єктів комунальної теплоенергетики;

проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

формування енергетичного балансу;

обов’язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики, забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародних фінансових організацій, коштів Кіотського протоколу, оптимізація бюджетної підтримки тощо);

забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення, зокрема сільського;

проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;

забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій;

підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2010—2011 роки) передбачається:

провести енергетичні та екологічні аудити і технічні обстеження об’єктів комунальної теплоенергетики;

розробити схеми теплопостачання населених пунктів, які мають об’єкти комунальної теплоенергетики та регіональні програми модернізації систем теплопостачання;

розробити та затвердити Національну стратегію теплозабезпечення;

провести з урахуванням світового досвіду системний аналіз технічних і організаційних рішень щодо модернізації комунальної теплоенергетики;

удосконалити порядок встановлення тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;

удосконалити механізм фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики та розробити необхідну нормативно-правову базу;

вжити заходів до підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів теплової енергії;

створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики;

забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук, підприємств, установ та організацій.

На другому етапі (2012—2014 роки) передбачається:

оптимізувати систему теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об’єктів комунальної теплоенергетики, впровадження когенераційних установок, будівництва у разі потреби нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій;

перевести системи теплопостачання населених пунктів на двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів;

провести ремонт ветхих та аварійних теплових мереж, реконструкцію та модернізацію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;

розробити та впровадити з участю наукових установ Національної академії наук новітні ресурсозберігаючі технології;

налагодити виробництво нових зразків техніки та обладнання;

знизити собівартість виробництва, транспортування і постачання теплової енергії;

зменшити обсяг дотацій за надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

провести енергетичну паспортизацію житлових, офісних та громадських будівель.

Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10—12 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог законодавства ЄС.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

- формування бази даних підприємств комунальної теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану;

- вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води на середньо- та довгострокову перспективу;

- розроблення схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплозабезпечення;

- розроблення та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення;

- визначення пріоритетів розвитку теплозабезпечення з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики;

- проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

створення умов для удосконалення теплозабезпечення, впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики шляхом:

- проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного функціонування комунальної теплоенергетики;

- розроблення демонстраційних проектів з використанням результатів наукових досліджень і новітніх ресурсозберігаючих технологій;

- перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;

- підготовки навчальних програм та організації навчальних курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;

- підготовки проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації теплоенергетики та проведення оцінки таких проектів із залученням грантів;

- забезпечення міжнародного співробітництва у галузі комунальної теплоенергетики;

удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики шляхом:

- внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 26, ст. 2019);

- підвищення відповідальності суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та надійність надання послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг;

- підготовка техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для модернізації комунальної теплоенергетики.

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність функціонування комунальної теплоенергетики;

зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій на системах теплопостачання та інженерних спорудах;

забезпечити оптимальне співвідношення систем централізованого теплопостачання та автономного опалення з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;

створити умови для розвитку конкуренції в галузі комунальної теплоенергетики;

підвищити якість надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

створити умови для функціонування підприємств комунальної теплоенергетики, які діють на принципах самоокупності;

оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії та поступово перейти на проведення розрахунків за спожиту теплову енергію на підставі фактичного обсягу її споживання;

забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

зменшити техногенний вплив систем теплопостачання на навколишнє природне середовище і підвищити рівень екологічної безпеки;

сформувати енергетичний баланс;

створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
90,3 млн. гривень, у тому числі 16,4 млн. — за рахунок державного бюджету, 63,8 млн. — за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млн. — за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.

____________________
Похожие:

Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПро затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010—2014 роки (далі — Програма), що...
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconРозпорядження від 2008 р. № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України Кабінет Міністрів України постановляє
Схвалити Концепцію Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України, що додається
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики»
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики»
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПовідомлення про прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання»
Квітня 2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №401 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації...
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconДо Програми завдання І заходи
Визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергети-ки відсоток підприємств комунальної теплоенергетики, на яких...
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПрограма Реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (березень 2003 – березень 2010)

Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПрограма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (farm)
Канадсько-українська програма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (farm)
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconПрограма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (farm)
Канадсько-українська програма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України (farm)
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconДодаток до рішення обласної ради від " 23 " грудня 2008 року №800 Програма
Основні положення Програми розбудови та модернізації інформаційної мережі телебачення і радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення...
Програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 iconДодаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма
Програма енергозбереження у Бахмацькому районі на 2007 – 2010 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України “Про Загальнодержавну...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов