Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер60.02 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ від 16.10.1997 № 575/97 «Про електроенергетику» ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 р. № 877
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 189 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312 «Про затвердження Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання». Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1139 «Про затвердження порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику»
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування ) зразків продукції».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 75 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)».
- технічний стан об'єктів
електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, виконання Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань
електроенергетики;

- нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів
об'єктів електроенергетики;

- контроль за виконанням профілактичних заходів
щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів
електроенергетики;

- за дорученням центрального органу виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до
експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням
висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма
проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та
експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення
надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики
згідно з нормативними актами;
- здійснює контроль за організацією та періодичністю
проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують
оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування
енергообладнання на об'єктах електроенергетики, та перевірки їх
знань нормативно-правових актів з електроенергетики.
Документи, повязані з предметом здійснення перевірки
• з високим ступенем прийнятного ризику в залежності від виду господрської діяльності - від одного разу на три роки до трьох разів на рік;
• із середнім ступенем прийнятного ризику - від одного разу на пять років до одного разу на 10 років в залежності від виду господарьскої діяльності;
• з незначним ступенем прийнятного ризику - один раз на десять років.

Не може перевищувати
15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
5 робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.
Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Не може перевищувати
10 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 2
робочих днів.
Продовження строку здійснення позапланового заходу не
допускається.
1.Подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
2. Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
3. Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
4. Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, в т.ч. про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов при достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
5. Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
6. Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Посвідчення
встановленого зразка з правом безперешкодного доступу в будь-який
час на всі об'єкти електроенергетики всіх форм власності та
відомчої належності згідно з установленими правилами
Адміністративні штрафи на посадових осіб об'єктів електронергетики; приписи щодо заборони роботи діючого енергообладнання
та експлуатації будівель і споруд на об'єктах електроенергетики; обов'язкові для
виконання приписи щодо відсторонення від управління обладнанням
або від проведення робіт оперативного і ремонтного персоналу в
разі порушення ним Правил технічної експлуатації електричних
станцій і мереж та експлуатаційних інструкцій; санкції
до суб'єктів господарської діяльності за неподання інформації або
подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в
ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної
енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання
функціонування об'єднаної енергетичної системи і споживання
енергії, а також за ухилення від виконання або несвоєчасне
виконання рішень чи приписів Державної інспекції. п. 4 Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженої, постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1999 р. N 1312 державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають праов накладати на суб'єктів господарювання штрафи:

за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи, технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж і споживання енергії, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень, приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, та порушення умов ліцензій, - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 24 ЗУ "Про енергетику" Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на постачання електричної енергії). У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії. п. 4 Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці, затвердженого, постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 1999 р. N 189 Державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають право давати приписи щодо заборони роботи діючого енергообладнання та експлуатації будівель і споруд на об'єктах електроенергетики у разі виявлення їх аварійного стану або порушення затверджених технічних норм і правил, якщо це створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, цілісності обладнання та надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України


Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Україні"; Наказ моз україни від 14. 04. 95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов