Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики»НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики»
Дата конвертации02.08.2013
Размер43.29 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект розроблено відповідно до пункту 12 протоколу наради з питань розрахунків за використаний природний газ підприємств комунальної теплоенергетики, ТЕС, ТЕЦ та котелень суб’єктів господарювання у 2009 році і виконання вимог постанови кабінету Міністрів від 03.12.08 № 1082 під головуванням Прем’єр – міністра Ю.Тимошенко від 03.03.09 р., пунктів 3 і 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.09 № 256-р «Про першочергові заходи щодо скорочення обсягів споживання природного газу у період до 2010 року», пункту 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.09 № 102-р «Про заходи з використання альтернативних джерел енергії».

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням регіональної програми є модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах з подальшим впровадженням досвіду на аналогічних комунальних підприємства регіону. Програма повинна передбачати послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

За рахунок використання приведених вище заходів з терміном їх окупності не більше 4 років забезпечити економію та заміщення паливо-енергетичних ресурсів, в першу чергу, природного газу не менше 30% відносно базової витрати в 2007 році, в тому числі 15 % за рахунок альтернативних видів палива. Рішення цього завдання повинно привести до зниження собівартості теплової енергії і до підвищення рентабельності котельних.


^ 3. Правові аспекти

На момент підготовки проекту стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання не дозволяє вирішити тих завдань та цілей, які покликаний вирішити проект.

Проте, згідно із статтею 10 Закону України «Про теплопостачання» до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання належить координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері розробки державних (міждержавних, регіональних) цільових програм розвитку систем теплопостачання, довгострокового прогнозування споживання теплової енергії.

Статтею 6 Закону України «Про теплопостачання» встановлено, що державна політика у сфері теплопостачання, серед інших, базується на принципі оптимального поєднання систем централізованого, помірно-централізованого, децентралізованого та автономного теплопостачання відповідно до затверджених місцевими органами виконавчої влади схем теплопостачання з періодом перегляду п'ять років.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується визначити Порядок, що встановлює єдину процедуру розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики виходячи із затверджених місцевими органами виконавчої влади схем теплопостачання відповідно до Закону України «Про теплопостачання». Зокрема, проектом з встановлюються вимоги до текстової частини і додатка до регіональної програми, процедури узгодження та затвердження.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту не передбачає залучення державних коштів та не тягне за собою внесення змін до Державного бюджету України.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України направлено на погоджено з такими центральними органами виконавчої влади: Міністерство палива та енергетики, Міністерство регіонального розвитку та будівництва, Міністерство фінансів, Антимонопольний комітет України, Національна комісія регулювання електроенергетики України, Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерство економіки.


^ 6. Регіональний аспект

Комунальна теплоенергетика суттєво впливає на розвиток соціально-економічних взаємовідносин у регіонах і країні загалом. При цьому комунальна енергетика України є технічно відсталим сектором економіки з багатьма проблемами, що останнім часом особливо загострилися. З-поміж ключових чинників цих проблем чільне місце посідає низька енергоефективність. Відсутність інвестицій у галузь призвела до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності об'єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих і непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Зважаючи на те, що відповідно до статті 13 Закону України «Про теплопостачання» до основних повноважень органів місцевого самоврядування належить затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері, пропонується встановити механізм реалізації таких повноважень.


^ 7. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» розміщено на офіційній Інтернет – сторінці Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Надіслано на погодження заінтересованим міністерствам і відомствам.


^ 8. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів буде сприяти застосуванню ефективних форм з розробки та реалізації регіональних програм у сфері теплопостачання, що в свою чергу сприятиме зниженню соціальної напруги у суспільстві, пов’язаної з неефективним функціонуванням підприємств, а також підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики регіону шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку, зниження шкідливих викидів і емісії парникових газів в атмосферу регіону області від паливноспалюючих установок на 30...40 %.


Міністр О.Ю.Кучеренко
Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПовідомлення про прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання»
Квітня 2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №401 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року №1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПро затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010—2014 роки (далі — Програма), що...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
«Про регулювання містобудівної діяльності» з метою приведення Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 11. 10. 2002 №1531, та Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення у відповідність із чинним законодавством та спрямовано...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconРозпорядження від 2008 р. № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України Кабінет Міністрів України постановляє
Схвалити Концепцію Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України, що додається
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту Постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Прийняття зазначеної Постанови обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів з метою отримання коштів від орендної плати до...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов