Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер107.87 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ „Про теплопостачання” ЗУ „Про електроенергетику” ЗУ „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики” Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1995р. № 705 "Про затвердження Положення про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання" Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1999р. № 1312 "Прои затвердження Положення про порядок накладення на суб’єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику" Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008р. № 75 „Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” Наказ Мінпаливенерго України від 04.08.2006р. № 270 „Про затвердження інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів” Інструкція про порядок складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 19.01.2004 р. № 26 Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996р. № 28 Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1198 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕс), затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006р. № 258 Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007р. № 71 Положення про організацію планування заходів з державного енергетичногонагляду та звітність підрозділів Держенергонагляду, затверджене розпорядженням Головдерженергонагляду від 04.12.2007р. № 17 Постанова КМУ від 7.08.1996 № 929 "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії" Інструкція з організації проведення заходів державного нергетичного нагляду за суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 25.06.2008р. № 345. Споживачів електричної енергії:
• з питань технічного стану, організації експлуатації
електроустановок та режимів споживання електричної енергії;
• на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів
споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої
групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності;
• з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи
електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів
електричної енергії в осінньо-зимовий період та в умовах
надзвичайних ситуацій.

Електропередавальних організацій:
• за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів
електричних мереж, організації їх експлуатації (у тому числі
виконання інвестиційних програм), дотримання режимів споживання
(постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової
роботи;
• щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий
період та під час повені;
• з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи
розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в
умовах надзвичайних ситуацій.
Споживачів теплової енергії:
• з питань технічного стану та експлуатації
тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення,
вентиляції, гарячого водопостачання, систем збору та повернення
конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії;
• з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж і систем
теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні.
Теплопостачальних організацій:
• з питань технічного стану систем теплопостачання, організації
експлуатації теплофікаційних установок, мереж і систем повернення
конденсату (у тому числі виконання інвестиційних програм), стану
договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової
енергії та дотримання режимів постачання теплової енергії;
• з питань готовності систем теплопостачання до опалювального
сезону.

Позапланові заходи поділяються на перевірки, огляди,
інспектування тощо та здійснюються:

• щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих
електричних мереж;
• щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж,
які знаходяться в експлуатації;
• щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих
електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
• щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих
електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
• щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового
будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та
обладнання;
• щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;
• щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають
власника;
• щодо забезпечення нормативного рівня надійності
електропостачання споживачів;
• розгляду звернень споживачів;
• організації систем обліку активної електричної енергії у
споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та
електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку
електричної енергії та локального устаткування збору і обробки
даних;
• споживання електричної енергії споживачами, які
розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за
періодами часу;
• щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії
(за договорами);
• споживання електроенергії;
• щодо погодинного електронавантаження за режимний день;
• введення та демонтаж компенсувальних установок;
• введення електронагрівального обладнання;
• наявного неврахованого споживання електричної енергії,
застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин
споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до
споживачів, що порушують ПКЕЕ ( z0417-96 );
• споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;
• погодинного споживання електричної потужності за режимний
день;
• погодинної генерації реактивної електричної потужності за
режимний день;
• погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей
статичних конденсаторів споживачів за режимний день;
• щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами
господарської діяльності у сфері теплопостачання.
З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання
приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо
усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами
здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.
У разі неподання у встановлений термін суб'єктами
господарювання документів обов'язкової звітності без поважних
причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали
поданню таких документів.
За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом
відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії
письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про
здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:
• підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих
енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;
• участі в роботі комісій з перевірки знань працівників,
відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а
також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють
акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж,
проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових
споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією
енергоустановок споживачів;
• затвердження величини екологічної броні електропостачання
споживача;
• участі в комісії з розслідування причин і наслідків
технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на енергоустановках суб'єктів
господарювання.
За зверненнями фізичних та юридичних осіб про
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства
(позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди
Мінпаливенерго на його проведення).
За зверненнями громадян безпосередньо до
Держенергонагляду.
На попередньому етапі: • договора щодо енергопостачання та додатка до
них відповідно до своєї компетенції;
• раніше складені Акти, приписи, розпорядження або
іншими розпорядчі документи, постанови про накладання
штрафів (за наявності) тощо;
• схеми енергопостачання та особливості експлуатації
енергоустановок, розміщенням приладів обліку енергії;
• режимами енергопостачання (енергоспоживання), режимними
заходами з регулювання електро- та теплоспоживання;
• особливостями технології виробництва;
• доведеними до споживача енергопостачальною організацією
повідомленнями про залучення його навантаження до графіків
обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків
аварійного відключення споживачів електричної енергії та
завданнями на підключення навантажень під дію протиаварійної
автоматики.
На вимогу інспектора - інші документи, необхідні для проведення заходу, у
тому числі копію довідки органу статистики про внесення
відповідного суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України. На основному етапі проводиться: • інспектування відповідної технічної і оперативної
документації, організаційно-розпорядчих документів щодо
експлуатації енергоустановок, оцінка їх стану та відповідності
вимогам чинних нормативних документів, аналіз повноти і
достатність заходів із забезпечення експлуатації енергетичного
устаткування, мереж тощо;
• огляд енергоустановок;
• перевірка документації з дотримання режимів споживання
електричної енергії, потужності, теплової енергії та теплового
навантаження (у разі потреби провести контрольну перевірку);
• розгляд матеріалів щодо якості енергії та кількості
повернення конденсату водяної пари (за наявності);
• перевірка відповідності організації обліку електричної
та/або теплової енергії вимогам нормативно-технічної документації;
• перевірка відповідності схем електропостачання вимогам
категорійності струмоприймачів;
• перевірка документації, технічного стану і схем підключення
до електричних мереж резервних автономних джерел живлення (за
наявності);
• перевірка стану системних елементів протиаварійної
автоматики, установлених в енергоустановках (за наявності);
• перевірка документів щодо організації роботи з персоналом з
питань навчання, інструктажів, перевірки знань з технології робіт,
протиаварійної роботи тощо.
з високим ступенем прийнятного ризику: в залежності від виду господрської діяльності - від одного разу на три роки до трьох разів на рік;
із середнім ступенем прийнятного ризику - від одного разу на пять років до одного разу на 10 років в залежності від виду господарьскої діяльності;
з незначним ступенем прийнятного ризику - один раз на десять років.

Фактична періодичність планових заходів державного нагляду
(контролю) встановлюється залежно від результатів попередніх
заходів державного нагляду (контролю).
Не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.
Наказ Не може перевищувати
десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів.
Продовження строку здійснення позапланового заходу не
допускається.
1. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктами
господарювання, у тому числі з питань дотримання суб'єктами
господарювання режимів споживання електричної та теплової енергії,
а також стану обліку енергії, а саме:
• щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих
електричних мереж;
• щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж,
які знаходяться в експлуатації;
• щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих
електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
• щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих
електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
• щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового
будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та
обладнання;
• щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;
• щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають
власника;
• щодо забезпечення нормативного рівня надійності
електропостачання споживачів;
• розгляду звернень споживачів;
• організації систем обліку активної електричної енергії у
споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та
електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку
електричної енергії та локального устаткування збору і обробки
даних;
• споживання електричної енергії споживачами, які
розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за
періодами часу;
• щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії
(за договорами);
• споживання електроенергії;
• щодо погодинного електронавантаження за режимний день;
• введення та демонтаж компенсувальних установок;
• введення електронагрівального обладнання;
• наявного неврахованого споживання електричної енергії,
застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин
споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до
споживачів, що порушують ПКЕЕ;
• споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;
• погодинного споживання електричної потужності за режимний
день;
• погодинної генерації реактивної електричної потужності за
режимний день;
• погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей
статичних конденсаторів споживачів за режимний день;
• щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами
господарської діяльності у сфері теплопостачання.
2. З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання
приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо
усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами
здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.
3. У разі неподання у встановлений термін суб'єктами
господарювання документів обов'язкової звітності без поважних
причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали
поданню таких документів.
4. За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом
відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії
письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про
здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:
• підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих
енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;
• участі в роботі комісій з перевірки знань працівників,
відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а
також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють
акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж,
проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових
споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією
енергоустановок споживачів;
• затвердження величини екологічної броні електропостачання
споживача;
• участі в комісії з розслідування причин і наслідків
технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на енергоустановках суб'єктів
господарювання.
5. За зверненнями фізичних та юридичних осіб про
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства
(позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди
Мінпаливенерго на його проведення).
6. За зверненнями громадян безпосередньо до
Держенергонагляду.
Направлення на проведення заходу та службове посвідчення; Адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу України про адмінстративні правопорушення; припис про зупинення енергоустановки та її поломбування; Розпорядження про зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та накладення штрафних санкцій згідно чинного законодавства; припис про приведення енергтетичного устаткування до вимог нормативно-технічних документів; Подання про невідповідність займаній посаді
працівників електротехнічного або теплотехнічного профілю


Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Зу від 16. 10. 1997 №575/97 «Про електроенергетику» зу про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Україні"; Наказ моз україни від 14. 04. 95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов