Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер66.74 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
(наказ, розпорядження тощо)
1. Бюджетний кодекс ст.112, 2. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України (Постанова КМУ від 02.03.12р. № 309) п.4.20 Положення про ДКСУ - відповідність платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням; Контроль ДКСУ взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні зобов’язання, фінансові зобов’язання, платіжні доручення, проведення планових перевірок не передбачено терміни не встановлені, як правило 1-3 операційного дня з моменту звернення платника податків або реєстрації зобов'язання 1. Порушення одержувачами бюджетних коштів термінів реєстрації бюджетних зобов'язань, встановлених законодавством Перевірка відбувається за місцем розташування територіального органу Держказначейської служби повернення документів платнику податків, інші види відповідальності не встановлені
3. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (наказ Мінфіну № 1407 від 24.12.12р.); 4. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (затверджено наказом МФУ від 23.08.12р № 938.); 5. Наказ Державної казначейської служби України від 29.12.2012 № 394 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства"; 6. Постанова КМУ від 22.12.10р. № 1163 „Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання” 1. п.4.20 Положення про ДКСУ, п .11.2. Порядку № 1407 - Відповідність взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками, паспорту бюджетної програми на етапі реєстрації бюджетних зобов'язаньодержувачів бюджетних коштів та у процесі оплати рахунків одержувачів бюджетних коштів; 2. п.3.5. Порядку № 1407, п.5.7 Порядку № 938 - Перевірка планів використання бюджетних коштів на відповідність даним бухгалтерського обліку; 3. п.3.8. Порядку №1407 - Невідповідність показників у документах проведеним видаткам 4. п.11.7, 11.8 Порядку №1407 - платіжні доручення щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам, у тому числі й платіжних доручень на перерахування утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску. 1. Плани використання бюджетних коштів, доведені обсяги бюджетних асигнувань; 2. Реєстри бухгалтерсього обліку; 3. Головна книга; 4.Меморіальні ордера; 5.Тексти угод; 6. Підтвердні документи у разі здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань (договори, звіти про результати проведення процедури закупівлі тощо); 7. Подані платіжні доручення; 8. Касові документи, видані банками, операторами поштового зв’язку; квитанції, видані органами місцевого самоврядування, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку. проведення планових перевірок не передбачено 1. Протягом 5 операційних днів (щодо планів використання коштів). 2. Протягом 3 операційних днів, після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов’язаннями. 3 . До 2 -х робочих днів 4. Протягом 1 операційного дня 1. абз.3 п.3.5. Порядку № 1407 (для випадку 1) . Порушення одержувачами бюджетних коштів термінів реєстрації бюджетних зобов'язань, встановлених законодавством та порушення одержувачами бюджетних коштів порядку здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення вимог законодавства при здійсненні такої оплати (п.2.1. наказу ДКСУ № 394); 2. Для випадку 2 - наявність проведення розрахунків на умовах авансування відповідно до законодавства; 3. Для випадків 3,4 - у разі невідповідності платіжного доручення, порушення розпорядниками одержувачами бюджетних коштів встановлених вимог щодо застосування економічної класифікації видатків та кредитування бюджету (п.2.1. наказу № 394) . Перевірка відбувається за місцем розташування територіального органу Держказначейської служби 1. Повернення документів одержувачам бюджетних коштів для доопрацювання та приведення у відповідність із даними розпису; 2. Тимчасове призупинення фінансування видатків одержувачів бюджетних коштів у Порядку, затвердженому постановою КМУ від 19.01.11р № 21 „Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами” (п.5.8. Порядку № 938); 3. Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні зобов'язання та нецільове використання бюджетних коштів або невірно заповнене доручення згідно із Бюджетним кодексом (п.11.8 Порядку № 1407), зокрема призупинення бюджетних асигнувань у Порядку встановленому наказом МФУ від 15.05.2002 № 319 „Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань"; 4. п.2.2. наказу ДКСУ від 29.12.12р. № 394 - попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
5. п. 2.3. Рішення (розпорядження) щодо застосування заходу впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до Порядку № 21 у разі порушення одержувачами бюджетних коштів порядку відкриття (закриття) рахунків в органах Казначейства , неподання до органів Казначейства розпорядниками одержувачами бюджетних коштів у встановлені терміни фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі, наявності невідповідності даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності розпорядників одержувачів бюджетних коштів, відповідним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, неподання одержувачами бюджетних коштів у встановлені терміни підтвердних документів про отримання товарів, робіт і послуг при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги або індивідуальних кошторисів (змін до них) та інших документів, що застосовуються в процесі виконання державного та місцевих бюджетів, іінших випадків порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу (ст.117 Бюджетного кодексу). (п.2.4. наказу № 394)
5. п.7.3. Порядку № 938 - Відповідність вказаних у розподілі виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів одержувачам бюджетних коштів сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету 5. Протягом 1 операційного дня п.7.3 Порядку № 938: 1. п.2.3. наказу № 394; 2. Звернення платника податків.
6. п.2.8 наказу № 394 - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету у разі їх нецільового використання у порядку, визначеному наказом МФУ від 05.08.11р. № 996 „Про затвердження форм вимог до розпорядника та одержувача бюджетних коштів та форми Інформації про встановлені факти нецільового використання субвенції"; 7. п. 2.2. п.2.4. наказу № 394 - Протокол про порушення бюджетного законодавства за формою, встановленою наказом МФУ від 15.11.10р. № 1370 „Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства”
Указ Президента України "Про Положення про Державну казначейську службу України" від 13.04.11р. № 460/2011 дотримання порядку проведення лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу; Підтвердні документи у разі здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань (договори, звіти про результати проведення процедури закупівлі тощо). проведення планових перевірок не передбачено час законодавчо не встановлений п.4.20 Положення про ДКСУ місце проведення перевірки не визначено відповідальність не встановлено
закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; проведення планових перевірок не передбачено Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до Порядку № 21 у разі неподання до органів Казначейства розпорядниками одержувачами бюджетних коштів у встановлені терміни фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі, наявності невідповідності даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності розпорядників одержувачів бюджетних коштів, відповідним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, неподання одержувачами бюджетних коштів у встановлені терміни підтвердних документів про отримання товарів, робіт і послуг при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги або індивідуальних кошторисів (змін до них) та інших документів, що застосовуються в процесі виконання державного та місцевих бюджетів (п.2.4. наказу № 394)Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Зу від 16. 10. 1997 №575/97 «Про електроенергетику» зу про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Україні"; Наказ моз україни від 14. 04. 95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов