Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… icon

Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект…НазваниеРекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект…
Дата конвертации02.08.2013
Размер83.4 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Міжнародний фонд „Відродження”

Міжнародний центр вдосконалення шкільництва (Нідерланди)

Проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні»

Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Рекомендації

регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект…" (Полтава, 22-26 вересня 2008 р.)


Конференція відзначає, що інтеграція України у світовий освітній простір потребує пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та розроблення інноваційної моделі навчального закладу “Школа майбутнього” – своєрідного еталону організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

В тренінгах взяли участь 352 учасники, які провели 19 діалогів з проблем вироблення характеристик Школи майбутнього.

Зазначена проблема відповідає пріоритетам державної політики. Нормативну базу цієї діяльності в освіті визначають Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Національна доктрина розвитку освіти”, “Концепція Державної цільової соціальної програми “Школа майбутнього” на 2007-2010 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р.  № 160-р), “Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки” (Постанова кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1071), “Про заходи на виконання Державної цільової соціальної програми “Школа майбутнього” на 2007-2010 роки” (наказ Міністерства освіти і науки України № 874 від 4 жовтня 2007 року), Положення “Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності” (наказ МОН України від 17.11.2000 р. № 522) та Положення "Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад” (наказ МОН України від 20.01.2002 р. № 114), обласна Програма “Пілотний проект «Школа майбутнього» на 2006 – 2012 роки” (рішення двадцять шостої сесії четвертого скликання від 31 березня 2006 року).

Незважаючи на те, що сьогодні в Україні створена мережа загальноосвітніх навчальних закладів з високим технологічним рівнем, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом, вони не всі вони  за рівнем матеріально-технічного забезпечення, застосування інформаційних технологій та впровадження інноваційних педагогічних технологій є тими взірцями, до яких повинні підтягуватися всі інші навчальні заклади.

Зберігається в недоторканому вигляді централізована модель державно-бюрократичного управління школою, відбору та призначення її керівництва. Громадсько-педагогічний рух знаходиться у зародковому стані.

Ірраціональна модель організації нав­ча­льного процесу (класно-урочна система) не дає можли­вості забезпечити оптимальні умови для підтримки працездатності як учнів, так і вчителів, збереження їхнього життя та здоров’я.

Існує жорстка система контролю за роботою вчителя під час якої відстежується процес викладання, а не його результат. Стандартизація в організації життєвого простору школи і класу диктує і стандартні форми проведення уроку.

Зберігаються залишки добровільно-примусових методів організації позаурочної роботи з учнями.

Учасники зібрання, як перспективу розвитку, вбачають у тому щоб розробити інноваційну модель школи майбутнього, діяльність якої буде спрямовуватиметься на випереджувальний характер розвитку системи освіти та віднайти шляхи наближення сучасної школи до школи майбутнього.

Існуючу школу до школи майбутнього будуть наближати такі процеси: вибір та впровадження в практику роботи освітніх закладів найдоцільніших педагогічних інноваційних технологій; розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором, факультативів тощо; виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві; розробка та впровадження нових сучасних моделей освітнього менеджменту; створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин; ефективне педагогічне керівництво; вміло організоване навчальне середовище, у якому правила поведінки відпрацьовані спільно з учителями, учнями та адміністрацією.

^ В центр Школи Майбутнього, як видно із постерів тренінгу, його учасники ставлять дитину. На їх думку, основою місії школи майбутнього є твердження, що всі діти унікальні – з унікальними потребами, інтересами, здібностями, талантами. Розвинені здібності й обдаровання дітей – це запорука їх успіху й щастя в житті. Тому метою освіти у школі має бути забезпечення зростання особистого потенціалу дитини (інтелектуального, культурного, соціального) для успішної життєдіяльності її і суспільства. 

Заклад, орієнтований на розвиток потенціалу дитини повинен мати такі риси:

^ 1. Структура школи. Школа майбутнього має містити  всі види навчальних, виховних і розвивальних структур, які можуть професійно забезпечити розвиток обдаровань і  талантів дітей: академічного,  соціального, художнього, технічного, спортивного.

^ 2. Зміст навчання. Учень матиме можливість самостійно впливати на зміст власного навчання відповідно до індивідуальних інтересів і потреб.

Формуванню в учнів початкової школи цілісного упорядкованого образу світу сприятиме інтегрований зміст навчання. В середніх та старших класах зміст навчання також інтегрований, а також діти вибиратимуть різні освітні міжпредметні стежки (крос-курикулум), предмети для поглибленого навчання, а в старших класах – освітні профілі. Це сприятиме кращій підготовці до вищої освіти та професійної реалізації. Навчання стане індивідуальнішим.

^ 3. Методи і форми навчання. Використовуватимуться методи, які даватимуть дитині шлях до самостійного здобуття знань – дослідження, моделювання, проектна робота.

Школа навчатиме дітей уміння шукати інформацію самостійно («відмова від “завантаження” інформації в учня») і застосовувати її для власного розвитку. Формуватиме вміння вчитися довіку, що є важливим, оскільки після закінчення навчального закладу випускники житимуть і працюватимуть в суспільстві знань та інновативності.

Застосовуватимуться різні види кооперативного навчання, щоб діти вчилися працювати в команді на кінцевий результат, опановували мистецтво взаємовідносин.

Більш інтенсивною стане дистанційна освіта. Завдяки Інтернет-навчанню школярі зможуть віднайти потрібного для себе педагога у будь-якому куточку світу.

^ 4. Організація навчання. Висловлювалися думки, що в майбутньому, школи стануть навчальними ресурсними центрами, де учні діятимуть самостійно за індивідуальним розкладом занять відповідно своїх потреб та можливостей, темпу, змісту навчання. Вчителі виконуватимуть роль «професійного друга та радника» – консультуватимуть, допомагатимуть, створюватимуть потрібне педагогічне середовище. За таких умов класно-урочна система ліквідовується.

^ 5. Яким буде клас школи майбутнього? Школи виховуватимуть учнів як інноваторів. Клас школи майбутнього – не традиційне приміщення з навчальним обладнанням, а науково-дослідне середовище. Клас використовуватиметься для науково-дослідних і прикладних робіт, а вчителі й учні стануть колегами в НДР.

^ 6. Засоби навчання у класі 21 століття, подібні до тих, про які пише Б.Гейтс у книзі «Інформаційна магістраль» сенсорні монітори, глобальна комп‘ютерна мережа, вмонтовані в стіну відеопанелі, а також анотопени – напевне, стануть звичними і можуть суттєво змінити форми навчання і пріоритетні знання та навички. Діти на основі аналізу фактів висуватимуть припущення, виводитимуть закономірності та перевірятимуть їх за допомогою інтерактивного відео. Книжки і вчителі як джерела знань відійдуть на задній план. Мультимедійні документи візьмуть на себе функції підручників.

7.Учитель буде більше фасилітатором, психологом (коучем), ніж викладачем інформації.

Учасники конференції рекомендують звернути увагу на подальший розвиток ідеї створення «Школи майбутнього» за наступними напрямками:

^ МОН України:


1. Здійснювати керівництво із подальшої реалізації Державної соціальної цільової та регіональних програм “Школа майбутнього» на 2008 – 2010 роки.

2. Переглянути зміст шкільної освіти з точки зору його відповідності актуальним потребам учнів та відповідно нових цінностей українського демократичного суспільства, передусім, забезпечення випускникам шкіл конкурентоспроможності на сучасних ринках праці і здатності бути впевненими і успішними людьми у повсякденному житті.

3. Формувати оптимальну мережу навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам населення та зміцнювати їх матеріальну базу, удосконалювати модель зовнішнього незалежного оцінювання, удосконалювати навчальні плани, навчальні програми, підручники.

4. Збільшувати видатки на розвиток освітньої галузі.

5. Розвивати у подальшому модель державно-громадського управління.

6. Вживати заходи щодо підвищення соціального захисту вихованців, учнів та педагогічних працівників, охорону їх життя та здоров’я.

7. З метою активізації навчального процесу та збереження здоров’я дітей розробляти альтернативні класно-урочній системі організації навчального процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах ( тренінги, уроки серед природи тощо).

8. Результативність роботи вчителя визначати не за процесом навчання, а за кінцевим результатом (державна підсумкова атестація).

9. Забезпечити випереджувальний характер підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, запроваджувати в навчальний процес багатоваріантні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та реалізацію їх через різні форми навчання.

10. МОН: змінити стратегію комп’ютеризації шкільного навчального простору: з принципу «кожній школі один чи два кабінети інформатики» перейти на принцип «у кожний клас – комп’ютер на робоче місце учителя з доступом до Інтернету».

11. Здійснити в Україні Міжнародний Проект "Лептоп - кожній дитині" ("One Laptop Per Chіld"), який передбачає переборення "цифрового розриву" шляхом забезпечення кожного учня ноутбуком ХО, спеціально розробленого для дітей і призначеного для того, щоб "навчитися вчитися" та з невисокою вартістю (до 200 доларів), які випускає некомерційна організація OLPC (засновник - Ніколас Негропонте), метою якої є надати дітям усього світу нові можливості для досліджень, експериментів і самовираження.


Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом педагогіки Академії педагогічних наук України:


1.Здійснювати науково-методичне супроводження Державної та регіональних програм "Школа майбутнього".

2. Узагальнити роботу новітніх навчальних закладів у Автономній Республіці Крим, у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях, які визначені Державною цільовою соціальною програмою “Школа майбутнього» як осередки, діяльність яких спрямовуватиметься на випереджувальний характер розвитку системи освіти.

3. Проводити всеукраїнські семінари, конференції, «круглі столи», з метою ознайомлення із досвідом роботи вищезазначених осередків, для керівників регіональних програм "Школа майбутнього", розміщувати на веб-сайті міністерства матеріали, які можна використовувати як своєрідний еталон організації навчально-виховного процесу у регіонах.

4. Передбачити всебічне розширення взаємодії «Шкіл майбутнього» з Академією педагогічних наук України, залучення учнівської молоді до науково-дослідної, експериментальної діяльності, до роботи в складі науково-дослідних колективів.


^ Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації


1. Здійснювати контроль за виконанням обласної Програми “Пілотний проект «Школа майбутнього» на 2006 – 2012 роки”.

2.Сприяти діяльності творчій групі керівників інноваційних навчальних закладів області, які залучені до розроблення моделей «Школи майбутнього».


^ Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

1. Продовжити діяльність групи директорів інноваційних навчальних закладів з розроблення моделей "Школи майбутнього". Продовжити проведення для них проведення щорічних семінарів, конференцій, написання методичних рекомендацій з цієї проблематики.

2. Підготувати до друку інформаційно-аналітичний довідник «Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів» з метою використання нововведень для становлення і розвитку сучасного ЗНЗ як школи майбутнього.


Похожие:

Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconІнформація про підсумки обласного туруВсеукраїнського конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього»
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено конкурс-захист на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього»...
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconДонецька торгово промислова палата резолюція другої регіональної конференції "Інноваційні інструменти розвитку підприємництва"
Другої регіональної конференції "Інноваційні інструменти розвитку підприємництва"
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconПроект 22. 02. 2011 Рекомендації учасників конференції
Другий шлях обрано провідним завданням довгострокового економічного розвитку України та зростання добробуту нації
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconЛітня Школа Лідерства «Голос майбутнього» 7-18 червня 2010

Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconПро проведення конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу "Школа майбутнього" серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності
Провести спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Освіта України» конкурс-захист на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього»...
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconПроект рекомендації науково-практичної конференції з питань вдосконалення механізму колективно-договірного регулювання в Україні
«Колективні договори та угоди як ефективна запорука конкурентоспроможності і соціального прогресу»
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… icon…школа майбутнього це в першу чергу творча школа
Петро І заледве міг спілкуватися однією іноземною мовою ( голландською), українські студенти розмовляли І писали латиною, древньоєврейською,...
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconЗвіт про проведену сесію «Школа майбутнього» в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 2
Міщенко І. О. Звіт про проведену сесію «Школа майбутнього» в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх...
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconПрограма Конференції «Інтернет майбутнього: контент і технології»
Конференц-зал №2 виставкового центру «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна 2Б, Павільйон №1
Рекомендації регіональної конференції «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… iconРозвинене цілепокладання як умова ефективного життєконструювання у сучасному світі
Настільки ж технологічні наскільки ж І есхатологічні. Ми прагнемо майбутнього І боїмося його. З одного боку спостерігається підвищена...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов