Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер288.61 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)

Періодичність Тривалість ^ Підстави проведення Тривалість Підстави проведення

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V; ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 року №963-IV Земельний кодекс України; Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)" від 6 березня 2013 р. № 191; Указ Президента України "Про Державне інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства" від 25.02.2013 № 132 (станом на 29 березня 2013 року не вступив в силу). Дотримання законодавства України у сфері
використання та охорони земель здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині:

• Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
• Виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;
• Додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;
• Ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання;
• Розміщення, проектування, будівництва та введення в дію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
• Виконання комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур'янами, чагарниками та
дрібноліссям;
• Дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо
приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
• Виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом
рекультивації земель;
• Дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
Документи щодо
використання та охорони земель
• З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається) Річні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом
господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому
разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу
виконавчої влади на його проведення.

Службове посвідчення, посвідчення на проведення перевірок, яке підписується керівником, ставиться печатка, а потім реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірок. Кримінальна відповідальність Стаття 239. Забруднення або псування земель
1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у великому розмірі, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. Особливо великим розміром у цій статті слідрозуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів.
Стаття 254. Безгосподарське використання земель
Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Адміністративна відповідальність
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 53. Порушення правил використання земель
Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень
-тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Самовільне зайняття земельної ділянки -
тягне за собою накладення штраф від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .
Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Непроведення рекультивації порушених земель -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 55. Порушення правил землеустрою
Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 56. Знищення межових знаків
Знищення громадянами межових знаків меж землекористувань -
тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
Використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без належного дозволу на використання цих ділянок -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V;
ЗУ "Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудея 2002 року №411-IV;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011;
Постанова КМУ від 6 березня 2013 р. № 191 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)».
Державний контроль у частині насінництва та розсадництва за:
• Діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;
• Дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;
• Дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі;
• Дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, • Веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;
• Сертифікацією насіння і садивного матеріалу.
Документація щодо насінництва та розсадництва • З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
^ 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається) Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів, для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.

Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Стаття 28 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Суб'єкт насінництва та розсадництва може бути позбавлений права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу в разі систематичного порушення атестаційних вимог або законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Стаття 26 Закону україни "Про насіння і садивний матеріал" зупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників нормативним документампорушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу у разі систематичного порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів чи нормативних документів у сфері насінництва та розсадництванакладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Стаття 104-1 КУпАП. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 7 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V; ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 року №963-IV Земельний кодекс України; Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)" від 6 березня 2013 р. № 191; Указ Президента України "Про Державне інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства" від 25.02.2013 № 132 (станом на 29 березня 2013 року не вступив в силу).

Державний контроль у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції за:
• Додержанням закупівельними, переробними, торговельними підприємствами і організаціями незалежно від форми власності та господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції, готує експертні висновки;
• Формуванням державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції;
• Додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;
• Веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання;
•Проведенням декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур;
• Дотриманням технічного регламенту зерновими складами в процесі зберігання зерна та продуктів його переробки;
• Якістю плодоовочевої продукції та продуктів її переробки під час закупівлі, зберігання та реалізації на внутрішньому ринку України.
Документи щодо торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції
документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції
складські документи на зерно та зерна, прийнятого на зберігання
• З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
^ 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається). Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

•Ввиявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Стаття 82 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) без відповідних сертифікатів якості, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами зберігання зерна без проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V;
ЗУ «Про виноград і виноградне вино» від 16.06.2005 № 2662-IV;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011.
Державний контроль у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції за:
• Веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства;
• Додержанням державних стандартів та вимог у виробництві, реалізації, експорті та імпорті товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства;
• Додержанням державних стандартів та технічних умов у виробництві вин, вермутів, коньяків України і бренді.
Документи, що стосуються дотримання правил виробництва виноробної продукції Критерії не визначені 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається). Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Стаття 15 Закону України "Про виноград і виноградне вино" До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:
• закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи.
До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;
• зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
• зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості. • зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи.
• порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
• виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету.
• виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.
Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці або знищенню.
Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V; ЗУ "Про державну систему безпеки при створенні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" від 31 травня 2007 року N 1103-V;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011.
Державний контроль у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Документи, що стосуються додержання вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування, зберігання, реалізації ГМО Критерії не визначені 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається). Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання.
• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю).
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Стаття 18 Закон України "Про державну систему безпеки при створенні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" Відповідальність несуть особи, які винні у:
• приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи навколишньому природному середовищу;
• недотриманні або порушенні вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування, зберігання, реалізації ГМО;
• використанні незареєстрованих ГМО або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей);
• порушенні правил утилізації та знищення ГМО;
• невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V;
ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 року №963-IV;
Земельний кодекс України
Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель" від 20 травня 2009 р. № 477;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011
Державний контроль в частині родючості грунтів за:
• Зміною показників якісного стану грунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення; • Своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості грунтів.
Документи, пов’язані з родючістю грунтів • З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
^ 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається) Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Кримінальна відповідальність
Стаття 254. Безгосподарське використання земель
• Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, - караються штрафом до 250 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Адміністративна відповідальність
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
• Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011; Постанова КМУ від 6 березня 2013 р. № 191 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)»;
Наказ Мінагрополітики від 03.12.2012 № 746 «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».
Державний контроль в частині експлуатації та технічного стану машин за: • Дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
• Дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу;
• Виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку та комплектуючі вузли й агрегати до неї;
• Дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;
• Технічним станом і експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства.
Документи, що стосуються технічного стану машин • З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
^ 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається). Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Адміністративна відповідальність
Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки
• Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації -
тягне за собою накладення штрафу від 6 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного місяця.
Стаття 188-27. Невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства
• Невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства щодо усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року N 877-V;
ЗУ "Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудея 2002 року №411-IV;
ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII;
Указ Президента України "Про Державну інспекцію сільського господарства України" від 13 квітня 2011 року № 459/2011;
Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 року№1113 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».
Державний контроль у частині охорони прав на сорти рослин за:
• Дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;
• Збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;
• Веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;
• Набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;
ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин; • Дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди.
Документи, що стосуються інтелектуальних прав на сорти рослин У сфері охорони прав на сорти рослин
• З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на
два роки;
• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на
п'ять років.
^ 15 робочих днів. Для малого підприємництва - 5 робочих днів (продовження строку не допускається). Річнні або квартальні плани-графіки перевірок, які затверджуються органом державного контролю відповідно до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Також має бути письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення такої перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня проведення перевірки. 10 робочих днів. Для малого підприємництва - 2 робочих дня (продовження строку не допускається). • Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
Службове посвідчення, На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою. Стаття 50 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Суд має право ухвалити рішення про:

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування;
б) відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
в) стягнення із порушника отриманого внаслідок порушення прав на сорт доходу, включаючи втрачену володільцем патенту вигоду;
г) стягнення компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинене порушення без умислу чи навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
д) припинення дії, яка створює загрозу порушення прав на сорт.
2. Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.
3. Суд може постановити рішення про:
а) вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію незаконно одержаного відповідачем будь-якого матеріалу сорту та продукту, отриманого безпосередньо з нього (матеріал та продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають);
б) вилучення чи конфіскацію матеріалів і/або обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.
Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Зу від 16. 10. 1997 №575/97 «Про електроенергетику» зу про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Україні"; Наказ моз україни від 14. 04. 95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов